Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Office Access 2007 poskytuje rozsáhlou platformu funkcí pro vývoj databázových aplikací. Databázová aplikace je počítačový program, který poskytuje jednak způsob pro ukládání a správu dat, jednak uživatelské rozhraní pro sledování logické struktury obchodních úkolů (aplikační logickou strukturu).

Pro účely nasazení aplikací na bázi aplikace Office Access 2007, které mohou být spuštěny bez instalace aplikace Access 2007 v počítači uživatele, lze tyto aplikace distribuovat společně s modulem Runtime aplikace Access 2007, který je volně dostupný ve službě Stažení softwaru na webu Microsoft.com.

Tento článek se zabývá základním plánováním nasazení databázových aplikací, funkcemi modulu Runtime aplikace Access 2007 a popisuje stažení modulu Runtime. Článek také nabízí přehled nasazení databázových aplikací pomocí aplikace Access 2007. Další informace o plánování, navrhování a nasazování databázových aplikací na bázi aplikace Access 2007 můžete vyhledat na webu MSDN a webu Technet nebo použít odkazy v části Viz také tohoto článku.

Co chcete udělat?

Plán nasazení

Princip Runtime aplikace Access 2007

Stahování modulu Runtime aplikace Access 2007

Nasazení aplikace Access 2007

Plán nasazení

Než začnete, měli byste si položit následující otázky týkající se způsobu nasazení aplikace.

Mají být data a logická struktura odděleny?

Je možné vytvořit databázovou aplikaci založenou na aplikaci Access 2007, která kombinuje správu dat a aplikační logickou strukturu v jednom souboru. To je výchozí struktura aplikace vytvořené na základě aplikace Access 2007. Kombinování správy dat a aplikační logické struktury v jednom souboru umožňuje nejjednodušší metodu nasazení, tato metoda však funguje nejlépe, pokud aplikaci v daném čase používá jen jeden uživatel, a zahrnuje určitá rizika. Uživatel například může způsobit ztrátu dat neúmyslným odstraněním nebo poškozením souboru aplikace.

Ve většině případů je vhodné oddělit dat správu a aplikace použití logických operátorů. Díky vylepšení:

 • Zabezpečení    Použití serveru pro ukládání dat může pomoct zabezpečit data.

 • Výkon    Pomocí rozdělení databáze nebo databázovým serverem snížit v síti.

 • Vlastní nastavení    Nové akce makra pro navigačního podokna můžete určit, kdo co uvidí. Můžete distribuovat soubory jiné aplikace použití logických operátorů k jednotlivým uživatelům.

 • Přenosnost    Příkaz Pracovat Offline a synchronizovat pomáhá uživatelům, kteří nejsou v office.

Způsoby, jak oddělit data a logika

Pomocí příkazu Databáze aplikace Access (na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje ) je jedním ze způsobů oddělení dat a logiky. Příkaz Databáze aplikace Access rozdělí databázové aplikace do dvou přístup k souborům: jedno pro data a jedno pro použití logických operátorů. Při použití příkazu Accessové databáze Access vytvoří soubor s "_be" (význam "back-end") připojená k názvu souboru, například "Database1.accdb" při název původního souboru databáze aplikace Access vytvoří nový soubor databáze s názvem "Database1_be.accdb ."

Jiný způsob, jak oddělit správu dat a aplikační logickou strukturu, je použít program databázového serveru (jako je například Microsoft SQL Server) pro správu dat a aplikaci Access pro aplikační logickou strukturu.

Při rozhodování, zda použití jediného souboru aplikace Access stačí pro správu dat i aplikační logickou strukturu, zvažte následující okolnosti:

 • Integrita a zabezpečení dat    Uživatelé aplikace Access 2007 musí mít oprávnění ke čtení i zápisu pro soubor, který obsahuje aplikační logickou strukturu. Sloučíte-li data i logickou strukturu do jednoho souboru, data budou vystavena stejnému riziku jako aplikační logická struktura.

