Naplánování události nebo schůzky v aplikaci Outlook pomocí čtečky obrazovky

Naplánování události nebo schůzky v aplikaci Outlook pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Outlook klávesu a čtečky obrazovky k naplánování schůzky nebo naplánování schůzky s dalšími lidmi. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte zkontrolujte, jestli jsou uživatelé, které zvete dostupní, opakování, v Outlook nastavit připomenutí pro schůzky a od osoby, které zvete odpovědi žádosti o schůzky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Naplánování události

Vytvoření nové události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. S programem Předčítání stiskněte kombinaci kláves Alt + H, N otevřete okno prázdné události. Pomocí čtečky JAWS stiskněte kombinaci kláves Alt + H, N, 1. Do pole Předmět se zaměřuje.

 3. Zadejte předmět schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Místo konání.

 4. Zadejte místo konání schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Čas zahájení.

 5. Pokud chcete změnit počáteční datum, stiskněte dolů nebo nahoru klávesu se šipkou přesunout data vpřed nebo vzad jeden den. Změna doby, stisknutím klávesy kartě klíčů, dokud uslyšíte "Spuštění," a potom stiskněte klávesu dolů nebo klávesa ŠIPKA přesunout čas nahoru předávání nebo dozadu o půl hodiny.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Koncové datum." Pokud chcete změnit koncové datum, stiskněte dolů nebo si klávesu se šipkou přesunout data vpřed nebo vzad jeden den. Změna doby, stisknutím klávesy kartě klíčů, dokud uslyšíte "Koncový čas," a potom stiskněte klávesu dolů nebo klávesa ŠIPKA přesunout čas nahoru předávání nebo dozadu o půl hodiny.

 7. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet ", pro editaci zpráv," a potom zadejte požadované informace, který se má událost pomocí klávesnice. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte "Upravovat poznámky,."

 8. Schůzku uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Nastavení informací o dostupnosti

Ke své události můžete přidat indikátor stavu, aby lidé viděli vaši dostupnost. Pokud si někdo zkusí naplánovat s vámi schůzku, bude vědět, jestli jste k dispozici.

 1. S otevřenou událostí stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, B a otevřete tak nabídku Zobrazit jako.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte možnost dostupnost potřebujete.

 3. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost. Nabídka Zobrazit jako se zavře.

 4. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves Alt + H, A V. Zavře okno události a fokusu vrátí do kalendáře.

Naplánování schůzky a pozvání účastníků

 1. Chcete vytvořit pozvánku na schůzku z libovolného místa v Outlook (například E-maily, kalendáře a úkoly), stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + Q. Otevře se okno schůzky , se aktivuje do textového pole v pozvánce, a uslyšíte: ", úpravám."

 2. Když chcete na schůzku pozvat ostatní, zadejte jméno konkrétní osoby a její e-mailovou adresu (pokud ji znáte).

  Outlook automaticky hledá adresáři shody. Mezi návrhy můžete přecházet pomocí klávesy Šipka dolů. Při tom uslyšíte jména a adresy.

  Tip: Potvrďte e-mailové adresy, pomocí dialogového okna Kontrola jmen můžete hledat. Otevřete dialogové okno Kontrola jmen stiskněte klávesy Alt + Ů a přejděte na kartu schůzky , stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Kontrola jmen" a stiskněte klávesu Enter. Fokus se přesune do křestní jméno z pole výsledky hledání a poslouchat název. Nahoru nebo dolů kláves se šipkami se pohybujte v seznamu a potom stisknutím klávesy Enter vyberte jméno a adresu.

 3. Když chcete procházet navržená jména, použijte klávesu Šipka dolů. Až budete chtít některé vybrat, stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte do textového pole Předmět. Uslyšíte, že jste v poli Předmět, které je v režimu úprav. Pak zadejte předmět schůzky.

 5. Opětovným stisknutím klávesy Tab se přesuňte do textového pole Místo konání. Uslyšíte, že jste v poli Místo konání, které je v režimu úprav. Pak zadejte místo konání.

  Tipy: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete použít dialogové okno Vybrat místnosti: Všechny místnosti, ve kterém zkontrolujete dostupnost místností a zarezervujete je.

