Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access

Access poskytuje platformu s mnoha funkcemi, na které se dají vyvíjet databázové aplikace. Databázová aplikace je počítačový program, na kterém se dají ukládat a spravovat data, a uživatelské rozhraní, které sleduje logiku obchodních úkolů (logika aplikace). Tento článek popisuje základní plánování nasazení, balení a podepisování, nasazení databázových aplikací a běhové prostředí Access.

V tomto článku:

Plán pro nasazení

Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access

Pochopení a stažení modulu runtime Accessu

Vytvoření instalačního balíčku

Plán pro nasazení

Než začněte, položte si tyto otázky, které se týkají způsobu, jakým chcete aplikaci nasadit.

Je třeba oddělit data a logiku?

Můžete vytvořit aplikaci Access, která v jednom souboru kombinuje správu dat a logiku aplikace. Toto je výchozí struktura aplikace Access. Kombinování správy dat a aplikační logiky v jednom souboru poskytuje nejjednodušší metodu nasazení, ale tato metoda funguje nejlépe jenom v případě, že několik uživatelů používá aplikaci současně a zahrnuje určité riziko. Uživatel může například způsobit ztrátu dat, pokud neúmyslně smaže nebo poškodí soubor aplikace. Většinou byste správu dat a logiku aplikace měli oddělit. Tím se zlepší výkon a spolehlivost.

Data a logika se dají oddělit přes příkaz Databáze aplikace Access (na kartě Databázové nástroje ve skupině Přesunout data). Tento příkaz rozdělí databázovou aplikaci na dva soubory Accessu: jeden pro logiku (front-end) a jeden pro data (back-end). Například databáze s názvem MySolution. accdb se rozdělí na dva soubory s názvem MySolution_fe. ACCDB a MySolution_be. accdb. Back-end databáze vložíte do sdíleného umístění, například do síťové složky. Front-end soubor distribuujete do počítače jednou kopií každého uživatele. Různým uživatelům můžete dokonce distribuovat různé front-end soubory. Další informace najdete v tématu rozdělení databáze Accessu.

Správu dat a logiku aplikace jde rozdělit i tak, že použijete program databázového serveru (například Microsoft SQL Server) pro správu dat a Access pro logiku aplikace. Další informace najdete v tématu migrace accessové databáze do SQL serveru.

Další důvody pro oddělení dat a logiky:

 • Zabezpečení a integrita dat     Pokud zkombinujete data a logiku v jednom souboru, jsou data vystavena stejným rizikům jako logika aplikace. Aplikace Access, která používá samostatné logické a datové soubory, může pomoci chránit integritu a zabezpečení dat využitím funkcí zabezpečení NTFS na síťových složkách.

  Access uživatelé musí mít oprávnění ke čtení, zápisu, vytvoření a odstranění složky, ve které je uložený soubor front-end. Ke front-end souboru můžete přidělit různá oprávnění. Můžete třeba přiřadit oprávnění jen pro čtení některým uživatelům a oprávnění pro čtení a zápis ostatním uživatelům.

  Vaše aplikace může vyžadovat další zabezpečení, například možnost nastavit, kteří uživatelé mají přístup k určitým datům. V tomto případě můžete pomocí SQL serveru nebo SharePointu ukládat a spravovat data aplikace a pomocí Accessu poskytnout logiku aplikace.

 • Škálovatelnost    Soubor aplikace Access může mít maximální velikost 2 gigabajty (GB). Ačkoli se do 2 GB vejde docela dost textových dat, pro některé aplikace to nemusí stačit, zvláště pak pro aplikace, které v záznamech databáze uchovávají přílohy. Když rozdělíte data a logiku, uvolníte v aplikaci místo pro další data. Pokud očekáváte, že uživatelé budou uchovávat velké množství dat, zkuste zvážit, že byste použili více jak jeden datový soubor aplikace Access.

  Další informace o škálovatelnosti zjistíte v programových specifikacích aplikace Access. Další informace o specifikacích Access najdete v článku specifikace přístupu.

