Nastavení e-mailu v e-mailové aplikaci pro Android

Poštovní aplikace pro Android můžou v různých zařízeních vypadat různě a tyto pokyny nemusí přesně odpovídat těm, které vidíte. Berte tyto pokyny jako orientační a případně nahlédněte do nápovědy výrobce ke konkrétnímu zařízení.

Outlook pro Android

Pro snadnou správu e-mailu a kalendáře vám doporučujeme si nastavit e-mail v mobilní aplikaci Outlook pro Android.

Používáte službu AOL Mail? Pokud ano, tak vám tato stránka nepomůže. Požádejte prosím o pomoc podporu AOL. Tato stránka a nastavení, která jsou k dispozici na této stránce, jsou jenom pro uživatele Outlook.com a Office 365 pro firmy.

Vyberte svoji vestavěnou e-mailovou aplikaci pro Android:

Než začnete, aktualizujte aplikaci Gmail na nejnovější verzi:

 1. V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Obchod Google Play.

 2. Do panelu hledání zadejte „Gmail“ a vyberte Aktualizovat.

  Poznámka: Pokud není možnost aktualizace k dispozici, znamená to, že už máte nejnovější verzi.

Krok 1
šedá čára
Otevřete aplikaci Gmail.

Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu > nastavení > Přidat účet > Exchange a Office 365.

Důležité informace: NEVYBÍREJTE možnost "Outlook, Hotmail a Live" pokud nechcete synchronizovat pouze e-maily a nikoliv také kalendář/kontakty.

Zvolte Exchange

Krok 2
šedá čára
Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a klepněte na Další.

Zadejte své heslo a klepněte na Další.

Přidejte svoji e-mailovou adresu Zadejte heslo

Krok 3
šedá čára
Postupujte podle pokynů pro váš typ účtu:

 • Uživatelé Outlook.com: Tento krok přeskočte

 • U účtů Exchange nebo jiných účtů se pravděpodobně budete muset na nastavení serveru zeptat vašeho správce IT nebo poskytovatele e-mailu a váš účet nastavit ručně.

 • Pracovní nebo školní účet Office 365: může se objevit obrazovka s žádostí o přesměrování. Klepněte na OK.

  Pokud se zobrazí žádost o přesměrování, klepněte na OK.

  Na obrazovce Nastavení serveru příchozí pošty změňte server na outlook.office365.com.

Krok 4
šedá čára
Postupujte podle pokynů které se mohou objevit ohledně zabezpečení a oprávnění, nastavení synchronizace a další.

U případných výzev, které se zobrazí, klikněte na OK.

Pokud máte Office 365 pracovní nebo školní účet, je možné, že budete požádáni o potvrzení pro Vzdálenou správu zabezpečení a schválení dalších bezpečnostních opatření. V každém případě vyberte OK, nebo Aktivovat.

Krok 5
šedá čára
Přejděte do doručené pošty, kterou jste si právě nastavili. Pokud uvidíte e-mail s předmětem Nutná akce z důvodu synchronizace e-mailů, otevřete ho a klepněte na Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci.

Pokud se vám tato zpráva nezobrazí a e-maily se synchronizují, můžete tento krok přeskočit.

Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

Krok 6
šedá čára
Stáhněte na obrazovce oznamovací panel Androidu potažením prstem dolů z horní části obrazovky.

Otevřete panel oznámení

Pokud se zobrazí oznámení s informací o tom, že nelze synchronizovat kalendář a kontakty, klepněte na něho. Pak klepněte na Povolit přístup a hotovo!

Poznámka: Pokud se žádná chyba synchronizace nezobrazí, ověřte, že se váš kalendář a kontakty synchronizují.

Pokud se vám přidání e-mailového účtu do aplikace Gmail nedaří, vyzkoušejte postup pro ruční nastavení níže:

Otevřete aplikaci Gmail. Přejděte na Nastavení > Přidat účet > Jiný.

Vyberte Jiný

Zadejte svoji celou e-mailovou adresu a klepněte na Ruční nastavení > Exchange.

Vyberte Ruční nastavení Vyberte Exchange

Zadejte své heslo a klepněte na Další.

Server nastavte takto (pokud je nastavení k dispozici):

Nastavení serveru příchozí pošty

 • Doména\Uživatelské_jméno
  Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

 • Heslo
  Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

 • Server

  • Pro všechny e-mailové účty končící na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com a další účty hostované na webu Outlook.com zadejte eas.outlook.com.

  • Outlook.office365.com použijte pro všechny pracovní nebo školní účty hostované na Office 365 pro firmy.

