Nastavení možností funkce Přehrát pro video v prezentaci

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Možnosti přehrávání v PowerPoint umožňuje určit, jak a kdy se zobrazí videa v prezentaci. Můžete přehrávání videa v režimu na celou obrazovku nebo změnit jeho velikost rozměry, které zadáte. Můžete taky určit, jestli, přehrání videa opakovaně (ve smyčce) a zobrazit ovládací prvky médií.

Pokud chcete určit, jak se video přehraje, použijte možnosti na kartě přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když vyberete videa na snímku.

Karta přehrávání nástroje pro Video na pásu karet aplikace PowerPoint 2016

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po můžete Vložit video nebo vytvořit odkaz na videosoubor ze svého počítače).

Přehrávání videa postupně klikněte na automaticky nebo po kliknutí

Tip:    Nastavte možnost před přidáním animací nebo aktivačních událostí do videa. Změna tuto možnost odebere všechny animace, které jsou přidružené k videa.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  Jsou možností přehrávání pro video ze svého počítače: V klikněte na pořadí, automaticky nebo po kliknutí na
  Určení způsobu spuštění videa během prezentace
 2. V části Nástroje pro video na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa proveďte v seznamu Spustit jednu z následujících akcí:

  • Postupně klikněte na přehrát video, vyberte V klikněte na řadu.

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete určit, když budete chtít video spustíte kliknutím na tlačítko myši, vyberte Při kliknutí. (Potom prezentaci v zobrazení prezentace se jednoduše kliknete na rámeček videa až budete připravení k přehrání videa.)

   Tip:    Klikněte na Pozastavit video přehrávaný. Přehrávání videa, kliknutím na tlačítko ho znovu.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celé obrazovce.

Změna velikosti videa

Jestliže nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit velikost videa tak, aby vám vyhovovala.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  Úprava formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt, až se zobrazí dvojitá šipka, a poté změňte tažením velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete zachovat střed videa na stejném místě, podržte při přetahování stisknutou klávesu Ctrl. Ve výchozím nastavení to udržuje proporce (zámky poměr stran) videa při přetahování.

   • Obvykle většina videa s rozlišením 640 x 480 mají poměr stran 4:3, která je také výchozí poměr stran u PowerPoint 2010 prezentací. Poměr stran výchozí pro PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 prezentace je 16:9. Pokud bude vypadat poměru stran prezentace a videa se liší, videa deformovaný po přehrání.

  Určení přesného poměru výšky a šířky videa:

  1. V části Nástroje pro Video klikněte na kartu Formát (PowerPoint 2013 nebo PowerPoint 2016 ) nebo (PowerPoint 2010 ), karta Možnosti ve skupině velikost klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled ikony .

  2. Klikněte na položku Velikost a ve skupinovém rámečku Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

  3. V části velikost a otočení, zadejte do polí Výška a Šířka nebo ve skupinovém rámečku Měřítko, v polích Měřítko výška a Šířka měřítko zadejte procentuální poměr požadovanou velikost, vzhledem k původní velikosti videa.

Tip:    Videa zabráníte přehrávalo jsou, ve skupinovém rámečku Měřítko, zaškrtněte políčko Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace.

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Možnost Přehrát se rovněž nachází v části Nástroje pro video ve skupině Náhled na kartě Formát i Přehrávání.

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na tlačítko Hlasitost a potom vyberte jednu z následujících možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

Tip:    Hlasitost můžete taky nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na panelu Ovládací prvek přehrávání.

Skrytí videa, když není přehráváno

Při předvádění prezentace, můžete skrýt videa, dokud nepřijde čas je přehrát. Ale mají vytvořit automatické nebo spouštěný animace zahajte přehrávání nebo nikdy uvidíte video přehrávat při prezentaci. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace najdete v článku animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrávání

Chcete-li video po přehrání v průběhu prezentace převinout na začátek, postupujte následovně:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků média

Chcete-li během prezentace zobrazit ovládací prvky média, postupujte následovně:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky média.

Pokud chcete určit, jak se video přehraje, použijte možnosti na kartě přehrávání na pásu karet PowerPoint. Tato karta se zobrazí na pásu karet, když vyberete videa na snímku.

Ovládací prvky přehrávání pro videosoubor vkládat z počítače

(Tyto možnosti videa jsou k dispozici po můžete Vložit video nebo vytvořit odkaz na videosoubor ze svého počítače).

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Tip:    Nastavte možnost před přidáním animací nebo aktivačních událostí do videa. Změna tuto možnost odebere všechny animace, které jsou přidružené k videa.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  Možnosti videa
  Určení způsobu spuštění videa během prezentace
 2. V části Nástroje pro video na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa proveďte v seznamu Spustit jednu z následujících akcí:

  • Když chcete, aby se video spustilo po zobrazení snímku (s videem) v zobrazení Prezentace, vyberte Automaticky.

  • Pokud chcete určit, když budete chtít spustit video klepnutím myši, vyberte Při kliknutí. (Potom prezentaci v zobrazení prezentace se jednoduše kliknete na rámeček videa až budete připravení k přehrání videa.)

   Tip:    Video můžete pozastavit během přehrávání kliknutím na něj. Přehrávání videa, kliknutím na tlačítko ho znovu.

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celé obrazovce.

Změna velikosti videa

Jestliže nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit velikost videa tak, aby vám vyhovovala.

 1. V normálním zobrazení vyberte video, které chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  Úprava formátování:

  • Klikněte na rohový úchyt, až se zobrazí dvojitá šipka, a poté změňte tažením velikost rámečku.

   Úchyt pro změnu velikosti je dvojitá šipka.
   • Pokud chcete zachovat střed videa na stejném místě, podržte při přetahování stisknutou klávesu Ctrl. Ve výchozím nastavení to udržuje proporce (zámky poměr stran) videa při přetahování.