 • Kapacita sítě    Jestli aplikaci potřebuje používat více uživatelů přes síť ve stejnou dobu, je pravděpodobnější, že dojde k poškození dat, pokud jsou data a logika v jednom souboru. Pokud navíc kombinujete data a logiku v jednom accessovém souboru, nemůžete optimalizovat síťový provoz, který Access generuje. Jestli bude vaši aplikaci v síti používat více uživatelů najednou, měli byste oddělit data a logiku, a to buď tak, že použijete dva nebo více souborů aplikace Access, nebo tak, že použijete produkt databázového serveru pro data a Access pro logiku aplikace.

Jaké bude prostředí sítě?

Důležitým krokem pro úspěšné provedení této databáze je výběr správného databázového řešení Accessu pro síťové prostředí. Následující pravidla vám pomůžou nejlépe využít tyto možnosti.

Domácí síť

Pokud budete databázi Access sdílet jenom s několika uživateli, můžete použít jednu databázi, kterou budou moct jednotliví uživatelé otevřít a používat v domácí síti. Další informace najdete v tématu sdílení souborů po síti ve Windows 10.

Místní síť (LAN)

Síť LAN je interní síť, která obvykle představuje vynikající výkon, ale je omezená na malou zeměpisnou oblast, třeba na jednu místnost, budovy nebo skupinu budov. Pokud máte více uživatelů, kteří sdílejí databázi v místní síti LAN, je nejlepší rozdělit databázi, uložit back-end databázi do síťové složky a nasadit kopii front-end databáze pro každého uživatele.

Rozsáhlá síť (WAN)

Existuje mnoho možných konfigurací pro síť WAN, která zahrnuje rozsáhlou zeměpisnou oblast. Je možné, že máte několik poboček, které jsou připojeny k veřejné síti, pronajaté lince nebo dokonce i satelitům. Virtuální privátní síť (VPN) se často používá k zabezpečení vzdáleného přístupu z domova nebo na cestách. Jednoduchý způsob, jak porozumět síti WAN, je to, že když jste mimo síť LAN, ale ke které jste připojení, používáte síť WAN.

Varování    Nepoužívejte rozdělovat databázi v síti WAN, protože výkon může být pomalý a může dojít k poškození databáze.

Existují tři podporované způsoby použití aplikace Access ve WAN:

 • Databáze Accessu s propojenými tabulkami v seznamech SharePointu

 • Připojení k databázi back-end databáze SQL serveru nebo Azure SQL.

 • Vzdálená plocha (RDS) (dříve vědět jako terminálový server), která vytvoří virtuální desktopové prostředí Windows na klientském počítači uživatelů. Služba RDS má několik výhod:

  • Při spuštění klienta vzdálené plochy (RD), který je dostupný na mnoha zařízeních, není nutná žádná instalace Accessu ani databáze Accessu.

  • Přenos dat je minimalizován mezi klientem a serverem, protože RD je tenký klient, který efektivně vysílá jenom uživatelské rozhraní.

  • Uživatelé mohou nadále kopírovat a vkládat data a tisknout sestavy z klientského počítače místně.

  • RemoteApp může běžet jenom jeden program, jako je Turnkey aplikace pro dodavatele nebo společnosti Frontline pracovníky.

  Další informace najdete v tématu Vítá vás Služba Vzdálená plocha.

Budou mít uživatelé aplikaci Access?

Jestli mají všichni vaši uživatelé na počítači nainstalovanou aplikaci Access, mohou vaši aplikaci otevřít i použít stejně jako všechny ostatní databázové soubory aplikace Access.

Pokud někteří nebo všichni uživatelé nebudou mít ve svých počítačích nainstalovaný Access, můžete software Access runtime nasadit také na ty uživatele při nasazení aplikace. Další informace najdete v tématu vysvětlení a stažení modulu runtime.

Začátek stránky

Nasazení aplikace Access

Chcete-li nasadit aplikaci Access, proveďte následující kroky.

