Naplánování události nebo schůzky v aplikaci Outlook pomocí čtečky obrazovky

Naplánování události nebo schůzky v aplikaci Outlook pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Umožňuje Outlook 2016 pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows plánování událostí nebo naplánování schůzky s dalšími lidmi. Zkontrolujte, jestli jsou uživatelé, které zvete dostupní, opakování, v Outlook 2016 nastavit připomenutí pro schůzky a od osoby, které zvete odpovědi žádosti o schůzky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Naplánování události

Vytvoření nové události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Okno prázdné události otevřete stisknutím kláves Alt + Ů, N a U. U čtečky JAWS bude nutné stisknout po klávese N klávesu 1. Fokus bude v poli Předmět.

 3. Zadejte předmět schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Místo konání.

 4. Zadejte místo konání schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Čas zahájení.

 5. Pokud chcete změnit datum zahájení, stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru a po jednom dni tak přecházejte na další nebo předchozí datum. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte, že se jedná o čas zahájení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o čas ukončení. Pokud chcete změnit datum ukončení, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů a přesuňte se tak dopředu nebo dozadu o jeden den. Když budete chtít změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o čas ukončení. Potom se můžete pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přesouvat po půl hodinách dopředu nebo zpátky.

 7. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zprávu, úpravy. Pak můžete pomocí klávesnice začít psát jakékoliv informace ke schůzce. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 8. Schůzku uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Nastavení informací o dostupnosti

Ke své události můžete přidat indikátor stavu, aby lidé viděli vaši dostupnost. Pokud si někdo zkusí naplánovat s vámi schůzku, bude vědět, jestli jste k dispozici.

 1. S otevřenou událostí stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, B a otevřete tak nabídku Zobrazit jako.

 2. Možnosti můžete procházet pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů.

  • Volno

  • Práce jinde

  • Nezávazně

  • Nemám čas

  • Mimo kancelář

  Stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností a nabídku Zobrazit jako zavřete.

 3. Změny uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Naplánování schůzky a pozvání účastníků

 1. V Outlooku 2016 můžete vytvořit pozvání na schůzku odkudkoli (třeba z Pošty, Kalendáře nebo Úkolů) – stiskněte Ctrl+Shift+Q. Otevře se okno Schůzka, fokus se přesune v pozvánce do textového pole Komu a uslyšíte, že jste v poli Komu, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Komu, které můžete upravovat.

 2. Když chcete na schůzku pozvat ostatní, zadejte jméno konkrétní osoby a její e-mailovou adresu (pokud ji znáte).

  Outlook automaticky hledá adresáři shody. Pokud chcete přejít na návrhy řešení, pomocí klávesy Šipka dolů. Uslyšíte jména a adresy při přesunutí.

  Tip: Pokud chcete ověřit e-mailové adresy, pro hledání můžete použít dialogové okno Kontrola jmen. Dialogové okno Kontrola jmen otevřete tak, že stisknutím kláves Alt+Ů přejdete na kartu Schůzka, opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kontrola jmen, a potom stisknete Enter. Fokus se přesune na první jméno ve výsledcích hledání a čtečka obrazovky toto jméno přečte. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Jméno a adresu vyberete stisknutím klávesy Enter.

 3. Když chcete procházet navržená jména, použijte klávesu Šipka dolů. Až budete chtít některé vybrat, stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte do textového pole Předmět. Uslyšíte, že jste v poli Předmět, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Předmět, které můžete upravovat. Pak zadejte předmět schůzky.

 5. Opětovným stisknutím klávesy Tab se přesuňte do textového pole Místo konání. Uslyšíte, že jste v poli Místo konání, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli se seznamem Místo konání, které můžete upravovat. Pak zadejte místo konání.

  Tipy: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete použít dialogové okno Vybrat místnosti: Všechny místnosti, ve kterém zkontrolujete dostupnost místností a zarezervujete je.

  • Přejděte na tlačítko Místnosti: Když je fokus v poli Místo konání, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na tlačítku Místnosti.

  • Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vybrat místnosti. Fokus se přesune do pole Hledat a uslyšíte, že jste v dialogovém okně „Vybrat místnosti: Všechny místnosti“ v poli Hledat, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste ve sloupci Hledat, který můžete upravovat.

  • Když chcete v seznamu hledat dostupnou místnost, pohybujte se v něm pomocí klávesy Šipka dolů. Uslyšíte název vybrané místnosti a podrobnosti, například dostupnost místnosti a telefonní číslo.

  • V seznamu místností se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Aktuálně vybranou místnost si pro schůzku zarezervujete stisknutím klávesy Enter.

