Naplánování schůzky v Outlooku 2016 pomocí čtečky obrazovky

Naplánování schůzky v Outlooku 2016 pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete v Outlooku 2016 plánovat schůzky s jinými lidmi, zjišťovat, jestli jsou zvaní účastníci dostupní, můžete nastavit opakování schůzek, nastavit pro schůzky připomenutí a požadovat odpovědi od pozvaných osob.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

V tomto tématu

Naplánování schůzky a pozvání účastníků

 1. V Outlooku 2016 můžete vytvořit pozvání na schůzku odkudkoli (třeba z Pošty, Kalendáře nebo Úkolů) – stiskněte Ctrl+Shift+Q. Otevře se okno Schůzka, fokus se přesune v pozvánce do textového pole Komu a uslyšíte, že jste v poli Komu, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Komu, které můžete upravovat.

 2. Když chcete na schůzku pozvat ostatní, zadejte jméno konkrétní osoby a její e-mailovou adresu (pokud ji znáte).

  Outlook automaticky hledá v adresáři odpovídající kontakty. Mezi návrhy můžete přecházet pomocí klávesy Šipka dolů. Při tom uslyšíte jména a adresy.

  Tip: Pokud chcete ověřit e-mailové adresy, pro hledání můžete použít dialogové okno Kontrola jmen. Dialogové okno Kontrola jmen otevřete tak, že stisknutím kláves Alt+Ů přejdete na kartu Schůzka, opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kontrola jmen, a potom stisknete Enter. Fokus se přesune na první jméno ve výsledcích hledání a čtečka obrazovky toto jméno přečte. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Jméno a adresu vyberete stisknutím klávesy Enter.

 3. Když chcete procházet navržená jména, použijte klávesu Šipka dolů. Až budete chtít některé vybrat, stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte do textového pole Předmět. Uslyšíte, že jste v poli Předmět, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Předmět, které můžete upravovat. Pak zadejte předmět schůzky.

 5. Opětovným stisknutím klávesy Tab se přesuňte do textového pole Místo konání. Uslyšíte, že jste v poli Místo konání, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli se seznamem Místo konání, které můžete upravovat. Pak zadejte místo konání.

  Tipy: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete použít dialogové okno Vybrat místnosti: Všechny místnosti, ve kterém zkontrolujete dostupnost místností a zarezervujete je.

  • Přejděte na tlačítko Místnosti: Když je fokus v poli Místo konání, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na tlačítku Místnosti.

  • Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vybrat místnosti. Fokus se přesune do pole Hledat a uslyšíte, že jste v dialogovém okně „Vybrat místnosti: Všechny místnosti“ v poli Hledat, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste ve sloupci Hledat, který můžete upravovat.

  • Když chcete v seznamu hledat dostupnou místnost, pohybujte se v něm pomocí klávesy Šipka dolů. Uslyšíte název vybrané místnosti a podrobnosti, například dostupnost místnosti a telefonní číslo.

  • V seznamu místností se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Aktuálně vybranou místnost si pro schůzku zarezervujete stisknutím klávesy Enter.

  • Když stisknete Enter znovu, vrátí se fokus do pozvánky. Uslyšíte předmět schůzky a informaci o tom, že jste na tlačítku Místnosti.

 6. Když chcete zadat dobu trvání schůzky, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste v poli Datum zahájení, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v poli Datum zahájení, které můžete upravovat. Ve výchozím nastavení obsahuje toto pole den a datum vytvoření pozvánky na schůzku.

  Tip: Než pozvánku na schůzku uložíte nebo pošlete, můžete zkontrolovat, kdy jsou zvaní lidé dostupní. Další informace najdete v části Zjištění dostupnosti zvaných účastníků.

  V závislosti na délce schůzky použijte jednu z těchto dvou metod:

  • Pokud bude schůzka trvat celý den, zadejte datum schůzky a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. I čtečka JAWS vám oznámí, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. Stisknutím mezerníku ho zaškrtněte. Uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté.

  • Pokud schůzka nezabere celý den, zadejte její datum a stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Čas zahájení. Zadejte čas zahájení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

   Fokus se přesune do textového pole Čas ukončení a uslyšíte, že jste v poli Čas ukončení.