Příprava databáze jako aplikačního řešení

Pokud chcete uzamknout řešení, ovládat navigaci a spouštění a nastavit další důležité možnosti, postupujte takto:

Úkol

Další informace

Rozhodněte se, jak uživatelé procházejí uživatelské rozhraní: použijte výchozí formulář, vytvořte přepínací panel, použijte navigační formulář nebo použijte hypertextové odkazy a příkazová tlačítka.

Nastavení výchozího formuláře zobrazovaného při otevření accessové databáze

Vytvoření navigačního formuláře

Vlastní nastavení navigačního podokna

Zobrazení a skrytí karet objektů

Vybrané šablony Accessu

Kam zmizely přepínací panely?

Rozhodněte se, jestli chcete přizpůsobit pás karet a příkazy příkazů Office.

Vytvoření vlastního pásu karet v Accessu

Vytvoření vlastních nabídek a místních nabídek pomocí maker

Použití vlastních panelů nástrojů a nastavení při spuštění ze starších verzí Accessu

Použití konzistentního motivu a pozadí Office

Přidání pozadí Office

Změna motivu Office

Nastavení spuštění databáze

Přidání vlastního názvu nebo ikony databáze

Nepoužití možností spuštění při otevření databáze

Vytvoření makra, které se spustí při otevření databáze

Přepínače příkazového řádku pro produkty Microsoft Office

Nastavení důležitých vlastností a možností

Nastavení vlastností a možností spuštění v kódu

Zobrazení nebo změna vlastností souboru Office

Změna místního nastavení

Změna místního nastavení systému Windows pro změnu vzhledu některých datových typů

Tip    Chcete-li být důkladné, přejděte v dialogovém okně Možnosti aplikace Access ( Možnosti>souborů ) a potom klikněte na položku Nápověda pro každou kartu. Pro řešení aplikace můžete použít další možnosti.

Před nasazením

Před nasazením front-end databáze zvažte tyto osvědčené postupy:

Rozhodněte se, jaký souborový formát použijete

Existují čtyři formáty aplikaceAccess, které můžete při nasazení aplikace použít:

 • .accdb    Toto je výchozí formát souboru pro aplikaci Access. Při nasazení aplikace v tomto formátu mají uživatelé nejvíce možností aplikaci přizpůsobit a navigovat v ní tak, jak si sami zvolí. Pokud nechcete, aby uživatelé měnili návrh vaší aplikace, použijte formát souboru .accde. Uživatel navíc nemůže snadno rozpoznat, jestli byl soubor .accdb změněný po tom, co jste ho zabalili – aby bylo zřejmé, že soubor změněný nebyl, použijte formát .accdc.

 • .accdc    Tento formát je také označovaný jako accessový soubor pro nasazení. Accessový soubor pro nasazení se skládá ze souboru aplikace a digitálního podpisu, který je k tomuto souboru přidružený. Tento formát souboru uživatelům zaručuje, že po tom, co jste soubor aplikace zabalili, ho nikdo nezměnil. Tento formát můžete použít u výchozího souboru aplikace Access (.accdb) i u kompilovaného binárního souboru aplikace Access (.accde). Další informace najdete v tématu zobrazení vztahu důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu.

  Do accessového souboru pro nasazení můžete vložit jen jeden soubor aplikace. Pokud jste oddělili data aplikace a logiku, můžete je zabalit zvlášť.

 • .accde    Tento formát je také označovaný jako kompilovaný binární soubor. Kompilovaný binární soubor je v aplikaci Access soubor databázové aplikace, který byl uložený s kompletně kompilovaným kódem jazyka VBA. Ve zkompilovaném binárním accessovém souboru nezůstane žádný zdrojový kód jazyka VBA. Soubor. accde zabraňuje změnám návrhu a kódu, snižuje velikost databáze a zlepšuje výkon. Další informace najdete v článku Skrytí kódu jazyka VBA od uživatelů.

  Pro otevření kompilovaného binárního souboru aplikace Access můžete použít Access Runtime. Pokud modul runtime nerozpoznal příponu názvu souboru. ACCDE, otevřete binární soubor vytvořením zástupce, který odkazuje na modul runtime, a zahrňte cestu k kompilovanému binárnímu souboru, který má zástupce otevřít.