  Poznámka: Pokud nastavujete účet, který je založený na Exchangi, a neznáte název Exchange Serveru, obraťte se na správce.

 • Port
  Použijte 443 nebo 993.

 • Typ zabezpečení
  Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

 • Server SMTP

  • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

  • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte SMTP.office365.com .

  • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

 • Typ zabezpečení
  Zvolte TLS.

 • Číslo portu
  Zadejte 587. Klepněte na Další.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení. Může se také zobrazit žádost o nastavení synchronizace a zobrazovaného jména.

Poznámka: Pokud používáteOffice 365 pro firmy můžete být také požádáni o další řízení zabezpečení. V tom případě vyberte Aktivovat.

Teď otevřete složku s doručenou poštou. Pokud se zobrazí zpráva s předmětem „Nutná akce“, postupujte následovně:

Poznámka: Pokud se podobná zpráva nezobrazí a vaše e-maily se v pořádku synchronizují, můžete tento krok přeskočit.

 • Klepnutím otevřete e-mailovou zprávu.

 • Klepnutím na odkaz Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci povolíte synchronizaci s aplikací Gmail.

Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

Chcete synchronizovat kalendář a kontakty?

Podle toho, jakou verzi Androidu používáte, mohou být pro synchronizaci kalendáře a kontaktů potřeba další kroky:

 • Stáhněte na obrazovce oznamovací panel Androidu potažením prstem dolů z horní části obrazovky na zařízení.

 • Pokud se zobrazí oznámení s informací o tom, že nelze synchronizovat kalendář a kontakty, klepněte na něho.

  Poznámka: Pokud se žádné oznámení o chybě synchronizace nezobrazí, měl by se kalendář a kontakty synchronizovat.

Otevřete panel oznámení

Gmail vás požádá o přístup. Klepněte na Povolit a postupujte podle pokynů a hotovo.

Poznámka: Synchronizace e-mailu, kalendáře, kontaktů a úkolů může několik minut trvat. Pokud se zařízení nemůže k e-mailovému účtu připojit, zkontrolujte, jestli jste správně zadali e-mailovou adresu a heslo.

Povolte kontakty Povolte kalendář

Při ručním nastavení účtu můžete použít protokol IMAP nebo POP místo protokolu Exchange ActiveSync. To znamená, že se do telefonu budou synchronizovat jenom e-maily – ne kalendář nebo kontakty. Co jsou protokoly POP a IMAP?

 1. Otevřete aplikaci Gmail. Přejděte na Nastavení > Přidat účet > Jiný.

 2. Zadejte úplnou e-mailovou adresu, například yourname@hotmail.com a potom klepněte na Ruční nastavení.

 3. Vyberte možnost Osobní (IMAP) nebo Osobní (POP3).

 4. Zadejte své heslo a klepněte na Další.

  Důležité informace: Pokud se zobrazí chyba zabezpečení, zavřete aplikaci Gmail a postup zopakujte.

 5. Pokud se zobrazí výzva k zadání nastavení, nastavte jednotlivé položky následovně:

  Nastavení serveru příchozí pošty

  • Doména\Uživatelské_jméno
   Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

  • Heslo
   Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

  • Server

   • Pro účty Outlook.com typu IMAP použijte imap-mail.outlook.com.

   • Pro účty Outloook.com typu POP použijte pop-mail.outlook.com.

   • Outlook.office365.com použijte pro všechny pracovní nebo školní účty v Office 365 pro firmy.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Port

   • V případě protokolu IMAP použijte 993.

   • V případě protokolu POP použijte 995.

  • Typ zabezpečení
   Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

  Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

  • Server SMTP

   • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

   • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte SMTP.office365.com .

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Typ zabezpečení
   Zvolte TLS.

  • Číslo portu
   Zadejte 587. Klepněte na Další.

 6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení a nastavení zobrazovaného jména.

 7. A je to! E-mail v aplikaci Gmail pro Android je připravený k použití.

šedá čára
Pokud jste aplikaci Samsung Email zatím nepoužili, otevřete ji a klepněte na tlačítko Přidat účet.

Případně v aplikaci přejděte na Nastavení > Přidat účet.

Nastavení > Přidat účet

šedá čára
Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Přihlásit se.

Poznámka: Pokud e-mailová aplikace rozpozná vašeho poskytovatele, může vás přesměrovat na jinou přihlašovací obrazovku.

E-mailová adresa a heslo

šedá čára
Pokud se zobrazí výzva k výběru typu účtu, zvolte k synchronizaci kontaktů a kalendářů Microsoft Exchange ActiveSync.

Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync

šedá čára
Klepnutím na Ano nebo OK potvrďte nastavení a oprávnění. Zobrazení se může lišit podle toho, jaký typ účtu nastavujete.

Klepnutím na Ano přijměte oprávnění

šedá čára Pokud jste zapnuli dvoustupňové ověřování, bude potřeba provést ověření vaší identity zvolenou metodou.

Synchronizace e-mailu, kalendáře, kontaktů a úkolů může několik minut trvat.

šedá čára
Pokud uvidíte e-mail s předmětem Nutná akce z důvodu synchronizace, otevřete ho a klepněte na Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci. Pokud se taková zpráva nezobrazí, můžete tento krok přeskočit.

Otevřete e-mail se zprávou Nutná akce Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

Pokud se vám stále nedaří e-mail nastavit, vyzkoušejte postup pro ruční nastavení aplikace Samsung Email níže:

Otevřete aplikaci Samsung Email. Přejděte na Nastavení > Přidat účet.

Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Ruční nastavení.

Vyberte Ruční nastavení

Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync.

Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync

Server nastavte takto (pokud je nastavení k dispozici):

Nastavení serveru příchozí pošty

 • Doména\Uživatelské_jméno
  Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

 • Heslo
  Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

 • Exchange Server

  • Pro všechny e-mailové účty končící na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com a další účty hostované na webu Outlook.com zadejte eas.outlook.com.

  • Outlook.office365.com použijte pro všechny pracovní nebo školní účty hostované na Office 365 pro firmy.

  Poznámka: Pokud nastavujete účet, který je založený na Exchangi, a neznáte název Exchange Serveru, obraťte se na správce.

 • Port
  Použijte 443 nebo 993.

 • Typ zabezpečení
  Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

 • Server SMTP

  • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

  • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte SMTP.office365.com .

  • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

 • Typ zabezpečení
  Zvolte TLS.

 • Číslo portu
  Zadejte 587. Klepněte na Další.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení. Může se také zobrazit žádost o nastavení synchronizace a zobrazovaného jména.

Pokud používáte Office 365 pro firmy můžete být také požádáni o další řízení zabezpečení. V tom případě vyberte Aktivovat.

Při ručním nastavení účtu můžete místo protokolu Exchange ActiveSync použít protokol IMAP. To znamená, že se do telefonu budou synchronizovat jenom e-maily – ne kalendář nebo kontakty. Co jsou protokoly POP a IMAP?

 1. Otevřete aplikaci Samsung Email.

 2. Přejděte na Nastavení > Přidat účet.

 3. Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Ruční nastavení.

 4. Pokud chcete synchronizovat jenom e-maily, vyberte Účet IMAP nebo Účet POP3.

 5. Pokud se zobrazí výzva k zadání nastavení, nastavte jednotlivé položky následovně:

  Nastavení serveru příchozí pošty

  • Doména\Uživatelské_jméno
   Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

  • Heslo
   Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

  • Server

   • Pro účty Outlook.com typu IMAP použijte imap-mail.outlook.com.

   • Pro účty Outloook.com typu POP použijte pop-mail.outlook.com.

   • Pro pracovní nebo školní účty ve službě Office 365 pro firmy použijte outlook.office365.com.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Port

   • V případě protokolu IMAP použijte 993.

   • V případě protokolu POP použijte 995.

  • Typ zabezpečení
   Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

  Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

  • Server SMTP

   • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

   • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte SMTP.office365.com .

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Typ zabezpečení
   Zvolte TLS.

  • Číslo portu
   Zadejte 587. Klepněte na Další.

 6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení a nastavení zobrazovaného jména.

 7. A je to! E-mail v aplikaci Samsung Email je připravený k použití.

Máte potíže? My vám z nich pomůžeme.

Tento článek byl Naposledy aktualizován na 13. srpna 2018 z důvodu vašeho názoru. Pokud pořád potřebujete pomoct s nastavením e-mailu na zařízení s Androidem, řekněte nám podrobně o své otázce pomocí níže uvedeného pole pro komentáře, abychom to mohli v budoucnu zabývat.

 • Kontaktujte podporu Microsoftu týkající se nastavení Office 365 nebo Outlook.com e-mailu.

 • Pokud máte pracovní nebo školní účet, který používá Office 365 pro firmy nebo účty založené na Exchangi, obraťte se na správce Office 365 nebo technickou podporu.

Viz také

Synchronizace kalendáře a kontaktů s telefonem nebo tabletem

Řešení potíží s nastavením e-mailu na mobilním zařízení

Nastavení aplikací Office a e-mailu na Androidu

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×