Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Access poskytuje platformu s mnoha funkcemi, na které se dají vyvíjet databázové aplikace. Databázová aplikace je počítačový program, na kterém se dají ukládat a spravovat data, a uživatelské rozhraní, které sleduje logiku obchodních úkolů (logika aplikace).

Pokud chcete nasadit aplikace Access, které fungují bez instalace aplikace Access na počítači uživatele, můžete aplikace distribuovat společně s Access Runtime, který se dá stáhnout zdarma ve službě Stažení softwaru na Microsoft.com.

Tento článek popisuje plánování základního nasazení, funkce aplikace Access Runtime a jak Runtime stáhnout. Tento článek také obsahuje přehled nasazení databázových aplikací pomocí aplikace Access.

V tomto článku:

Plán pro nasazení

Poznejte Access Runtime

Stažení aplikace Access Runtime

Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access

Plán pro nasazení

Než začněte, položte si tyto otázky, které se týkají způsobu, jakým chcete aplikaci nasadit.

Je třeba oddělit data a logiku?

Můžete vytvořit aplikaci Access, která v jednom souboru kombinuje správu dat a logiku aplikace. Toto je výchozí struktura aplikace Access. Kombinování správy dat a logiky aplikace v jednom souboru je nejsnazší metoda nasazení, ale funguje nejlépe, jen když aplikaci používá jen jeden člověk najednou – a navíc přináší jistá rizika. Uživatel může například způsobit ztrátu dat, pokud neúmyslně smaže nebo poškodí soubor aplikace.

Většinou byste správu dat a logiku aplikace měli oddělit. Díky tomu se zlepší:

 • Zabezpečení    Pokud data uložíte na serveru, budou lépe zabezpečená.

 • Výkon    Pokud použijete oddělenou databázi nebo oddělený databázový server, sníží se síťový provoz.

 • Přizpůsobitelnost    Nové akce makra pro navigační podokno vám pomohou určit, kdo co vidí. Různým uživatelům můžete distribuovat různé soubory s logikou aplikace.

Jak oddělit data a logiku

Data a logika se dají oddělit přes příkaz Databáze aplikace Access (na kartě Databázové nástroje ve skupině Přesunout data). Příkaz Databáze aplikace Access rozdělí vaši databázovou aplikaci na dva accessové soubory: v jednom jsou data a v druhém logika. Když použijete příkaz Databáze aplikace Access, vytvoří Access soubor, k němuž bude připojeno „_be“ (zkratka pro „back-end“) – pokud se původní soubor databáze nazývá například „Databáze1.accdb“, vytvoří Access nový databázový soubor, který se bude nazývat „Databáze1_be.accdb“.

Správu dat a logiku aplikace jde rozdělit i tak, že použijete program databázového serveru (například Microsoft SQL Server) pro správu dat a Access pro logiku aplikace.

Než se rozhodnete, zda vám na správu dat a logiku aplikace stačí jeden accessový soubor nebo ne, zvažte následující:

 • Zabezpečení a integrita dat    Uživatelé aplikace Access musí mít oprávnění pro čtení/zápis k souboru, ve kterém je logika aplikace. Pokud zkombinujete data a logiku v jednom souboru, jsou data vystavena stejným rizikům jako logika aplikace.

  Aplikace Access, která má oddělenou logiku a datové soubory, může lépe ochránit zabezpečení a integritu dat tak, že zvýší bezpečnostní funkce souborového systému NTFS. Protože uživatelé potřebují explicitní oprávnění pro čtení/zápis jen k souboru logiky aplikace, je datový soubor lépe zabezpečený.

  Vaše aplikace může vyžadovat další zabezpečení, například možnost nastavit, kteří uživatelé mají přístup k určitým datům. V takovém případě byste měli použít serverový produkt jako SQL Server nebo serverový operační systém Windows se službou Windows SharePoint Services, kde můžete data aplikace uchovávat a spravovat. Access pak bude poskytovat logiku aplikace.

