Nastavení formátu otevřít dokument (ODF) jako výchozí šablony souboru pro knihovnu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Soubor ve formátu otevřít dokument (ODF) můžete nastavit jako výchozí šablony souboru pro knihovnu dokumentů. Tímto způsobem, když uživatel vytvoří nový soubor v knihovně soubor otevře a uloží jako soubor ve formátu Opendocument. Lidi můžete použít program zvoleném Upravit nový soubor.

Můžete taky určit další nastavení nebo zadat výchozí obsah, který se zobrazí v každý nový soubor, například upřednostňované osnovy pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální zřeknutí v zápatí stránky.

Pokud chcete nastavit více šablony pro knihovnu, budete muset vytvořit typy obsahu webu a připojit můžou být do knihovny, spíše než používat výchozí šablonu pro knihovnu.

Poznámka: Abyste měli oprávnění Úplné řízení: nastavení šablony pro knihovnu dokumentů. Potřebujete oprávnění Úplné řízení pro daný web nastavit typy obsahu webu.

Co chcete udělat?

Další informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů

Uložení šablony souborů v knihovně

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů

Vytvoření knihovny dokumentů

Vytvoření šablony aplikace formátu Opendocument

Změna výchozí šablony souboru pro knihovnu dokumentů

Úprava výchozí šablony souboru

Zadejte vlastní šablony souboru

Nastavení více vlastní šablony pro knihovnu pomocí typů obsahu webu

Vytvoření typu obsahu webu formátu Opendocument

Přidružení šablony dokumentu ODF k typu obsahu webu

Zapnutí více typů obsahu v knihovně

Přidání typů obsahu ODF do knihovny

Další informace o typech obsahu a knihoven

Další informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud dokument obsahuje výchozí šablonu souboru, uloží se ve složce formuláře knihovny.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů a zobrazte složku formuláře, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu. Ujistěte se, máte zobrazení skrytých souborů v Průzkumníku souborů (v Průzkumníkovi souborů klikněte na zobrazení > skryté položky.)

Obsah složky Formuláře v knihovně dokumentů

Ve výchozím nastavení knihovny dokumentů je šablona souboru s názvem template.dotx, ale v případě potřeby můžete změnit tento soubor. Chcete-li zadat jinou šablonu, musíte nejdřív ji vytvořit v aplikaci, která je kompatibilní se Sharepointem, třeba Word, a uložte ji do složky formuláře v knihovně. Potom zadejte adresu vlastní šablonu v nastavení rozšířeného knihovny.

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů

Nemusíte nutně pomocí typů obsahu, pokud chcete vlastní šablonu pro jednu knihovnu. V takovém případě jste právě Změna výchozí šablony souboru pro existující knihovnu. Zvažte použití typů obsahu webu, pokud chcete znovu použít stejnou šablonu do více knihoven.

Pro existující knihoven s více typů obsahu zapnuto a určeným pro tyto typy obsahu šablony budete muset přizpůsobovat typy obsahu webu pro knihovnu. Je proto, že používá knihovna šablony, které jsou uvedené u typů obsahu a nejsou výchozí šablony souboru.

Pokud chcete používat více šablony pro knihovnu stejné, budete muset pomocí typů obsahu. Nové knihovny, vytvořit knihovnu (Nastavení > Přidat aplikaci > Knihovna dokumentů ) a pak Nastavení více vlastní šablony pro knihovnu.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny dokumentů

Pokud ještě nemáte knihovny dokumentů, postupujte podle těchto pokynů a vytvořte si ho.

 1. Na webu, kde chcete vytvořit knihovnu, klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu > Přidat aplikaci.

 2. Klikněte na Knihovna dokumentů a zadejte název knihovny.

  Poznámka: Název knihovny je povinný a zobrazí se v horní části stránky knihovny. Stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují vyhledání a otevření knihovny.

  Knihovna dokumentů:

Začátek stránky

Vytvoření šablony aplikace formátu Opendocument

Soubor ve formátu Opendocument můžete vytvořit z libovolné aplikace, která je kompatibilní se službou formátu Opendocument. Vytvořit šablonu aplikace formátu Opendocument v aplikaci Microsoft Office, vytvořte nebo otevřete soubor a potom soubor uložte jako typ souboru ve formátu OpenDocument. Například se souborem otevřít ve Wordu, klikněte na soubor > Uložit jako, zvolte místo, kam chcete uložit a vyberte položku Uložit jako typVe formátu OpenDocument Text) (*.odt).

