Nastavení e-mailu v mobilní aplikaci Outlook pro iOS

Tento článek se týká jenom nastavení e-mailového účtu. Pokud máte potíže s používáním aplikace Outlook pro iOS, otevřete lístek podpory v aplikaci Outlook.

Pokud máte pracovní nebo školní účet, který používá účty Office 365 pro firmy nebo Exchange, může váš správce IT nastavit další požadavky. Pokud například používáte firemní zařízení, místní server Exchange nakonfigurovaný na základní ověřování nebo pokud vaše firma vyžaduje ochranu aplikací pomocí správy mobilních aplikací, přečtěte si níže uvedený oddíl Nastavení Outlooku pro iOS s dalšími požadavky, kde najdete konkrétní pokyny.

Krok 1
šedá čára

Poznámka: Pokud máte pracovní účet, který vyžaduje aplikaci Portál společnosti Intune, nainstalujte ji z App Storu dříve, než začnete s nastavením Outlooku pro iOS. Váš správce IT může také požadovat, abyste své zařízení s iOSem zaregistrovali v Intune.

Stáhněte si Outlook pro iOS z iOS App Storu a pak ho otevřete. Ikona vypadá takto:

Aplikace Outlook pro iOS

Poznámka:  Je k dispozici pro zařízení se systémem iOS 10.0 nebo novějším.

Krok 2
šedá čára
Používáte Outlook pro iOS poprvé? Klepněte na Začínáme.

Jinak klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu.

Klepnutím otevřete rozevírací nabídku v rohu.

Klepněte na Nastavení Nastavení aplikace Outlook > Přidat účet >Přidat e-mailový účet.

Klepněte na Přidat účet.

Krok 3
šedá čára
Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a klepněte na Přidat účet.

Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k výběru vašeho poskytovatele e-mailu, bude možná třeba nastavit e-mailový účet ručně pomocí Exchange nebo IMAP/POP.

Zadejte svoji e-mailovou adresu.

Krok 4
šedá čára
Zadejte heslo ke svému e-mailovému účtu a klepněte na Přihlásit se.

Poznámka: Přihlašovací obrazovka může vypadat jinak (podle toho, jakého máte poskytovatele e-mailu).

Zadejte svoje heslo pro Outlook.com

Krok 5
šedá čára
Pokud je povolené dvoustupňové ověřování pro Office 365, ověřte se metodou, kterou jste nastavili (6místným kódem, telefonicky nebo pomocí aplikace Microsoft Authenticator).

Zkontrolujte svoje textové zprávy a zadejte 6ciferný kód.

Krok 6
šedá čára
Klepnutím na Ano nebo Povolit dáte Outlooku oprávnění k tomu, aby mohl synchronizovat kalendář, kontakty a další položky.

Povolte oprávnění.

Potáhnutím prstem přejděte přes úvod a můžete Outlook pro iOS začít používat.

Nastavení aplikace Outlook pro iOS s dalšími požadavky

Pokud si nejste jisti, která z těchto situací se vztahuje na váš pracovní nebo školní účet, obraťte se na svého správce Office 365.

Kliknutím otevřete rozevírací nabídku:

Jakmile zahájíte registraci, měli byste ji i dokončit. Více než několikaminutová přestávka obvykle váš postup zastaví a budete vyzváni, abyste začali znovu. Pokud proces selže, musíte se vrátit do aplikace Portál společnosti a zkusit to znovu.

 1. Otevřete iOS App Store. Najděte a stáhněte si aplikaci Portál společnosti Intune.

 2. Přečtěte si článek o registraci zařízení s iOSem v Intune a pomocí pokynů zaregistrujte svůj iPhone nebo iPad.

  Poznámka: Můžete být vyzváni k ověření vaší identity textovou zprávou nebo telefonicky. Pro více informací se podívejte na Přihlášení k Office 365 s dvoustupňovým ověřením.

 3. Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte aplikaci Outlook pro iOS z iOS App Storu nebo klikněte sem, zadejte své telefonní číslo a obdržíte odkaz ke stažení.

 4. Otevřete aplikaci Outlook pro iOS. Ikona vypadá takto:

  Aplikace Outlook pro iOS

 5. Klepněte na Přidat účet.

  Poznámka: Po otevření Outlooku je jeho prostředí určováno různými faktory, včetně nastavení zásad vaší společnosti anebo zda jste v minulosti se svým zařízením přistupovali k firemním zdrojům. Pokud byla aplikace nainstalována během registračního procesu, můžete být například vyzváni k ověření v aplikaci Microsoft Authenticator. Stejně tak může, nebo nemusí, být váš účet automaticky nalezen. Můžete být také vyzváni k zadání PIN kódu nebo použití otisku prstu (Touch ID). Postupujte podle pokynů, které se za daných okolností zobrazí na vašem zařízení.

