Nastavení

V nastaveních můžete zadat nastavení hlasu, oznámení, přístupnosti a kontaktů a taky další nastavení pro Lync 2013 pro Windows Phone.

Na obrazovku Nastavení se dostanete tak, že v dolní části kterékoliv obrazovky Lyncu klepnete na Další () a potom na Nastavení.

Která nastavení chcete zobrazit?

Přesměrování hovorů

Nastavení hlasu

Vyžadovat Wi-Fi pro videohovory nebo obsah schůzky

Použít číslo mobilního telefonu

Nastavit, že se mají používat nabízená oznámení

Zobrazit fotky

Používat telefonní seznam

Nastavit Exchange

Nastavit informace HTTP proxy

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Nastavit, že se má používat motiv s vysokým kontrastem

Zapnout funkci Lupa obrazovky

Zapnout protokolování

Pomozte nám vylepšit Lync

Odeslání protokolů přihlášení

Zobrazit online nápovědu

Přesměrování hovorů

Další informace o všech možnostech přesměrování volání, viz Přesměrování volání a souběžné vyzvánění. Nesmíte zapomenout na tyto skutečnosti:

Důležité informace: Když změníte jakékoliv nastavení přesměrování hovorů, je potřeba vědět dvě důležité věci.

 • Nastavení přesměrování hovorů je globální a automaticky bude platit pro všechna zařízení připojená k Lyncu (počítač, Outlook OWA, mobilní zařízení). Když toto nastavení změníte na libovolném počítači nebo zařízení připojeném k Lyncu, projeví se změna na všech zařízeních – podobně fungují informace o stavu v Lyncu. Zbývající nastavení hlasu platí jenom pro aktuální zařízení.

 • Až si budete jistí, že máte správnou kombinaci nastavení přesměrování hovorů, klepněte na značku zaškrtnutí v dolní části obrazovky. Tato nastavení se použijí všechna najednou, takže dokud neklepnete na značku zaškrtnutí, nic se nestane. Nezapomeňte na to!

Upozornění: Funkce Souběžně vyzvánět je využívána Nastaveními hlasu v případě selhání, abyste mohli volat a přijímat hovory, i když není dostupné připojení Wi-Fi nebo je vybrána možnost Nastavení hlasu > Mobilní. Pokud nastavíte Přesměrování hovorů na Vypnuto nebo zakážete možnost Souběžně vyzvánět a přitom je možnost Nastavení hlasu > Mobilní nastavená na Zapnuto, nebudete dostávat hovory Lyncu, ani když budete mít připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.

Nastavení hlasu

Poznámka:  Nastavení hlasu je dostupné jenom pro Windows Phone 8.1 – a jenom tehdy, pokud má vaše organizace na serveru Lync nakonfigurovaný Enterprise Voice. Pokud máte nainstalovaný Windows Phone 8.1, ale tyto možnosti nejsou vidět, je možné, že organizace nemá nakonfigurovaný Enterprise Voice.

Výchozí nastavení hlasu je Vždy VoIP. V tomto případě se Lync nejdřív pokouší uskutečnit hovory Voice over IP (hovory Lyncu) prostřednictvím Wi-Fi, ale pokud nejste připojení k Wi-Fi, použije Lync vaše mobilní datové připojení.

Pokud zvolíte Jenom VoIP přes Wi-Fi a jste připojení k síti Wi-Fi, pokusí se Lync pro příchozí a odchozí hovory použít nejdřív Wi-Fi. Když tuto možnost vyberete, taky se tím nastaví přesměrování hovorů na simultánní volání na vaše mobilní číslo – takže když budete volat nebo přijímat hovor pomocí Lyncu a nebudete připojení k síti Wi-Fi, ozve se zvonění na čísle vašeho mobilního telefonu a připojíte se k hovoru takto. Při tomto scénáři probíhá hovor přes mobilní hlasovou síť, takže video nebude dostupné. A budou se spotřebovávat minuty vašeho mobilního hlasového tarifu.