  Databázová aplikace na bázi aplikace Access 2007, která používá oddělené soubory pro logickou strukturu a data, může napomáhat ochraně integrity dat a zabezpečení využíváním funkcí zabezpečení NTFS. Protože uživatelé potřebují explicitní přístup pro čtení i zápis pouze k souboru aplikační logické struktury, datový soubor může být lépe zabezpečen.

  Vaše aplikace může vyžadovat další možnosti zabezpečení, například možnost řídit, kteří uživatelé mají přístup k určitým datům. V tom případě byste měli použít serverový produkt, jako je server SQL nebo operační systém Windows Server s funkcí Windows SharePoint Services, k ukládání a správě dat aplikace a aplikaci Access používat k poskytování aplikační logické struktury.

 • Škálovatelnost    Soubor aplikace Access 2007 může mít maximální velikost 2 gigabajty (GB). Ačkoliv 2 GB představují značné množství textových dat, pro některé aplikace to nemusí být dostačující, zejména pro aplikace, které do databázových záznamů ukládají přílohy. Oddělíte-li data a logickou strukturu, aplikace může pojmout větší množství dat. Pokud očekáváte, že uživatelé budou ukládat velké objemy dat, měli byste použít více než jeden datový soubor aplikace Access 2007.

  Měli byste si také pročíst programové specifikace aplikace Access 2007 a vyhledat v nich informace o škálovatelnosti. Odkazy na další informace o specifikacích aplikace Access 2007 naleznete v části Viz také.

 • Síťové kapacity    Pokud více uživatelé budou muset používat aplikaci ve stejnou dobu v síti, je poškození dat více může dojít, pokud data a logika zkombinují do jednoho souboru. Kromě toho můžete kombinovat data a logiky do jednoho souboru aplikace Access, neumí optimalizovat generovaný přístup k síti. Pokud více uživatelů současně používat aplikaci v síti, je vhodné data a logiky, oddělit, pomocí dvou nebo více přístup k souborům nebo pomocí databázovém serveru pro daty a přístupem pro použití logických operátorů aplikace.

Jaké bude síťové prostředí?

Pokud vaši uživatelé jsou všechny na stejné místní síti, nebo pokud vaše aplikace není používána v síti, souboru jedné aplikace může provádět a ve většině případů.

Výkon sítě budou lepší, když oddělují data a logickou. Pokud vaši uživatelé nebudou na stejné místní síti, ukládání a správě svých dat a přístup pro použití logických operátorů aplikace pomocí serveru.

Uživatelé budou mít Access 2007 ?

Pokud všichni uživatelé budou mít ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access 2007, mohou databázovou aplikaci otvírat a používat stejně jako kterýkoli databázový soubor aplikace Access 2007.

Pokud někteří, popřípadě všichni uživatelé nebudou mít ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access 2007, budete muset při nasazení své aplikace u těchto uživatelů nasadit modul Runtime aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Podstata modulu Runtime aplikace Access 2007

Modul Runtime aplikace Access 2007 je program k opětovné distribuci umožňující uživatelům, kteří nemají ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access 2007, používat databázové aplikace na bázi aplikace Access 2007. Otevřete-li databázi aplikace Access 2007 pomocí modulu Runtime aplikace Access 2007, databáze se otevře v režimu runtime.

Co je to režim runtime?

Režim runtime je pracovní režim aplikace Access 2007, ve kterém jsou určité funkce aplikace Access 2007 ve výchozím nastavení nedostupné. Některé z těchto nedostupných funkcí však mohou být v režimu runtime zpřístupněny.

Které funkce jsou v režimu runtime nedostupné?

V režimu runtime jsou nedostupné následující funkce aplikace Access 2007:

 • Navigační podokno    Navigační podokno není v režimu runtime dostupné. To pomáhá zabránit uživatelům v nekontrolovaném přístupu k objektům databázové aplikace. Při používání režimu runtime mohou být otevřeny jen ty objekty, které uživatelům zobrazíte – například formulář sloužící jako přepínací panel. Navigační podokno nelze v režimu runtime zpřístupnit.

