Nastavení data zahájení nebo dokončení úkolu (omezení) pro úkol

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ve sloupcích zahájení a dokončení můžete změnit datum zahájení úkolu nebo jeho datum dokončení. Buďte opatrní! Když změníte čas zahájení nebo čas dokončení, Project vloží Omezení s, které vynutí zahájení nebo ukončení s tímto datem, a to i v případě, že se zbytek plánu změní.

Co chcete udělat?

Přidání omezení pro úkol

Odebrání omezení

Dostupná omezení

Omezení úkolu vs. závislosti úkolu

Přidání omezení pro úkol

Pokud existují neovlivnitelné okolnosti, například data konkrétních událostí, vyberte typ omezení a datum:

 1. V seznamu úkolů Ganttova diagramu poklikejte na úkol.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit.

 3. Ze seznamu Typ omezení vyberte jednu z možností.

 4. Pokud vyberete jiné omezení než Co nejpozději nebo Co nejdříve, zadejte do pole Datum omezení datum.

  Dialogové okno Informace o úkolu, nabídka Typ omezení

Tip pro řízení projektu:    Nechte Project dělat to, co umí nejlépe – plánovat váš projekt. Nastavte dobu trvání úkolů sami, vytvořte mezi úkoly vazby a Project vypočítá data zahájení a dokončení.

Odebrání omezení

Omezení nemůžete doslova odebrat, ale můžete ho vrátit na výchozí hodnotu, čímž ho propojíte s jinými úkoly a ne konkrétním datem.

 1. V seznamu úkolů Ganttova diagramu poklikejte na úkol.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit.

 3. Ze seznamu Typ omezení vyberte jednu z těchto možností:

Dostupná omezení

V Projectu můžete k úkolům přidat osm různých omezení. Tato omezení můžeme rozdělit na tři skupiny:

 • Pružná omezení, která úkol nevážou na žádné konkrétní datum.

 • Polopružná omezení, která obsahují nejdřívější datum zahájení nebo nejpozdější datum dokončení.

 • Nepružná omezení, která mají konkrétní datum zahájení nebo dokončení.

Omezení

Typ

Popis

Co nejpozději

Pružné

Úkol začne co nejpozději, aniž by zpozdil další úkoly. Toto je výchozí omezení při plánování od data dokončení projektu.

Co nejdříve

Pružné

Úkol začne co nejdřív. Toto je výchozí omezení při plánování od data zahájení projektu.

Zahájit po dni (včetně)

Polopružné

Úkol začne konkrétní den nebo později.

Dokončit po dni (včetně)

Polopružné

Úkol skončí konkrétní den nebo později.

Zahájit před dnem (včetně)

Polopružné

Úkol začne konkrétní den nebo dřív.

Dokončit před dnem (včetně)

Polopružné

Úkol skončí konkrétní den nebo dřív.

Musí být dokončen

Nepružné

Úkol skončí konkrétní den.

Musí být zahájen

Nepružné

Úkol začne konkrétní den.

Omezení úkolu vs. závislosti úkolu

Není těžké si splést omezení úkolu (omezení, kdy může úkol začít nebo skončit) se závislostmi úkolu (vazby znázorňující vztah mezi úkoly).

Podrobné informace o závislostech najdete v článku Propojení úkolů v projektu.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

O omezeních

Nastavení data zahájení a dokončení úkolu

Nastavení data konečného termínu úkolu

Změna typu omezení pro úkol

Změny omezení pomocí Průvodce projektem

Změny omezení v dialogovém okně informace o úkolu

Změny omezení v tabulce kalendářních dat omezení

O omezeních

Existují tři typy omezení:

 • Flexibilní omezení nemají spojená specifická data. Nastavení těchto omezení umožňuje zahájit úkoly co nejdříve nebo co nejpozději s úkolem, který končí před dokončením projektu, s danými dalšími omezeními a závislostmi úkolů v plánu.