  • Když stisknete Enter znovu, vrátí se fokus do pozvánky. Uslyšíte předmět schůzky a informaci o tom, že jste na tlačítku Místnosti.

 6. Když chcete zadat dobu trvání schůzky, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste v poli Datum zahájení, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Datum zahájení, které můžete upravovat. Ve výchozím nastavení obsahuje toto pole den a datum vytvoření pozvánky na schůzku.

  Tip: Než pozvánku na schůzku uložíte nebo pošlete, můžete zkontrolovat, kdy jsou zvaní lidé dostupní. Další informace najdete v části Zjištění dostupnosti zvaných účastníků.

  V závislosti na délce schůzky použijte jednu z těchto dvou metod:

  • Pokud bude schůzka trvat celý den, zadejte datum schůzky a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. I čtečka JAWS vám oznámí, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. Stisknutím mezerníku ho zaškrtněte. Uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté.

  • Pokud schůzka nezabere celý den, zadejte její datum a stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Čas zahájení. Zadejte čas zahájení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

   Fokus se přesune do textového pole Čas ukončení a uslyšíte, že jste v poli Čas ukončení.

 7. Zadejte čas ukončení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

 8. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt+O. Fokus se přesune do aktuálně aktivního okna.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně Schůzka stiskněte Alt+Ů a potom stisknutím klávesy P otevřete Pomocníka pro plánování. Uslyšíte, že jste v seznamu Všichni účastníci. I čtečka JAWS vám oznámí, že jste v seznamu Všichni účastníci.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete rozevírací nabídku Možnosti. Uslyšíte, že jste v nabídce. Opakovaným stisknutím klávesy Šipka dolů procházejte položkami, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Automatický termín, která je sbalená. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste na podnabídce Automatický termín. Otevřete podnabídku stisknutím klávesy Enter.

 3. V podnabídce se můžete pohybovat pomocí klávesy Šipka dolů. Přitom uslyšíte jednotlivé možnosti, například „Všechny osoby a zdroje“ nebo „Všechny osoby a jeden zdroj“. Pokud chcete některou možnost vybrat, počkejte, až ji uslyšíte, a pak stiskněte Enter.

 4. Funkce Automatický termín vybere příští dostupný čas, který odpovídá vybrané možnosti. V programu Předčítání uslyšíte navrhované datum a čas, jméno a stav dostupnosti každého účastníka – například, že to je Anna Michnová a má volno. U čtečky JAWS uslyšíte dostupnost každého účastníka, když budete procházet seznamem účastníků.

 5. Můžete udělat některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete čas přijmout a pozvánku na schůzku odeslat, stiskněte klávesy Alt+D.

  • Pokud chcete čas přijmout a vrátit se do formuláře pozvánky, stiskněte klávesy Alt+Ů, N. Když budete chtít pozvánku upravovat, můžete se mezi poli pozvánky pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Pokud se chcete vrátit do nabídky Automatický termín a najít jinou možnost, opakujte předchozí kroky. Všimněte si, že fokus většinou zůstane na tlačítku Možnosti a můžete stisknout Enter. V opačném případě stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně pozvánky na Schůzku stiskněte klávesy Alt+Ů a pak stisknutím klávesy V otevřete dialogové okno Opakovat událost. V programu Předčítání uslyšíte, že jste v okně Opakovat událost v poli Začátek, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v okně Opakovat událost ve sloupci Začátek. Uslyšíte také čas zahájení schůzky.

 2. Přesuňte fokus do skupinového rámečku Způsob opakování – stiskněte v dialogovém okně Opakovat událost opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuálně vybraný způsob opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně).

 3. K procházení mezi jednotlivými způsoby opakování a k jejich výběru použijte klávesy se šipkami. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Denní možnosti

   Možnost Denně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+D. V programu Předčítání uslyšíte: „Denně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Denně.

   • Každý pracovní den

    Stiskněte klávesu Tab a pak stisknutím kláves Alt+N přesuňte fokus na možnost Každý pracovní den a vyberte ji. Uslyšíte: „Každý pracovní den“.

   • Každých několik dní

    Stisknutím kláves Alt+A přesuňte fokus na možnost Každý. Uslyšíte: „Každý“. Abyste fokus přesunuli do textového pole dní, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste u pole Každý a můžete upravovat text. Zadejte počet dní (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé dva dny, zadejte 2) a potom stiskněte Enter.

  • Týdenní možnosti

   • Týdně

    Možnost Týdně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+T. V programu Předčítání uslyšíte: „Týdně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Týdně.