 • Pás karet    Pás karet není ve výchozím nastavení v režimu runtime dostupný. To pomáhá zabránit uživatelům ve vytváření nebo upravování databázových objektů a v provádění potenciálně škodlivých akcí, například připojení nových datových zdrojů nebo exportu dat způsobem, který nemáte v úmyslu umožnit. Můžete vytvořit vlastní pás karet a tento pás přidružit k formuláři nebo sestavě. V režimu runtime nelze zobrazit výchozí karty pásu karet.

 • Návrhové zobrazení a zobrazení rozložení    Návrhové zobrazení a zobrazení rozložení nejsou v režimu runtime pro žádné databázové objekty dostupné. To pomáhá zabránit uživatelům v úpravách návrhu objektů databázové aplikace. Návrhové zobrazení a zobrazení rozložení nelze v režimu runtime zpřístupnit.

 • Nápověda    Ve výchozím nastavení není integrovaná nápověda v režimu runtime dostupná. Protože vy určujete, které funkce budou ve vaší aplikaci v režimu runtime dostupné, byla by standardní integrovaná nápověda aplikace Access 2007 zčásti zbytečná a mohla by uživatele vaší aplikace mást nebo znepokojit. Používáte-li rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 ke sbalení a nasazení databázové aplikace, můžete ke své aplikaci v režimu runtime přidat vlastní soubor nápovědy.

Mohu otevřít databázi aplikace Access 2007 v režimu runtime bez použití softwaru Runtime aplikace Access 2007?

V počítači, který má nainstalovánu plnou verzi aplikace Access 2007, můžete spustit libovolnou databázi aplikace Access 2007 v režimu runtime. Chcete-li databázi aplikace Access 2007 spustit v režimu runtime, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Změňte příponu souboru databáze z ACCDB na ACCDR.

 • Vytvořte zástupce databáze a umístěte do něj přepínač příkazového řádku /Runtime.

Je databáze v režimu runtime lépe zabezpečena?

I když režimu runtime omezuje dostupnost navigace a funkce pro návrh, nepoužívejte režimu runtime jako primární prostředky k zabezpečení databáze aplikace. Na počítači, který má plnou verzi Access 2007 nainstalovaný, je možné pro uživatele k otevření aplikace runtime databáze jako standardní databázi aplikace (to znamená se všemi funkce k dispozici) a potom na změnit designu nebo provedení dalších nežádoucích akce.

I když svou databázovou aplikaci nasadíte jen v počítačích, v kterých není nainstalována plná verze aplikace Access 2007, je pro uživatele stále možné přenést aplikaci do počítače, který má nainstalovánu plnou verzi aplikace Access 2007, a pak otevřít databázovou aplikaci pro režim runtime jako běžnou databázovou aplikaci.

Poznámka: Pokud chcete distribuovat aplikaci Access 2007 tak, aby uživatelé nelze změnit designu formuláře, sestavy nebo Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) moduly, zvažte kompilovaný binární soubor (ACCDE). Další informace o používání kompilovaný binární soubor naleznete v části rozhodnout, který formát souborů můžetedál v tomto článku.

Začátek stránky

Stažení modulu Runtime aplikace Access 2007

Chcete-li modul Runtime aplikace Access 2007 stáhnout ze služby Stažení softwaru společnosti Microsoft, klepněte na odkaz v části Viz také.

Pro stažení, používání nebo opětovnou distribuci modulu Runtime aplikace Access 2007 není třeba zakoupit žádný software a neexistuje žádné omezení počtu uživatelů, kterým můžete modul Runtime distribuovat.

