Nastavení obrázku jako průhledného

Průhlednost třemi kliknutími

Pokud chcete v Office nastavit, aby byl obrázek průhledný, použijte možnost Zesvětlit:

 1. Vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet vyberte Barva Tlačítko Barva na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet v Office . V části Přebarvit vyberte Zesvětlit (čtvrtá možnost zleva na prvním řádku).

Stupeň průhlednosti sice takto nemůžete nastavit, ale zesvětlený obrázek získáte rychle. Pokud potřebujete další možnosti pro práci s obrázkem, klikněte na nadpis postupu níže, abyste ho rozbalili a zobrazili podrobnosti.

Na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet vyberte Barva. V části Přebarvit vyberte možnost Zesvětlit.

Flexibilnější možnosti průhlednosti

Nakreslete obrazec, vyplňte ho obrázkem a pak upravte průhlednost obrázku:

 1. Na pásu karet vyberte na kartě Vložení tlačítko Obrazce. V galerii, která se zobrazí, zvolte nějaký obrazec, například obdélník.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu.

  Důležité je, aby obrazec měl stejný poměr stran jako obrázek, který v dalších krocích přidáte. Pokud je poměr stran obrázku a obrazce jiný, bude obrázek zkreslený.

 3. Odeberte obrys obrazce: Klikněte na obrazec pravým tlačítkem a pak klikněte na tlačítko Obrys, které se zobrazí. V galerii, která se otevře, vyberte Bez obrysu.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši znovu na obrazec a pak klikněte na Formát obrazce.

  Otevře se podokno Formát obrazce.

 5. V podokně Formát obrazce klikněte v části Výplň na možnost Obrázek nebo texturová výplň.

  Tlačítko pro obrázkovou nebo texturovou výplň v podokně Formát obrázku

 6. Klikněte na tlačítko Soubor. V dialogovém okně Vložit obrázek najděte soubor obrázku, který chcete vložit. Obrázek vyberte a pak vyberte tlačítko Vložit.

 7. S obrázkem zobrazeným uvnitř obrazce přesuňte posuvník Průhlednost v podokně Formát obrázku a upravte tak průhlednost obrázku na požadovanou úroveň.

  Posuvník průhlednosti v podokně Formát obrázku

Tip: Když přetažením změníte původní poměr velikostí obrazce, obrázek, který do něj vložíte, může být zkreslený. Některé obrázky také nemusí dokonale zapadnout do určitých obrazců. Vzhled obrázku můžete upravit změnou velikosti obrazce nebo pomocí nastavení Posun pod posuvníkem průhlednosti.

Poznámka:  Pokud používáte PowerPoint, můžete obrázek nastavit jako průhledný a použít ho jako pozadí snímku.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Na rozdíl od nastavení průhlednosti celého obrázku je nastavení průhlednosti jen jedné barvy možné jen v objektu, který je vložený jako obrázek, ne uvnitř obrazce. Pokud obrázek vložíte do obrazce jako výplň, jak je popsané výše, možnost Nastavit průhlednou barvu nebude dostupná.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Poklikejte na obrázek a po zobrazení karty Nástroje obrázku klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na tlačítko Barva.

  Nabídka tlačítka Barva otevřená pomocí karty Formát pod nadpisem Nástroje obrázku

 2. Klikněte na příkaz Nastavit průhlednou barvu a jakmile se změní ukazatel myši, klikněte na barvu, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Obrázek s ukazatelem myši, který se zobrazí po kliknutí na příkaz Nastavit průhlednou barvu

Na následujícím obrázku jsou listy tvořené několika zelenými barvami a v důsledku toho se jako průhledné nastavily jen zčásti, takže efekt průhlednosti není moc dobře patrný. Při opakování tohoto procesu s jinou barvou se odebere průhlednost u první barvy. Pokud chcete provedené změny barev zrušit, klikněte ve skupině Upravit na tlačítko Obnovit obrázek.

Obrázek, na kterém jsou listy průhledné pouze pouze zčásti

Poznámka:  Při tisku obrázků bude barva průhledných oblastí obrázku odpovídat barvě papíru. Na obrazovce nebo na webu budou mít průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

Tip:  Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Pokud máte k těmto funkcím nějaké poznámky nebo doporučení, můžete se o ně podělit na fóru Office User Voice (hlas uživatelů Office).

Průhlednost třemi kliknutími

Pokud chcete v Office nastavit, aby byl obrázek průhledný, použijte možnost Zesvětlit:

 1. Vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet vyberte Barva Ikona Barva na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet . V části Přebarvit vyberte Zesvětlit (čtvrtá možnost zleva na prvním řádku).

