Nastavení nebo změna uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003 v aplikaci Access 2007 nebo novější

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud jste vytvořili databáze ve verzi aplikace Access do aplikace Access 2007 a použitém uživatelské úrovně zabezpečení v databázi, zůstanou tato nastavení zabezpečení na místě, při otevření souboru v aplikaci Access 2007 nebo vyšší. Kromě toho můžete začít nástroje zabezpečení poskytovanou Microsoft Office Access 2003 – Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení a jednotlivé uživatele a skupiny oprávnění dialogových oknech – v novějších verzích aplikace Access. Tento článek vysvětluje, jak fungují funkce zabezpečení aplikace Access 2003 a vysvětluje, jak spustit a jejich použití v aplikaci Access 2007 nebo novější.

Poznámka: Informace v tomto článku platí pouze pro databáze vytvořené v aplikaci Access 2003 nebo dřívější verze (soubor MDB). Uživatelské úrovně zabezpečení není k dispozici pro databáze vytvořené v aplikaci Access 2007 nebo novější (soubory ACCDB). Také pokud převést soubor MDB na nový formát (souboru ACCDB), aplikace Access odstraní nastavení uživatelské úrovně zabezpečení.

V tomto článku

Jak uživatelská úroveň zabezpečení se chová v aplikaci Access 2007 nebo novější

Základní informace o uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003

Nastavit uživatelské úrovně zabezpečení

Odebrání uživatelské úrovně zabezpečení

Odkaz oprávnění objektu

Jak uživatelská úroveň zabezpečení se chová v aplikaci Access 2007 nebo novější

Aplikace Access 2007 a novějších verzích poskytuje uživatelské úrovně zabezpečení jenom pro databázích používajících aplikace Access 2003 a starších formátech souborů (soubory MDB a .mde). V novějších verzích otevření databáze vytvořené v dřívější verzi aplikace Access a databázi je uživatelské úrovně zabezpečení použili, těchto funkcích zabezpečení budou fungovat vytvořena pro tuto databázi. Například uživatele zadejte heslo databáze.

Kromě toho můžete spustit a spuštění nástroje různých zabezpečení poskytované aplikace Access 2003 a starších verzí, například Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení a jednotlivé uživatele a skupiny oprávnění dialogových oknech. Až budete pokračovat, mějte na paměti, že tyto nástroje k dispozici pouze v případě, že otevřete soubor MDB nebo MDE. Když převedete soubory do formátu ACCDB, aplikace Access odstraní všech existujících funkcí uživatelské úrovně zabezpečení.

Základní informace o uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003

Následující části obsahují podrobnější informace o uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003 a starších verzí. Pokud už máte zkušenosti s předchozí model zabezpečení a uživatelská úroveň zabezpečení, můžete následujícími částmi přeskočit a přejít přímo do Nastavení uživatelské úrovně zabezpečení nebo Odebrat uživatelská úroveň zabezpečení, dál v tomto článku.

Základní informace o uživatelské úrovně zabezpečení

Uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access se podobá mechanismy zabezpečení v serverová sítě – používá hesel a oprávnění k povolení nebo zakázání přístupu osob nebo skupin osob, objekty v databázi. V aplikaci Access 2003 a starších verzích, po implementaci uživatelské úrovně zabezpečení v databázi aplikace Access správce nebo vlastník objektu můžete určit, akce, které jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů, můžete provádět na tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, a makra v databázi. Například jedné skupině uživatelů můžete změnit objektů v databázi, jiné skupiny můžete jenom zadávat data do určité tabulek a třetí skupiny můžou jenom zobrazit data v sadě sestav.

Uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003 a starších verzí používá kombinaci hesel a oprávnění – sadu atributy, které určuje druhy přístup, který má uživatel dat nebo objektů v databázi. Nastavení hesla a oprávnění pro jednotlivce nebo skupiny osob a těchto kombinací hesel a oprávnění budou účty zabezpečení, které definují uživatelé a skupiny uživatelů, kteří mají povolený přístup k objektů v databázi. Zároveň kombinací uživatelé a skupiny se označuje jako pracovní skupiny a přístup ukládá tyto informace do informačního souboru. Při prvním spuštění aplikace Access soubor načítá a vynucuje oprávnění na základě dat v souboru.