Začátek stránky

Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access 2007

Chcete-li nasadit databázovou aplikaci založenou na aplikaci Access 2007, musíte provést minimálně následující úkoly:

 1. Vytvoření aplikace    Vaše aplikace by uživatelům měla poskytovat možnost otevírání a používání databázových objektů. Pokud aplikace takové prostředky neposkytuje, uživatelé ji budou moci používat pouze, pokud budou mít ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access 2007. Nebudete také moci předvídat, jak budou uživatelé vaší aplikací procházet, a bude pro vás obtížnější vytvořit úplnou dokumentaci aplikace. Pokud navíc uživatelé otevřou vaši aplikaci pomocí modulu Runtime aplikace Access 2007, vestavěné navigační funkce aplikace Access 2007 budou nedostupné.

  Jedním ze způsobů je vytvořit formulář, který má příkazová tlačítka, který otevření databázových objektů nebo provedení příkazu jiné akce a pak zadejte tohoto formuláře jako výchozího formuláře, otevřete při spuštění aplikace.

  Poznámka: Nápovědu k vytvoření formuláře naleznete v tématu Vytvoření formuláře pomocí nástroje formulář.

  Jak určit výchozí formulář otevřít?

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

  2. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

  3. V pravém podokně v části Možnosti aplikace vyberte výchozí formulář, který chcete pomocí pole se seznamem Formulář pro zobrazení.

  Můžete taky vytvořit vlastní pásu karet a tento pás karet přidružit formulář, který se otevře při spuštění aplikace. Další informace o vytváření vlastních karet najdete v článku na odkazy v části Viz také.

 2. Instalace aplikace    Existuje několik možnosti a co byste měli zvážit při instalaci aplikace. Je vhodné nasazení určitého formátu souboru lépe určit, jak budou uživatelé používat aplikaci. Můžete taky můžete balíček aplikace usnadňuje nainstalovat nebo nasazení samostatný datový a součástí použití logických operátorů.

  Další informace o těchto možnostech a aspektech naleznete v následujících částech.

Rozhodnutí, který formát použít

Existují čtyři formáty souborů aplikace Access 2007, které můžete použít pro nasazení své aplikace:

 • ACCDB    To je výchozí formát souborů pro aplikaci Access 2007. Nasadíte-li svou aplikaci v tomto formátu, budou mít uživatelé nejlepší možnosti přizpůsobení a procházení aplikace podle svých požadavků. Chcete-li zajistit, aby uživatelé neměnili návrh aplikace, měli byste použít formát souboru ACCDE. Navíc když soubor ACCDB zabalíte, uživatel nemůže snadno zjistit, zda byl změněn  – aby to bylo zřejmé, lze použít formát ACCDC.

 • ACCDC    Tento formát je znám také pod označením Access Deployment. Soubor ACCDC zahrnuje soubor aplikace a digitální podpis přidružený k tomuto souboru. Tento formát souboru uživateli zaručuje, že soubor aplikace poté, co jste jej zabalili, nikdo nezměnil. Tento formát můžete aplikovat na výchozí formát souborů aplikace Access 2007 (ACCDB) nebo na kompilovaný binární soubor aplikace Access 2007 (ACCDE).

  Do souboru ACCDC je možné vložit jen jeden soubor aplikace. Jestliže má aplikace oddělené soubory pro data a logickou strukturu, můžete je zabalit samostatně.

  Další informace o používání souboru aplikace Access nasazení naleznete v části Zabalit a podepsat databáze aplikace Access 2007.

 • ACCDE    Tento formát je označován také jako kompilovaný binární soubor. Kompilovaný binární soubor v aplikaci Access 2007 je soubor databázové aplikace, který byl uložen s úplně zkompilovaným kódem jazyka VBA . Ve zkompilovaném binárním souboru aplikace Access nezůstane žádný zdrojový kód jazyka VBA.