  1. Přejděte na tlačítko Místnosti: Když je fokus v poli Místo konání, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na tlačítku Místnosti.

  2. Otevřete dialogové okno Vyberte místnosti , stiskněte klávesu Enter. Fokus se přesune do pole Hledat a uslyšíte, že jste v dialogovém okně „Vybrat místnosti: Všechny místnosti“ v poli Hledat, které je v režimu úprav.

  3. Když chcete v seznamu hledat dostupnou místnost, pohybujte se v něm pomocí klávesy Šipka dolů. Uslyšíte název vybrané místnosti a podrobnosti, například dostupnost místnosti a telefonní číslo.

  4. V seznamu místností se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Aktuálně vybranou místnost si pro schůzku zarezervujete stisknutím klávesy Enter.

  5. Stisknutím klávesy Enter vraťte fokus do pole pozvánky. Uslyšíte předmět schůzky, následovaný místnosti..." tlačítko."

 6. Chcete-li zadat dobu trvání schůzky, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "počáteční datum, úpravách." Ve výchozím nastavení pole obsahuje daný den a datum vytvoření pozvání na schůzku.

  Tip: Než pozvánku na schůzku uložíte nebo pošlete, můžete zkontrolovat, kdy jsou zvaní lidé dostupní. Další informace najdete v části Zjištění dostupnosti zvaných účastníků.

  V závislosti na délce schůzky použijte jednu z těchto dvou metod:

  • Pokud bude schůzka trvat celý den, zadejte datum schůzky a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. Stisknutím mezerníku ho zaškrtněte. Uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté.

  • Pokud schůzka nezabere celý den, zadejte její datum a stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Čas zahájení. Zadejte čas zahájení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

   Fokus se přesune do textového pole Čas ukončení a uslyšíte, že jste v poli Čas ukončení.

 7. Zadejte čas ukončení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

 8. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt+O. Fokus se přesune do aktuálně aktivního okna.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky stiskněte klávesy Alt + Ů a stiskněte klávesu otevření Pomocník pro plánování.. Uslyšíte: "všichni účastníci seznam."

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete rozevírací nabídku Možnosti. Uslyšíte, že jste v nabídce. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte jednotlivé položky, dokud uslyšíte: "Automatický." Otevřete podnabídku stisknutím klávesy Enter.

 3. V podnabídce se můžete pohybovat pomocí klávesy Šipka dolů. Přitom uslyšíte jednotlivé možnosti, například „Všechny osoby a zdroje“ nebo „Všechny osoby a jeden zdroj“. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost.

 4. Funkce Automatický termín vybere příští dostupný čas, který odpovídá vybrané možnosti. S programem Předčítání uslyšíte navrhované datum a čas a každého účastníka název a dostupnosti stav, například "Anna Lidman Free." Pomocí čtečky JAWS přehrajte dostupnost každý z účastníků, nahoru a dolů kláves se šipkami a projděte si seznam účastníků.

 5. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete čas přijmout a pozvánku na schůzku odeslat, stiskněte klávesy Alt+D.

  • Pokud chcete čas přijmout a vrátit se do formuláře pozvánky, stiskněte klávesy Alt+Ů, N. Když budete chtít pozvánku upravovat, můžete se mezi poli pozvánky pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Pokud se chcete vrátit do nabídky Automatický termín a najít jinou možnost, opakujte předchozí kroky. Všimněte si, že fokus většinou zůstane na tlačítku Možnosti a můžete stisknout Enter. V opačném případě stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V schůzky okna pozvání, stiskněte kombinaci kláves Alt + H a potom stiskněte E přejdete k otevření dialogu Opakování schůzky . Uslyšíte: "opakování schůzky. Spuštění, úpravu." Uslyšíte také informace o čase zahájení schůzky.

 2. Přesunutí fokusu na Opakování skupinového rámečku, v dialogovém okně Opakování schůzky stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte aktuálně vybrané způsob ("Denní", "týdenní," "Měsíční" nebo "Rok").

 3. K procházení mezi jednotlivými způsoby opakování a k jejich výběru použijte klávesy se šipkami. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Denní možnosti

   Možnost Denně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+D. Uslyšíte: "Denní."