Ve výchozím nastavení Access nabízí předdefinované uživatelské ID a dvě předdefinované skupiny. ID uživatele výchozí je Správcea výchozí skupiny jsou uživatele a Správce. Ve výchozím nastavení Access přidá předdefinované uživatelské ID skupiny uživatelů protože všechna ID musí patřit alespoň jeden skupiny. Skupina uživatelů zároveň má oprávnění k úplnému u všech objektů v databázi. Kromě toho správce ID je také členem skupiny správců. Skupiny správců musí obsahovat aspoň jedno ID uživatele (musí být správce databáze) a správu ID je správce databáze výchozí dokud ji nezměníte.

Při spuštění aplikace Access 2003 nebo dřívější verze aplikace Access přiřadí ID uživatele správce a tedy chce členem každá výchozí skupina. Aby ID a tyto skupiny (správce a uživatele) udělte všem uživatelům oprávnění k úplnému na všechny objekty v databázi – to znamená, že všichni uživatelé můžete otevřít, zobrazit a změnit všechny objekty v všechny soubory MDB Pokud implementace uživatelské úrovně zabezpečení.

Jedním ze způsobů implementovat uživatelské úrovně zabezpečení aplikace Access 2003 nebo dřívější verze je chcete změnit oprávnění pro skupinu uživatelů a přidat nové správce skupiny správců. Po výběru Access automaticky přiřadí nových uživatelů do skupiny uživatelů. Když provedete tyto kroky, uživatelé musí přihlásit pomocí hesla pokaždé, když otevřete databázi chráněné. Však v případě potřeby provádět konkrétnější zabezpečení – povolit jedné skupině uživatelů zadávání dat a další zobrazíte jenom dat, například –, musíte vytvořit další uživatelé a skupiny a udělit jim určitá oprávnění pro některé nebo všechny objekty v databázi . Provádění tento typ uživatelské úrovně zabezpečení může být někdy složitou úlohu. Pokud chcete zjednodušit proces, aplikace Access nabízí Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení, což usnadňuje vytváření uživatelů a skupin v jednoduchý proces.

Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení vám pomůže přiřazovat oprávnění a vytvořte účty uživatelů a skupin. Uživatelské účty obsahují uživatelská jména a jedinečné osobní identifikační čísla (PID) potřebné ke správě oprávnění uživatele zobrazíte použití nebo změna databázových objektů v pracovní skupině aplikace Access. Účty skupiny jsou kolekce uživatelských účtů, které zároveň jsou umístěny v pracovní skupině. Použije se název skupiny a Návrh potrubí – k identifikaci každé pracovní skupiny a oprávnění přiřazené skupině platí pro všechny uživatele ve skupině. Další informace o použití průvodce najdete v článku Nastavení uživatelské úrovně zabezpečení, dál v tomto článku.

Po dokončení průvodce můžete ručně přiřazení, změna nebo odebrání oprávnění pro účty uživatelů a skupin ve vaší pracovní skupině pro databázi a jeho existující tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. Můžete také nastavit výchozí oprávnění, které Access přiřadí pro všechny nové tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, která vy nebo jiný uživatel přidat k databázi.

Pracovní skupiny a informační soubory

V aplikaci Access 2003 a starších verzí pracovní skupina je skupinu uživatelů v prostředí, kteří sdílejí data. Informačního souboru obsahuje účty uživatelů a skupin, hesel a oprávnění pro každého jednotlivé uživatele nebo skupinu uživatelů. Při otevření databáze aplikace Access načte data v informačním souboru a vynucuje nastavení zabezpečení, která obsahuje požadovaný soubor. Uživatelský účet zase je kombinace uživatelské jméno a osobní ID ATD vytvářející přístupu ke správě oprávnění uživatele. Účty skupiny jsou kolekce uživatelských účtů a přístup také je název skupiny a osobní ID ATD. Oprávnění přiřazené skupině platí pro všechny uživatele ve skupině. Tyto účty zabezpečení můžete pak přiřadit oprávnění pro databáze a jejich tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. Samotná oprávnění jsou uložené v databáze s povoleným zabezpečením.

Při prvním spuštění aplikace Access 2003 nebo dřívější verze aplikace Access automaticky vytvoří informačního souboru, který je určen SmartArt s obrázkovým organizačním informací, že uživatel určí, kdy má nainstaluje přístup. Instalační program aplikace Access 2003 přidá relativní umístění tohoto informačního souboru do následujících klíčích registru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

a

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Další uživatelé zdědí cesta k souboru pracovní skupiny výchozí hodnoty klíče registru HKEY_USERS. Protože tyto informace jsou často snadno zjistit, je možné neoprávněným uživatelům vytvářet jinou verzi tohoto informačního souboru. Proto neoprávněným uživatelům může neodvolatelných účtu správce (členem skupiny správců) v pracovní skupině definované tohoto informačního souboru. Za předpokladu, že tato oprávnění neoprávněným uživatelům zabránit nejradši pracovní skupina informace a určit pracovní skupinu ID souboru (), velká a malá písmena abecedy řetězec od 4 až 20 znaků, které jste zadali při vytváření nové informace o pracovní skupině soubor. Vytvořit novou pracovní skupinu jednoznačně identifikuje skupiny správců pro tento soubor pracovní skupiny. Jenom nevidomým zná souboru budou moct vytvářet kopii informačního souboru. Pokud chcete vytvořit nový soubor, použijte Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení.