Stupeň průhlednosti sice takto nemůžete nastavit, ale zesvětlený obrázek získáte rychle. Pokud potřebujete další možnosti pro práci s obrázkem, klikněte na nadpis postupu níže, abyste ho rozbalili a zobrazili podrobnosti.

Klikněte na tlačítko Barva a pak v části Přebarvit vyberte Zesvětlit.

Flexibilnější možnosti průhlednosti

Nakreslete obrazec, vyplňte ho obrázkem a pak upravte průhlednost obrázku:

 1. Na pásu karet vyberte na kartě Vložení tlačítko Obrazce. V galerii, která se zobrazí, zvolte nějaký obrazec, například obdélník.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu.

  Dejte pozor, aby obrazec měl stejný poměr stran jako obrázek, který v dalších krocích k obrazci přidáte. Pokud je poměr stran obrázku a obrazce jiný, bude obrázek zkreslený.

 3. Odeberte obrys vybraného obrazce: Nechte obrazec vybraný a na pásu karet na kartě Nástroje kreslení – Formát vyberte Obrys obrazce a pak vyberte Bez obrysu.

  Vyberte Obrys obrazce a v zobrazené nabídce zvolte Bez obrysu.
 4. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem a vyberte Formát obrazce.

  Otevře se dialogové okno Formát obrazce.

 5. V části Výplň vyberte možnost Obrázek nebo texturová výplň a pak vyberte tlačítko Soubor.

  Dialogové okno Formát obrázku

  Otevře se dialogové okno Vložit obrázek.

 6. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte požadovaný obrázek, vyberte ho a pak vyberte Vložit.

  Dialogové okno Vložit obrázek

  Obrázek se přidá do snímku – dovnitř obrazce. Abyste ho uviděli, budete možná muset odsunout dialogové okno Formát obrázku. Nechte toto dialogové okno otevřené, abyste mohli nastavit průhlednost.

 7. S obrázkem zobrazeným uvnitř obrazce přesuňte posuvník Průhlednost v dialogovém okně Formát obrázku doprava a upravte tak průhlednost obrázku na požadovanou úroveň.

  Posunutím posuvníku Průhlednost upravte obrázek pozadí.

 8. Vyberte Zavřít a zavřete tak dialogové okno.

Tip: Když přetažením změníte původní poměr velikostí obrazce, obrázek, který do něj vložíte, může být zkreslený. Některé obrázky také nemusí dokonale zapadnout do určitých obrazců. Vzhled obrázku můžete upravit změnou velikosti obrazce nebo pomocí nastavení Posun nad posuvníkem průhlednosti.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Na rozdíl od nastavení průhlednosti celého obrázku je nastavení průhlednosti jen jedné barvy možné jen v objektu, který je vložený jako obrázek, ne uvnitř obrazce. Pokud obrázek vložíte do obrazce jako výplň, jak je popsané výše, možnost Nastavit průhlednou barvu nebude dostupná.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Poklikejte na obrázek a po zobrazení karty Nástroje obrázku klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na tlačítko Barva.

  Nabídka tlačítka Barva otevřená pomocí karty Formát pod nadpisem Nástroje obrázku

 2. Klikněte na příkaz Nastavit průhlednou barvu a jakmile se změní ukazatel myši, klikněte na barvu, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Obrázek s ukazatelem myši, který se zobrazí po kliknutí na příkaz Nastavit průhlednou barvu

Na následujícím obrázku jsou listy tvořené několika zelenými barvami a v důsledku toho se jako průhledné nastavily jen zčásti, takže efekt průhlednosti není moc dobře patrný. Při opakování tohoto procesu s jinou barvou se odebere průhlednost u první barvy. Pokud chcete provedené změny barev zrušit, klikněte ve skupině Upravit na tlačítko Obnovit obrázek.

Obrázek, na kterém jsou listy průhledné pouze pouze zčásti

Poznámka:  Při tisku obrázků bude barva průhledných oblastí obrázku odpovídat barvě papíru. Na obrazovce nebo na webu budou mít průhledné oblasti stejnou barvu jako pozadí.

Tip:  Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Pokud máte k těmto funkcím nějaké poznámky nebo doporučení, můžete se o ně podělit na fóru Office User Voice (hlas uživatelů Office).