  K otevření kompilovaného binárního souboru aplikace Access 2007 (souboru ACCDE) lze použít modul Runtime aplikace Access 2007. Ve výchozím nastavení však program Runtime nerozpozná příponu souboru ACCDE. Chcete-li otevřít kompilovaný binární soubor pomocí modulu Runtime aplikace Access 2007, vytvořte zástupce, který ukazuje na program Runtime, a zahrňte do něho cestu ke kompilovanému binárnímu souboru, který chcete pomocí zástupce otevřít.

  Důležité informace: Pokud vytvoříte kompilovaný binární soubor pomocí aplikace Access 2007 s aktualizací Service Pack 1 nainstalovaný, uživatelé nelze otevřít kompilovaný binární soubor pomocí plnou verzi aplikace Access 2007 bez nainstalována Service Pack 1. Pokud chcete vyřešit tento problém, uživatelé by měli nainstalovat Service Pack 1.

  Jak uložit soubor Access 2007 jako kompilovaný binární soubor?

  1. Otevřete v aplikaci Access 2007 databázi (soubor ACCDB), kterou chcete uložit jako kompilovaný binární soubor (ACCDE).

  2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje klikněte na Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

  3. V dialogovém okně Uložit jako přejděte ke složce, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

 • ACCDR    V tomto formátu umožňuje nasadit aplikaci, která se otevře v režimu runtime. Nasazení aplikace runtime vám pomůže určit tak, že pracovní postup slouží, ale není prostředky pro zajištění aplikace. Další informace o režimu runtime naleznete v části Vysvětlení informací na aplikaci Access 2007 Runtime.

Zabalení a instalace aplikace

Nejjednodušší způsob, jak nainstalovat aplikaci, je předat uživatelům aplikace soubor databázové aplikace. Plánujete-li však nasazení aplikace u velkého počtu uživatelů nebo více než jedenkrát, měli byste zvážit možnost použití nástroje pro balení softwaru, například Průvodce balíčkem rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 k zabalení aplikace do balíčku Instalační služby systému Windows (soubor MSI). Balíček pak můžete používat k instalaci aplikace.

Průvodce balíčkem lze používat k

 • vytvoření vlastního zástupce aplikace; pomocí této funkce průvodce můžete usnadnit otvírání kompilovaného binárního souboru uživatelům, kteří vaši aplikaci spouštějí pomocí modulu Runtime aplikace Access 2007;

 • přidání instalační složky jako důvěryhodného umístění;

 • automatické instalaci modulu Runtime aplikace Access 2007 do počítače uživatele, pokud ještě není nainstalován;

 • zahrnutí dalších souborů, například vlastního souboru nápovědy, do databázové aplikace;

 • vytvoření nebo modifikaci klíčů registru;

 • distribuci licenční smlouvy koncového uživatele (EULA);

 • přidání informací o databázové aplikaci do seznamu Přidat nebo odebrat programy na ovládacích panelech.

Další informace o stahování a používání rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 naleznete pomocí odkazů v části Viz také.

Zabalení rozdělené databáze

Průvodce balíčkem rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 nepracuje s více než jednou instalační cestou. Jestliže má vaše aplikace oddělená data a logickou strukturu a používáte rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 k zabalení aplikace, můžete nainstalovat datové soubory aplikace Access 2007 na příslušná umístění, například souborový server, ručně.

Aplikace, která má oddělená data a logickou strukturu, používá ke spojení obou komponent propojené tabulky. Protože každá síť je jiná, specifikace instalačních cest pro obě komponenty nemusí být proveditelná. Ve většině případů použití Průvodce balíčkem použijete průvodce jen k zabalení komponenty logické struktury.

Máte-li dostatek informací o instalačních cestách obou komponent, můžete pomocí Průvodce balíčkem vytvořit dva instalační balíčky a zadat instalační cestu pro každou z komponent.

Začátek stránky

Zabalení a podepsání databáze aplikace Access 2007

Poznámka: Tato funkce se rovněž nazývá „zabalení“, i když neprovádí stejné úkoly jako Průvodce balíčkem rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007. Funkce popsaná v této části zabalí soubor aplikace Access 2007 a podepíše balíček digitálním podpisem, což uživatelům pomáhá poznat, že soubor je důvěryhodný.