  Upozornění   Uživatelé nemohou otevřít zkompilovaný binární soubor pomocí starší verze Accessu, než je verze, ve které byla zkompilována, pokud starší verze nepodporuje funkci přidanou v novější verzi. Pokud chcete tento problém vyřešit, zkompilujte binární soubor ve verzi Accessu, kterou si uživatelé nainstalovali.

 • .accdr    Tento formát umožňuje nasadit aplikaci, která se otevře v režimu runtime. Nasazení runtime aplikace vám pomůže určit, jak bude aplikace používaná, i když to není způsob zabezpečení aplikace. Další informace o režimu runtime najdete v části Poznejte Access Runtime.

Instalace a upgrade front-end databáze Accessu

Když přijmete rozdělený návrh databáze, musíte front-end databázi distribuovat každému uživateli. Pokud chcete, aby byly věci plynulé, zvažte následující doporučené postupy:

 • Ujistěte se, že má každý uživatel správnou verzi aplikace Access a že front-end databáze se otevře ve správné verzi. Access má taky 32 bitů a 64 bitů. Používání nesprávného "bitness" může ovlivnit hovory rozhraní Windows API, knihovny DLL knihoven DLL a ovládací prvky ActiveX. Další informace najdete v článku volba 64 mezi 64bitovou nebo 32ovou verzí Office.

 • Vytvořte instalační balíček pro další soubory, které mohou být potřeba, včetně ovladačů databáze, dávkových souborů pro nastavení a konfiguraci a souborů souvisejících s aplikacemi. Další informace najdete v tématu Vytvoření instalačního balíčku.

 • Zadejte zástupce na ploše systému Windows, aby uživatel mohl rychle spustit řešení Accessu. Do zástupce umístění složky zadejte výstižnější název, popis a ikonu. Další informace najdete v tématu Vytvoření zástupce na ploše pro aplikaci nebo soubor Office.

  Tip    Řekněte uživatelům, jak připnout aplikace do nabídky Start.

 • Stanovte efektivní způsob, jak znovu nasadit a nahradit front-end databázi, když jsou aktualizace nutné, a udržovat verze souborů, abyste mohli sledovat změny. Můžete například přidat kód jazyka VBA pro kontrolu nových verzí a automatické upgrade, a to i předtím, než uživatelé spustí aplikaci.

 • Když vytvoříte připojení ODBC pomocí souboru DSN, který obsahuje připojovací řetězec, musí být tento soubor DSN taky nainstalovaný na všech klientských počítačích. Dalším postupem je vytvoření připojení "bez DSN – méně" v kódu jazyka VBA, aby se vyloučila potřeba souboru DSN. Další informace najdete v tématu používání připojení bez DSN.

Začátek stránky

Pochopení a stažení Access runtime

Chcete-li nasadit aplikace Access, které se dají spustit bez instalace Access na počítači uživatele, můžete je distribuovat spolu s modulem Access runtime, který je dostupný zdarma na webu služby Stažení softwaru. Když pomocí Access Runtime otevřete databázi aplikace Access, otevře se databáze v režimu runtime.

Režim runtime je operační mód aplikace Access, ve kterém nejsou některé funkce aplikace Access dostupné ve výchozím nastavení. Některé z těchto nedostupných funkcí se ale v režimu runtime dají zpřístupnit.

Jaké funkce nejsou v režimu runtime dostupné?

Následující funkce aplikace Access nejsou v režimu runtime dostupné:

 • Speciální klávesy    Klávesy jako CTRL + BREAK, CTRL + G a klávesa SHIFT, pokud chcete v databázi vynechat možnosti při spuštění.

 • Navigační podokno    V režimu runtime není dostupné navigační podokno. To pomáhá zabránit uživatelům v přístupu k libovolným objektům ve vaší databázové aplikaci. V režimu runtime se dají otevřít jenom ty objekty, které vystavujete uživatelům, například poskytnutím navigačních formulářů. V režimu runtime nemůžete navigační podokno zpřístupnit.

