Nastavení možností pro telefony a telefonních čísel

V dialogovém okně Lync – možnosti můžete nastavit nebo upravit nastavení všech telefonů, které s komunikačním softwarem Microsoft Lync 2010 používáte.

Co chcete udělat?

Otevření možností telefonů

Přidání nebo změna telefonních čísel

Integrace vašeho telefonu s Lyncem 2010

Použití textového telefonu (TTY)

Určení telefonu pro konferenční hovor

Otevření možností telefonů

Možnosti telefonů otevřete tak, že spustíte Lync, kliknete na Možnosti Tlačítko Možnosti aplikace Lync a pak na Telefony.

V části <ui>Má telefonní čísla</ui><UIChar></UIChar>můžete zadat a publikovat telefonní čísla nebo jejich publikování zrušit. Telefonní čísla jsou součástí informací o vašem stavu a jiní uživatelé Lyncu 2010 je můžou využít, aby vás kontaktovali. Když publikujete telefonní čísla, můžete – a taky byste měli – určit, kdo k nim bude mít přístup. Uděláte to nastavením vztahů ochrany osobních údajů (dřív se jim říkalo úrovně přístupu) pro jednotlivé kontakty. Svoje číslo na mobil nebo domů tak například můžete zpřístupnit jen nejbližším kolegům, ne všem uživatelům v organizaci. Další informace najdete v tématu <link assetid="HA101850361" url="http://officecms/sites/preview/search/redir.aspx?AssetId=HA101850361&amp;lc=en-us"><Hyperlink>Řízení přístupu k informacím o stavu</Hyperlink></link>.

Začátek stránky

Přidání nebo změna telefonních čísel

Telefonní čísla zadaná v podnikovém adresáři jsou viditelná pro všechny kontakty ve vaší organizaci, kterým jste přiřadili vztah ochrany osobních údajů Kolegové, Pracovní skupina nebo Přátelé a rodina. Uživatelé, u kterých jste nastavili vztah Blokované kontakty nebo Externí kontakty, je neuvidí.

 1. Telefonní číslo do práce nastavuje vaše společnost, takže jeho podobu nemůžete změnit ani zrušit jeho publikování. U dalších telefonních čísel můžete v možnostech telefonů provést kteroukoli z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit telefon do práce, klikněte na Telefon do zaměstnání. Pokud se telefon do práce do Lyncu předává z firemního adresáře, nemůžete ho upravovat a tlačítko Telefon do zaměstnání není aktivní. Toto číslo je dostupné všem kromě uživatelů, u kterých jste nastavili vztah ochrany osobních údajů Blokované kontakty nebo Externí kontakty.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit číslo na mobil, klikněte na Mobilní telefon. Toto číslo je viditelné jenom pro kontakty, kterým jste přiřadili vztah ochrany osobních údajů Pracovní skupina nebo Přátelé a rodina.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit číslo domů, klikněte na Telefon domů. Toto číslo je viditelné jenom pro kontakty, kterým jste přiřadili vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit jiné telefonní číslo, klikněte na Jiný telefon. Sem si můžete uložit třeba číslo do přechodné kanceláře nebo na druhý mobil. Bude viditelné pouze pro kontakty, kterým jste přiřadili vztah Přátelé a rodina.

 2. Zadejte číslo do pole Telefonní číslo a potvrďte kliknutím na OK.
  Používejte mezinárodní formát pro telefonní čísla. Zadejte tedy kód země a za něj místní telefonní číslo. Číslo do České republiky tedy může vypadat třeba takto: 420111222333. Telefonní čísla by měla obsahovat pouze číslice 0123456789. Závorky a další znaky Lync odstraní. Nepřidávejte prefix pro mezinárodní vytáčení, jako je 011 ve Spojených státech nebo 00 v Evropské unii.

 3. Pokud chcete toto číslo zpřístupnit svým kontaktům, zaškrtněte políčko Zahrnout do mé karty kontaktu.

Telefonní čísla do zaměstnání zadaná ve firemním adresáři nejde upravovat ani zrušit jejich publikování. Když zrušíte zaškrtnutí políčka Publikovat u čísel předávaných z adresáře, publikování čísla se tím nezruší.

Potom co svoje telefonní čísla publikujete, je důležité u kontaktů nastavit vztahy ochrany osobních údajů, protože ty určují, kdo má k těmto číslům přístup. Když například publikujete svoje číslo na mobil, musíte kontaktům, pro něž má být viditelné, přiřadit vztah <ui>Přátelé a rodina</ui> nebo <ui>Pracovní skupina</ui>. Další informace najdete v tématu <link assetid="HA101850361" url="http://officecms/sites/preview/search/redir.aspx?AssetId=HA101850361&amp;lc=en-us"><Hyperlink>Řízení přístupu k informacím o stavu</Hyperlink></link>.

Začátek stránky

Integrace vašeho telefonu s Lyncem 2010

Pokud vaše společnost tuto možnost povolila, můžete Lync integrovat s telefonním systémem společnosti, který není založený na sjednocené komunikaci (UC), a pak vybrat stolní telefon nebo počítač, ze kterého budete volat. Tak můžete Lync použít k ovládání stolního telefonu. Můžete třeba ze stolního telefonu volat kliknutím na tlačítko Zavolat v seznamu Kontakty nebo přijmout hovor kliknutím na upozornění na příchozí hovor na obrazovce počítače.

Pokud chcete telefon integrovat s Lyncem, zobrazte možnosti Telefony a zaškrtněte políčko Povolit integraci s telefonním systémem.

Doporučujeme používat Lync s telefonem certifikovaným pro sjednocenou komunikaci. Jedním z důvodů je to, že nejde uskutečňovat audiovizuální volání mezi dvěma různými telefonními systémy. Další informace o výběru telefonu najdete v článku Telefony a zařízení splňující požadavky Microsoft Lyncu.

Začátek stránky

Použití textového telefonu (TTY)

Pokud kvůli sluchovému postižení potřebujete vy nebo někdo z vašich kontaktů používat textový telefon (TTY), je třeba k telefonu připojit příslušné zařízení, jinak funkce nebude pracovat správně.

Zařízení TTY připojíte tak, že přejdete k možnostem telefonů a zaškrtnete políčko Zapnout režim TTY.

Určení telefonu pro konferenční hovor

Pokud jste zadali víc telefonů (např. do práce, mobilní a domů), můžete určit, který z nich chcete používat v konferenčních hovorech nebo online schůzkách. Ve výchozím nastavení je číslo pro konferenční hovory nastavené na možnost Lync 2010, což je obvykle váš telefon do zaměstnání.

Pokud chcete číslo změnit, přejděte do možností telefonu a v seznamu Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky z vyberte požadovaný telefon.

Můžete taky nastavit, jestli chcete vybírat zařízení pokaždé, když se připojíte ke schůzce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×