   • Každý pracovní den

    Stiskněte klávesu Tab a pak stisknutím kláves Alt+N přesuňte fokus na možnost Každý pracovní den a vyberte ji. Uslyšíte: „Každý pracovní den“.

   • Každých několik dní

    Stisknutím kláves Alt+A přesuňte fokus na možnost Každý. Uslyšíte: „Každý“. Abyste fokus přesunuli do textového pole dní, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste u pole Každý a můžete upravovat text. Zadejte počet dní (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé dva dny, zadejte 2) a potom stiskněte Enter.

  • Týdenní možnosti

   • Týdně

    Možnost Týdně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+T. Uslyšíte: "Týdenní."

   • Každých několik týdnů

    Vyberte možnost Týdně. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus do textového pole Opakovat každý. Uslyšíte, že jste u pole Opakovat každý, že můžete upravovat text a zadat počet týdnů. Zadejte počet týdnů (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři týdny, zadejte 3).

  • Měsíční možnosti

   • Měsíčně

    Možnost Měsíčně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+M. Uslyšíte: "Měsíční."

   • Každých několik měsíců

    Vyberte možnost Měsíčně. Abyste mohli nastavit opakování schůzky, stiskněte třikrát klávesu Tab. Uslyšíte, že zadáváte den a hodnotu opakování pro měsíc. Zadejte počet měsíců (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři měsíce, zadejte 3).

  • Ročně

   Možnost Ročně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+R. Uslyšíte: "Rok".

  Po výběru možnosti opakování, zavřete dialogové okno Opakování schůzky , stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. V okně schůzky vyberte požadovanou možnost Skypové schůzce a vytvořte odkaz na schůzku Skype, stisknutím klávesy Alt + H, O, M.

 2. Outlook přidá podrobnosti online schůzky a odkaz na schůzce pole zprávu.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Umožňuje Outlook pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS plánování událostí nebo naplánování schůzky s dalšími lidmi. Zkontrolujte, jestli jsou uživatelé, které zvete dostupní, schůzky opakování nebo vytváření schůzek Skype v Outlook pro Mac.

Poznámky: 

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. V Outlook stiskněte ovládací prvek + možnost + M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Soubor“. Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete nabídku soubor .

 2. Jestliže chcete otevřít podnabídku Nový, stiskněte klávesu se šipkou dolů a potom Control + Option + mezerník.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření nové události, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Událost" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nové okno událost se zvýrazněnou v textovém poli Předmět .

  • Pokud chcete vytvořit novou schůzku, stisknutím klávesy Šipka dolů tak, aby dozvíme "Schůzky" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nové okno schůzky se zvýrazněnou v k: textové pole.

 4. Pokud chcete procházet událost nebo schůzku, stiskněte klávesu Tab nebo Shift + Tab.

  • Pokud vytváříte schůzky, můžete pozvat lidi, zadejte kontakty v k: textové pole.

  • Když chcete pojmenovat událost, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o předmět a úpravu textu. Pak napište název události.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy místa. Potom zadejte požadované umístění.

  • Jestliže chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když budete chtít tyto hodnoty změnit, zadejte nové.

   Tip: Vytvoření celodenní zvláštní událost, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Všechny celodenní zvláštní událost, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Pokud chcete nastavit čas připomenutí pro zvláštní událost, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude dozvíme "Připomenutí rozbalovací tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a pak stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Chcete-li přidat další informace o události, například schůzky, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Nový řádek" a zadejte informace, které chcete.

 5. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit událost, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítka Uložit a zavřít," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Pokud vytváříte na schůzku, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Odeslat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 6. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení aplikace Outlook.

Nastavení informací o dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte aktuální stav dostupnosti (například "Zaneprázdněn") a "Zobrazit jako rozbalovací tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 2. Při výběru dostupnost, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte dostupnost, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Tlačítko pozvat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK snažíme usnadnit jeho ke schůzce.

 2. Fokus se přesune do nově vytvořeného pole Komu a můžete zadat kontakty, které chcete pozvat na schůzku.

 3. Po dokončení k odeslání pozvánek, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím tón "Plánování, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete zobrazení plánování .