   • Každých několik týdnů

    Vyberte možnost Týdně. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus do textového pole Opakovat každý. Uslyšíte, že jste u pole Opakovat každý, že můžete upravovat text a zadat počet týdnů. Zadejte počet týdnů (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři týdny, zadejte 3).

  • Měsíční možnosti

   • Měsíčně

    Možnost Měsíčně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+M. V programu Předčítání uslyšíte: „Měsíčně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Měsíčně.

   • Každých několik měsíců

    Vyberte možnost Měsíčně. Abyste mohli nastavit opakování schůzky, stiskněte třikrát klávesu Tab. Uslyšíte, že zadáváte den a hodnotu opakování pro měsíc. Zadejte počet měsíců (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři měsíce, zadejte 3).

  • Ročně

   Možnost Ročně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+R. V programu Předčítání uslyšíte: „Ročně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Ročně.

  Až budete mít možnosti opakování vybrané a budete chtít dialogové okno Opakovat událost zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. V okně schůzky vyberte požadovanou možnost Skypové schůzce a vytvořte odkaz na schůzku Skype, stisknutím klávesy Alt + H, O, M.

 2. Outlook přidá podrobnosti online schůzky a odkaz na schůzce pole zprávu.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Umožňuje Outlook 2016 pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, plánování událostí nebo naplánování schůzky s dalšími lidmi. Zkontrolujte, jestli jsou uživatelé, které zvete dostupní, schůzky opakování nebo vytváření schůzek Skype v Outlook 2016 pro Mac.

Poznámky: 

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. V aplikaci Outlook stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M. Uslyšíte, že se jedná o řádek nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte , že se jedná o Soubor. Otevřete nabídku Soubor stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

 2. Jestliže chcete otevřít podnabídku Nový, stiskněte klávesu se šipkou dolů a potom Control + Option + mezerník.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Novou událost vytvoříte tak, že opakovaně stisknete klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o událost. Pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno nové události s fokusem v textovém poli Předmět.

  • Novou schůzku vytvoříte tak, že opakovaně stisknete klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o schůzku. Pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno nové schůzky s fokusem v textovém poli Komu.

 4. Pokud chcete procházet událost nebo schůzku, stiskněte klávesu Tab nebo Shift + Tab.

  • Pokud vytváříte schůzky, můžete pozvat lidi, zadejte kontakty v k: textové pole.

  • Když chcete pojmenovat událost, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o předmět a úpravu textu. Pak napište název události.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy místa. Potom zadejte požadované umístění.

  • Jestliže chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když budete chtít tyto hodnoty změnit, zadejte nové.

   Tip: Vytvoření celodenní zvláštní událost, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Všechny celodenní zvláštní událost, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Pokud chcete nastavit čas připomenutí pro zvláštní událost, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude dozvíme "Připomenutí rozbalovací tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a pak stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Chcete-li přidat další informace o události, například schůzky, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Nový řádek" a zadejte informace, které chcete.

 5. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit událost, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítka Uložit a zavřít," a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

  • Pokud vytváříte na schůzku, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Odeslat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 6. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení aplikace Outlook.

Nastavení informací o dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte aktuální stav dostupnosti (například "Zaneprázdněn") a "Zobrazit jako rozbalovací tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 2. Při výběru dostupnost, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte dostupnost, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete vybrat, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Tlačítko pozvat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK snažíme usnadnit jeho ke schůzce.

 2. Fokus se přesune do nově vytvořeného pole Komu a můžete zadat kontakty, které chcete pozvat na schůzku.

 3. Po dokončení k odeslání pozvánek, stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím tón "Plánování, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete zobrazení plánování.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Účastníka stav tabulka, řádek 1 (...)," následuje název fo Organizátor a stav účastníka. Umožňuje přecházet pozvaného stav, stisknutím klávesy Šipka dolů. VoiceOver oznamuje pozvaného název a dostupnosti pohybujete.

 3. Pro návrat do zobrazení událost, stiskněte Shift + Tab, dokud nebude dozvíme "Událost, zaškrtnuté políčko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Tlačítko opakování" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Otevře se nové okno, kde můžete vybrat možnosti pro opakovaná událost se zvýrazněnou na rozbalovací tlačítko Opakovat.

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK a potom stiskněte nahoru nebo dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte četnost Pokud chcete události opakování (denně, Týdně, Měsíčně, roční ). Pokud chcete vybrat, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Procházet další možnosti, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Po dokončení stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "OK výchozímu tlačítku" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. V okně schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Online schůzky tlačítko nabídky" nebo "Skypové schůzce" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 2. Pokud chcete vytvořit odkaz na schůzku Skype, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 3. Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi pomocí VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS Outlook pro iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro vytvoření události. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost, fokus je v textovém poli Název a v dolní polovině obrazovky je zobrazená klávesnice.