 • Pás karet    V režimu runtime ve výchozím nastavení dostupný pás karet. To pomáhá zabránit uživatelům v tom, aby vytvářeli nebo měnili databázové objekty nebo prováděli další potenciálně nebezpečné akce, například že by se připojili k novým datovým zdrojům nebo by exportovali data tak, jak to vy nemáte v úmyslu. V režimu runtime nemůžete zobrazit výchozí pás karet. Můžete ale vytvořit vlastní pás karet a pak ho přidružit k formuláři nebo sestavě. Další informace najdete v článku Vytvoření vlastního pásu karet v Accessu.

 • Návrhové zobrazení a zobrazení rozložení    V režimu runtime není pro žádný databázový objekt dostupné návrhové zobrazení ani zobrazení rozložení. To pomáhá zabránit uživatelům v úpravách libovolných objektů ve vaší databázové aplikaci. V režimu runtime nemůžete návrhové zobrazení ani zobrazení rozložení zpřístupnit.

 • Nápověda    V režimu runtime není ve výchozím nastavení dostupná nápověda. Protože můžete sami určovat, jaké funkce jsou ve vaší aplikaci v režimu runtime přístupné, některé části obvyklé integrované Nápovědy aplikace Access by nemusely být pro uživatele vaší aplikace relevantní a mohly by je i zmást nebo frustrovat. Můžete vytvořit vlastní soubor nápovědy, který doplní aplikaci běhový režim.

Jak můžu režim runtime simulovat?

Na počítači, který má nainstalovanou plnou verzi aplikace Access, můžete spustit jakoukoli databázi aplikace Access v režimu runtime. Abyste spustili databázi aplikace Access v režimu runtime, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Změňte příponu databázového souboru z .accdb na .accdr.

 • Pomocí přepínače příkazového řádku /runtime vytvořte zástupce databáze.

  1. Na ploše Windows klikněte pravým tlačítkem a vyberte nový > zástupce.

  2. Zadejte umístění souboru MSAccess. exe, umístění databáze a kvalifikátoru příkazu /runtime . Příklady:

   "C:\Program Files\Microsoft Office\MSACCESS.EXE" "C:\MyDB.accdb" /runtime

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zástupce na ploše pro aplikaci nebo soubor Office.

Je moje databáze díky režimu runtime lépe zabezpečená?

I když režim runtime omezuje přístupnost navigace a funkce návrhu, neměli byste režim runtime používat jako hlavní zabezpečení vaší databázové aplikace. Na počítači, na kterém je nainstalovaná plná verze aplikace Access, může uživatel otevřít runtime databázovou aplikaci jako obvyklou databázovou aplikaci (všechny funkce tedy budou k dispozici) a pak změnit návrh nebo provést další nechtěné akce.

I pokud svou databázovou aplikaci nasadíte jen na počítače, které plnou verzi aplikace Access nainstalovanou nemají, můžou ji uživatelé přenést na počítač, který plnou verzi aplikace Access nainstalovanou má, a pak runtime databázovou aplikaci otevřít jako obvyklou databázovou aplikaci.

Začátek stránky

Stažení aplikace Access Runtime

Ke stažení aplikace Access Runtime ze služby Stažení softwaru na webu Microsoftu klikněte na odkaz, který odpovídá vaší verzi:

Abyste mohli Access Runtime stáhnout, použít nebo opětovně distribuovat, nemusíte nic kupovat. Není ani omezený počet uživatelů, kterým Runtime můžete distribuovat.

Začátek stránky

Vytvoření instalačního balíčku

V závislosti na verzi Accessu můžete dělat několik postupů.

Použití obecného instalačního balíčku (Access 2013 nebo novější)

pro Access verze 2013 nebo novější můžete použít Instalační službu systému Windows nebo vyhledat program jiného výrobce, který vytvoří instalační balíčky.