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Účastníka stav tabulka, řádek 1 (...)," následuje název fo Organizátor a stav účastníka. Stav pozvaných můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů. VoiceOver vám během procházení oznámí jméno pozvaného uživatele a jeho dostupnost.

 3. Pro návrat do zobrazení událost , stiskněte Shift + Tab, dokud nebude dozvíme "Událost, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Tlačítko opakování" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se nové okno, kde můžete vybrat možnosti pro opakovaná událost se zvýrazněnou na rozbalovací tlačítko Opakovat .

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK a potom stiskněte nahoru nebo dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte četnost Pokud chcete události opakování (denně, Týdně, Měsíčně, roční). Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 3. Procházet další možnosti, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Po dokončení stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "OK výchozímu tlačítku" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Online schůzky tlačítko nabídky" nebo "Skypové schůzce" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 2. Pokud chcete vytvořit odkaz na schůzku Skype, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi pomocí VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS Outlook pro iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "události tlačítko Vytvořit a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno Nová událost je fokus v textovém poli Nadpis a klávesnice na obrazovce je v dolní polovině obrazovky.

 2. Zadejte název události.

 3. Nastavení počátečního a koncového data a času pro událost, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet možnost, kterou chcete změnit a potom potáhněte prstem nahoru nebo dolů až budete slyšet požadovanou hodnotu. Potvrďte výběr, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko umístění" a potom poklepejte na obrazovce. Začněte psát umístění. Navrhované umístění seznam aktualizací při psaní. Vyberte umístění, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte umístění se má a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Pokud chcete nastavit oznámení čas pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Upozornění," následovat aktuální hodnotu upozornění a potom poklepejte na obrazovce. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Chcete-li přidat další informace o události, například schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Popis tlačítka" a potom poklepejte na obrazovce. Klávesnice na obrazovce je v dolní polovině obrazovky. Zadejte podrobnosti a až budete hotovi, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Zjistěte, jak můžete otevírat a upravovat událostí kalendáře, najdete pod odkazy otevřete, přečtěte si a úprava události kalendáře.

  Otevře se okno Lidé, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam automaticky doplněné kontakty se aktualizuje při psaní. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované jméno, a potom poklepete na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Když upravujete nebo vytvoření události, v okně Nová zvláštní událost , potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Opakovat, žádný, tlačítko" a pak poklepáním displej. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Chcete-li vybrat četnost schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Pokud chcete přesunout, že se fokus přesune zpět do okna Novou událost , potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a potom poklepejte na obrazovce.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač skypového hovoru. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete uložit změny, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Ke schůzce připojíte Skype otevřete událost a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Připojit se ke" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Outlook pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Přidat tlačítko pro nová zvláštní událost" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se okno Nová událost je fokus v textovém poli Nadpis a klávesnice na obrazovce je v dolní polovině obrazovky.

 2. Zadejte název události.

 3. Nastavení počátečního a koncového data a času pro událost, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte výchozí hodnoty. Ke změně hodnot, poklepejte na obrazovky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte možnost a potom poklepejte na obrazovce. Potvrďte výběr, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko OK" a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Umístění" a potom poklepejte na obrazovce. Zadejte název umístění, do kterého chcete použít, poklepejte na obrazovce a začněte psát. Navrhované umístění seznam aktualizací při psaní. Vyberte umístění, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte umístění se má a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Pokud používáte několik kalendářů, můžete určit, do kterého kalendáře novou událost přidáváte. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kalendář <účet aktuálního kalendáře>, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného kalendáře, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete nastavit oznámení čas pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Upozornění," následovat aktuální hodnotu upozornění a potom poklepejte na obrazovce. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Chcete-li přidat další informace o události, například schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Popis" a potom poklepejte na obrazovce. Na obrazovce klávesnice se zobrazují v dolní polovině obrazovky. Zadejte podrobnosti a až budete hotovi, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se uslyšíte "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

 8. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Zjistěte, jak můžete otevírat a upravovat událostí kalendáře, najdete pod odkazy otevřete, přečtěte si a úprava události kalendáře.