Aplikace Access 2007 usnadňuje a urychluje podepisování a distribuci databází ve srovnání s předchozími verzemi aplikace Access. Po vytvoření souboru ACCDB nebo ACCDE můžete soubor zabalit, přidat k balíčku digitální podpis a poté podepsaný balíček distribuovat jiným uživatelům. Funkce zabalení a podepsání umístí databázi do souboru ACCDC (Access Deployment), podepíše balíček a umístí kódem podepsaný balíček do vámi určeného umístění v počítači uživatele. Uživatelé pak mohou databázi z balíčku extrahovat a přímo s ní pracovat (nikoli v zabaleném souboru).

Chcete-li vytvořit a podepsat balíček, pamatujte na tyto skutečnosti:

 • Zabalení databáze a podepsání balíčku jsou způsoby vyjádření důvěryhodnosti. Jestliže vy nebo vaši uživatelé obdržíte balíček, podpis potvrzuje, že s databází nebylo manipulováno. Důvěřujete-li autorovi, můžete obsah balíčku povolit.

 • Novou funkci zabalení a podepsání lze použít jen pro databáze uložené ve formátu souborů aplikace Access 2007. Aplikace Access 2007 poskytuje nástroje z dřívějších verzí sady Microsoft Office, které lze používat k podepisování a distribuci databází vytvořených v dřívějším formátu souborů. Nástroje z dřívějších verzí sady Office nelze použít k podepsání a nasazení souborů vytvořených v nových formátech souborů aplikace Access 2007.

 • Do balíčku lze zabalit jen jeden databázový soubor.

 • Jestliže databázi zabalíte a podepíšete, jsou kódem podepsány všechny objekty v databázovém souboru, nejen makra nebo moduly kódu. Proces zabalení a podepsání databázový soubor rovněž komprimuje a pomáhá tak snižovat časy potřebné pro stažení.

 • Je možné extrahovat databáze z balíčků umístěných na serverech Windows SharePoint Services 3.0.

V následujících částech je popsáno, jak se vytvoří a podepíše soubor balíčku a jak lze používat databázi v podepsaném souboru balíčku.

Poznámka: Tyto kroky, musíte mít alespoň jeden certifikátu zabezpečení k dispozici. Pokud nemáte certifikát v počítači nainstalovaný, můžete vytvořit pomocí nástroje SelfCert. Informace o vytváření soukromého certifikátu zabezpečení naleznete v článku zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Publikovat a potom klikněte na Zabalit a podepsat.

 3. V dialogovém okně Vybrat certifikát vyberte digitální certifikát a klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Office Access.

 4. V seznamu Uložit do vyberte umístění pro podepsaný databázový balíček.

 5. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Aplikace Access vytvoří soubor ACCDC a umístí jej do vámi zvoleného umístění.

Extrakce a použití podepsaného balíčku

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít zvolte jako typ souboru Podepsané balíčky aplikace Microsoft Office Access (.accdc).

 3. V seznamu Oblast hledání vyhledejte složku obsahující váš soubor ACCDC, zvolte soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Rozhodnete-li se důvěřovat digitálnímu certifikátu použitému pro nasazovaný balíček, zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do. Přejděte ke kroku 5.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, zda budete důvěřovat digitálnímu certifikátu, zobrazí se zpráva s doporučením.

   1. Zpráva s doporučením

   2. Jestliže databázi důvěřujete, klepněte na tlačítko Otevřít. Jestliže důvěřujete každému certifikátu tohoto poskytovatele, klepněte na možnost Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do.

 5. Volitelně můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a poté v poli Název souboru zadat pro extrahovanou databázi odlišný název.

Pokud nevíte jistě, jestli máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který obsahuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a dalších položek v certifikátu, abyste měli jistotu, že je certifikát platný.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×