 • Škálovatelnost    Soubor aplikace Access může mít maximální velikost 2 gigabajty (GB). Ačkoli se do 2 GB vejde docela dost textových dat, pro některé aplikace to nemusí stačit, zvláště pak pro aplikace, které v záznamech databáze uchovávají přílohy. Když rozdělíte data a logiku, uvolníte v aplikaci místo pro další data. Pokud očekáváte, že uživatelé budou uchovávat velké množství dat, zkuste zvážit, že byste použili více jak jeden datový soubor aplikace Access.

  Další informace o škálovatelnosti zjistíte v programových specifikacích aplikace Access. Další informace o specifikacích Access najdete v článku specifikace přístupu.

 • Kapacita sítě    Jestli aplikaci potřebuje používat více uživatelů přes síť ve stejnou dobu, je pravděpodobnější, že dojde k poškození dat, pokud jsou data a logika v jednom souboru. Pokud navíc kombinujete data a logiku v jednom accessovém souboru, nemůžete optimalizovat síťový provoz, který Access generuje. Jestli bude vaši aplikaci v síti používat více uživatelů najednou, měli byste oddělit data a logiku, a to buď tak, že použijete dva nebo více souborů aplikace Access, nebo tak, že použijete produkt databázového serveru pro data a Access pro logiku aplikace.

Jaké bude prostředí sítě?

Pokud jsou všichni vaši uživatelé ve stejné místní síti nebo se vaše aplikace nepoužívá přes síť, odvede jeden soubor aplikace většinou dobrou práci.

Výkon sítě se zlepší, když data a logiku oddělíte. Jestliže vaši uživatelé nebudou ve stejné místní síti, k uchování a správě dat použijte server a pro logiku aplikace použijte Access.

Budou mít uživatelé aplikaci Access?

Jestli mají všichni vaši uživatelé na počítači nainstalovanou aplikaci Access, mohou vaši aplikaci otevřít i použít stejně jako všechny ostatní databázové soubory aplikace Access.

Pokud někteří nebo žádní z vašich uživatelů aplikaci Access na počítači nainstalovanou nemají, budete při nasazování aplikace pro tyto uživatele muset nasadit software Access Runtime.

Začátek stránky

Poznejte Access Runtime

Access Runtime je opětovně distribuovatelný program, který umožňuje lidem, kteří na počítači nemají nainstalovanou aplikaci Access, ve které by používali databázové aplikace Access. Když pomocí Access Runtime otevřete databázi aplikace Access, otevře se databáze v režimu runtime.

Co je režim runtime?

Režim runtime je operační mód aplikace Access, ve kterém nejsou některé funkce aplikace Access dostupné ve výchozím nastavení. Některé z těchto nedostupných funkcí se ale v režimu runtime dají zpřístupnit.

Jaké funkce nejsou v režimu runtime dostupné?

Následující funkce aplikace Access nejsou v režimu runtime dostupné:

 • Navigační podokno    V režimu runtime není dostupné navigační podokno. To pomáhá zabránit uživatelům v přístupu k libovolným objektům ve vaší databázové aplikaci. V režimu runtime se dají otevřít jen objekty, které uživatelům ukážete – například v podobě přepínacího panelu. V režimu runtime nemůžete navigační podokno zpřístupnit.

 • Pás karet    V režimu runtime ve výchozím nastavení dostupný pás karet. To pomáhá zabránit uživatelům v tom, aby vytvářeli nebo měnili databázové objekty nebo prováděli další potenciálně nebezpečné akce, například že by se připojili k novým datovým zdrojům nebo by exportovali data tak, jak to vy nemáte v úmyslu. Můžete vytvořit vlastní pás karet a pak ho přidružit k formuláři nebo sestavě. V režimu runtime nemůžete zobrazit výchozí pás karet.