  Otevře se okno Přidat lidi, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Aktualizace seznamu automaticky doplněné kontakty při psaní. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované jméno, a potom poklepete na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Při vytváření události, v okně Nová zvláštní událost , potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Opakovat, nikdy," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Četnost nikdy" poklepáním displej a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus přesune zpět do okna Nová událost .

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skypu, skypové schůzky nebo přepínač pro vypnutí. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Ke schůzce připojíte Skype otevřete zvláštní událost a potom potáhněte prstem doprava, dokud nebude a poslechněte si její popis a potom na adresu URL schůzky Skype a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Pomocí Outlook Web App klávesu a čtečky obrazovky naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi ve složce Kalendář. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte "Načítání," následovaný počet událostí a počet kalendářů aktuálně vybrané.

 2. Vytvoření nové události stiskněte Ctrl + N. Technologie události podrobnosti otevře okno s fokusem na textovém poli Název události. Uslyšíte: "přidejte podrobnosti o události. Zadání názvu."

 3. Další možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

  • Název události, zadejte název do pole Přidat název .

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Pozvat účastníky." Pokud chcete přidat kontakt, zadejte ho a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas pro událost, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte výchozí hodnoty. Chcete-li změnit datum, na úvodní nebo koncové datum, stisknutím klávesy šipka vpravo klávesou SR jednou stisknutím klávesy Enter otevřete kalendář rozevíracího seznamu a pak pomocí kláves se šipkami přejděte na rozevírací seznam kalendář a stisknutím klávesy Enter vyberte. Pokud chcete změnit počet hodin, zadejte nové hodnoty.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Vyhledejte místnost nebo umístění" a potom zadejte umístění, do kterého chcete.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Přidat popis nebo připojit dokumenty" a potom zadejte informace, které chcete.

 4. Až skončíte, stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání (pro schůzku) nebo uložení (pro událost) a stiskněte mezerník.

 5. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na Kalendář.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně podrobností události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte: "Pozvat účastníky."

 2. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu účastníka a stiskněte Enter. Tento postup opakujte pro ostatní účastníky.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen v pozvánce na schůzku vám může Outlook pomoct vybrat čas, kdy jsou dostupní všichni pozvaní účastníci.

 1. V okně podrobností události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte schůzky čas návrhů podle plánu. Předčítání oznamuje čas navrhované schůzky.

 2. Pokud chcete projít další navrhované časy, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte návrh časového úseku, který vám bude vyhovovat. Program Předčítání vám při procházení přečte navrhované časy. Příslušný čas vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud nemůžete najít kdykoli k dispozici pro daný konkrétní den, můžete zkontrolovat, že pozvaného dostupnost pro jiný den. A prohlédněte si jiné dny podle plánu, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Otevřít měsíc výběr tlačítka sbalit," a stiskněte MEZERNÍK. Stiskněte Shift + Tab, dokud tón aktuálně vybraného dne a pak pomocí kláves se šipkami přejděte dny. Chcete-li vybrat den, stiskněte klávesu Enter.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně podrobností události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte: "Opakujte."

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, stiskněte klávesu MEZERNÍK a potom pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

Nastavení online schůzky

Můžete snadno zapnout schůzky připojit se online schůzce pomocí Skype nebo Microsoft Teams.

Poznámka: V závislosti na vaší organizaci a zda Office 365 odběratelů nemusí být dostupná Skype a/nebo Microsoft Teams.

V okně podrobností události proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud Skype nebo Microsoft Teams není k dispozici, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte buď "vypnuto, týmy schůzky, přepnout přepínač" nebo "Vypnout Skypové schůzce přepnout přepínač." Požadovanou možnost uslyšíte je určený podle svého správce. Stisknutím klávesy Enter změna schůzky připojit se online schůzce.

 • Pokud Skype a Microsoft Teams jsou k dispozici, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Přidání online schůzky" a pak stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte mezi dostupné možnosti a stisknutím klávesy Enter ověřit vašeho výběru.

Outlook přidá po odeslání pozvánky detaily online schůzky a odkaz do textu události.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×