Nastavení možností přehrávání pro video v prezentaci

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete určit, jak se má video přehrávat při prezentaci, a nastavit spoustu dalších možností přehrávání. Možnosti zahrnují přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí, přehrávání videa přes celou obrazovku a opakování videa.

(Abyste mohli nastavit možnosti pro přehrávání videa, musíte prvním Vložení videa nebo vytvoření odkazu na video v prezentaci nebo Vložení videa nebo vytvoření odkazu na video na YouTube).

Důležité informace: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

 2. V části Nástroje pro video přejděte na Přehrávání. Potom v seznamu Spustit zvolte jednu z těchto možností:

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete video spustilo po kliknutí na tlačítko myši, zvolte Na klikněte na. Pak při prezentování v zobrazení prezentace se jednoduše klikněte na rámeček videa po přehrání videa.

   Zobrazí možnosti videa v PowerPointu.

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro Video přejděte na Přehrávání a zaškrtněte políčko Přehrávat na celé obrazovce.

  Poznámka: Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. Na snímku klikněte na rámeček videa.

 2. Na kartě přehrávání na pásu karet klikněte na Přehrát.

V části Nástroje pro video přejděte na Přehrávání a klikněte na Hlasitost. Zvolte jednu z těchto možností:

 • Nízká

 • Střední

 • Vysoká

 • Ztlumit

  Tip: Hlasitost můžete taky nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na panelu s ovládacími prvky médií.

Při předvádění prezentace, můžete skrýt videa, dokud nepřijde čas je přehrát. Ale mají vytvořit automatické nebo spouštěný animace zahajte přehrávání nebo nikdy uvidíte video přehrávat při prezentaci. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace v tématu Aktivace animačního efektu.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

  Zobrazí zaškrtávací políčko Skrýt, pokud se nepřehrává v nástrojích pro video v PowerPointu.

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

  Zobrazí možnost Opakovat do ukončení uživatelem v Nástrojích videa PowerPointu.

Poznámka: Pokud chcete opakovaně přehrávat celou powerpointovou prezentaci, ne jenom video, přečtěte si téma Vytvoření automatické prezentace.

Pokud chcete video po přehrání v prezentaci převinout zpět na začátek, udělejte toto:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Ovládací prvky médií

Pokud chcete během prezentace zobrazit nebo skrýt ovládací prvky médií (Přehrát, Pozastavit, Přesunutí zpět, Přesunutí vpřed, Hlasitost), udělejte toto:

 • Na kartě prezentace ve skupině Nastavení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ovládací prvky médií.

  Zobrazí v PowerPointu možnost Zobrazit ovládací prvky multimédií.

2016

Důležité informace: Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

 2. Na pásu karet přejděte na kartu přehrávání. Pak v seznamu Spustit zvolte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Přehrávání videa po kliknutí na tlačítko myši, vyberte Při kliknutí. Pak při prezentování v zobrazení prezentace se jednoduše klikněte na rámeček videa po přehrání videa.

   Možnosti spuštění příkazu při přehrávání videa v PowerPointu

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. Na pásu karet přejděte na kartupřehrávání a zaškrtněte políčko Přehrát na celé obrazovce.

  Poznámka: Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. Na snímku klikněte na rámeček videa.

 2. Na kartě přehrávání na pásu karet klikněte na Přehrát.

Na pásu karet přejděte na kartu přehrávání a klikněte na tlačítko Hlasitost. Vyberte jednu z následujících akcí:

 • Nízká

 • Střední

 • Vysoká

 • Ztlumit

  Tip: Hlasitost můžete taky nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na panelu s ovládacími prvky médií.

Při předvádění prezentace, můžete skrýt videa, dokud nepřijde čas je přehrát. Ale pokud to uděláte, byste měli nastavit automatické spuštění videa nebo nikdy uvidíte přehrávání videa během prezentace. (Pomocí Start > automaticky na kartě přehrávání na pásu karet nebo přehrávání videa automaticky podrobné najdete další informace.)

 • Na pásu karet klikněte na kartě přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt během prezentace.

  "Skrýt během prezentace" příkazu pro přehrávání videí aplikace PowerPoint.