 • Návrhové zobrazení a zobrazení rozložení    V režimu runtime není pro žádný databázový objekt dostupné návrhové zobrazení ani zobrazení rozložení. To pomáhá zabránit uživatelům v úpravách libovolných objektů ve vaší databázové aplikaci. V režimu runtime nemůžete návrhové zobrazení ani zobrazení rozložení zpřístupnit.

 • Nápověda    V režimu runtime není ve výchozím nastavení dostupná nápověda. Protože můžete sami určovat, jaké funkce jsou ve vaší aplikaci v režimu runtime přístupné, některé části obvyklé integrované Nápovědy aplikace Access by nemusely být pro uživatele vaší aplikace relevantní a mohly by je i zmást nebo frustrovat. Můžete vytvořit vlastní soubor nápovědy, který doplní aplikaci běhový režim.

Můžu otevřít databázi aplikace Access v režimu runtime bez použití softwaru Access Runtime?

Na počítači, který má nainstalovanou plnou verzi aplikace Access, můžete spustit jakoukoli databázi aplikace Access v režimu runtime. Abyste spustili databázi aplikace Access v režimu runtime, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Změňte příponu databázového souboru z .accdb na .accdr.

 • Vytvořte pro databázi zástupce a připojte do něj přepínač příkazového řádku /Runtime.

Je moje databáze díky režimu runtime lépe zabezpečená?

I když režim runtime omezuje přístupnost navigace a funkce návrhu, neměli byste režim runtime používat jako hlavní zabezpečení vaší databázové aplikace. Na počítači, na kterém je nainstalovaná plná verze aplikace Access, může uživatel otevřít runtime databázovou aplikaci jako obvyklou databázovou aplikaci (všechny funkce tedy budou k dispozici) a pak změnit návrh nebo provést další nechtěné akce.

I pokud svou databázovou aplikaci nasadíte jen na počítače, které plnou verzi aplikace Access nainstalovanou nemají, můžou ji uživatelé přenést na počítač, který plnou verzi aplikace Access nainstalovanou má, a pak runtime databázovou aplikaci otevřít jako obvyklou databázovou aplikaci.

Poznámka: Jestli chcete distribuovat takové aplikace Access, ve kterých uživatelé nemůžou měnit návrh formulářů, sestavy nebo moduly Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), zvažte, zda nepoužijete kompilovaný binární soubor (.accde). Další informace o používání kompilovaného binárního souboru najdete v části Rozhodněte se, jaký formát souboru použijete dále v tomto článku.

Začátek stránky

Stažení aplikace Access Runtime

Ke stažení aplikace Access Runtime ze služby Stažení softwaru na webu Microsoftu klikněte na odkaz, který odpovídá vaší verzi:

Abyste mohli Access Runtime stáhnout, použít nebo opětovně distribuovat, nemusíte nic kupovat. Není ani omezený počet uživatelů, kterým Runtime můžete distribuovat.

Začátek stránky

Nasazení aplikace Access

K nasazení aplikace Access musíte splnit alespoň tyto kroky:

 1. Vytvoření aplikaci    Vaše aplikace by měla uživatelům umožnit databázové objekty otevřít a použít. Pokud to vaše aplikace neumožňuje, budou si vaši uživatelé muset na počítač nainstalovat aplikaci Access, aby vaši aplikaci mohli používat. Navíc nebudete moct předvídat, jak budou uživatelé vaši aplikaci procházet, a pro vás bude náročnější poskytnout úplnou dokumentaci aplikace. A jestli uživatelé otevřou aplikaci přes software Access Runtime, předdefinované funkce navigace aplikace Access nebudou přístupné.

  Můžete vytvořit formulář s příkazovými tlačítky, která budou otevírat databázové objekty a budou provádět další akce. Pak ten formulář můžete nastavit jako výchozí formulář, který se otevře po spuštění aplikace.

  Poznámka: Nápovědu pro vytváření formulářů najdete v tématu Vytvoření formuláře přes nástroj Formulář.

  Jak nastavím otevření výchozího formuláře?

