Naplánování počátečního a koncového data publikované stránky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po vytvoření stránky je nutné publikovat před návštěvníci webu nemohl vidět. Můžete zadat datum, kdy publikované stránky bude k dispozici, a můžete taky určit, že je k dispozici publikované stránky. Naplánování stránky pro publikaci potřebujete schválit oprávnění pro seznam nebo knihovnu, požadovanou stránkou.

V tomto článku

Základní informace o plánování stránky

Plánování čas zahájení a koncového data publikované stránky

Přehled plánování stránky

Funkční závislosti:     Tato možnost plánování publikování stránky je součástí sady funkcí publikování aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007. Konkrétně závisí plánování stránky na funkcích Správa verzí a Moderování aplikace Office SharePoint Server 2007. Aby plánování určité položky fungovalo správně, musí mít seznam nebo knihovna s touto položkou funkce Správa verzí a Moderování zapnuty. Co se týče publikování stránky, má knihovna Stránky tyto funkce zapnuty ve výchozím nastavení a podporuje plánování stránky.

Správa verzí     Jestliže je povolena Správa verzí, každá stránka má číslo verze. Verze může být větší nebo menší. Hlavní verze číslo má x.0 formuláře, kde x je libovolné kladné číslo, například 2.0. Podverze číslo má formuláři x.y, kde x je nezáporné celé číslo a argument y není libovolné kladné celé číslo, například, 0.4.

Při každé úpravě stránky je vytvořena nová dílčí verze této stránky. Číslo nové dílčí verze je o 0.1 větší než číslo předchozí verze stránky, ať už se jednalo o hlavní nebo dílčí verzi. Pokud například upravíte stránku s číslem verze 2.0, číslo nové verze bude 2.1.

Poznámka: Nová dílčí verze je vytvořena ať už jste upravili obsah stránky nebo její vlastnosti.

Po schválení stránky vzniká nová hlavní verze dané stránky. Číslo nové hlavní verze je následující celé číslo vyšší než číslo předchozí verze stránky, ať už se jednalo o hlavní nebo dílčí verzi. Pokud například schválíte stránku s číslem verze 3,5, číslo nové verze bude 4,0.

Moderování stránky:     Je-li zapnuta funkce Moderování, musí být stránka před publikováním schválena. Každá stránka má svůj stav, který označuje její stupeň v procesu moderování. Existuje pět stavů stránky a jejich pořadí je následující:

 1. Koncept:     Stránka s tímto stavem byla sice vytvořena, ale dosud nebyla odeslána ke schválení. Případně již byla schválena, ale její koncové datum pro publikování již proběhlo. Všechny stránky s tímto stavem jsou dílčí verze.

 2. Čeká na vyřízení:     Stránka s tímto stavem byla vytvořena a odeslána ke schválení, ale dosud nebyla schválena ani odmítnuta, případně byla schválena, ale její počáteční datum publikování ještě nenastal.

 3. Naplánováno:     Stránka s tímto stavem byla vytvořena a schválena, ale její publikování je naplánováno v budoucnu. V den publikování se její stav změní na Schváleno

 4. Schváleno nebo Odmítnuto:     Stránka se stavem Schváleno byla vytvořena a její publikování schváleno. Taková stránka je buď určena k okamžitému publikování, nebo má počáteční datum pro publikování v minulosti a nemá koncové datum pro publikování, nebo toto datum ještě nenastalo. Všechny schválené stránky jsou hlavní verze. Stránka se stavem Odmítnuto byla vytvořena a odeslána ke schválení a její publikování bylo zamítnuto. Všechny odmítnuté stránky jsou dílčí verze.

Plánování stránky:     Je-li stránka schválena, je naplánováno její publikování. Ve výchozím nastavení jsou schválené stránky publikovány okamžitě bez koncového data pro publikování. Výchozí nastavení vašeho webu se může lišit. Upravíte-li obsah stránky nebo její vlastnosti, můžete nastavit plánované počáteční a koncové datum.

Pokud je stránka schválena k publikování, ale její počáteční datum pro publikování je v budoucnu, má tato stránka stav Naplánováno. Až nastane počáteční datum, změní se její stav z Naplánováno na Schváleno Nastane-li koncové datum pro publikování schválené stránky, změní se stav stránky ze Schváleno na Koncept.

Začátek stránky

Naplánování počátečního a koncového data publikované stránky

Následujícím způsobem můžete naplánovat počáteční a koncové datum stránky:

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete naplánovat.

 2. Pokud panel nástrojů Úpravy stránky není zobrazen, klepněte v nabídce Akce webu na položku Zobrazit panel nástrojů pro úpravy stránky.

 3. V panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na odkaz s popiskem Datum zahájení publikace. Otevře se stránka Nastavení stránky.

 4. Na stránce Nastavení stránky můžete v části Plán nastavit následující vlastnosti:

  • Datum zahájení:     Chcete-li stránku publikovat ihned, klepněte na možnost Okamžitě.

   Chcete-li naplánovat publikaci na pozdější datum, klepněte na možnost Následujícího data a potom vyberte datum klepnutím na ikonu kalendáře. Pomocí nabídek vedle ikony kalendáře také můžete nastavit přesný čas publikace. Pokud zadáte pouze den, ale ne čas, použije se půlnoc.

  • Koncové datum      Pokud chcete na stránku publikována donekonečna udržovat, klepněte na položku nikdy. Pokud máte oznámení nastavení pro web, můžete taky určit interval, pro niž kontakt pro stránku dostávat pravidelných připomenutí ke kontrole stránku můžete zjistit, že obsah zůstane aktuální a odpovídající. K tomuto účelu vyberte Odeslat e-mail s požadavkem obsahu revize kontaktu pro stránku každých interval a zadejte interval. Kontakt pro stránku obdrží připomenutí zkontrolujte stránku předá pokaždé, když určeného časového intervalu.

   Chcete-li naplánovat konec publikace na určitý datum, klepněte na možnost Následujícího data a potom vyberte datum klepnutím na ikonu kalendáře. Pomocí nabídek vedle ikony kalendáře také můžete nastavit přesný čas pro konec publikace. Pokud zadáte pouze den, ale ne čas, použije se půlnoc. Pokud se rozhodnete, že publikace má skončit v určitý den a máte na webu nastaveno oznamování, můžete také zadat interval, ve kterém bude kontakt pro stránku dostávat připomenutí, že se datum konce publikace blíží. Lze to provést zaškrtnutím políčka Upozornit kontakt pro stránku a zadáním intervalu. Kontakt pro stránku obdrží připomenutí v zadaném intervalu před datem ukončení publikace.

 5. Po dokončení plánování stránky klepněte v dolní části stránky Nastavení stránky na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud byla stránka publikována a její datum ukončení publikace již nastalo, nelze změnit vlastnosti této stránky, dokud nenastavíte datum ukončení publikace tak, aby nebylo v minulosti. Je to nutné provést z toho důvodu, že úpravami vlastností vytváříte novou dílčí verzi a ta nemůže být publikována.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×