 2. Zadejte název události.

 3. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost, kterou chcete změnit. Potom potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Výběr položky potvrdíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo schůzky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko místa. Potom poklepejte na obrazovku. Začnete zadávat příslušné místo. Během psaní se bude aktualizovat seznam navrhovaných míst. Místo vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete nastavit oznámení čas pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Upozornění," následovat aktuální hodnotu upozornění a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet možnost a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Když budete chtít přidat další informace o události, například o programu schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko popisu. Potom poklepejte na obrazovku. Klávesnice se nachází v dolní polovině obrazovky. Zadejte detaily a po dokončení potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že máte hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

 7. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Zjistěte, jak můžete otevírat a upravovat událostí kalendáře, najdete pod odkazy otevřete, přečtěte si a úprava události kalendáře.

  Otevře se okno Lidé, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam navrhovaných kontaktů se během psaní aktualizuje. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném jméně. Potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Když upravujete nebo vytvoření události, v okně Nová zvláštní událost, potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Opakovat, žádný, tlačítko" a pak poklepáním displej. Otevře se nabídka opakujte.

 2. Chcete-li vybrat četnost schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 3. Pokud chcete přesunout, že se fokus přesune zpět do okna Novou událost, potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a potom poklepejte na obrazovce.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač skypového hovoru. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete uložit změny, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Ke schůzce připojíte Skype otevřete událost a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Připojit se ke" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Outlook pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání nové události. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost, fokus je v textovém poli Název a v dolní polovině obrazovky je zobrazená klávesnice.

 2. Zadejte název události.

 3. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete změnit hodnoty, poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku. Výběr položky potvrdíte tak, že potáhnete prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit místo schůzky, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro zadání místa. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete napsat název umístění, které chcete použít, poklepejte na obrazovku a začněte psát. Během psaní se bude aktualizovat seznam navrhovaných míst. Místo vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud používáte několik kalendářů, můžete určit, do kterého kalendáře novou událost přidáváte. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kalendář <účet aktuálního kalendáře>, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného kalendáře, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete nastavit oznámení čas pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Upozornění," následovat aktuální hodnotu upozornění a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet možnost a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Když budete chtít přidat další informace o události, například o programu schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost pro zadání popisu. Potom poklepejte na obrazovku. Klávesnice se zobrazí v dolní polovině obrazovky. Zadejte detaily a po dokončení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že máte hotovo. Potom poklepejte na obrazovku.

 8. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Zjistěte, jak můžete otevírat a upravovat událostí kalendáře, najdete pod odkazy otevřete, přečtěte si a úprava události kalendáře.

  Otevře se okno Přidat lidi, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam navrhovaných kontaktů se během psaní aktualizuje. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném jméně. Potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Při vytváření události, v okně Nová zvláštní událost, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Opakovat, nikdy," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka opakujte.

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Četnost nikdy" poklepáním displej a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 3. Uložte změny, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus přesune zpět do okna Nová událost.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skypu, skypové schůzky nebo přepínač pro vypnutí. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Ke schůzce připojíte Skype otevřete zvláštní událost a potom potáhněte prstem doprava, dokud nebude a poslechněte si její popis a potom na adresu URL schůzky Skype a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Umožňuje Outlook Kalendář Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky, pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno nové události.

 2. Pokud chcete událost pojmenovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o název události. Poklepejte na obrazovku a zadejte název události pomocí klávesnice na obrazovce.

  Tip: Klávesnici můžete najít tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. Předčítání vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že zvednete prst a poklepete na obrazovku.

 3. Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o upravitelný text informací o umístění. Poklepejte na obrazovku a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte příslušné místo.

 4. Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí datum nebo čas. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadované datum nebo hodinu, a potom příslušnou hodnotu vyberte poklepáním na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Když budete chtít přidat další informace o události, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o popis události a upravitelný text. Potom poklepejte na obrazovku. Pak zadejte další informace pomocí klávesnice na obrazovce.

 6. Pokud vytváříte schůzku a chcete pozvat uživatele, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte že se jedná o možnost někoho pozvat a upravitelný text. Potom poklepejte na obrazovku. Když chcete přidat kontakt, napište jméno kontaktu pomocí klávesnice na obrazovce a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o klávesu Enter. Potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete nastavit čas upozornění na událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko připomenutí. Poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 8. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud vytváříte událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Jestliže vytváříte schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

 9. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení kalendáře.

Nastavení informací o dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku možnosti Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Zobrazit jako.

