Naplnění seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem hodnotami z webové služby

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem lze načíst data ze sekundárního datového připojení k webové službě.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Krok 2: Nakonfigurujte ovládacího prvku

Přehled

Seznam, rozevírací seznam a pole se seznamem obsahuje položky, které může uživatel vybrat při vyplňování formuláře založeného na vaší šabloně formulářů. Tyto typy ovládacích prvků můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly data ze sekundárního datového připojení k webové službě. Sekundární datové připojení je jakékoli datové připojení k externímu zdroji dat, které do šablony formulářů přidáte, aby mohli uživatelé, kteří vyplňují formuláře založené na této šabloně formulářů, získat data z externích zdrojů dat (například webová služba) nebo je do tohoto zdroje odeslat.

K načtení dat z externího zdroje dat, můžete přidat sekundárního datového připojení do šablony formuláře tato data dotazů. Výsledkem je Microsoft Office InfoPath vytvoří sekundární Zdroj dat s datová pole a skupiny, které odpovídá Schéma XML webové služby. Datové připojení dotazu získává data z webové služby a jejich ukládání v sekundární zdroj dat formuláře. Ve výchozím nastavení dat v sekundární zdroj dat je k dispozici, pouze pokud uživatel je připojen k síti. Můžete nakonfigurovat sekundárního datového připojení k uložení výsledků dotazu na počítačích vašich uživatelů tak, aby mohli mají přístup k datům při jejich formuláře nejste připojení k síti.

Poznámka zabezpečení: Jestliže používáte sekundární datové připojení k načtení citlivých dat z externího zdroje dat nebo ze seznamu, možná budete chtít tuto funkci zakázat z důvodu ochrany dat před zneužitím v případě, že by došlo ke ztrátě nebo odcizení počítače. Pokud funkci zakážete, budou data dostupná pouze v době připojení uživatele k síti.

Vzhledem k tomu, že struktura dat v sekundárním zdroji dat musí odpovídat způsobu uložení dat ve webové službě, není možné měnit v sekundárním zdroji dat existující pole ani skupiny. Další informace o datových připojeních a datových zdrojích naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Před použitím hodnot z webové služby k načtení do ovládacího prvku šablony formuláře je třeba získat od správce webové služby následující informace:

 • umístění webové služby,

 • ověření, že webová služba používá kódování stylu Document/Literal. Aplikace InfoPath může používat pouze webové služby se stylem Document/Literal,

 • název operace webové služby, která odešle data do formuláře,

 • informace o tom, zda je možné bezpečně uložit výsledky dotazu z webové služby v počítačích uživatelů pro použití v offline režimu.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Pokud nemáte existujícího datového připojení dotazu v šabloně formuláře, můžete zadat hodnoty ovládacího prvku, postupujte takto přidáte nové sekundárního datového připojení. Pokud šablona formuláře už sekundárního datového připojení, které můžete použít, můžete tuto část přeskočit a přejít na Krok 2: nakonfigurujte ovládací prvek.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte kliknutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klepněte na přepínač Webová služba a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby.

  Poznámka: Pokud chcete hledat webové služby pomocí serveru univerzální popis zjišťování a hodnocení integrace UDDI (), klepněte na Hledat UDDI, zadejte adresu URL UDDI serveru, na kterém chcete hledat, určete, zda chcete najít poskytovatele nebo službu, která je k dispozici, zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání. Vyberte webová služba, kterou chcete použít a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Jestliže se průvodce datovým připojením setká ve schématu webové služby s neznámým prvkem, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr. Tím se určí, jaká pole nebo skupiny budou přidány do hlavního datového zdroje.

  Postup

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klepněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klepněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klepněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 9. Chcete-li zajistit, aby byly výsledky dotazu k dispozici v případě, že není formulář připojen k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení: Po zaškrtnutí tohoto políčka budou data formuláře při použití tohoto datového připojení uložena do počítače uživatele. Jestliže prostřednictvím tohoto datového připojení získáváte citlivá data, může být vhodné tuto funkci zakázat, a zajistit tak ochranu dat v případě ztráty nebo krádeže počítače.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení.

 12. Jestliže chcete, aby formulář při otevření načetl data automaticky, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Poklepejte na seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem, do kterých chcete načíst hodnoty.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Položky seznamu klepněte na přepínač Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

 5. V seznamu Zdroj dat klepněte na zdroj dat se skupinou nebo poli, které obsahují požadovaná data.

 6. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 7. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu zadejte, jaká data se zobrazí uživateli a jaká data budou odeslána do externího zdroje dat, a to provedením jedné z následujících akcí.

  Zadejte data, která se uživateli zobrazí jsou stejná data, která uživatel odešle

  • Klepněte na pole a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zadejte data, která se uživateli zobrazí se liší od data, která uživatel odešle

  Poznámka: V tomto scénáři data, která se uživateli zobrazí, pocházejí z jednoho z polí ve skupině a data, která uživatel odešle, jsou v jiném poli ve stejné skupině.

  1. Klepněte na skupinu a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole hodnoty.

  3. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která uživatel odešle do externího zdroje dat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název.

  5. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která se zobrazí v ovládacím prvku, a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud pole v poli Zobrazovaný název obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvy a chcete zobrazit pouze jedinečné názvy, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×