Průhlednost třemi kliknutími

Pokud chcete v Office nastavit, aby byl obrázek průhledný, použijte možnost Zesvětlit:

 1. Vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát na pásu karet vyberte Přebarvit Tlačítko Přebarvit . V části Režimy barev vyberte Zesvětlit (třetí možnost zleva).

Stupeň průhlednosti sice takto nemůžete nastavit, ale zesvětlený obrázek získáte rychle. Pokud potřebujete další možnosti pro práci s obrázkem, klikněte na nadpis postupu níže, abyste ho rozbalili a zobrazili podrobnosti.

Klikněte na tlačítko Přebarvit a pak v části Režimy barev vyberte možnost Zesvětlit.

Flexibilnější možnosti průhlednosti

Vložte obrázek do obrazce o přesně požadované velikosti a pak upravte jeho průhlednost:

 1. Na pásu karet vyberte na kartě Vložení tlačítko Obrazce. V galerii, která se zobrazí, zvolte nějaký obrazec, například obdélník.

 2. Nakreslete obrazec v dokumentu.

  Dejte pozor, aby obrazec měl stejný poměr stran jako obrázek, který v dalších krocích k obrazci přidáte. Pokud je poměr stran obrázku a obrazce jiný, bude obrázek zkreslený.

 3. Odeberte obrys vybraného obrazce: Na pásu karet na kartě Nástroje kreslení – Formát vyberte Obrys obrazce a pak vyberte Bez obrysu.

  Vyberte Obrys obrazce a v zobrazené nabídce zvolte Bez obrysu.
 4. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem a vyberte Formát obrazce.

  Otevře se dialogové okno Formát obrazce.

 5. V části Výplň vyberte možnost Obrázek nebo texturová výplň a pak vyberte tlačítko Soubor.

  Dialogové okno Formát obrázku

  Otevře se dialogové okno Vložit obrázek.

 6. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte požadovaný obrázek, vyberte ho a pak vyberte Vložit.

  Dialogové okno Vložit obrázek

  Obrázek se přidá do snímku – dovnitř obrazce. Abyste ho uviděli, budete možná muset odsunout dialogové okno Formát obrázku. Nechte toto dialogové okno otevřené, abyste mohli nastavit průhlednost.

 7. S obrázkem zobrazeným uvnitř obrazce přesuňte posuvník Průhlednost v dialogovém okně Formát obrázku doprava a upravte tak průhlednost obrázku na požadovanou úroveň.

  Posunutím posuvníku Průhlednost upravte obrázek pozadí.

 8. Vyberte Zavřít a zavřete tak dialogové okno.

Pomocí integrované funkce průhlednosti můžete nastavit jako průhlednou jednu barvu v obrázku.

Důležité informace: Oblasti, které vypadají jako jednobarevné (například zelené listy), můžou být ve skutečnosti tvořené celou řadou jemných barevných variací, takže se může stát, že nedosáhnete požadovaného efektu. Nastavení průhledné barvy nejlíp funguje s jednoduchými plnobarevnými obrázky, jako jsou kliparty.

 1. Klikněte na obrázek, ve kterém chcete vytvořit průhledné oblasti.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na Přebarvit.

  Karta Nástroje obrázku

 3. Klikněte na Nastavit průhlednou barvu a potom klikněte na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

  Poznámky: 

  • Možnost Nastavit průhlednou barvu je dostupná u rastrových obrázků, které zatím nemají informace o průhlednosti, a u některých klipartů.

  • V obrázcích Animovaný obrázek ve formátu GIF se průhledná oblast vytvořit nedá. Můžete ale udělat změny v průhlednosti v programu pro úpravu animovaných obrázků GIF a potom soubor znovu vložit do dokumentu Microsoft Office 2007.

  • V některých aplikacích pro úpravu obrázků můžete jako průhledné nastavit více barev, potom obrázek uložit do formátu zachovávajícího informace o průhlednosti (například Portable Network Graphics, .png) a vložit příslušný soubor do dokumentu Office 2007.

Tip:  Pokud používáte aplikaci pro úpravu obrázků, můžete obrázek nastavit jako průhledný pomocí této aplikace. Potom obrázek uložte ve formátu zachovávajícím informace o průhlednosti (například PNG (Portable Network Graphics)) a vložte příslušný soubor do dokumentu Office.

Pokud máte k těmto funkcím nějaké poznámky nebo doporučení, můžete se o ně podělit na fóru Office User Voice (hlas uživatelů Office).

Viz také

Odebrání pozadí obrázku

Změna jasu, kontrastu a ostrosti obrázku

Změna barvy obrázku

Použití grafického efektu u obrázku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×