 6. Pokud budete vyzváni k přidání dalšího účtu, klepněte na Možná později.

 7. Klepněte na Přeskočit nebo si projděte funkce.

 8. Podle pokynů dokončete konfiguraci Outlooku.

Teď jste připravení začít používat Outlook pro iOS. Využijte Outlook naplno:

Optimalizace mobilní aplikace Outlook pro telefon nebo tablet

Stručná nápověda k Outlooku pro iOS

V závislosti na zásadách nastavených správcem IT možná nemusíte své zařízení registrovat v aplikaci Portál společnosti Intune. V takovém případě přeskočte kroky 1 až 3.

 1. Otevřete iOS App Store. Pokud své zařízení potřebujete zaregistrovat, vyhledejte a stáhněte aplikaci Portál společnosti Intune.

 2. Přečtěte si článek o registraci zařízení s iOSem v Intune a pomocí pokynů zaregistrujte svůj iPhone nebo iPad.

  Poznámka: Můžete být vyzváni k ověření vaší identity textovou zprávou nebo telefonicky. Pro více informací se podívejte na Přihlášení k Office 365 s dvoustupňovým ověřením.

 3. Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte aplikaci Outlook pro iOS z iOS App Storu nebo klikněte sem, zadejte své telefonní číslo a obdržíte odkaz ke stažení.

 4. Otevřete aplikaci Outlook pro iOS. Ikona vypadá takto:

  Aplikace Outlook pro iOS

 5. Při nalezení vašeho účtu klepněte na Přidat účet. V opačném případě zadejte svou firemní e-mailovou adresu a klepněte na Přidat účet. Při zobrazení výzvy zadejte heslo k tomuto e-mailovému účtu.

  Poznámka: Prostředí se může lišit v závislosti na požadavcích vaší společnosti. Můžete být například vyzváni k ověření pomocí aplikace Microsoft Authenticator, textovou zprávou nebo telefonicky.

 6. Pokud se zobrazí výzva k registraci vašeho zařízení, klepněte na Zaregistrovat.

 7. Pokud budete vyzváni k přidání dalšího účtu, klepněte na Možná později.

 8. Zobrazí se zpráva: Vaše organizace nyní chrání svá data v této aplikaci. Pro pokračování je třeba aplikaci restartovat. Klepněte na OK.

 9. Pokud jste o to požádáni, restartujte Outlook pro iOS a nastavte si osobní identifikační číslo (PIN kód). Klepněte na Přeskočit nebo si projděte funkce.

 10. Podle pokynů dokončete konfiguraci Outlooku.

Teď jste připravení začít používat Outlook pro iOS. Využijte Outlook naplno:

Optimalizace mobilní aplikace Outlook pro telefon nebo tablet

Stručná nápověda k Outlooku pro iOS

 1. Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte aplikaci Outlook pro iOS z iOS App Storu nebo klikněte sem, zadejte své telefonní číslo a obdržíte odkaz ke stažení.

 2. Otevřete aplikaci Outlook pro iOS a klepněte na Začínáme, pokud ji spouštíte poprvé. V opačném případě otevřete nabídku Tlačítko pro zobrazení dalších možností v levém horním rohu.

  Klepnutím otevřete rozevírací nabídku v rohu.

 3. Klepněte na Nastavení Nastavení > Přidat účet >Přidat e-mailový účet.

  Klepněte na Přidat účet.

 4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu a klepněte na Přidat účet.

 5. Klepněte na Exchange.

  Přidejte účet Exchange.
 6. Pro automatickou konfiguraci vašeho účtu zadejte firemní e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Přihlásit.

  Poznámky: Pokud se automatická konfigurace nezdaří, klepněte na Pokračovat a zadejte ručně následující nastavení:

  • Název serveru: Toto je obvykle stejný název, jako ten který zadáváte při kontrole e-mailu na webu.

  • Doména: Obvykle není povinná. Pokud si nejste jisti, obraťte se na správce IT.

  • Uživatelské jméno: Toto je vaše firemní e-mailová adresa.

  • Heslo: Heslo k vašemu firemnímu e-mailovému účtu.

