Nastavení obecných možností

Možnosti popsané v tomto tématu

Nastavení rychlých zpráv

Přenos souborů

Windows Media Player

Jazyk

Kvalita

Protokolování

Nastavení rychlých zpráv

 • Zobrazovat emotikony v rychlých zprávách     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby se emotikony v konverzaci rychlých zpráv zobrazovaly jako obrázky. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, chcete-li, aby se emotikony v oblasti konverzace v okně Konverzace během relace rychlých zpráv zobrazovaly pouze jako textové znaky. Obrázky emotikon se i nadále budou zobrazovat v oblasti zadávání zpráv v okně Konverzace a v závislosti na nastavení se budou zobrazovat jako obrázky příjemcům rychlých zpráv.

 • Změnit barvu pozadí při změně odesílatele     Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby se vždy, když se změní odesílatel zprávy, změnila barva pozadí. Tak bude možné snadněji rozlišit zprávy od různých odesílatelů.

 • Zobrazit barevný pruh v rychlých zprávách     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li při každé změně odesílatele zprávy používat střídavě bílou a modrou. Tato volba usnadňuje rozlišování odesílatelů v oblasti konverzace.

 • Změnit písmo     Tuto možnost zvolte, chcete-li změnit písmo textu rychlých zpráv, jeho typ, barvu a velikost. Zvolíte-li písmo, které v počítači druhého příjemce není, nahradí aplikace Communicator písmo tak, aby se text příjemci zobrazil. Změny písma provedené v dialogovém okně Změnit písmo budou platit pro všechny rychlé zprávy.

Začátek stránky

Přenos souborů

 • Procházet     Kliknutím na tlačítko Procházet můžete změnit umístění souborů přijatých přenosem souborů pomocí aplikace Communicator.

Začátek stránky

Windows Media Player

 • Pozastavit program Microsoft Windows Media Player při hovorech, audiovizuálních hovorech a konferencích     Tuto možnost zvolte, chcete-li při odchozích a příchozích audiovizuálních hovorech a konferencích pozastavit aplikaci Windows Media Player.

Začátek stránky

Jazyk

 • Vybrat jazyk aplikace Communicator     Vyberte jazyk uživatelského prostředí aplikace Communicator a zpráv.

  Poznámka: Pokud jste nainstalovali vícejazyčné uživatelské rozhraní aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2, zobrazí se více jazyků.

Začátek stránky

Kvalita

 • Umožnit společnosti Microsoft shromažďování anonymních informací o způsobu používání aplikace Communicator     Rozhodnete-li se programu zúčastnit, aplikace Communicator bude společnosti Microsoft automaticky odesílat informace o způsobu použití produktu. Účast v tomto programu je zcela dobrovolná a jeho výsledky jsou používány za účelem zlepšování produktu.

Začátek stránky

Protokolování

 • Zapnout protokolování v aplikaci Communicator     Povolením této možnosti můžete vytvořit soubor protokolu s názvem Communicator-uccapi-0.uccapilog, který bude obsahovat informace o komunikaci aplikace Office Communicator 2007 R2 se serverem Office Communications Server 2007 R2. Soubor Communicator-uccapi-0.uccapilog se vytváří v systému Windows ve složce <profil uživatele>\Tracing. Po povolení této možnosti se vytvoří také soubor Communicator.etl, což je monitorovací soubor pro správce a pracovníky technické podpory společnosti Microsoft, který slouží k řešení problémů.

  Poznámka: Abyste mohli povolit možnost Zapnout protokolování v aplikaci Communicator, musíte být členem skupiny Performance Log Users.

 • Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator     Tuto možnost zvolte, chcete-li zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator. Události lze zobrazit v Prohlížeči událostí systému Windows.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×