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • Na pásu karet klikněte na kartě přehrávání zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

  "Opakovat do ukončení uživatelem" příkazu pro přehrávání videí aplikace PowerPoint.

Poznámka: Pokud chcete opakovat celou dobu prezentace aplikace PowerPoint, nejenom na video, najdete v článku Spustit prezentaci bezobslužného cyklu.

Chcete-li automaticky převinutí videa po přehrání zpět během prezentace, postupujte takto:

 • Na pásu karet klikněte na kartě přehrávání zaškrtněte políčko Převinout zpět po přehrání zpět.

Ovládací panel médií pro přehrávání videa v PowerPointu

Pokud chcete zobrazit nebo skrýt ovládací prvky médií (přehrát, pozastavit, titulky, hlasitost) během prezentace, postupujte takto:

 • Na pásu karet klikněte na kartě prezentace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ovládací prvky médií.

  Možnost Zobrazit ovládací prvky médií na kartě prezentace v PowerPointu

2011

Poznámka: Nastavte možnost před přidáním všechny animace na video. Změnou tuto možnost odeberete všechny animace, které jsou přidružené k videa.

 1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Přehrát po zobrazení snímku, který obsahuje videa během pomalé snímku

  V části Možnosti videa v místní nabídce Start klepněte na položku automaticky.

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

  Řízení, kdy budete chtít spustit video klepnutím myši

  V části Možnosti videa v místní nabídce Start klepněte Na.

  Během prezentace klikněte na video na snímku, až budete připraveni k přehrání videa.

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

Tak, že vyplní celou snímku (obrazovka) při předvádění prezentace můžete přehrávat video. V závislosti na požadované rozlišení původní soubor filmu jej se může zobrazit deformovaný, rozmazaně nebo rozmazaný při zvětšete ji. Vždy zobrazit náhled videa před zahrnete ho v prezentaci tak, že pokud se video deformovaný nebo rozmazaně, možnost Celá obrazovka můžete vrátit zpět.

Poznámka: Pokud nastavíte zobrazení videa na celé obrazovce a obsahuje také nastavit automatické spouštění, můžete přetáhnout na rámeček videa mimo snímek do oblasti šedé tak, aby nesmí být viditelný na snímku nebo flash stručně před videa na celou obrazovku.

 1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti videa klepněte na nabídku Možností přehrávání klikněte na Přehrát na celé obrazovce.

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

Při předvádění prezentace, můžete skrýt film, dokud nepřijde čas je přehrát. Však bychom přidat animační efekt spustit přehrávání nebo nikdy uvidíte video přehrávat při prezentaci. Další informace najdete v tématu animace textů a objektů.

 1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti videa klepněte na nabídku Možností přehrávání klikněte na Skrýt se nepřehrává.

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

Můžete přehrávat videa pro opakované a nepřetržité během prezentace ve smyčce video.

 1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti videa klepněte na nabídku Možností přehrávání klikněte na Opakovat do ukončení uživatelem.

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

  Tip: Ukončit opakování videa během prezentace, klikněte na video nebo klikněte na Tlačítko Pozastavit .

 1. Na snímku klikněte na film, který chcete změnit a pak klikněte na kartu Filmový formát.

 2. V části Možnosti videa v nabídce Možnosti přehrávání knihovny.tlačítko Převinout zpět po přehrání zpět

  Video na kartě Formát skupině Možnosti videa

Pokud nechcete, aby se v průběhu prezentace je možné skrýt ovládací prvky médií. Ovládací prvky médií umístěných na panelu nástrojů klikněte v části videa. Použijte tyto možnosti řízení přehrát nebo pozastavíte, podívejte se, jak dlouho je video a jeho průběh při přehrávání, přeskočte vpřed zpět nebo nastavit hlasitost.

 • Na kartě prezentace klikněte v části Nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ovládací prvky médií.

  Karta Prezentace, skupina Nastavení

Viz také

Přidání videa k PowerPointu for Mac prezentace

Změna velikosti nebo změna vizuálního vzhledu filmu

Vložit multimédia do dokumentu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×