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti

  2. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

  3. V pravém podokně pod položkou Možnosti aplikace Access vyberte v poli se seznamem Zobrazit formulář výchozí formulář, který chcete používat.

  Můžete taky vytvořit vlastní pás karet a pak ho přidružit k formuláři, který se otevře při spuštění aplikace. Další informace o vytváření vlastních karet najdete v článku Vytvoření vlastního pásu karet v Accessu.

 2. Instalace aplikace    Pro instalaci aplikace je několik možností a aspektů. Možná chcete nasadit určitý formát souboru, díky kterému můžete lépe řídit to, jak budou uživatelé aplikaci používat. Případně můžete zabalit aplikaci, aby se lépe instalovala, nebo odděleně nasadit data a logiku.

  Další informace o těchto možnostech a aspektech najdete v následujících částech.

Rozhodněte se, jaký souborový formát použijete

Existují čtyři formáty aplikaceAccess, které můžete při nasazení aplikace použít:

 • .accdb    Toto je výchozí formát souboru pro aplikaci Access. Při nasazení aplikace v tomto formátu mají uživatelé nejvíce možností aplikaci přizpůsobit a navigovat v ní tak, jak si sami zvolí. Pokud nechcete, aby uživatelé měnili návrh vaší aplikace, použijte formát souboru .accde. Uživatel navíc nemůže snadno rozpoznat, jestli byl soubor .accdb změněný po tom, co jste ho zabalili – aby bylo zřejmé, že soubor změněný nebyl, použijte formát .accdc.

 • .accdc    Tento formát je také označovaný jako accessový soubor pro nasazení. Accessový soubor pro nasazení se skládá ze souboru aplikace a digitálního podpisu, který je k tomuto souboru přidružený. Tento formát souboru uživatelům zaručuje, že po tom, co jste soubor aplikace zabalili, ho nikdo nezměnil. Tento formát můžete použít u výchozího souboru aplikace Access (.accdb) i u kompilovaného binárního souboru aplikace Access (.accde).

  Do accessového souboru pro nasazení můžete vložit jen jeden soubor aplikace. Pokud jste oddělili data aplikace a logiku, můžete je zabalit zvlášť.

 • .accde    Tento formát je také označovaný jako kompilovaný binární soubor. Kompilovaný binární soubor je v aplikaci Access soubor databázové aplikace, který byl uložený s kompletně kompilovaným kódem jazyka VBA. Ve zkompilovaném binárním accessovém souboru nezůstane žádný zdrojový kód jazyka VBA.

  Pro otevření kompilovaného binárního souboru aplikace Access můžete použít Access Runtime. Ve výchozím nastavení ale Runtime nerozpozná příponu souboru .accde. Abyste kompilovaný binární soubor mohli pomocí Access Runtime otevřít, vytvořte zástupce, který odkazuje na Runtime, a připojte cestu ke kompilovanému binárnímu souboru, který má zástupce otevřít.

  Důležité informace: Pokud se uživatel pokusí otevřít kompilovaný binární soubor dřívější verzí Accessu a ne tou, ve které byl soubor zkompilován, nepovede se mu to. Tento problém vyřešíte tak, že binární soubor zkompilujete v té verzi Accessu, kterou mají vaši uživatelé nainstalovanou.

  Jak uložím soubor aplikace Access jako kompilovaný binární soubor?

  1. V aplikaci Access otevřete databázi (soubor .accdb), kterou chcete uložit jako kompilovaný binární soubor (.accde).

  2. Klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Uložit jako.

  3. V sekci Typy souborů databáze klikněte na Vytvořit databázi ACCDE a pak klikněte na Uložit jako.

  4. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a potom klikněte na Uložit.

 • .accdr    Tento formát umožňuje nasadit aplikaci, která se otevře v režimu runtime. Nasazení runtime aplikace vám pomůže určit, jak bude aplikace používaná, i když to není způsob zabezpečení aplikace. Další informace o režimu runtime najdete v části Poznejte Access Runtime.