 7. Zadejte čas ukončení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

 8. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt+O. Fokus se přesune do aktuálně aktivního okna.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně Schůzka stiskněte Alt+Ů a potom stisknutím klávesy P otevřete Pomocníka pro plánování. Uslyšíte, že jste v seznamu Všichni účastníci. I čtečka JAWS vám oznámí, že jste v seznamu Všichni účastníci.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete rozevírací nabídku Možnosti. Uslyšíte, že jste v nabídce. Opakovaným stisknutím klávesy Šipka dolů procházejte položkami, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Automatický termín, která je sbalená. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste na podnabídce Automatický termín. Otevřete podnabídku stisknutím klávesy Enter.

 3. V podnabídce se můžete pohybovat pomocí klávesy Šipka dolů. Přitom uslyšíte jednotlivé možnosti, například „Všechny osoby a zdroje“ nebo „Všechny osoby a jeden zdroj“. Pokud chcete některou možnost vybrat, počkejte, až ji uslyšíte, a pak stiskněte Enter.

 4. Funkce Automatický termín vybere příští dostupný čas, který odpovídá vybrané možnosti. V programu Předčítání uslyšíte navrhované datum a čas, jméno a stav dostupnosti každého účastníka – například, že to je Anna Michnová a má volno. U čtečky JAWS uslyšíte dostupnost každého účastníka, když budete procházet seznamem účastníků.

 5. Můžete udělat některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete čas přijmout a pozvánku na schůzku odeslat, stiskněte klávesy Alt+D.

  • Pokud chcete čas přijmout a vrátit se do formuláře pozvánky, stiskněte klávesy Alt+Ů, N. Když budete chtít pozvánku upravovat, můžete se mezi poli pozvánky pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Pokud se chcete vrátit do nabídky Automatický termín a najít jinou možnost, opakujte předchozí kroky. Všimněte si, že fokus většinou zůstane na tlačítku Možnosti a můžete stisknout Enter. V opačném případě stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti.

Nastavení opakované schůzky

 1. V okně pozvánky na Schůzku stiskněte klávesy Alt+Ů a pak stisknutím klávesy V otevřete dialogové okno Opakovat událost. V programu Předčítání uslyšíte, že jste v okně Opakovat událost v poli Začátek, které je v režimu úprav. Čtečka JAWS vám oznámí, že jste v okně Opakovat událost ve sloupci Začátek. Uslyšíte také čas zahájení schůzky.

 2. Přesuňte fokus do skupinového rámečku Způsob opakování – stiskněte v dialogovém okně Opakovat událost opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuálně vybraný způsob opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně).

 3. K procházení mezi jednotlivými způsoby opakování a k jejich výběru použijte klávesy se šipkami. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Denní možnosti

   Možnost Denně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+D. V programu Předčítání uslyšíte: „Denně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Denně.

   • Každý pracovní den

    Stiskněte klávesu Tab a pak stisknutím kláves Alt+N přesuňte fokus na možnost Každý pracovní den a vyberte ji. Uslyšíte: „Každý pracovní den“.

   • Každých několik dní

    Stisknutím kláves Alt+A přesuňte fokus na možnost Každý. Uslyšíte: „Každý“. Abyste fokus přesunuli do textového pole dní, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste u pole Každý a můžete upravovat text. Zadejte počet dní (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé dva dny, zadejte 2) a potom stiskněte Enter.

  • Týdenní možnosti

   • Týdně

    Možnost Týdně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+T. V programu Předčítání uslyšíte: „Týdně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Týdně.

   • Každých několik týdnů

    Vyberte možnost Týdně. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus do textového pole Opakovat každý. Uslyšíte, že jste u pole Opakovat každý, že můžete upravovat text a zadat počet týdnů. Zadejte počet týdnů (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři týdny, zadejte 3).

  • Měsíční možnosti

   • Měsíčně

    Možnost Měsíčně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+M. V programu Předčítání uslyšíte: „Měsíčně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Měsíčně.

   • Každých několik měsíců

    Vyberte možnost Měsíčně. Abyste mohli nastavit opakování schůzky, stiskněte třikrát klávesu Tab. Uslyšíte, že zadáváte den a hodnotu opakování pro měsíc. Zadejte počet měsíců (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři měsíce, zadejte 3).

  • Ročně

   Možnost Ročně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+R. V programu Předčítání uslyšíte: „Ročně“. Čtečka JAWS vám oznámí, že je vybraný způsob opakování Ročně.

  Až budete mít možnosti opakování vybrané a budete chtít dialogové okno Opakovat událost zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×