Důležité informace: Nezapomeňte si zapisovat přesný název, organizaci a pracovní skupina ID – včetně zda písmena jsou velké nebo malé písmeno (pro všechny tři položky) – a ponechat stále bezpečné místo. Pokud je nutné znovu vytvořit informačního souboru, je nutné zadat přesné stejný název, organizaci a pracovní skupina ID. Pokud zapomenete nebo ztratíte tyto položky, se může dojít ke ztrátě přístup do databáze.

Jak oprávnění fungují a jejich přiřazení

Uživatelské úrovně zabezpečení rozpozná dva typy oprávnění: implicitní a explicitní. Explicitní oprávnění jsou tyto oprávnění, která jsou přímo k uživatelskému účtu; jsou vliv na ostatní uživatele. Implicitní oprávnění jsou udělená účet skupiny. Přidání uživatele do příslušné skupiny udělí oprávnění skupiny pro daného uživatele; Odebrání uživatele ze skupiny, která bude pryč skupiny oprávnění z tohoto uživatele.

Když uživatel se pokusí provést operaci databázový objekt, který využívá funkce zabezpečení, tento uživatel sadu oprávnění založené na průsečíku tohoto uživatele implicitní a explicitní oprávnění. Úroveň zabezpečení uživatele je vždy nejméně omezení tohoto uživatele explicitní oprávnění a oprávnění všech skupin, do které patří. Nejjednodušším způsobem, jak spravovat pracovní z toho důvodu je vytvoření nových skupin a přiřazování oprávnění skupinám, nikoliv jednotlivým uživatelům. Oprávnění jednotlivým uživatelům můžete změnit přidáním nebo odebráním tyto uživatele ze skupiny. Také pokud budete potřebovat novou oprávnění, můžete udělit je všem členům skupiny v jedné operace.

Objektu pro databázový objekt tak, že můžete změnit oprávnění:

 • Členové skupiny správců informačního souboru se používá při vytvoření databáze.

 • Vlastník objektu.

 • Všichni uživatelé, kteří mají spravovat oprávnění pro objekt.

I když uživatelé nebudou moct aktuálně prováděl určitou akci, bude možná moct udělit oprávnění k provedení akce. Toto je PRAVDA, pokud je uživatel členem skupiny správců nebo pokud je uživatel vlastníka objektu.

Uživatel, který vytvoří tabulky, dotazu, formuláře, sestavy nebo makra se vlastníka tento objekt. Kromě toho skupinu uživatelů, které můžete změnit oprávnění v databázi můžete taky změnit vlastnictví těchto objektů nebo mohli znovu vytvářet tyto objekty, které jsou způsoby, jak změnit vlastnictví objekty. Opětovné vytvoření objektu, můžete vytvořit kopii objektu, nebo můžete z importovat nebo exportovat do jiné databáze. Toto je nejjednodušší přenos vlastnictví objektů, včetně samotné databáze.

Poznámka: Kopírování, import nebo export nezmění vlastnictví dotaz, který má jeho pohodlně vlastníka . Vlastnictví dotazu můžete změnit pouze v případě jeho pohodlně je nastavena pro uživatele.

Účty zabezpečení

Access 2003 informačního souboru obsahuje následující předdefinované účty.

Účet

Funkce

Admin

Výchozí uživatelský účet. Tento účet je přesně každé kopii přístup a jiné programy, které můžete použít databázový stroj Microsoft Jet, například Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft Office Excel 2003.

Správci

Skupina účtu správce. Tento účet je jedinečné pro každý informačního souboru. Uživatel správce ve výchozím nastavení je členem skupiny správců. Ve skupině správců musí být alespoň jeden uživatel.

