Nastavení kalendáře v Outlooku na webu

Váš kalendář je integrovaný s e-maily, kontakty a dalšími funkcemi aplikace Outlook na webu. V Možnostech kalendáře můžete změnit výchozí vzhled a další nastavení vašeho kalendáře.

Poznámka: Pokud chcete změnit formát data a času v kalendáři, zvolte Nastavení Nastavení > Obecnéa poté zvolte Jazyk a čas. Vyberte ze seznamu vaše časové pásmo.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlooku na webu

Podívejte se na Instrukce pro novou verzi Outlook na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Podívejte se naInstrukce pro klasickou verzi Outlook na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Přejděte na Možnosti vašeho kalendáře

  1. Přihlaste se na Outlook na webu a klikněte na ikonu Kalendáře. Pro pomoc s přihlášením se podívejte na Jak se přihlásit na Outlook na webu.

  2. V horní části stránky vyberte Nastavení Nastavení a poté použijte vyhledávání a rychle najděte, co potřebujete.

    nebo

    V horní části stránky vyberte Nastavení Settings > Zobrazit všechna nastavení Outlooku, abyste si zobrazili všechny možnosti kalendáře.

  3. V levém podokně zvolte možnost, kterou chcete změnit.

Použijte Individuální nastavení, abyste přizpůsobili vzhled vašeho kalendáře.

Nastavení

Popis

Jako první den v týdnu zobraz

Den, který zde zvolíte, se v zobrazení Týdne objeví jako první den týdne.

Zobrazit hodiny v

Nastaví přírůstky, po kterých bude kalendář zobrazovat čas. Pomocí přepínačů vyberte 15minutové nebo 30minutové přírůstky.

Zobraz pracovní týden jako

Vyberte dny, které se mají zobrazit, když v kalendáři zvolíte zobrazení Pracovního týdne.

Pracovní doba

Mimopracovní hodiny se zobrazí tmavší barvou než zbytek kalendáře. Pokud používáte Pomocníka plánování, v navrhovaných časech schůzky se zohlední pracovní doba každého z účastníků.

Zobrazte čísla týdnů

Výběrem této možnosti se při prohlížení kalendáře v zobrazení Měsíc ukáže číslo týdne.

První týden roku začíná

Pokud máte zapnutou možnost Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc, můžete zvolit, kde má číslování začínat: prvním dnem roku, prvním čtyřdenním týdnem nebo celým prvním týdnem.

Pomocí Událostí a pozvánek můžete kontrolovat výchozí nastavení při vytváření událostí a zpracování pozvánek na schůzky, odpovědí a oznámení.

Nastavení

Popis

Výchozí připomenutí

Pomocí tohoto nastavení určíte, jak dlouho před událostí se má výchozí připomenutí objevit.

Pomocí nastavení Pozvánky můžete kontrolovat, jak se budou pozvánky na schůzky, odpovědi a oznámení zpracovávat.

Nastavení

Popis

Odstraňte aktualizované pozvánky a odpovědi

Zaškrtněte toto políčko, abyste automaticky odebrali staré žádosti o schůzky a odpovědi ze složky Doručená pošta. Položka kalendáře zůstane v kalendáři.

Odstraňte oznámení o přeposlaných událostech

Zaškrtněte toto políčko, abyste dali automaticky přeposlaná oznámení o události do složky Odstraněná pošta. Ve výchozím nastavení dostanete tato oznámení, když je událost, kterou organizujete, přeposlaná novému příjemci některým z jejích účastníků. Výběr této možnosti nemá vliv na zpracování odpovědí na žádosti ohledně události.

Použijte Počasí, abyste přizpůsobili počasí své zkušenosti. Možnost změnit umístění počasí není na novém Outlooku na webu ještě k dispozici.

Nastavení

Popis

Počasí

Vyberte buď možnost Zobrazit počasí nebo Skrýt počasí.

Vyberte buď Fahrenheitovu nebo Celsiovu teplotní stupnice, podle toho, kterou budete používat.

Pomocí Událostí z nastavení e-mailu můžete kontrolovat, jak se přidávají události z e-mailu do Vašeho kalendáře.

Nastavení

Popis

Automaticky přidat události z e-mailu do mého kalendáře

Zaškrtněte toto políčko, abyste automaticky přidávali do kalendáře události zjištěné v e-mailu.

Označit události jako soukromé tak, abych je mohl vidět jenom já

Zaškrtněte toto políčko, aby se události automaticky označily jako soukromé.

Přidat tyto události z e-mailu do mého kalendáře

Zaškrtněte políčko u každého typu události, který chcete přidat z e-mailu do svého kalendáře.

Sdílené kalendáře umožňují sdílet kalendář s ostatními lidmi a spravovat sdílené kalendáře.

