Nastavení možností tisku v aplikaci Access

Nastavení možností tisku v aplikaci Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V databázi Microsoft Accessu se sice data dají vytisknout z tabulky, dotazu, formuláře nebo Sestava, ale u sestav můžete nastavit možnosti tisku, díky kterým bude vytištěná kopie dat atraktivní a líp čitelná.

Tisk dat přímo z tabulek nebo dotazů je dostačující v případě, že potřebujete vytisknout jenom jednoduchý seznam. Formuláře jsou vhodnější pro zobrazení nebo tisk dat jednoho záznamu nebo související sady záznamů, ne pro tisk větších sad dat nebo souhrnů dat. Při tisku dat ze sestavy můžete porovnat, shrnout a sečíst velké sady dat a potom tyto údaje prezentovat v atraktivním rozložení.

Víc o vytvoření sestavy najdete v článku Úvod k sestavám v Accessu.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové aplikace Accessu – druh databáze návrh s přístupem a publikovat online. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access

V tomto článku

Výběr možností vzhledu stránky

Výběr nastavení tiskárny

Zobrazení náhledu před tiskem

Výběr možností vzhledu stránky

Po vytvoření sestavy můžete v dialogu Vzhled stránky nastavit možnosti pro rozložení při tisku. Tyto možnosti pro nastavení okrajů, pro použití mřížky a sloupců nebo pro vytištění jenom dat ze sestavy bez formátování vám pomůžou vyladit formát. Pokud chcete nastavit možnosti pro tisk stránky, udělejte tyto kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na sestavu a pak klikněte na Náhled.

 2. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Rozložení stránky na Vzhled stránky a nastavte požadované okraje, orientaci a sloupce.

  Dialog Vzhled stránky

  Nastavení na kartě Možnosti tisku

Nastavení

Popis

Okraje (mm)

Podle potřeby zvětšete nebo zmenšete výchozí okraje a změny sledujte na stránce Ukázka.

Tisknout jenom data

Tuto možnost vyberte, pokud nechcete tisknout prvky rozložení sestavy, jako je třeba mřížka.

Rozdělený formulář

Tato možnost není pro sestavu dostupná.

Pokud chcete upravit okraje sestavy, klikněte na kartě Náhled ve skupině Velikost stránky na Okraje a vyberte vhodnou možnost. Zobrazí se náhled sestavy se změněným nastavením okrajů.

Nastavení na kartě Stránka

Nastavení

Popis

Orientace

Vyberte orientaci na výšku nebo na šířku. Jestli chcete vidět, jak bude sestava vypadat, nenastavujte orientaci tady, ale na kartě Náhled. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Rozložení stránky na možnost Na výšku nebo Na šířku.

Papír

Vyberte formát a zdroj papíru.

Tiskárna pro Název

Když vyberete Použít jinou tiskárnu, budete moct nastavit několik dalších možností tiskárny a formátu dokumentu.

Nastavení tabulátorů sloupců

Poznámka: K těmto možnostem se dostanete taky tak, že na kartě Náhled kliknete ve skupině Rozložení stránky na Sloupce.

Nastavení

Popis

Nastavení mřížky

Vyberte počet sloupců a vzdálenost řádků. Pokud vyberete jenom jeden sloupec, nebudou dostupné možnosti Vzdálenost sloupců a Vzhled sloupce.

Stejná jako pro podrobnosti

Při výběru této možnosti se sloupec vytiskne ve stejné velikosti, jako je velikost nastavená v sestavě. Pokud chcete šířku a výšku sloupce změnit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a zadejte nové hodnoty.

Velikost sloupce

Zadejte šířku a výšku sloupců.

Vzhled sloupce

Vyberte směr tisku sloupců. Tato možnost je dostupná, jenom když máte víc sloupců.

Začátek stránky

Výběr nastavení tiskárny

Po nastavení vzhledu stránky pro sestavu můžete vybrat možnosti konkrétní tiskárny, které řídí rozložení při tisku nebo určují stránky, které chcete vytisknout, a počet kopií.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na sestavu, kterou chcete vytisknout, a pak klikněte na Náhled.

 2. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Tisk na Tisk.

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves Ctrl + P.

 3. Vyberte možnosti tisku a kliknutím na OK sestavu vytiskněte.

V této tabulce popisujeme výsledky, které můžete očekávat při konkrétním nastavení tiskárny:

Nastavení

Popis

Tiskárna

Vyberte tiskárnu, na které chcete sestavu vytisknout. Pokud jste ještě nenastavili orientaci a formát papíru, klikněte na tlačítko Vlastnosti.

Rozsah tisku

 • Pokud chcete vytisknout jenom vybrané stránky sestavy, vyberte Stránky a nastavte rozsah. Když třeba chcete vytisknout jenom 5. stránku sestavy, napište 5 do pole Od i Do.

 • Pokud chcete vytisknout jenom jednu stránku sestavy, nastavte obě z a polí do stejné číslo stránky.

Počet kopií

Pokud chcete u vícestránkové sestavy tisknout kopie stránek po sadách, vyberte počet kopií a pak Kompletovat.

Uložit papíru, odešlete do komerční tiskárny tiskové úlohy nebo ji odeslat oznámení o prostřednictvím e-mailu, můžete vytvořit formátu PDF nebo xps sestavy: na v Náhledu před tiskem tabulátorem skupina Data, klikněte na ve formátu PDF nebo XPS.

Začátek stránky

Zobrazení náhledu před tiskem

Náhled vám dává možnost zkontrolovat, jak bude vytištěná verze vaší sestavy vypadat.

Náhled sestavy můžete otevřít jedním z těchto způsobů:

 • Chcete-li zobrazit náhled sestavy, která ještě není otevřený v navigačním podokně, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, chcete-li zobrazit náhled a potom klikněte na Náhledu před tiskem.

  nebo

 • Klikněte na soubor > Tisk a potom klikněte na Náhledu před tiskem.

  nebo

 • Pokud je sestava otevřená, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro sestavu a potom klikněte na Náhledu před tiskem.

V náhledu můžete dělat další změny formátování pomocí možností v kartu Náhled tisku.

Příkazy na kartě Náhled

Pokud chcete vidět několik stránek sestavy, přejděte na další stránky nebo si v náhledu zobrazte víc stránek najednou. Můžete vyzkoušet kteroukoli z těchto možností:

 • Klikněte na tlačítko Otevření nebo uzavření příčky (<<) v pravém horním rohu navigačního podokna a pak rozbalte oblast pro zobrazení sestavy.

 • Polohu zobrazené části sestavy můžete změnit pomocí svislého nebo vodorovného posuvníku.

 • Zvětšit oblast v sestavě klikněte na kartě Náhled tisku, zvětšení seskupení, klikněte na šipku pod Lupa a vyberte procenta zvětšení. Můžete taky použít ovládací prvek lupy v pravém dolním rohu okna.

 • Chcete-li zobrazit náhled několika stránek najednou, v Lupa skupiny, klikněte na Dvě stránky nebo klikněte na Další stránky a pak vyberte jednu z možností.

Výběr možností tisku:    V Tisk skupiny, klikněte na Tisk a potom vyberte možnosti tisku.

Zavření náhledu:    V skupina Zavřít náhled klikněte na Zavřít náhled.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×