Nastavení a správa žádostí o přístup

Funkce žádosti o přístup umožňuje uživatelům požádat o přístup k obsahu, k jehož prohlížení právě nemají oprávnění. Jako vlastník webu můžete tuto funkci nakonfigurovat tak, aby vám v případě, že někdo požádá o přístup k webu, poslala e-mail. Potom se můžete rozhodnout, jestli tuto žádost schválíte nebo odmítnete. Pokud tuto žádost schválíte, můžete taky určit konkrétní úroveň oprávnění, jakou byste chtěli uživateli přidělit.

Funkce žádosti o přístup také spolupracuje s příkazem Sdílet pro weby. Pokud někdo, kdo není vlastníkem webu pro daný web (tj. někdo, kdo nemá oprávnění k úplnému řízení webu), pozve další uživatele k prohlížení webu pomocí příkazu Sdílet, potom tato akce vytvoří žádost o přístup pro vlastníka webu. Vlastník webu potom žádost může schválit nebo odmítnout nebo může určit úroveň oprávnění, která bude novému uživateli přidělená.

Příkaz Sdílet a funkce žádosti o přístup společně zjednodušují proces řízení pro určení, kdo má k webu přístup. Uživatelé webu mají možnost zvát další uživatele, aby na webech spolupracovali (pokud tuto funkci nevypnete), zatímco vlastníci webů mají pravomoc rozhodovat o tom, kdo má k těmto webům mít přístup a jakou mají mít uživatelé přiřazenou úroveň oprávnění.

V tomto článku

Změna nastavení žádostí o přístup

Schválení nebo odmítnutí žádosti o přístup k webu

Správa pozvánek pro externí uživatele (jenom SharePoint Online)

Odvolání pozvánek

Opakované odeslání pozvánky

Související úkoly

Změna nastavení žádostí o přístup

Nejdřív se můžete rozhodnout, jestli můžou členové skupin na vašem webu zvát nečleny k přístupu k obsahu webu. Tuto možnost můžete povolit nebo zakázat.

Poznámka: Když možnost povolit sdílení zakážete, nabídka Sdílet se neskryje, ale když se člen týmu pokusí o sdílení, zobrazí se chybová zpráva.

Povolení nebo zakázání sdílení mezi členy týmu a nečleny   

 1. Přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Oprávnění webu.

 2. Klikněte na Upřesnit nastavení oprávnění.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte na Nastavení žádostí o přístup.

 4. V dialogu Nastavení žádostí o přístup zaškrtněte políčko Umožnit členům sdílet web a jednotlivé soubory a složky nebo zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Automaticky se zaškrtne políčko Umožnit členům pozvat ostatní do skupiny členů webu Členové týmového webu. Toto nastavení musí být povolené, aby mohli členové web sdílet. nebo se jeho zaškrtnutí zruší.

 5. Klikněte na OK.

Snímek obrazovky dialogového okna Žádosti o přístup

Vlastníci webů můžou nastavit funkci žádosti o přístup tak, aby jim poslala e-mail ve chvíli, kdy někdo požádá o přístup k webu.

Nastavení žádostí o přístup   

 1. Přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Oprávnění webu.

 2. Klikněte na Upřesnit nastavení oprávnění.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte na Nastavení žádostí o přístup.

 4. V dialogovém okně Nastavení žádostí o přístup zaškrtněte políčko u Povolit žádosti o přístup.

 5. Zvolte, jestli chcete žádosti o přístup posílat členům skupiny Vlastníci týmového webu nebo jestli je chcete posílat konkrétnímu uživateli nebo na distribuční seznam. (Připomínáme, že žádosti o přístup můžou schválit nebo zamítnout jedině členové skupiny Vlastníci týmového webu.)

 6. Volitelně také můžete připojit vlastní zprávu, která se zobrazí uživatelům na stránce žádosti o přístup.

 7. Klikněte na OK.

Schválení nebo odmítnutí žádosti o přístup k webu

 1. Přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Obsah webu.

 2. Klikněte na Žádosti o přístup.

 3. V části Žádosti čekající na vyřízení najděte žádost, kterou chcete aktualizovat a kliknutím na tři tečky . . . otevřete nabídku.

 4. V části Oprávnění vyberte úroveň oprávnění, kterou byste chtěli přidělit uživateli (pokud plánujete žádost schválit). Můžete taky osobě žádající o přístup napsat zprávu – to může být užitečný způsob, jak vaše rozhodnutí zdokumentovat.

 5. Klikněte na Schválit nebo Odmítnout.

  Tip:  Pro zobrazení posledních požadavků klikněte na Zobrazit historii.

Správa pozvánek pro externí uživatele (jenom SharePoint Online)

Pokud jste zákazník Microsoft Office 365 využívající SharePoint Online, pak taky můžete na stránce Žádosti o přístup spravovat pozvánky hostů vydané uživatelům, kteří nemají licence pro vaše předplatné Office 365.

Důležité informace:  Oprávnění používat stránku Žádosti o přístup má jenom uživatel, který je správcem kolekce webů, správcem společnosti nebo členem výchozí skupiny Vlastníci webu. Pokud byl ale uživatel ze skupiny Vlastníci webu odebrán a později se mu přidělilo oprávnění Úplné řízení pro daný web, bude mít tento uživatel přístup na stránku Žádosti o přístup odepřen. Postup k vyřešení této situace najdete v článku Zpráva o odepření přístupu při zobrazení seznamu Žádosti o přístup v SharePointu Online.

Odvolání pozvánek

Pokud chcete odvolat pozvánku, kterou jste poslali externímu uživateli, můžete ji před jejím přijetím odvolat.

 1. Přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Obsah webu.

 2. Klikněte na žádosti o přístup.

 3. Vyhledejte osobu, jejíž pozvání chcete zrušit, a kliknutím na elipsy . . . otevřete nabídku.

 4. V okně vlastností klikněte na Odvolat.

Pokud už externí uživatel pozvánku přijal a vy chcete odebrat jeho přístup, můžete to udělat tak, že ho odeberete ze skupiny oprávnění SharePointu, do které jste ho přidělili. Váš správce Office 365 nebo správce SharePointu Online ho taky může odebrat ze seznamu uživatelů pro vaše prostředí.

Opakované odeslání pozvánky

Standardně všechny pozvánky, které pošlete externím uživatelům, vyprší za 90 dní. Během těchto 90 dní můžete pozvánku poslat znovu, ale doba, ve které musí pozvaná osoba reagovat, se tím neprodlouží. Pozvánku, které vypršela platnost, není možné poslat znovu.

Poznámka: Pokud pozvaná osoba pozvánku do 90 dní nepřijme a vy dál chcete, aby k vašemu webu měla přístup, budete muset poslat novou pozvánku.

 1. Přejděte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Obsah webu.

 2. Klikněte na žádosti o přístup.

 3. V části Pozvánky hostů najděte pozvánku, kterou chcete poslat znova, a kliknutím na tři tečky . . . otevřete nabídku.

 4. V části Oprávnění potvrďte, že vybraná skupina je skupina oprávnění, do které chcete přidat osobu přijímající pozvánku. Pokud chcete vybrat skupinu, která je jiná než skupina v původní pozvánce, můžete to udělat právě tady.

 5. Klikněte na Znovu odeslat.

Viz taky

Sdílení webu

Principy úrovní oprávnění (SharePoint)

Sdílení sharepointových souborů nebo složek v Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×