Nastavení obecných možností

Můžete nastavit možnosti pro hovory, schůzky, kontakty, usnadnění přístupu a další celková nastavení, jako je Nápověda. Podle nastavení použitých ve vaší organizaci můžou být některé možnosti vypnuté. Víc vám k tomu řekne tým technické podpory.

Co chcete udělat?

Hovory a schůzky

Telefonní číslo

Vyžadovat Wi-Fi pro hovory VoIP, hlasové hovory nebo obsah schůzky

Moje přihlašovací údaje

Kontakty

Fotky

Usnadnění

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Pomozte nám vylepšit Lync

Jiné

Protokolování

Odeslání souboru protokolu

Nápověda

O produktu

Hovory a schůzky

Telefonní číslo

Zadejte číslo svého mobilního telefonu s kódem země a oblasti. Když není pro připojení ke schůzce dostupná Wi-Fi nebo datová síť (pokud máte pro iPad SIM kartu), Lync vám zavolá na toto číslo zpátky, aby vás připojil ke zvukové části hovoru Lyncu.

  1. Vlevo se klepnutím na první ikonu přepněte na obrazovku Můj stav. Na obrazovce Můj stav klepněte na Možnosti.

  2. Na obrazovce Možnosti klepněte v části Hovory a schůzky na Telefonní číslo a potom zadejte číslo svého mobilního telefonu včetně předvolby.

Vyžadovat Wi-Fi pro hovory VoIP, hlasové hovory nebo obsah schůzky

Pokud váš iPad má mobilní datové připojení, můžete určit, jestli chcete uskutečňovat hlasové hovory a videohovory Lyncu a sdílet obsah schůzek jenom přes Wi-Fi, nebo taky prostřednictvím mobilního datového připojení v případě, že nebudete připojení k Wi-Fi. Informace o výchozích a alternativních nastaveních najdete v článku Úprava nastavení použití dat.

Moje přihlašovací údaje

Ve výchozím nastavení je možnost Moje přihlašovací údaje zapnutá, aby se v Lyncu zobrazovaly všechny informace o schůzkách a hlasové poště.

Nastavení Exchange umožňuje zadat přihlašovací údaje, pokud jsou pro Exchange jiné než nastavení v Lyncu. Pokud jsou stejné, nechte přepínač Použít přihlašovací údaje Lyncu na hodnotě Zapnuto. K zobrazení schůzek a hlasové pošty jsou potřeba přihlašovací údaje Exchange.

Nastavení HTTP Proxy potřebujete, pokud se ve vaší podnikové síti používá proxy server vyžadující nastavení přihlašovacích údajů. Tyto informace je potřeba zadat při přihlášení a používání aplikace v podnikové Wi-Fi síti.

Kontakty

Fotky

  • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt obrázky svých kontaktů, klepněte na Zapnuto nebo Vypnuto.

Usnadnění

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). K iPadu musí být připojené textové zařízení (TTY), které bude interpretovat modifikovaný zvuk, jinak mohou mít uživatelé potíže s kvalitou zvuku. K potížím s kvalitou zvuku může dojít taky v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

Režim textového telefonu je standardně vypnutý. Můžete ho zapnout klepnutím na Zapnuto.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Pomozte nám vylepšit Lync

Pokud vaše organizace tuto funkci zapnula, můžete se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Když se rozhodnete zúčastnit, bude váš iPad automaticky odesílat společnosti Microsoft základní anonymní informace o tom, jak používáte programy a zařízení, o typech a počtech vzniklých chyb a o rychlosti služeb. Tyto informace se použijí ve spojení s dalšími údaji programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů k tomu, aby společnost Microsoft mohla snadněji řešit potíže a zlepšovat produkty a funkce, které zákazníci používají nejčastěji. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Vaše účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud se chcete zúčastnit, klepněte v části Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů na Pomozte nám vylepšit Lync a posuňte přepínač do polohy Zapnuto.

Jiné

Protokolování

Protokoly slouží správcům systému ke shromažďování, analýze a ukládání dat. Správce systému vás může požádat o zapnutí možností protokolování při řešení potíží. Pokud vás o to správce nepožádá, nemusíte se touto možností zabývat.

Pokud chcete protokolování zapnout, postupujte takto:

  1. Vlevo se klepnutím na první ikonu přepněte na obrazovku Můj stav. Na obrazovce Můj stav klepněte na Možnosti.

  2. Na obrazovce Možnosti v části Jiný klepněte na Protokolování a přesuňte posuvník na Zapnuto.

Odeslání chyb při přihlášení

Pokud se vám zobrazí při přihlášení chybová zpráva, můžete po výběru jedné z těchto možností odeslat protokoly přihlášení do Microsoftu.

Vždycky: Při chybě se pokaždé odešlou protokoly přihlášení.

Nikdy: Protokoly přihlášení se neodesílají v žádném případě.

Zeptat se: Při každé chybě přihlášení se zobrazí uživateli výzva k odeslání protokolů.

Odeslání souboru protokolu

Pokud chcete poslat protokoly chyb svému týmu podpory, klepněte na Odeslat protokoly a zadejte e-mailovou adresu svého týmu podpory.

Nápověda

Klepnutím na Nápověda zobrazíte témata a videa nápovědy.

O produktu

  1. Klepněte na Můj stav a potom na Možnosti.

  2. Na obrazovce Možnosti v části Jiné zobrazte klepnutím na O produktu informace o verzi, podmínky použití a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×