Nastavení

Popis

Vyberte kalendář

Vyberte kalendář, který chcete sdílet.

Instrukce pro klasický Outlook na webu

Přejděte na možnosti Kalendáře

  1. Přihlaste se na Outlook na webu. Pokyny najdete v článku Jak se přihlásit na Outlooku na webu.

  2. Nahoře na stránce vyberte Nastavení a potom vyberte Kalendář.

  3. V levém podokně vyberte možnost, kterou chcete změnit.

Použijte Individuální nastavení, abyste přizpůsobili vzhled svého kalendáře a zvolte zobrazit nebo skrýt počasí a místní události.

Pomocí nastavení Vzhled kalendáře můžete určit, jak bude váš kalendář vypadat.

Nastavení

Popis

Zobrazit pracovní týden jako

Vyberte dny, které se mají zobrazit, když v kalendáři zvolíte zobrazení Pracovní týden.

Nastavení pracovní doby

Mimopracovní hodiny se zobrazí tmavší barvou než zbytek kalendáře. Pokud používáte Pomocníka plánování, v navrhovaných časech schůzky se zohlední pracovní doba každého z účastníků.

Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc

Výběrem této možnosti se při prohlížení kalendáře v zobrazení Měsíc zobrazí číslo týdne.

První týden roku začíná

Pokud máte zapnutou možnost Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc, můžete zvolit, kde má číslování začínat: prvním dnem roku, prvním čtyřdenním týdnem nebo prvním celým týdnem.

Jako první den v týdnu zobrazit

Den, který tady zvolíte, se v zobrazení Týden zobrazí jako první den týdne.

Výchozí délka schůzky v minutách

Nastavte výchozí časový interval pro schůzky po 15 minutách nebo vytvořte vlastní délku.

Zobrazit hodiny v

Nastaví přírůstky, po kterých bude kalendář zobrazovat čas. Pomocí přepínačů vyberte 15minutové nebo 30minutové přírůstky.

Zobrazit kalendář v

Vyberte pro svůj kalendář Jasné nebo Světlé barvy.

Pomocí nastavení Počasí a Místní události můžete přidat informace na míru umístění, které si zvolíte.

Nastavení

Popis

Počasí

Vyberte buď možnost Zobrazit počasí nebo Skrýt počasí.

Vyberte buď možnost Fahrenheita nebo Celsia podle toho, jakou teplotní stupnici budete používat.

Vyberte polohu pro zobrazení v kalendáři.

Vyberte Přidat další polohu, pokud chcete vědět také její počasí.

Místní události

Zvolte zobrazit nebo skrýt místní události v kalendáři.

Vyberte buď možnost Zobrazit místní události nebo Skrýt místní události.

Vyberte Použít aktuální umístění nebo vyberte Zvolit město a zadejte umístění.

Pomocí nastavení Automatické zpracování můžete kontrolovat, jak se přidávají událostí do kalendáře a jak se zpracovávají pozvánky na schůzky, odpovědi a oznámení.

Pomocí nastavení Události z e-mailu kontrolujte, jak se přidávají události z e-mailu do Vašeho kalendáře.

Nastavení

Popis

Nepřidávat události z e-mailu do kalendáře

Po zaškrtnutí tohoto políčka se události zjištěné v e-mailu nebudou přidávat do vašeho kalendáře.

Automaticky přidat události z e-mailu do mého kalendáře

Zaškrtněte toto políčko, abyste automaticky přidávali do kalendáře události zjištěné v e-mailu.

Přidat tyto události z e-mailu do mého kalendáře

Zaškrtněte políčko u každého typu události, který chcete z e-mailu přidat do svého kalendáře

Označit události jako soukromé tak, abych je mohl vidět jenom já

Zaškrtněte toto políčko, aby se události automaticky označily jako soukromé.

Aktualizace časového pásma

Vyberte tuto možnost, chcete-li změnit časové pásmo používané ve vašem kalendáři.

Pomocí nastavení Pozvánky můžete určit, jak se bude zacházet s pozvánkami na schůzky, odpovědmi a oznámeními.

Nastavení

Popis

Odstranit aktualizované pozvánky a odpovědi

Zaškrtněte toto políčko, abyste automaticky odebrali staré žádosti o schůzky a odpovědi ze složky Doručená pošta. Položka kalendáře zůstane v kalendáři.

Odstraňte oznámení o přeposlaných událostech

Zaškrtněte toto políčko, abyste dali automaticky přeposlaná oznámení o události do složky Odstraněná pošta. Ve výchozím nastavení dostanete tato oznámení, když je událost, kterou organizujete, přeposlaná novému příjemci některým z jejích účastníků. Výběr této možnosti nemá vliv na zpracování odpovědí na žádosti ohledně události.