Users

Skupina účet, který obsahuje všechny uživatelské účty. Uživatelské účty přístup automaticky přidá do skupiny uživatelů, když je členem skupiny správců vytvoří. Tento účet je stejný pro všechny informační soubor v pracovní skupině, ale obsahuje pouze uživatelských účtů vytvořených členy skupiny správců pracovní skupiny. Ve výchozím nastavení tento účet má oprávnění k úplnému pro všechny nově vytvořené objekty. Jediný způsob, jak odebrat uživatele ze skupiny uživatelů je členem skupiny správců odstranění uživatele.


Zabezpečení v aplikaci Access 2003 a starších verzích vlastně vždy aktivní. Aktivace přihlašovací proceduru pro pracovní skupině, dokud přístup tedy bez zásahu uživatele přihlásí všechny uživatele při spuštění pomocí výchozí uživatelský účet správce s prázdným heslem. Na pozadí v okamžiku aplikace Access použije účtu správce jako účet správce pro pracovní skupiny. Aplikace Access použije účtu správce kromě majitele (skupina nebo uživatel) všechny databáze a tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, které jsou vytvořené.

Správci a vlastníci jsou důležité, protože mají oprávnění, které nelze odebrat:

 • Správci (členové skupiny správců) vždy dostane úplná oprávnění pro objekty vytvořené v pracovní skupině.

 • Účet, který vlastní tabulky, dotazu, formuláře, sestavy nebo makro vždy dostane úplná oprávnění pro tento objekt.

 • Účet, který vlastní databázi můžete vždy otevřete databázi.

Protože uživatelský účet správce přesně stejné pro každé kopii přístup, první kroky v zabezpečení databáze se definovat Administrators a vlastník uživatelské účty (nebo pomocí jednoho uživatelského účtu jako správce a vlastník účty) a potom uživatelský účet správce odeberte ze skupiny správců. Každý, kdo má kopii aplikace Access jinak přihlášeni do vaší pracovní skupiny pomocí účtu správce a máte úplná oprávnění pro tabulky v pracovní skupině, dotazy, formuláře, sestavy a makra.

Můžete přiřadit, jak chcete skupiny správců, ale jenom jednoho uživatelského účtu můžete vlastní databázi uživatelských účtů – vlastní účet je uživatelský účet, který je aktivní při vytvoření databáze nebo při převodu vlastnictví vytvořením nové databáze a import všechny objekty databázi do ní. Skupina účtů můžete však vlastní tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra v databázi.

Co byste měli zvážit při uspořádání účty zabezpečení

 • Pouze uživatelských účtů přihlášením do aplikace Access; se nejde přihlásit pomocí účtu skupiny.

 • Účty, které jste k vytvoření databáze musí uložené v informačním souboru, který tito uživatelé připojí při práci s databází. Pokud používáte jiný soubor pro vytvoření databáze, změňte soubor před vytvořením účty.

 • Ujistěte se, že chcete vytvořit jedinečný heslo pro účty správce a uživatele. Uživatel, který se můžete přihlásit pomocí účtu správce vždy dostane úplná oprávnění pro všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra, které byly vytvořeny v pracovní skupině. Uživatel, který se můžete přihlásit pomocí účtu Vlastník vždy dostane úplná oprávnění pro objekty, které vlastní.

Po vytvoření účty uživatelů a skupin, můžete prohlížet a tisknout vztahů mezi nimi. Vytiskne sestava účtů v pracovní skupině, která zobrazuje skupiny, do kterých patří jednotliví uživatelé a uživatelé, kteří patří do jednotlivých skupin.

Poznámka: Pokud používáte informačního souboru vytvořené pomocí aplikace Microsoft Access 2.0, musíte být přihlášení jako členem skupiny správců pro tisk uživatele a informace o skupině. Pokud informačního souboru byla vytvořená pomocí aplikace Microsoft Access 97 nebo novější, všem uživatelům v pracovní skupině vytisknout uživatele a informace o skupině.

Nastavit uživatelské úrovně zabezpečení

Postup v této části popisuje a spustíte Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení. Mějte na paměti, že tento postup platí jen k databázím, které mají aplikace Access 2003 nebo starším formátu souboru, otevřít v aplikaci Access 2007 nebo novější verze.

Důležité informace: V aplikaci Access 2007 nebo novější verze použijete Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení můžete určit výchozí informačního souboru, musíte taky použijete přepínač příkazového řádku /WRKGP tak, aby ukazovaly na informačním souboru při spuštění aplikace Access. Další informace o použití přepínač příkazového řádku v aplikaci Access naleznete v článku přepínače příkazového řádku pro produkty Microsoft Office.

Spuštění Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení

 1. Otevřete soubor MDB nebo MDE, který chcete spravovat.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Spravovat klikněte na šipku pod tlačítkem Uživatelé a oprávnění a potom klikněte na Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení.