Poznámka: Pokud vyberete tuto možnost (Jenom VoIP přes Wi-Fi) a pak zakážete možnost Souběžně vyzvánět, nebudete v případě, že nejste připojení k Wi-Fi, dostávat hovory Lyncu na číslo svého mobilního telefonu.

Pokud vyberete možnost Mobilní, když budete volat přes Lync nebo přijímat hovor Lyncu, Lync vám zavolá zpátky na zadané číslo mobilního telefonu. Video nebude v tomto scénáři dostupné. Když budete volat přes Lync, použije se pro zřízení připojení k Lync Serverům datové připojení Wi-Fi (nebo mobilní datové připojení, pokud není Wi-Fi dostupné) a pak po dobu trvání hovoru se budou spotřebovávat minuty vašeho mobilního hlasového tarifu. Když tuto možnost vyberete, taky se tím Přesměrování hovorů nastaví na souběžné vyzvánění na čísle vašeho mobilního telefonu. Nastavení Souběžně vyzvánět umožní Lyncu zavolat vám zpátky na číslo mobilního telefonu.

Upozornění: 

 • Pokud vyberete tuto možnost (Mobilní) a pak zakážete možnost Souběžně vyzvánět, nebudete dostávat hovory Lyncu na číslo svého mobilního telefonu, ať už máte připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.

 • Pokud používáte Lync na Windows Phone, ale nepřihlásíte se, můžete se i tak připojit ke schůzkám, ale anonymně. Hovor se ale neuskuteční pomocí mobilního připojení.

Vyžadovat Wi-Fi pro videohovory nebo obsah schůzky

Další informace o tomto nastavení najdete v článku Úprava nastavení použití dat.

Použít číslo mobilního telefonu

Klepněte na Číslo mobilního telefonu a zadejte číslo svého mobilního telefonu s kódem země/oblasti. Když Lync nemůže pro hlasový hovor nebo videohovor použít Wi-Fi nebo mobilní datovou síť, zavolá vám na toto číslo zpátky a připojí vás ke zvukové části hovoru Lyncu.

Nastavit, že se mají používat nabízená oznámení

Díky nabízeným oznámením se dozvíte o novém nebo zmeškaném hlasovém hovoru nebo videohovoru, rychlé zprávě nebo upozornění, když jste ve svém mobilním zařízení přihlášení k Lyncu, ale nejste aktivní. Pokud chcete nabízená oznámení zapnout, nastavte Nabízená oznámení na Zapnuto.

Zobrazit fotky

Pokud chcete v mobilním zařízení zobrazit svoji fotku a fotky jiných kontaktů, nastavte Zobrazit fotografie na Zapnuto.

Používat telefonní seznam

Pokud má mít Lync přístup ke kontaktům v mobilu pomocí vyhledávání, nastavte Telefonní seznam na Zapnuto.

Nastavit Exchange

Obrazovku Exchange použijete, když potřebujete změnit nastavení, které určuje, jak se má Lync připojit k serverům, které podporují schůzky a hlasovou poštu.

Důležité informace:  Obvykle není nutné tato nastavení měnit. Nevypínejte funkce Použít přihlašovací údaje pro Lync ani Autodetekce serveru, pokud vás o to nepožádá tým podpory a nedá vám správné hodnoty, které máte zadat.

Pokud máte změnit přihlašovací údaje pro Exchange Server, udělejte toto:

 1. Přesuňte přepínací tlačítko Použít přihlašovací údaje pro Lync na Vypnuto.

 2. Klepněte do příslušných polí a zadejte svoje uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo a pak tuto obrazovku zavřete.

Pokud máte vypnout funkci Autodetekce serveru, udělejte toto:

 1. Přesuňte přepínací tlačítko Autodetekce serveru na Vypnuto.

 2. Klepněte do prázdného pole a zadejte plně kvalifikovaný název domény nebo adresu URL webového serveru Exchange přesně podle pokynů týmu podpory. Pak tuto obrazovku zavřete.