 7. Po dokončení klepněte na Další a potáhnutím prstem projděte funkce.

Teď jste připravení začít používat Outlook pro iOS. Využijte Outlook naplno:

Optimalizace mobilní aplikace Outlook pro telefon nebo tablet

Stručná nápověda k Outlooku pro iOS

 1. V Outlooku pro iOS přejděte na Nastavení > Přidat účet > Přidat e-mailový účet.

 2. Zadejte e-mailovou adresu. Klepněte na Přidat účet.

 3. Pokud se zobrazí Vyberte vašeho poskytovatele e-mailu, vyberte v závislosti na vaší organizaci Office 365 nebo Exchange.

 4. Zadejte svoje heslo a zapněte Použít rozšířená nastavení.

 5. Zadejte nastavení serveru:

  Nastavení serveru příchozí pošty

  • Doména\Uživatelské jméno
   Zadejte celou e-mailovou adresu, například vasejmeno@vasedomena.com.

  • Heslo
   Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

  • Server

  • Port
   Použijte 443 nebo 993.

  • Typ zabezpečení
   Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

  Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

  • Server SMTP

   • Účty Exchange – požádejte o informace o serveru svého správce IT.

   • Pracovní nebo školní účty Office 365 – použijte smtp.office365.com.

  • Typ zabezpečení
   Zvolte TLS.

  • Číslo portu
   Zadejte 587. Klepněte na Další.

 6. Klepněte na Přihlásit se.

Potřebujete pomoct s aplikací Outlook pro iOS?

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. října 2018 na základě vašich názorů. Pokud pořád potřebujete pomoc s nastavením e-mailu pomocí aplikace Outlook pro iOS, otevřete lístek podpory v aplikaci Outlook nebo nám detailně popište svou otázku v okně pro komentář níže, abychom se jí mohli v budoucnu věnovat.

Klikněte na rozbalovací panel a otevřete jej:

Pokud chcete nastavit e-mailový účet IMAP nebo POP nebo nemáte e-mailový účet s Exchange ActiveSync, postupujte podle těchto pokynů. Když e-mailový účet nastavíte pomocí protokolu IMAP nebo POP, bude se vám synchronizovat jenom e-mail, ale ne kalendář ani kontakty. Co je to IMAP a POP?

Pokud chcete nastavit účet POP, přečtěte si článek Nastavení e-mailového účtu POP v Outlooku pro iOS nebo Android.

Ruční nastavení účtu IMAP v aplikaci Outlook pro iOS

 1. V Outlooku pro iOS přejděte na Nastavení > Přidat účet > Přidat e-mailový účet.

 2. Zadejte e-mailovou adresu. Klepněte na Přidat účet.

 3. Pokud se zobrazí obrazovka Výběr vašeho poskytovatele e-mailu, zvolte IMAP.

 4. Zadejte svoje heslo a zapněte Používat upřesňující možnosti.

 5. Zadejte požadované informace o nastavení serveru. Klepněte na Přihlásit se.

  Poznámka: Pokud tyto údaje neznáte, zeptejte se svého poskytovatele e-mailu nebo správce. Seznam běžných nastavení serveru a referenční nápovědu najdete v článku Nastavení serveru, která budete potřebovat od svého poskytovatele e-mailu.

Zadejte heslo pro Exchange.

Pokud si chcete změnit heslo, musíte přejít na web svého poskytovatele e-mailu a změnit si heslo tam.

 1. Přejděte na web svého poskytovatele e-mailu.

  Pokud používáte například e-mailový účet @hotmail.com, přihlaste se na login.live.com. Pokud používáte Gmail, přejděte na Gmail.com.

 2. Přejděte na nastavení svého účtu nebo profilu.

 3. Změňte si heslo.

 4. Outlook pro iOS zjistí chybu synchronizace a vyzve vás, abyste heslo zadali znovu.

Pokud v Outlooku pro iOS nastanou kvůli změně hesla potíže se synchronizací, odstraňte e-mailový účet a potom ho znovu přidejte.

Poznámka: Když změníte heslo pro e-mailový účet, který je také vaším účtem Microsoft, budete se muset znovu přihlásit také k jiným aplikacím a webům Microsoftu.

Všechno hezky popořádku. Pokud používáte e-mailový účet Outlook.com (včetně účtů hotmail.com, msn.com, live.com atd.), zkontrolujte stav serveru služby Outlook.com. Pak zvolte z možností níže:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×