 3. Postupujte podle pokynů na každé stránce průvodce.

Poznámka: 

 • Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení vytvoří záložní kopie aktuální databáze aplikace Access se stejným názvem a příponou BAK a následně využívá bezpečnostních opatřeních u vybraných objektů v aktuální databázi.

 • Pokud vaše aktuální databáze aplikace Access chrání kód jazyka VBA pomocí hesla, Průvodce vás vyzve k zadání hesla, které je nutné zadat průvodce dokončete jeho fungování úspěšně.

 • Hesla, které jste vytvořili pomocí Průvodce vytisknou v sestavě Průvodce uživatelskou úrovní zabezpečení, která se vytiskne po dokončení práce s průvodci. Tuhle sestavu zachovat na zabezpečeném místě. Tuhle sestavu můžete znovu vytvořit soubor pracovní skupiny, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození.

Odebrání uživatelské úrovně zabezpečení

Odebrat uživatelská úroveň zabezpečení při práci v aplikaci Access 2007 nebo novější, uložte soubor MDB jako souboru ACCDB.

Uložte kopii souboru v. Formát ACCDB

 1. Klikněte na kartu soubor. Otevře zobrazení Backstage.

 2. Na levé straně klikněte na sdílet.

 3. Na pravé straně klikněte na Uložit databázi jako a potom klikněte na Databáze aplikace Access (*.accdb).

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 4. Najděte umístění, kam chcete uložit databázi převedený pomocí seznamu Uložit do.

 5. V seznamu Uložit jako typ vyberte Databázi aplikace Access 2007 – 2016 (*.accdb).

 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a klikněte na Převést na otevřete dialogové okno Uložit do databáze, kterou chcete uložit. Formát souborů ACCDB.

Odkaz oprávnění objektu

V následující tabulce jsou uvedeny nastavená pro databázi a objektů v databázi oprávnění s popisem efekt nebo výsledek použití jednotlivá nastavení oprávnění.

Příkaz Oprávnění

Platí pro tyto objekty

Výsledek

Otevření nebo spuštění

Celou databázi, formuláře, sestavy, makra

Uživatelé můžou otvírat a spustit objekt, včetně postupů moduly kódu.

Otevřít s výhradním

Celou databázi

Uživatelé můžou otevření databáze a uzamčen jiným uživatelům.

Čtení návrhu

Tabulky, dotazy, formuláře, makra, moduly kódu

Uživatele můžete otevřít seznamu objektů v návrhovém zobrazení.

Poznámka: Pokaždé, když udělit přístup k datům v tabulce nebo dotazu přiřazením jiné oprávnění, například číst Data nebo aktualizace dat, můžete taky oprávnění čtení návrhu protože návrhu musí být viditelné správně prezentovat a zobrazení dat.

Změna návrhu

Tabulky, dotazy, formuláře, makra, moduly kódu

Uživatele můžete změnit designu seznamu objektů.

Správa

Celou databázi, tabulky, dotazy, formuláře, makra, moduly kódu

Uživatele můžete přiřadit oprávnění seznamu objektů i v případě, že uživatel nebo skupina nejste vlastníkem objektu.

Načtení dat

Tabulky, dotazy

Uživatelé mohou číst data v tabulce nebo dotazu. Udělit uživatelům oprávnění ke čtení dotazů, musíte taky dát těmto uživatelům oprávnění ke čtení nadřazeného tabulek nebo dotazů. Toto nastavení vyžaduje oprávnění ke čtení návrhu, což znamená, že uživatelé mohou číst návrhu tabulky nebo dotazu kromě data.

Aktualizace dat

Tabulky, dotazy

Uživatele můžete aktualizovat data v tabulce nebo dotazu. Uživatelé musí mít oprávnění k aktualizaci nadřazené tabulky nebo dotazy. Toto nastavení vyžaduje oprávnění ke čtení návrhu a číst Data.

Vložení dat

Tabulky, dotazy

Uživatele můžete vložte data do tabulky nebo dotazu. U dotazů uživatelé musí mít oprávnění vložte data do nadřazené tabulek nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje oprávnění čtení dat a návrhu pro čtení.

Odstranění dat

Tabulky, dotazy

Uživatele můžete odstranit data z tabulky nebo dotazu. U dotazů uživatelé musí mít oprávnění k odstranění dat z nadřazených tabulek nebo dotazů. Toto nastavení zahrnuje oprávnění čtení dat a návrhu pro čtení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×