Nastavit informace HTTP proxy

Informace HTTP Proxy můžete potřebovat, pokud jste připojení k síti Wi-Fi, která tyto informace požaduje. Pokud nenakonfigurujete proxy informace, budete se moct přihlásit a budete taky moct posílat rychlé zprávy uživatelům, kteří jsou připojení ke stejné síti Wi-Fi, nebo jim volat. V dalších případech ale budete muset v Nastavení proxy informace zadat. Aplikace nezjistí proxy z nastavení vašeho telefonu, takže bude potřeba přidat proxy informace přímo do nastavení Lyncu. Přidání proxy informací:

 1. V dolní části klepněte na ikonu Další (…) a klepněte na Nastavení.

 2. Klepněte na HTTP Proxy, na obrazovce HTTP Proxy zadejte proxy informace pro Wi-Fi a klepněte na Nastavit proxy.

Pokud proxy informace neznáte, kontaktujte tým technické podpory.

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). K Windows Phonu musí být připojené textové zařízení (TTY), které bude interpretovat modifikovaný zvuk, jinak mohou mít uživatelé potíže s kvalitou zvuku. K potížím s kvalitou zvuku může dojít taky v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

 • Režim textového telefonu je standardně vypnutý. Můžete ho zapnout klepnutím na Zapnuto.

Nastavit, že se má používat motiv s vysokým kontrastem

Pokud v obecném nastavení telefonu vyberete motiv s vysokým kontrastem, bude se i Lync zobrazovat s vysokým kontrastem. Vysoký kontrast zvyšuje kontrast mezi textem a pozadím. To usnadňuje čtení a navigaci na obrazovce. Zapnete ho takto:

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte Vysoký kontrast.

Zapnout funkci Lupa obrazovky

Když si v telefonu zapnete funkci Lupa obrazovky, můžete používat gesta pro zvětšení jakékoliv stránky, kterou si prohlížíte, včetně stránek Lyncu. Zapnete ji takto:

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení > Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte možnost Lupa obrazovky.

 3. Na stránce, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

 4. Pokud chcete zobrazení maximálně přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

 5. Když budete chtít zvětšení změnit, poklepejte dvěma prsty a po poklepání je na displeji přidržte. Potom táhněte prsty nahoru nebo dolů. Tím zvětšení zvětšíte nebo zmenšíte.

Zapnout protokolování

Protokoly slouží správcům systému ke shromažďování, analýze a ukládání dat. Správce systému vás může požádat o zapnutí protokolování, aby bylo možné řešit potíže. Pokud vás o to správce nepožádá, nemusíte se o tuto možnost starat.

 • Diagnostické protokolování zapnete tak, že možnost Diagnostické protokolování nastavíte Zapnuto.

Pomozte nám vylepšit Lync

Pokud vaše organizace tuto funkci zapnula, můžete se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Když se rozhodnete zúčastnit, bude váš Windows Phone automaticky odesílat společnosti Microsoft základní anonymní informace o tom, jak používáte programy a zařízení, o typech a počtech vzniklých chyb a o rychlosti služeb. Tyto informace se použijí ve spojení s dalšími údaji programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů k tomu, aby společnost Microsoft mohla snadněji řešit potíže a zlepšovat produkty a funkce, které zákazníci používají nejčastěji. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Vaše účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutá. Pokud se chcete zúčastnit, klepněte na Nastavení > Pomozte nám vylepšit Lync a přesuňte přepínač Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů do polohy Zapnuto.

Odeslání protokolů přihlášení

Když se nemůžete přihlásit do Lyncu, funkce zasílání zpráv o chybách přihlášení automaticky vygeneruje zprávu o chybě.

Na obrazovce Nastavení můžete vybrat, jestli chcete odeslat zprávu o chybách přihlášení do Microsoftu.

 1. Dole klepněte na ikonu Další (…) a potom na Nastavení.

 2. Na další obrazovce klepněte na Odeslat protokoly přihlášení, abyste mohli vybrat, kdy chcete protokoly o chybách přihlášení odeslat.

Zobrazit online nápovědu

Pokud chcete zobrazit témata online nápovědy a videa, která ukazují, jak používat Lync ve Windows Phonu, udělejte toto:

 • Na obrazovce klepněte v dolní části na ikonu Další (…) a potom klepněte na O produktu a Nápověda.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×