 2. Pokud chcete vybrat dostupnost, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o dostupnost, kterou chcete zobrazit. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváření akci, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Někoho přidat, upravit text" a potom poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Zjistěte, jak můžete otevírat a upravovat událostí kalendáře, najdete pod odkazy otevřete, přečtěte si a úprava události kalendáře.

 2. Když chcete přidat kontakt, napište jméno kontaktu pomocí klávesnice na obrazovce a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o klávesu Enter. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete přidat další kontakty, zopakujte tuto akci pro další pozvané osoby.

 3. Pozvánky pošlete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro další možnosti, které je sbalené. Potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro opakování, které je vypnuté, a poklepejte na obrazovku. Otevře se nová karta, kde můžete vybrat možnosti pro opakované události.

 2. Pokud chcete vybrat frekvenci schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o týdenní opakování. Když budete chtít jinou než týdenní frekvenci, poklepejte na obrazovku a potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte frekvenci, se kterou se má schůzka opakovat. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Procházet další možnosti můžete potáhnutím prstem doprava nebo doleva. Při pohybu vám bude program Předčítání oznamovat možnosti.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Umožňuje Outlook Web App pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows naplánování události nebo schůzky s dalšími lidmi ve složce Kalendář.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V Outlook stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + 2 otevřít kalendář. Uslyšíte "Načítání," následovaný počet a "Události v kalendáři zobrazuje jeden vybraného."

 2. Vytvoření nové události stiskněte Ctrl + N. Otevře se okno Podrobnosti nebo Nastavení schůzky se zvýrazněnou v textovém poli Název události. Uslyšíte: "Titulku pro událost."

 3. Další možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

  • Název události zadáte tak, že napíšete název do textového pole nadpisu.

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o možnost přidání uživatelů v režimu úprav. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte ho a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Přidat umístění nebo místnost, úpravy," a zadejte umístění, do kterého chcete.

  • Pokud chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když chcete změnit datum, stiskněte na počátečním nebo koncovém datu mezerník a otevřete tak rozevírací kalendář. Potom pomocí kláves se šipkami přejděte na rozevírací kalendář, a stisknutím klávesy Enter potvrďte výběr. Jestliže chcete změnit hodiny, zadejte nové hodnoty.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy textu události. Potom zadejte požadované informace.

 4. Až skončíte, stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání (pro schůzku) nebo uložení (pro událost) a stiskněte mezerník.

 5. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na Kalendář.

Pozvání ostatních na schůzku nastavit jako

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně Podrobnosti nebo Nastavení schůzky stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Přidat uživatele, úpravy,."

 2. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu účastníka a stiskněte Enter. Tento postup opakujte pro ostatní účastníky.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen v pozvánce na schůzku vám může Outlook pomoct vybrat čas, kdy jsou dostupní všichni pozvaní účastníci.

 1. V okně Podrobnosti nebo Nastavení schůzky klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte schůzky čas návrhů podle plánu. Předčítání oznamuje čas navrhované schůzky.

 2. Pokud chcete projít další navrhované časy, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte návrh časového úseku, který vám bude vyhovovat. Program Předčítání vám při procházení přečte navrhované časy. Příslušný čas vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud nemůžete najít kdykoli k dispozici pro daný konkrétní den, můžete zkontrolovat, že pozvaného dostupnost pro jiný den. A prohlédněte si jiné dny podle plánu, klávesy Tab nebo Shift + Tab, opakovaným stisknutím uslyšíte "Otevřít měsíc výběr tlačítka sbalit," a stiskněte MEZERNÍK. Stiskněte Shift + Tab, dokud tón aktuálně vybraného dne a pak pomocí kláves se šipkami přejděte dny. Chcete-li vybrat den, stiskněte klávesu Enter.

Nastavení opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně Podrobnosti nebo Nastavení schůzky stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte "opakování, jen jste připravení se seznamem."

 2. Vyberte požadovanou četnost schůzky, stiskněte klávesu MEZERNÍK a potom pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na uslyšíte frekvence, ve kterém chcete schůzky problémy. Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK.

Nastavení schůzky Skypu

Můžete snadno zapnout schůzky do schůzky online Skype.

Poznámka: Pokud nejste Office 365 odběratele nebude mít možnost pro Outlook Web App.

 1. V okně Podrobnosti nebo Nastavení schůzky stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat."

 2. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko skypové schůzky. Pokud chcete vytvořit skypovou schůzku, stiskněte mezerník.

 3. Outlook přidá po odeslání pozvánky detaily online schůzky a odkaz do textu události.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet kalendáře aplikace Outlook

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×