Začátek stránky

Změna výchozí šablony souboru pro knihovnu dokumentů

Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud je v knihovně dokumentů výchozí šablony souboru pro aplikaci kompatibilní se Sharepointem, můžete výchozí šablonu upravovat.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

Úprava výchozí šablony souboru

 1. V knihovně místo, kam chcete upravit výchozí šablonu, klikněte na Knihovna > Nastavení knihovny.

 2. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 3. V části Šablona dokumentu ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony, klikněte na Upravit šablonu.

  Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se Sharepointem a který je přidružený typ souboru aktuální šablony. Slovo se například otevře Pokud výchozí šablona je šablona aplikace Word nebo Excel se otevře, pokud je výchozí šablona listu aplikace Excel.

  Nastavení knihovny, klikněte v části Upřesnit nastavení je nejdříve zobrazeno pole upravit šablonu.

  Poznámka: Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, můžete být požádáni o zadání Office365 předplatné uživatelské jméno a heslo.

 4. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Pokud už program nepotřebujete, ukončete ho, nebo přejděte na sharepointový web.

 5. Na webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů a klikněte na OK.

Začátek stránky

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte do SharePointu.

 2. Přejděte do knihovny, ve které chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Klikněte na Knihovna > Otevřít v Průzkumníkovi.

  Důležité informace: Pokud není otevřete Průzkumníka souborů nebo se zobrazí chybová zpráva, bude pravděpodobně přidání váš web mezi důvěryhodné servery v nastaveních prohlížeče. Další informace naleznete v tématu použití příkazu "otevřít pomocí Průzkumníka" a řešení problémů s touto možností v Sharepointu Online pro Office 365.

 4. Otevřete jinou Průzkumníka souborů a vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 5. Zkopírujte nebo přetáhněte vlastní šablonou zobrazená do Průzkumníka, který je otevřen do knihovny webu, kam chcete zadat vlastní šablonu.

 6. Ukončete Průzkumníka souborů a přepněte zpátky do knihovny na webu.

 7. Klikněte na Knihovna >Nastavení knihovny.

 8. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 9. V části Šablona dokumentu zadejte adresu s vlastní šablonou zobrazená v poli Adresa URL šablony. Umístění je webovou adresu šablony na webu vzhledem k názvu webu. Například pokud vaše šablona se nazývá ODT_Document.odt a můžete ho přidat do složky formuláře v Sdílené dokumenty, knihovnu dokumentů, zadejte následující:

  Sdílené Documents/Forms/ODT_Document.odt

  Poznámka:  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Začátek stránky

Nastavení více vlastní šablony pro knihovnu pomocí typů obsahu webu

Většina knihoven může obsahovat více typů obsahu. Když definujete více typů obsahu v knihovně, může být snadno vytvářet knihovny, které obsahují různé typy dokumentů společně v jednom místě. Například do knihovny mohou obsahovat dokumenty a obrázky souvisejícím s projektem. V knihovně budou zobrazeny obrázku soubory k těmto sloupcům informace přiřazené k obsahu typ a dokumenty jsou uvedeny se sloupci přiřazené k typu obsahu dokumentu grafiky.

Typy obsahu webu usnadnil zajistit soulad mezi webem. Jako vlastník webu nastavíte typ obsahu vlastnosti, které budete potřebovat, například určité šablony, konkrétní metadat a tak dál. Pak můžete přidružit typ obsahu webu knihovny tak, aby, když uživatel vybere položku z nabídky Nový dokument, používají typu obsahu, který jste definovali.

New Document command in a library with custom templates

Abyste měli jistotu, že formát Opendocument dokumenty budou konzistentní na celém webu a všech jeho podřízených webech, můžete přiřadit .odt, .ods nebo .odp šablonu k typu obsahu webu.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu formátu Opendocument

Opakujte tento postup u každého typu obsahu, který chcete vytvořit.

