Nastavení centra eDiscovery na SharePointu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Na SharePointu Online (v samostatných plánech Office 365 a SharePoint Online) už nebudete moct vytvářet nové případy eDiscovery. Pokud chcete vytvářet případy eDiscovery a blokování pro archivaci eDiscovery, začněte prosím používat Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365. Další informace najdete v článku věnovaném správě případů eDiscovery v Centru zabezpečení a dodržování předpisů. Stávající případy eDiscovery ale budete moct na SharePointu Online i nadále upravovat.

Musíte být Office 365 globální správce ve vaší organizaci Office 365 konfigurace eDiscovery a nastavení centra eDiscovery na SharePoint Online. Po nastavení eDiscovery uživatelé, kteří mají potřebná oprávnění můžete vytvářet případy eDiscovery, přidržet obsah, pomocí vyhledávání eDiscovery a export výsledků hledání.

Tady je postup pro nastavení centra eDiscovery na Office 365:

Krok 1: Vytvoření centra eDiscovery

Krok 2: Nakonfigurujte Exchange Online jako zdroje výsledků

Krok 3: Vytvoření skupiny zabezpečení pro eDiscovery správci

Krok 4: Služba eDiscovery v přiřazovat oprávnění Sharepointu Online

Krok 5: Přiřazení eDiscovery oprávnění v Exchange Online

Krok 1: Vytvoření centra eDiscovery

V SharePoint Online Centrum eDiscovery je vytvořeno jako kolekce webů a kořenový web kolekce webů. případů eDiscovery vzniká jako podřízených webů v této kolekci webů.

Tímto postupem vytvořte kolekci webů centra eDiscovery.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Na kartě Kolekce webů klikněte na Nový a potom klikněte na Soukromá kolekce webů.

 5. Na stránce Nové kolekce webů vyplňte následující pole nebo oddíly:

  • Název: Zadejte název kolekce webů eDiscovery. například Centra eDiscovery Contoso.

  • Adresa webu: následujícím postupem vytvoření adresa webu centra eDiscovery:

   • V rozevíracím seznamu název domény vyberte název domény.

   • V rozevíracím seznamu Adresa URL můžete použít/Sites / nebo zadat spravované cesty.

   • Do pole Adresa URL název zadejte název URL centra eDiscovery; například eDiscovery.

  • Výběr šablony: V této části, postupujte takto:

   • Vyberte jazyk pro kolekce webů.

   • V části Výběr šablony klikněte na organizace a potom klikněte na Centrum eDiscovery.

  • Časové pásmo: Vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu.

  • Správce: Zadejte jméno osoby, která bude správcem kolekce webů centra eDiscovery. Kontrola jmen nebo Procházet najděte člověka kliknete. Zvažte výběr osoba ve vaší organizaci, kdo odpovídá za správu eDiscovery obsahuje a vyhledávací dotazy.

  • Kvóta úložiště: Zadejte počet megabajtů (MB), které chcete přiřadit k této kolekce webů. Pouze metadata o případech eDiscovery, vyhledávacích dotazů a blokování jsou uloženy proti kvóty úložiště kolekce webů. Skutečné výsledky nejsou uložena v kolekci webů centra eDiscovery. Je vhodné jeden GB úložiště (asi 1024 MB).

  • Kvóty využití prostředků serveru: zachovat nebo rovná hodnotě 300 kolekce webů centra eDiscovery.

 6. Klikněte na OK vytvořte novou kolekci webů.

Za několik okamžiků novou kolekci webů centra eDiscovery zobrazený v seznamu kolekce webů.

Začátek stránky

Krok 2: Nakonfigurujte Exchange Online jako zdroje výsledků

Pokud chcete hledat Exchange Online poštovní schránky z centra eDiscovery, budete muset konfigurace vyhledávání a pokusí se zahrnout Exchange Online jako zdroj výsledků pro kolekce webů centra eDiscovery. Další informace najdete v tématu Spravovat zdroje výsledků.

Tyto kroky konfigurace Exchange Online jako zdroj výsledků pro centra eDiscovery, který chcete nastavit.

