Office
Přihlásit se

Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu pro Windows

Tento článek je určený správcům IT, kteří plánují nasadit synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy nové generace svým uživatelům OneDrivu pro firmy v pracovním a školním prostředí. Pokud chcete nainastalovat nového synchronizační klienta OneDrivu sami pro sebe, stáhněte si ho a přečtěte si článek Začínáme.

Požadavky na software

Nový synchronizační klient OneDrivu pro firmy (OneDrive.exe) je podporovaný v těchto systémech:

Synchronizační klient OneDrivu zatím nepodporuje místní instance OneDrivu pro firmy (pokud vaše organizace nemá předplatné Office 365). Další informace o omezeních synchronizačního klienta OneDrivu najdete v článku Omezení při synchronizaci souborů a složek.

Plánování

Informace o odhadu šířky pásma sítě, kterou uživatelé potřebují pro synchronizaci, najdete v článku Plánování využití sítě pro synchronizačního klienta OneDrivu. Pokud uživatelé používají Windows 10 Fall Creators Update nebo novější verzi, doporučujeme používat funkci Soubory na vyžádání, abyste klienta mohli nasazovat pro velký počet uživatelů najednou, aniž by došlo k problémům s výkonem sítě. Nezapomeňte oznámit plánované nasazení uživatelům, abyste je na to připravili. Poskytněte jim pokyny a zdroje informací pro práci s OneDrivem.

Přehled procesu nasazení

Tento proces zahrnuje tři kroky:

 1. Nainstalujte OneDrive.exe do počítačů svých uživatelů.

 2. Spusťte procesy OneDrivu a volitelně vyzvěte uživatele, aby se přihlásili pomocí svých pracovních nebo školních účtů.

 3. Nastavte si aktualizační kanál (volitelné).

Důležité informace: Pokud vaši uživatelé aktuálně používají synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy (Groove.exe) a vy je chcete přesunout na nového synchronizační klienta OneDrivu pro firmy, projděte si nejdříve článek Přechod z předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy.

Krok 1: Nainstalujte si OneDrive.exe

Většinou budete moct nového synchronizačního klienta OneDrivu nasadit standardním způsobem, tak jak instalujete jiné aplikace do zařízení ve své organizaci. Pokud synchronizačního klienta nasazujete většímu počtu uživatelů, může být užitečná znalost nástrojů podnikového nasazení, jako je System Center Configuration Manager (SCCM), pro nasazení souborů .exe a provádění úprav místních systémových registrů.

Zkontrolování, jestli už uživatelé nového synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy nemají

Pokud na počítačích ve své organizaci máte Windows 10, je na nich už nový synchronizační klient nainstalovaný. Pokud máte na počítačích nainstalovaný Office 2016 nebo Office 2013 (pro domácnosti, pro podnikatele, pro profesionály, pro jednotlivce nebo pro univerzity), může být nový synchronizační klient nainstalovaný i na nich. Office se instaluje pro celý počítač, zatímco OneDrive je potřeba instalovat pro jednotlivé uživatele. Pokud plánujete nasazení Office ve své organizaci, budete muset pro další uživatele samostatně nasadit OneDrive.exe na jednotlivé počítače.

Nasazení požadovaného nastavení správy

Pokud chcete nastavit klíče registru na počítačích ve své doméně, nainstalujte OneDrive a zkopírujte soubory OneDrive.admx a OneDrive.adml z %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ do centrálního úložiště zásad skupiny. Další informace najdete v článku Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny.

Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy pomocí System Center Configuration Manageru

Pro nasazení přes System Center Configuration Manager si můžete instalační program OneDriveSetup.exe pro Windows uložit do místní sdílené síťové složky. Stáhněte si instalační program OneDriveSetup.exe pro Windows pro okruh Production nebo pro okruh Enterprise. A přečtěte si další informace o správě aplikací v Configuration Manageru.

Tip: Vyzkoušejte ukázkový balíček SCCM. Stačí aktualizovat cestu k souboru OneDrive.exe a vlastníka aplikace.

Když budete chtít nainstalovat nového synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy ve Windows, spusťte následující příkaz System Center Configuration Manageru:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /silent

(kde cesta_ke_spustitelnému_souboru je umístění na místním počítači nebo dostupná sdílená síťová složka).

Poznámky: 

 • Tento příkaz se musí spustit při přihlášení uživatele a s použitím oprávnění správce. Musí se spustit pro každého uživatele počítače. Příklad nasazení souboru .exe u všech uživatelských účtů, najdete v tématu Nasazení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí nástroje SCCM.

 • Pokud příkaz spustíte bez parametru příkazového řádku, zobrazí se uživatelům stav instalace. Po dokončení instalace spustí OneDriveSetup.exe automaticky OneDrive.exe a zobrazí uživatelům průvodce instalací OneDrivu. Pokud příkaz spustíte s parametrem /silent, nainstaluje se OneDrive.exe transparentně a průvodce instalací OneDrivu se uživatelům nezobrazí. Budete muset spustit OneDrive.exe pomocí dalšího příkazu. Pokud chcete kontrolovaně zavést OneDrive ve své organizaci, doporučujeme použít parametr /silent.