 • Polopružná omezení vyžadují přiřazené datum řídící první nebo poslední možné zahájení nebo dokončení úkolu. Tato omezení umožňují dokončit úkol libovolně, pokud se tak dodrží konečný termín zahájení nebo dokončení.

 • Pevná omezení vyžadují přiřazené datum, které řídí datum zahájení nebo datum dokončení daného úkolu. Tato omezení se používají, pokud potřebujete do plánu zahrnout i vnější faktory, jako například dostupnost vybavení a zdrojů, konečné termíny, milníky a data zahájení a dokončení.

V následující tabulce je seznam omezení dostupných v aplikaci Project.

Typ omezení

Název omezení

Popis

Pružné

Co nejpozději

Naplánuje úkol co nejpozději, s dokončením před koncem projektu, bez zpoždění pozdějších úkolů. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data dokončení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Pružné

Co nejdříve

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen co nejdříve. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data zahájení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Polopružné

Zahájit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen před daným dnem.

Polopružné

Dokončit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen před daným dnem.

Polopružné

Zahájit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen po daném dni.

Polopružné

Dokončit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen po daném dni.

Nepružné

Musí být dokončen

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Nepružné

Musí být zahájen

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Pokud ručně zadáte datum zahájení nebo datum dokončení úkolu, změní aplikace Project typ omezení pro tento úkol na Zahájit po dni (použití) nebo Dokončit po dni (včetně). Tyto poloprůhledné typy omezení vynutí zahájení nebo ukončení úkolu v zadaném datu bez ohledu na následné změny, které by jinak ovlivnily místo úkolu v celkovém plánu projektu.

Abyste mohli dosáhnout optimálního plánování, doporučujeme, abyste v Projectu povolili používat pružná omezení pro výpočet dat zahájení a dokončení úkolů na základě zadaných dob trvání a Závislosti mezi úkoly. Jenom v případě, že máte nenevyhnutelná omezení, jako například data události, které nejde přesunout, zvažte možnost nastavení omezení pro úkol ručně.

Proč?

Omezení úkolu, který je závislý na jiném úkolu, může způsobit nechtěné výsledky, jak je ukázáno v následujícím příkladu:

Úkol "naLijte základ" je propojený tak, aby se spouštěl hned po skončení "používání inteligentních otvor". Výraz "používání inteligentních díra" by se měl vyskytnout v 10. Pokud zadáte nepružné omezení, které vynutí zahájení "navýšení základu" a pak "používání inteligentních díra" skončí brzy, Project nebude moct využít brzké dokončení a přesunout se o "naLijte základ" a začít dřív.

Namísto nastavení konkrétních dat pro úkol, zvažte co nejdříve omezení a zadejte Konečný termín pro úkol. Když zaDáte konečný termín, aplikace Project zobrazí v Ganttově diagramu značku konečného termínu a indikátor bude upozorňovat na datum dokončení úkolu.

Nastavení data zahájení a dokončení úkolu

Abyste mohli dosáhnout optimálního plánování, doporučujeme v Projectu povolit výpočet dat zahájení a dokončení úkolů na základě zadaných dob trvání a závislostí mezi úkoly. Pokud však máte nenevyhnutelná omezení, například datum události, můžete nastavit konkrétní datum zahájení nebo dokončení úkolu.

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na úkol, který plánujete, a pak klikněte na informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na kartu Upřesnit.

 4. V seznamu typ omezení vyberte typ omezení.

 5. Pokud vyberete jiné omezení než co nejpozději , nebo co nejdříve, zadejte datum omezení do pole Datum omezení nebo vyberte datum v kalendáři.

Poznámky: 

 • Když naplánujete projekt od data zahájení a zadáte datum do pole zahájení úkolu (nebo přetažením pruhu Ganttova diagramu změňte datum zahájení), nastaví aplikace Project pro daný úkol omezení Zahájit po dni (použití). Pokud zadáte datum do pole dokončení úkolu, Project automaticky nastaví omezení typu dokončit po dni (včetně).