 1. Přejděte na nový centra eDiscovery, který jste vytvořili v kroku 1. Použití webové adresy, kterou jste zadali; například https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Přejděte na Nastavení > Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů, klikněte na Zdroje výsledků hledání.

 4. Na stránce Spravovat zdroje výsledků klikněte na Nový zdroj výsledků.

 5. V části Obecné informace do pole název zadejte Exchange Online a v případě potřeby zadejte popis.

 6. V oddílu protokol vyberte Exchange.

 7. V části Adresa URL výměny zdroj klikněte na Použít automatické zjišťovánízaškrtávací políčko.

 8. Klikněte na Uložit.

Po konfiguraci Exchange Online jako zdroj výsledků pro Centrum eDiscovery eDiscovery správci prohledávání Exchange Online poštovní schránky pomocí centra eDiscovery.

Poznámka: Ujistěte se, že konfigurace Exchange Online jako zdroj výsledků pro kolekce webů centra eDiscovery. Pokud jste nakonfigurovali ji na úrovni sub webu nebo eDiscovery případu, nebude moct vyhledávat Exchange Online poštovních schránek.

Začátek stránky

Krok 3: Vytvoření skupiny zabezpečení pro eDiscovery správci

Správci eDiscovery třeba potřebná oprávnění k hledání obsahu SharePoint Online webům a poštovním schránkám Exchange Online, přidržet obsahu a export výsledků hledání. Spolehlivých způsobů, jak přiřazovat oprávnění se skupinou lidí je vytvořit skupinu uživatelů Exchange Online, o přidávání členů do skupiny zabezpečení a související eDiscovery oprávnění přiřaďte skupině zabezpečení v SharePoint Online a Exchange Online.

Tímto postupem vytvoření skupiny zabezpečení v Exchange Online.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu globálního správce.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V Centru pro správu Office 365 zvolte > Správceserveru Exchange.

 4. Na stránce Exchange admin center (EAC) přejděte na příjemci > skupiny.

 5. Klikněte na Nový > skupiny zabezpečení.

 6. Na stránce Nová skupina zabezpečení vyplňte následující pole:

  • Zobrazované jméno: Tento název se zobrazí ve sdíleném adresáři a v seznamu skupiny centru pro správu Exchange. Použijte název, který označuje účel skupiny; například eDiscovery správci.

  • Alias: Zadejte alias skupiny zabezpečení. Musí být jedinečný ve vaší organizaci Office 365.

  • E-mailová adresa: název, který jste zadali do pole Alias slouží k automatickému vygenerování část e-mailovou adresu, která se objeví nalevo od znakem @. Alias část e-mailovou adresu v případě potřeby můžete změnit.

  • Popis: Toto políčko lze použít k popisu související eDiscovery účel skupiny zabezpečení.

 7. V části Členové klikněte na Přidat.

 8. Vyberte osoby, kterou chcete mít členové této skupiny a klikněte na Přidat. Po přidání všech členů klikněte na OK se vrátíte na stránku Nová skupina zabezpečení.

 9. Klepnutím na zaškrtávací políčko se vyžaduje schválení vlastníka, můžete spravovat členství v této skupině a určit, kdo bude můžete použít Centrum eDiscovery.

 10. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Krok 4: Služba eDiscovery v přiřazovat oprávnění SharePoint Online

Dalším krokem je přiřazení oprávnění členy této skupiny zabezpečení, který jste vytvořili v kroku 3, takže je možné použít centra eDiscovery a vyhledávání obsahu na webech služby SharePoint. Při této akci musí tři přiřazení jiná oprávnění:

 • Přiřadíte oprávnění vlastníka skupiny zabezpečení Správci eDiscovery pro Centrum eDiscovery vytvořili v kroku 1. Jako vlastníkům kolekcí webů eDiscovery vedoucí budou moct vytvářet případy, umístěte obsah zdrojů a export výsledků hledání. Vlastníkům kolekcí webů můžete taky poskytnout jiným uživatelům přístup ke případů konkrétní eDiscovery.