Pomocí nastavení Oznámení můžete upravit nastavení připomenutí, zasílat oznámení na váš telefon a přijímat programy k událostem z kalendáře.

Nastavení Připomenutí určují výchozí nastavení připomenutí položek v kalendáři. Ve výchozím nastavení se připomenutí zapínají a jsou nastavená na dobu o 15 minut dříve, než příslušná položka nastane.

Nastavení

Popis

Zobrazit připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte připomenutí položek kalendáře.

Přehrát zvuk připomenutí

Zaškrtnutím tohoto políčka se přehraje zvuk, když nastane termín připomenutí.

Výchozí připomenutí

Pomocí tohoto nastavení určíte, jak dlouho před událostí se má výchozí připomenutí objevit.

Dostávat e-mailem denní program pro kalendáře a úkoly

Po použití této možnosti každý den obdržíte e-mail, který bude obsahovat váš denní program na základě přiřazených události a úkolů v kalendáři.

Následně zaškrtněte políčko u každého z kalendářů, který chcete zahrnout do denního programu.

Neposílat program ve dny, na které nejsou plánovány žádné úkoly ani události

Po výběru této možnosti se vám přestanou zasílat e-maily s denním programem ve dny, na které nejsou chystané žádné události ani úkoly.

Aktualizace časového pásma

Tento odkaz použijte, pokud chcete změnit časové pásmo používané v kalendáři.

Aktualizace nastavení počasí

Tento odkaz použijte, pokud chcete změnit nastavení informací o počasí uváděných ve vašem kalendáři.

Chcete-li odeslat oznámení o událostech kalendáře do telefonu jako text, použijte nastavení Oznámení ve formě textových zpráv.

Nastavení

Popis

Oznámení o změnách událostí, které se vyskytují během následujícího počtu dní

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li na telefon zasílat oznámení o změnách událostí, k nimž dojde v průběhu Vámi nastaveného počtu dní.

Chcete-li zamezit odesílání upozornění mimo pracovní dobu, zaškrtněte políčko Pouze během pracovní doby.

Oznámení pro připomenutí události

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dostávat upozornění s připomenutím události.

Chcete-li zamezit odesílání upozornění mimo pracovní dobu, zaškrtněte políčko Pouze během pracovní doby.

Denní kalendář událostí

Zaškrtněte toto políčko a zadejte čas odeslání denního kalendáře událostí.

Nastavit oznámení

Chcete-li nastavit textové zprávy pro váš účet, vyberte tento odkaz, pokud jste tak již dříve neučinili. (Možnosti upozornění na textové zprávy budou zakázány, dokud nenastavíte textové zprávy.)

Pomocí nastavení E-mail s agendou můžete zvolit, zda chcete dostávat agendu v e-mailu každý den, ve kterém se nacházejí vaše události a úkoly v kalendáři.

Nastavení

Popis

Neposílejte mi denní program

Zvolte tuto možnost, pokud nechcete dostávat každý den e-mail s uvedením vaší agendy.

Zasílat denní program

Po použití této možnosti každý den obdržíte e-mail, který bude obsahovat váš denní program na základě přiřazených události a úkolů v kalendáři.

Následně zaškrtněte políčko u každého z kalendářů, který chcete zahrnout do denního programu.

Aktualizace časového pásma

Tento odkaz použijte, pokud chcete změnit časové pásmo používané v kalendáři.

Aktualizace nastavení počasí

Tento odkaz použijte, pokud chcete změnit nastavení informací o počasí uváděných ve vašem kalendáři.

Možnost Publikování kalendáře umožňuje vytvořit odkaz na kalendář, který můžete sdílet s ostatními. Například můžete publikovat odkaz na webové stránce nebo ho sdílet v sociálních skupinách.

Nastavení

Popis

Výběr kalendáře

Vyberte kalendář, který chcete sdílet.

Výběr oprávnění

Zvolte, jestli chcete nechat ostatní vidět pouze čas, kdy jste k dispozici, některé detaily nebo celý kalendář.

Kalendář narozenin je automaticky vyplněn dostupnými informacemi o narozeninách všech kontaktů ve vašem seznamu. Data narozenin můžete také kdykoli přidat.

Nastavení

Popis

Zapnout kalendář narozenin

Přidá kalendář narozenin a automaticky ho naplní informacemi o narozeninách vašich kontaktů. Pokud se připojíte k sociálním sítím prostřednictvím možnosti Lidé, zobrazí se v kalendáři automaticky taky narozeniny těchto kontaktů.

Vypnout kalendář narozenin

Skryje kalendář narozenin.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×