 • Project 2007 spouští nové úkoly ve výchozím datu zahájení projektu, ale můžete zadat, aby nové úkoly začaly k aktuálnímu datu místo zahájení projektu. Zvolte nástroje > Možnosti > plána potom v části Možnosti plánování vyberte v seznamu nové úkoly možnost začít od aktuálního data .

Pokud máte potíže s omezeními úkolů, můžete najít informace v následujících částech.

Nastavení data konečného termínu úkolu

Chcete-li mít přehled o datu dokončení úkolu, aniž byste museli uzamknout plán, můžete nastavit Konečný termín datum. Project aktualizuje plán podle potřeby, sleduje datum konečného termínu a zobrazí symbol Vzhled tlačítka ve sloupci indikátor, pokud úkol skončí po konečném termínu.

Nastavení data konečného termínu úkolu:

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na úkol, který chcete konečný termín přidělit.

 3. Klikněte na tlačítko informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit .

 4. Do pole konečný termín zadejte datum konečného termínu.

  Tip: Pokud se později rozhodnete, že termín pro tento úkol již nechcete, můžete ho odebrat zrušením zaškrtnutí políčka konečný termín.

 5. Kliknutím na OK uložte konečný termín. Vedle pruhu pro daný úkol v zobrazení Ganttův diagram se zobrazí zelená šipka Vzhled tlačítka . Project neoznámí, pokud je datum konečného termínu předáno.

Poznámka: Pokud úkol po datu konečného termínu zadáte, vypočítá aplikace Project zápornou časovou rezervu pro daný úkol. Pokud například úkol skončí za den před dokončením, zobrazí celkovou časovou rezervu-1d.

Změna typu omezení pro úkol

Typ omezení úkolu můžete změnit v Průvodci projektem, v dialogovém okně informace o úkolu nebo v tabulce data omezení .

Změny omezení pomocí Průvodce projektem

 1. Na panelu nástrojů Průvodce projektem klikněte na Vzhled tlačítka úkoly.

 2. V podokně úkoly klikněte na nastavit termíny a omezit úkoly.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vybrat jeden úkol, klikněte na jeho název.

  • Chcete-li vybrat více úkolů, podržte stisknutou KLÁVESu CTRL a klikněte na název každého úkolu.

  • Pokud chcete vybrat všechny úkoly v projektu, klikněte na Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

 4. V části Omezit úkolvyberte typ omezení, který chcete použít pro vybraný úkol nebo úkoly.

 5. Klikněte na Hotovo.

Změny omezení v dialogovém okně informace o úkolu

 1. Klikněte na úkol, který má omezení, a potom klikněte na informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Upřesnit vyberte nebo změňte typ omezení.

Poznámka: Omezení úkolů jsou také jasně označena symbolem omezení ( Vzhled tlačítka nebo Vzhled tlačítka ). Umístěním ukazatele myši na indikátor omezení zobrazíte typ omezení a datum.

Změny omezení v tabulce kalendářních dat omezení

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Další zobrazení.

 2. V seznamu zobrazení klikněte na seznam úkolůa pak klikněte na použít.

 3. V nabídce zobrazení přejděte na tabulkaa klikněte na Další tabulky.

 4. Klikněte na úkol.

 5. V seznamu tabulky klikněte na data omezenía pak klikněte na použít.

  Seznam úkolů se změní a zobrazí tabulku kalendářNích dat , která zobrazuje název úkolu, dobu trvání a typ omezení pro všechna omezení (včetně co nejdříve) a datum omezení (Pokud je to možné).

 6. Udělejte jeden nebo oba tyto kroky:

  • Pokud chcete změnit typ omezení, klikněte na šipku v poli typ omezení a potom klikněte na požadovaný typ omezení.

  • Chcete-li změnit datum omezení, zadejte nebo vyberte v poli Datum omezení požadované datum.

   Pokud omezení změníte na co možná nejdříve , nebo co nejpozději (nejpozději), zobrazí se v poli Datum omezenína.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×