 • Přesvědčte se, zjišťování správci zabezpečení skupiny Správci kolekce pro všechny kolekce webů ve vaší organizaci SharePoint Online, které obsahují vyhledávání obsahu. Díky eDiscovery Správci mají přístup k celému obsahu ve vaší organizaci SharePoint Online a zobrazit výsledky hledání v centru eDiscovery.

 • Správcům eDiscovery zabezpečení skupiny oprávnění pro čtení protokolů procházení pro vaši organizaci SharePoint Online. Díky eDiscovery správci zobrazit všechny chyby protokolu procházení, které jsou součástí sestavy při exportu výsledků vyhledávání služby eDiscovery.

Důležité informace: Pokud jste správce služby eDiscovery má vyhledat obsahu uloženému na webech OneDrive pro firmy, budete muset udělit konkrétní oprávnění pro daný úkol. Podrobné informace najdete v tématu přiřazení oprávnění eDiscovery v Office 365 zabezpečení & centru dodržování předpisů.

Tyto kroky proveďte členy této skupiny zabezpečení webu vlastníky kolekce Centrum eDiscovery.

 1. V centru eDiscovery přejděte na Nastavení > Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Uživatelé a oprávnění na oprávnění webů.

 3. Klikněte <název kolekce webů> skupiny vlastníků kolekce webů.

 4. V rozevíracím seznamu Nová klikněte na Přidat uživatele.

 5. Do pole Pozvat osoby zadejte název skupiny zabezpečení Správci eDiscovery a pak klikněte na sdílet.

Tyto kroky mají členů zjišťování správci zabezpečení skupiny Správci kolekce pro kolekci webů. Tento postup opakujte pro každou kolekci webů ve vaší organizaci SharePoint Online.

 1. Přejděte na web nejvyšší úrovně v kolekci webů a potom klikněte na Nastavení > Nastavení webu.

 2. V části Uživatelé a oprávnění, na stránce Nastavení webu, klikněte na Správci kolekce webů.

 3. Zadejte název skupiny zabezpečení Správci eDiscovery v poli Správci kolekce webů a potom klikněte na OK.

Tímto postupem členům skupiny eDiscovery správci zabezpečení oprávnění tak, aby procházelo informace ze záznamu pro vaši organizaci jen pro čtení.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. V Centru pro správu Sharepointu klikněte na Hledat.

 5. Na stránce správy vyhledávání klikněte na Oprávnění protokolu procházení.

 6. V dialogovém okně Oprávnění protokolu procházení zadejte název skupiny zabezpečení Správci eDiscovery a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 5: Služba eDiscovery v přiřazovat oprávnění Exchange Online

Posledním krokem je přiřaďte skupině zabezpečení, který jste vytvořili v kroku 3 eDiscovery oprávnění v Exchange Online. Můžete to udělat tak, že přidáte skupinu zabezpečení do skupiny rolí Správa zjišťování správce v Exchange Online. To vám umožní členy této skupiny zabezpečení pomocí centra eDiscovery najděte poštovních schránek, je přidržet a exportovat výsledky hledání poštovní schránky.

Tímto postupem eDiscovery v přiřazovat oprávnění Exchange Online skupiny zabezpečení Správci eDiscovery.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu globálního správce.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V Centru pro správu Office 365 zvolte > Správceserveru Exchange.

 4. V EAC přejděte na oprávnění > rolí správců.

 5. Klikněte na položku Správa zjišťování a potom klikněte na Upravit.

 6. V části Členové klikněte na Přidat.

 7. Vyberte skupinu zabezpečení, kterou jste vytvořili pro vedoucí eDiscovery, klikněte na tlačítko Přidat a klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na Uložit.

Skupina zabezpečení Správci eDiscovery je uvedený v části Členové v podokně podrobností.