   • Obvykle většina videa s rozlišením 640 x 480 mají poměr stran 4:3, která je také výchozí poměr stran u PowerPoint 2010 prezentací. Poměr stran výchozí pro PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 prezentace je 16:9. Pokud bude vypadat poměru stran prezentace a videa se liší, videa deformovaný po přehrání.

  Určení přesného poměru výšky a šířky videa:

  1. V části Nástroje pro Video klikněte na kartu Formát (PowerPoint 2013 nebo PowerPoint 2016 ) nebo (PowerPoint 2010 ), karta Možnosti ve skupině velikost klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled ikony .

  2. Klikněte na položku Velikost a ve skupinovém rámečku Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

  3. V části velikost a otočení, zadejte do polí Výška a Šířka nebo ve skupinovém rámečku Měřítko, v polích Měřítko výška a Šířka měřítko zadejte procentuální poměr požadovanou velikost, vzhledem k původní velikosti videa.

Tip:    Videa zabráníte přehrávalo jsou, ve skupinovém rámečku Měřítko, zaškrtněte políčko Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace.

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Možnost Přehrát se rovněž nachází v části Nástroje pro video ve skupině Náhled na kartě Formát i Přehrávání.

Nastavení hlasitosti videa

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na tlačítko Hlasitost a potom vyberte jednu z následujících možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

Tip:    Hlasitost můžete taky nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na panelu Ovládací prvek přehrávání.

Skrytí videa, když není přehráváno

Při předvádění prezentace, můžete skrýt videa, dokud nepřijde čas je přehrát. Ale mají vytvořit automatické nebo spouštěný animace zahajte přehrávání nebo nikdy uvidíte video přehrávat při prezentaci. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace najdete v článku animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Opakování videa

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Převinutí videa po přehrávání

Chcete-li video po přehrání v průběhu prezentace převinout na začátek, postupujte následovně:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Zobrazení ovládacích prvků média

Chcete-li během prezentace zobrazit ovládací prvky média, postupujte následovně:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky média.

Změna velikosti videa

Jestliže nechcete přehrávat video na celé obrazovce, můžete změnit velikost videa tak, aby vám vyhovovala.

 1. V normálním zobrazení klepněte na video, jehož velikost chcete změnit.

 2. V části Nástroje pro video klikněte na kartě Možnosti ve skupině velikost klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled ikony .

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 3. Chcete-li zachovat poměr výšky a šířky videa, klepněte na kartu Velikost a potom ve skupinovém rámečku Měřítko zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupinovém rámečku Velikost a otočení zadejte hodnoty velikostí do polí Výška a Šířka.

  • Ve skupinovém rámečku Měřítko zadejte do polí Výška a Šířka požadované hodnoty v procentech vzhledem k původní velikosti videa.

Tipy    

 • Chcete-li předejít přeskakování videa při jeho přehrávání, zaškrtněte políčko Nejlepší měřítko pro předvádění prezentace.

 • Můžete také změnit velikost videa přetažením jeho okrajů. Pokud chcete, aby umístění středu videa zůstalo zachováno, podržte při přetahování stisknutou klávesu CTRL. Ve výchozím nastavení aplikace Office PowerPoint 2007 při přetahování zachovává proporce videa (zachovává poměr výšky a šířky). Obvykle mají videa s rozlišením 640 x 480 poměr stran 4:3, což je také poměr stran většiny prezentací aplikace PowerPoint. Jestliže se poměry stran prezentace a videa liší, může se video při přehrávání zobrazovat zkresleně.

Skrytí rámečku videa

Můžete chtít rámeček videa neviditelné nezobrazoval během prezentace a zmizí z snímku po prezentaci. Pokud tuto možnost nastavíte a možnost Přehrát na celé obrazovce se videa nezobrazí jako na snímku vůbec (i když se zobrazí ho flash na snímku, než se přehraje celá obrazovka). Nechcete, aby stručný flash, přetáhněte na rámeček videa mimo snímek.

Důležité:     Jestliže rámeček videa přetáhnete mimo snímek nebo rámeček videa skryjete, musíte video nastavit tak, aby se spouštělo automaticky nebo pomocí jiného druhu ovládacího prvku, například pomocí aktivační procedury. Aktivační procedura je položka na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, která po klepnutí spustí požadovanou akci.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Skrýt během prezentace.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Ačkoli je v normálním zobrazení rámeček videa vždy zobrazen, můžete jej přetáhnout mimo snímek a tak jej skrýt.

Zpoždění spuštění přehrávání videa

Můžete upravit nastavení pro přehrávání souboru videa. Můžete například požadovat, aby se přehrávání spustilo až pět sekund po začátku videa a nikoli na začátku videa.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 3. V Podokno úlohVlastní animace klepněte na šipku napravo od vybraného videa a potom klepněte na příkaz Možnosti efektu.

  Nad řádkem aktivační procedury se zobrazí ikona videa podobná symbolu na tlačítku přehrávání u videopřehrávačů nebo přehrávačů DVD.

  Efekty videa v seznamu podokna úloh

 4. Klepněte na kartu Efekt a potom ve skupinovém rámečku Spustit přehrávání klepněte na přepínač Od času a potom zadejte celkový počet sekund zpoždění.

Převinutí videa zpět po přehrání

Pokud nastavíte u videa převinutí zpět, bude po jednom přehrání zastaveno a automaticky převinuto zpět na první snímek.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V oblasti Filmové nástroje zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa políčko Převinout video po ukončení.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vytvoření automatické prezentace

Z prezentace vytvářet video

Naučte se přidávat a přehrávat zvuky v prezentaci

Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×