Důležité informace: Pokud chcete vytvořit typy obsahu webu pro určitý web, musíte mít k tomuhle webu oprávnění typu Úplné řízení. Typy obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů může vytvářet správce kolekce webů.

 1. Přejděte na web, pro který chcete vytvořit typ obsahu webu.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Nastavení webu.

 3. V části Galerie návrhů webových stránekklikněte na typy obsahu webu.

  Oblast Galerie návrhů webových stránek na stránce Nastavení webu na SharePointu Online

  Typy obsahu webu Galerie zobrazuje všechny existující web typy obsahu, seskupené podle kategorií. Pomocí seznamu Zobrazit skupinu pro filtrování typů obsahu.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Na stránce Nový typ obsahu webu zadejte jméno (například ODT_Document) a popis nového typu obsahu.

 6. V části Nadřazený typ obsahu v seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu formulář vyberte Typy obsahu dokumentu a v části Nadřazený typ obsahu, klikněte na dokument.

 7. V části Skupina vyberte Typy obsahu dokumentu ze seznamu existující skupiny.

 8. Klikněte na OK.

  Otevře se stránka Typ obsahu webu. Dalším krokem je přidružení šablony dokumentu ODF k typu obsahu webu, který jste právě vytvořili.

Začátek stránky

Přidružení šablony dokumentu ODF k typu obsahu webu

Po vytvoření typu obsahu ODF budete chtít přidružení šablony formátu Opendocument, který jste vytvořili pomocí typ obsahu webu. Pokud ještě nemáte šablony, přečtěte si článek vytvořit šablonu aplikace formátu Opendocument.

 1. Na stránce Typ obsahu webu klikněte v části Nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

  Pokud nebyly již na stránce Typ obsahu webu klikněte na Nastavení > Nastavení webu > typy obsahu webu přejdete tam.

 2. Zadejte umístění šablony:

  • Pokud je šablona uložená na vašem webu, klikněte na Zadejte adresu URL existující šablony dokumentu a pak zadejte adresu URL šablony, kterou chcete použít.

  • Pokud máte šablonu dokumentu uloženou na místním počítači, klikněte na Odeslat novou šablonu dokumentu a pak na Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte soubor, který chcete použít, vyberte ho a klikněte na Otevřít.

   Textová pole pro přidání šablon na stránce Upřesnit nastavení pro typ obsahu

 3. Pokud chcete s touto šablonou dokumentu aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na Ano.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zapnutí více typů obsahu v knihovně

Před přidáním různé typy obsahu do knihovny, musíte zapnout podporu více typů obsahu. Jednou to udělat pro každé knihovny, ve které chcete pomocí typů obsahu.

Poznámka: Není možné povolit více typů obsahu v knihovně wikiwebu.

 1. V knihovně, ve které chcete povolit více typů obsahu, klikněte na Knihovna > Nastavení knihovny.

 2. Na stránce nastavení v části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 3. Na stránce Upřesnit nastavení v části Typy obsahu klikněte na tlačítko Ano ve skupinovém rámečku Povolit správu typů obsahu?.

  Adresa URL šablony v části Šablona dokumentu se zobrazuje šedě teď Pokud chcete přepnout snímání z používat výchozí šablonu pro tuto knihovnu pomocí typů obsahu webu.

 4. Podle potřeby změňte další nastavení a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání typů obsahu ODF do knihovny

Posledním krokem je přidat typy obsahu ODF do knihovny. Můžete přidat více typů obsahu ke knihovně všechny najednou.

 1. V knihovně místo, kam chcete přidat typ obsahu, klikněte na Knihovna > Nastavení knihovny.

 2. Na stránce nastavení v části Typy obsahu, klikněte na Přidat ze stávajících typů obsahu webu.

 3. V části Typy obsahu vyberte v seznamu Vybrat typy obsahu webu z vyberte Typy obsahu dokumentu.

 4. V seznamu Dostupné typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu, který chcete a potom klikněte na Přidat přesuňte vybraného typu obsahu do seznamu typů obsahu přidáte.

 5. Když vyberete všechny typy obsahu, které jste chtěli přidat, klikněte na OK.

Začátek stránky

Další informace o typech obsahu a knihoven

Další informace o typech obsahu a jak fungují s knihovnami najdete v následujících tématech:

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×