Zabalení a podepsání databáze Access

Pomocí aplikace Access můžete podepsat a distribuovat databázi snadněji a rychleji než v předchozích verzích. Když vytvoříte soubor .accdb nebo .accde, můžete ho zabalit a digitálně podepsat. Podepsaný balíček pak můžete distribuovat ostatním uživatelům. Nástroj Zabalit a podepsat uloží databázi do accessového souboru pro nasazení (.accdc), balíček podepíše a potom ho uloží na místo v počítači uživatele, které určíte. Uživatelé pak můžou databázi z balíčku extrahovat a pracovat přímo s ní (a ne se souborem balíčku).

Poznámka: Funkce popsaná v této sekci zabalí soubor aplikace Access a použije na balíček digitální podpis, díky kterému uživatelé poznají, že je soubor důvěryhodný.

Až budete vytvářet a podepisovat balíček, pamatujte na následující skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podepsáním balíčku se potvrzuje důvěryhodnost. Když vy nebo vaši uživatelé dostanete balíček, podpis potvrzuje, že do databáze nikdo nezasáhl. Pokud autorovi důvěřujete, můžete povolit obsah.

 • Funkce Zabalit a podepsat se vztahuje pouze na databáze uložené ve formátu souborů .accdb. Access nabízí nástroje z předchozích verzí Microsoft Office, díky kterým můžete podepsat a distribuovat databáze, které byly vytvořeny v dřívějším formátu souboru .mdb. Soubory v novějším formátu souboru .accdb nemůžete podepsat a nasadit přes nástroje z dřívějších verzí Office.

 • Do balíčku můžete přidat jenom jeden databázový soubor.

 • Když zabalíte a podepíšete databázi, všechny objekty v ní jsou podepsány kódem, nejen makry nebo modely kódu. Proces zabalení a podepsání soubor balíčku zkomprimuje, aby jeho stahování netrvalo tak dlouho.

 • Databáze se dají extrahovat ze souborů balíčků umístěných na serverech služby SharePoint.

To, jak vytvořit podepsaný soubor balíčku a jak extrahovat a používat databázi obsaženou v podepsaném souboru balíčku, se vysvětluje v postupech v následujících částech.

Poznámka: K dokončení těchto kroků musíte mít k dispozici aspoň jeden certifikát zabezpečení. Pokud certifikát nemáte na počítači nainstalovaný, můžete ho vytvořit přes nástroj SelfCert. Další informace o vytvoření soukromého certifikátu zabezpečení najdete v článku Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Uložit jako.

 3. V sekci Typy souborů databáze klikněte na Zabalit a podepsat a pak klikněte na Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Vybrat certifikát vyberte digitální certifikát a pak klikněte na OK.

  Zobrazí se dialog Vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Office Access.

 5. V seznamu Uložit do vyberte umístění podepsaného balíčku databáze.

 6. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a potom klikněte na Vytvořit.

  Access vytvoří soubor .accd a umístí ho tam, kam jste si zvolili.

Extrahování a použití podepsaného balíčku

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte Podepsané balíčky aplikace Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. V seznamu Oblast hledání najděte složku, která obsahuje váš soubor .accdc, vyberte ho a pak klikněte na Otevřít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se rozhodnete považovat digitální certifikát použitý na balíček nasazení za důvěryhodný, zobrazí se dialog Extrahovat databázi do. Přejděte ke kroku č. 5.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, jestli budete digitálnímu certifikátu důvěřovat, zobrazí se doporučující zpráva.

   1. Doporučující zpráva

   2. Jestli databázi důvěřujete, klikněte na Otevřít. Když důvěřujete všem certifikátům od tohoto poskytovatele, klikněte na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialog Extrahovat databázi do.

 5. Jestli chcete, můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a pak do pole Název souboru zadat jiný název extrahované databáze.

Pokud nevíte jistě, jestli máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který obsahuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a dalších položek v certifikátu, abyste měli jistotu, že je certifikát platný.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×