Instalační program nainstaluje spustitelný soubor OneDrivu do adresáře %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Nasazení klienta RMS, aby bylo možné synchronizovat soubory chráněné technologií IRM

Nový synchronizační klient OneDrivu pro Windows nově podporuje synchronizaci sharepointových knihoven dokumentů a umístění na OneDrivu chráněných technologií IRM. Aby vašim uživatelům synchronizace položek chráněných technologií IRM hladce fungovala, nasaďte na jejich počítače nejnovějšího klienta Správy přístupových práv (RMS).

Pokud chcete klienta na počítače nainstalovat v tichém režimu, použijte v rámci parametrů příkazového řádku Instalační služby systému Microsoft Windows (Msiexec.exe) přepínač /qn. Instalaci v tichém režimu ukazuje následující příklad (předpokládá se v něm, že instalační balíček klienta RMS je už stažený ve složce C:\Stahování):

msiexec /qn c:\downloads\setup.msi

Instalační soubor můžete mít také ve sdílené síťové složce a ke spuštění příkazu msiexec využít nasazení pomocí spravovaného softwaru.

Poznámka: Synchronizační klient nepodporuje zásady IRM, které nastavují konec platnosti přístupových práv k dokumentům.

Krok 2: Pomozte uživatelům se přihlásit

OneDrive nepodporuje jednotné přihlašování pomocí už existujících přihlašovacích údajů Office nebo Windows, můžete ale uživatelům pomoct se přihlásit k synchronizačnímu klientovi následujícími způsoby:

 • Pokud chcete spustit průvodce instalací OneDrivu, použijte následující adresu URL. Když uživatelé kliknutím průvodce instalací spustí, objeví se jim přihlašovací okno, ve kterém zadají svoji e-mailovou adresu.

  odopen://launch
 • Použitím následující adresy URL s e-mailovou adresou každého uživatele spustíte průvodce instalací a předem vyplníte e-mailové adresy uživatelů v přihlašovacím okně.

  odopen://sync?useremail=youruseremail@organization.com

Pokud chcete automaticky nakonfigurovat synchronizaci sharepointového webu, můžete použít níže uvedenou adresu URL jako pomůcku k vytvoření cesty k sharepointovému webu, který chcete automaticky synchronizovat. Ve všech součástech adresy URL nahraďte slova TADY správnými hodnotami.

Poznámka: Místo speciálních znaků, jako je tečka (.), spojovník (-) a znak zavináče (@), zadejte odpovídající zakódované hodnoty. Pokud adresa URL obsahuje například spojovník, zadejte místo něj jeho zakódovanou hodnotu %2D. Navíc budete muset znát objektový model klienta (CSOM), abyste na týmovém webu zjistili odpovídající hodnoty SiteID, WebID a ListID pro vytvoření správné adresy URL.

odopen://sync/?siteId=SiteID_HERE&webId=WebID_HERE&listId=ListID_HERE&userEmail=UserEmail_HERE&webUrl=WebURL_HERE"
 • Spusťte následující příkaz pomocí skriptu System Center Configuration Manageru (SCCM):

  %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe 

  Tím se spustí proces instalace OneDrivu. Pokud uživatelé nemají nastavené žádné účty, zobrazí se jim průvodce instalací OneDrivu. Pokud chcete zobrazit průvodce instalací OneDrivu specificky uživatelům, kteří nemají pro vašeho tenanta nastavený žádný účet, použijte parametr příkazového řádku:

   /configure_business:<tenantId>

Poznámky: 

 • Když budete používat System Center Configuration Manager, musíte OneDrive.exe spustit s oprávněními uživatele (ne s oprávněními správce).

 • Pomoc s vyhledáním ID tenanta najdete v článku Jak najít ID tenanta Office 365.

Krok 3: Nastavte si aktualizační kanál (volitelné)

Pokud chcete aktualizace synchronizačního klienta OneDrivu odložit a řídit jejich nasazení u uživatelů, můžete z aktualizačního kanálu Production přepnout na aktualizační kanál Enterprise. Další informace o aktualizačních kanálech a o tom, jak synchronizační klient zjišťuje dostupnost aktualizací, najdete v článku Proces aktualizace u synchronizačního klienta OneDrivu.

Pokud chcete nastavit aktualizační okruh pomocí zásad skupiny, povolte nastavení odložení aktualizace OneDrive.exe až na druhou vlnu vydání. Další informace o tomto nastavení najdete v článku Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny.

Viz taky

Omezení a limity při synchronizaci souborů a složek pomocí nového synchronizačního klienta OneDrivu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×