Začátek stránky

Další kroky

Po nastavení eDiscovery ve vaší organizaci Office 365 eDiscovery správci pomocí centra eDiscovery můžete vytvářet případy eDiscovery, umístěte obsah a poštovních schránek na podržte pomocí vyhledávání eDiscovery a export výsledků hledání. Další informace o provedení těchto úkolů najdete v tématu:

Plánování a Správa případů eDiscovery

Přidávání obsahu do případu eDiscovery a blokování zdrojů blokování

Vyhledávání a používání klíčových slov v eDiscovery

Vytváření a spouštění dotazů služby eDiscovery

Export obsahu eDiscovery a vytváření sestav

Další informace

 • Nejsou žádné další kroky potřebné k nastavení služby Lync Online pro eDiscovery. Ve výchozím nastavení konverzace v Lyncu se uloží do složky historie konverzací v poštovní schránce jiného člověka, kterého Exchange Online a budou vráceny výsledků vyhledávání služby eDiscovery, pokud došlo ke splnění kritéria vyhledávání. Uživatele můžete však odstranit položky ze složky historie konverzací nebo vypněte nastavení, které ukládá konverzace Lyncu k jejich poštovním schránkám. Pokud chcete zachovat konverzace Lyncu pro eDiscovery, budete muset v místní archiv nebo blokování z důvodu soudních sporů včasné poštovních schránek uživatelů. V tématu Vytvoření nebo odebrání místního archivu.

 • Správce SharePoint Online můžete nakonfigurovat ve své organizaci SharePoint Online zdroje výsledků u všech webů a kolekcí webů. Správce kolekce webů nebo vlastníka webu spravovat zdroje výsledků pro kolekci webů nebo web, v tomto pořadí.

 • Proč používat skupiny zabezpečení v Exchange Online ? Pokud vytvoříte skupinu zabezpečení v Exchange Online, můžete tento stejné skupiny v SharePoint Online a Exchange Online přiřazovat oprávnění. Navíc přiřazení oprávnění se skupinou místo jejich přiřazení k jednotlivým uživatelům umožňuje snadno spravovat přístup k centru eDiscovery. Například dát nový zaměstnanci přístup k centru eDiscovery, je potřeba udělat stačí přidat jeho členy jako člen skupiny zabezpečení Správci eDiscovery.

 • Aby byl zjistitelný, musíte procházení obsahu na webech Sharepointu nebo na jiných webech v vyhledávací služba, která je přidružená k Centrum eDiscovery. Obsah, který nelze procházet nebudou zahrnuty ve výsledcích vyhledávání eDiscovery.

 • Proč správcům eDiscovery oprávnění k informací protokolu procházení SharePoint Online, jak je uvedeno v kroku 4 jen pro čtení? Protokol procházení zaznamenává informace o stavu procházeného obsahu. Procházení protokolu chyb stahování v rámci výsledků hledání do souboru aplikace Excel s názvem SharePoint Index chyby, které se nachází ve složce sestavy. Díky eDiscovery mangers zobrazit chyby o nezdařeném uložení indexování.

 • Vlastníkům kolekcí webů oprávnění Úplné řízení Centrum eDiscovery a všechny eDiscovery případu podřízených webů. Můžete taky vytvořit eDiscovery případu podřízených webů. Vlastníci centra eDiscovery proto můžete vytvářet případy eDiscovery a zvolte na přiřazovat jedinečná oprávnění pro každého z nich. Díky některé vlastníky dát konkrétní eDiscovery správce nebo úplnou kontrolu skupinu zabezpečení případu eDiscovery konkrétní přiřazením oprávnění vlastníka.

 • Pokud má primární skupiny zabezpečení, který jste vytvořili v kroku 3 účel přiřazení oprávnění eDiscovery pro skupinu uživatelů, můžete skrýt tuto skupinu do adresáře vaší organizace. K tomuto účelu v EAC zvolte skupinu a klikněte na Upravit. Na stránce Obecné zaškrtněte políčko Skrýt tuto skupinu seznamech adresa a potom uložit změny. Lidi můžete pořád poslat e-mailové zprávy skupině zadáním skupiny e-mailovou adresu v k: pole, ale skupině nezobrazí v adresáři.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×