Nastavení kalendáře v Outlooku na webu

Váš kalendář je integrovaný s e-maily, kontakty a dalšími funkcemi aplikace Outlook na webu. V Možnostech kalendáře můžete změnit výchozí vzhled a další nastavení vašeho kalendáře.

Poznámka: Pokud chcete změnit formát data a času v kalendáři, zvolte Nastavení > Čas a jazyk a pak zvolte Datum a čas. Vyberte ze seznamu časové pásmo.

Přejděte na možnosti kalendáře

  1. Přihlaste se k aplikaci Outlook na webu. Nápovědu najdete v tomto článku.

  2. Nahoře na stránce vyberte Nastavení > Možnosti.

    Outlook na webu: Možnosti nastavení

  3. V levém podokně zvolte KALENDÁŘ.

    Outlook na webu: možnosti kalendáře

  4. Vyberte možnost, kterou chcete změnit.

Automatické zpracování

Pomocí nastavení Automatické zpracování můžete určit, jak se budou pozvánky na schůzky, odpovědi na ně a oznámení zpracovávat.

Nastavení

Popis

Odstranit aktualizované pozvánky a odpovědi

Zaškrtnutím tohoto políčka se vám ze složky Doručená pošta automaticky odeberou zastaralé žádosti o schůzku a odpovědi na ně.

Odstranit oznámení o přeposlání schůzky

Při zaškrtnutí tohoto políčka se oznámení o přeposlání schůzky dál automaticky přesune do složky Odstraněná pošta. Ve výchozím nastavení tato oznámení dostáváte, když schůzku, kterou organizujete, přepošle některý z jejích účastníků novému příjemci. Výběr této možnosti nemá vliv na zpracování odpovědí na žádosti o schůzku.

Kalendář narozenin

V aplikaci Outlook na webu máte vyhrazený kalendář narozenin, který se automaticky naplní informacemi o narozeninách u všech kontaktů ve vašem seznamu, jejichž datum narození je tam uvedené. Data narozenin můžete také kdykoli přidat.

Nastavení

Popis

Zapnout kalendář narozenin

Přidá kalendář narozenin a automaticky ho naplní informacemi o narozeninách vašich kontaktů. Pokud se připojíte k sociálním sítím prostřednictvím možnosti Lidé, zobrazí se v kalendáři automaticky taky narozeniny těchto kontaktů.

Vypnout kalendář narozenin

Skryje kalendář narozenin.

Vzhled kalendáře

Pomocí nastavení Vzhled kalendáře můžete určit, jak bude váš kalendář vypadat.

Nastavení

Popis

Zobrazit pracovní týden jako

Vyberte dny, které se mají zobrazit, když v kalendáři zvolíte zobrazení Pracovní týden.

Nastavení pracovní doby

Mimopracovní hodiny se zobrazí tmavší barvou než zbytek kalendáře. Pokud používáte Pomocníka plánování, v navrhovaných časech schůzky se zohlední pracovní doba každého z účastníků.

Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc

Výběrem této možnosti se při prohlížení kalendáře v zobrazení Měsíc zobrazí číslo týdne.

Jako první den v týdnu zobrazit

Den, který tady zvolíte, se v zobrazení Týden zobrazí jako první den týdne.

První týden roku začíná

Pokud máte zapnutou možnost Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc, můžete zvolit, kde má číslování začínat: prvním dnem roku, prvním čtyřdenním týdnem nebo prvním celým týdnem.

Zobrazit hodiny v

Nastaví přírůstky, po kterých bude kalendář zobrazovat čas. Pomocí přepínačů vyberte 15minutové nebo 30minutové přírůstky.

Zobrazit kalendář v

Vyberte pro svůj kalendář Jasné nebo Světlé barvy.

Publikovat kalendář

Tato možnost umožňuje vytvořit odkaz na kalendář, který můžete sdílet s ostatními. Například můžete publikovat odkaz na webové stránce nebo ho sdílet v sociálních skupinách.

Nastavení

Popis

Výběr kalendáře

Vyberte kalendář, který chcete sdílet.

Výběr oprávnění

Zvolte, jestli chcete, aby ostatní viděli jenom čas, kdy jste k dispozici, některé údaje nebo celý kalendář.

Připomenutí

Nastavení Připomenutí určují výchozí nastavení připomenutí položek v kalendáři. Ve výchozím nastavení se připomenutí zapínají a jsou nastavená na dobu o 15 minut dříve, než příslušná položka nastane.

Nastavení

Popis

Zobrazit připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte připomenutí položek kalendáře.

Přehrát zvuk připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka se přehraje zvuk, když nastane termín připomenutí.

Výchozí připomenutí

Pomocí tohoto nastavení určíte, jak dlouho před událostí se má výchozí připomenutí objevit.

Dostávat e-mailem denní program pro kalendáře a úkoly

Každý den obdržíte e-mail, který bude obsahovat vaši denní agendu na základě pozvánek a přiřazených úkolů v kalendáři.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×