Zabalení a podepsání Access databáze (Access 2007 a 2010)

V Accessu 2007 nebo 2010 můžete podepisovat a distribuovat databázi. Když vytvoříte soubor .accdb nebo .accde, můžete ho zabalit a digitálně podepsat. Podepsaný balíček pak můžete distribuovat ostatním uživatelům. Nástroj Zabalit a podepsat uloží databázi do accessového souboru pro nasazení (.accdc), balíček podepíše a potom ho uloží na místo v počítači uživatele, které určíte. Uživatelé pak můžou databázi z balíčku extrahovat a pracovat přímo s ní (a ne se souborem balíčku). Další informace najdete v tématu Průvodce balíčky řešení – přehled.

Poznámka: Funkce popsaná v této sekci zabalí soubor aplikace Access a použije na balíček digitální podpis, díky kterému uživatelé poznají, že je soubor důvěryhodný.

Až budete vytvářet a podepisovat balíček, pamatujte na následující skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podepsáním balíčku se potvrzuje důvěryhodnost. Když vy nebo vaši uživatelé dostanete balíček, podpis potvrzuje, že do databáze nikdo nezasáhl. Pokud autorovi důvěřujete, můžete povolit obsah.

 • Funkce Zabalit a podepsat se vztahuje pouze na databáze uložené ve formátu souborů .accdb.

 • Do balíčku můžete přidat jenom jeden databázový soubor.

 • Když zabalíte a podepíšete databázi, všechny objekty v ní jsou podepsány kódem, nejen makry nebo modely kódu. Proces zabalení a podepsání soubor balíčku zkomprimuje, aby jeho stahování netrvalo tak dlouho.

 • Po extrakci databáze z balíčku už neexistuje žádné propojení mezi podepsaným balíčkem a extrahovanou databází.

 • Pokud použijete k podepsání balíčku databáze certifikát podepsaný svým držitelem a potom při otevření tohoto balíčku kliknete na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný, budou se balíčky podepsané certifikáty podepsanými svým držitelem vždycky považovat za důvěryhodné.

 • Když databázi extrahujete do důvěryhodného umístění, bude její obsah při otevření pokaždé automaticky povolený. Pokud si vyberete nedůvěryhodné umístění, může být určitý obsah databáze ve výchozím nastavení zakázaný.

To, jak vytvořit podepsaný soubor balíčku a jak extrahovat a používat databázi obsaženou v podepsaném souboru balíčku, se vysvětluje v postupech v následujících částech. K dokončení těchto kroků musíte mít k dispozici aspoň jeden certifikát zabezpečení. Pokud nemáte na počítači nainstalovaný žádný certifikát, můžete ho vytvořit pomocí nástroje SelfCert nebo získejte komerční certifikát. Informace o certifikátech zabezpečení najdete v tématu zobrazení vztahu důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na Uložit jako.

 3. V sekci Typy souborů databáze klikněte na Zabalit a podepsat a pak klikněte na Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Vybrat certifikát vyberte digitální certifikát a pak klikněte na OK.

  Zobrazí se dialog Vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Office Access.

 5. V seznamu Uložit do vyberte umístění podepsaného balíčku databáze.

 6. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a potom klikněte na Vytvořit.

  Access vytvoří soubor .accd a umístí ho tam, kam jste si zvolili.

Extrahování a použití podepsaného balíčku

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte Podepsané balíčky aplikace Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. V seznamu Oblast hledání najděte složku, která obsahuje váš soubor .accdc, vyberte ho a pak klikněte na Otevřít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se rozhodnete považovat digitální certifikát použitý na balíček nasazení za důvěryhodný, zobrazí se dialog Extrahovat databázi do. Přejděte ke kroku č. 5.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, jestli budete digitálnímu certifikátu důvěřovat, zobrazí se doporučující zpráva.

   Doporučující zpráva

   Jestli databázi důvěřujete, klikněte na Otevřít. Když důvěřujete všem certifikátům od tohoto poskytovatele, klikněte na Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialog Extrahovat databázi do.

 5. Jestli chcete, můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a pak do pole Název souboru zadat jiný název extrahované databáze.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×