Office
Přihlásit se

Nalezení ztracených poznámek

Pokud nemůžete některé svoje poznámky ve OneNotu najít, neznamená to, že jsou ztracené. Poznámky můžou skončit na jednom z několika míst. Tady je pár nápadů, které vám pomůžou vaše poznámky najít.

Poznámky: 

 • Pokud používáte počítač s Windows 10, možná nevíte, že existují dvě verze OneNotu: Desktopová aplikace OneNote 2016 a verze, která je významně integrovaná s Windows 10 a nazývá se jednoduše OneNote. Než budete pokračovat podle následujících pokynů, spusťte OneNote 2016 a podívejte se, jestli tam jsou vaše poznámky.

 • Pokud chcete, můžete výchozí verzi OneNotu změnit.

Krok 1: Použijte funkci hledání

Ve OneNotu všechno nejrychleji a nejjednodušeji najdete tak, že to vyhledáte. OneNote dokáže najít slova v textu, rukopisu, obrázcích a dokonce i v záznamech zvuku a videa.

 1. Ve vyhledávacím poli v pravém horním rohu vyberte šipku napravo od ikony lupy a v zobrazeném seznamu zvolte položku Všechny poznámkové bloky.

  Poznámka: Pokud preferujete používání klávesových zkratek, můžete hledání rozšířit na všechny poznámkové bloky stisknutím Ctrl+E.

 2. Do vyhledávacího pole napište klíčové slovo nebo frázi.

  Pomocí pole Hledat můžete vyhledávat poznámky kdekoli ve OneNotu.

 3. Během psaní začne OneNote zobrazovat výsledky hledání, které odpovídají hledanému slovu nebo frázi. Výběrem výsledku hledání načtete odpovídající poznámku.

 4. Až dokončíte hledání, stiskněte Esc.

Hledání slov ve zvukových klipech a videoklipech

Když povolíte funkci Zvukové hledání, dokáže OneNote rozpoznat mluvená slova v záznamech zvuku a videa. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá, protože zpomaluje hledání.

Zvukové hledání můžete zapnout takto:

 1. Zvolte Soubor > Možnosti > Zvuk a video.

 2. V části Zvukové hledání zaškrtněte políčko Povolit hledání slov v záznamech zvuku a videa a klikněte na OK.

Krok 2: Znovu otevřete zavřené poznámkové bloky

Pokud jsou poznámky uložené v poznámkovém bloku, který jste mezitím zavřeli, bude potřeba ho znovu otevřít, aby byly tyto poznámky zahrnuté do hledání.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.

 2. V části Naposledy použité poznámkové bloky vyberte poznámkový blok, který chcete otevřít.

 3. Prohlédněte oddíly a stránky znovu otevřených poznámkových bloků nebo je zkuste znovu prohledat.

Krok 3: Zkontrolujte oddíl Rychlé poznámky

Pokud jste na OneNote 2016 upgradovali ze starší verze, můžou být některé vaše poznámky shromážděné ve speciálním oddílu s názvem Rychlé poznámky. V dřívějších verzích než OneNote 2013 se tento oddíl jmenoval Nezařazené poznámky. V obou případech se podívejte, jestli výchozí poznámkový blok obsahuje tento oddíl.

 1. Kliknutím na název aktuálního poznámkového bloku otevřete podokno Poznámkový blok, které je na levé straně přímo pod pásem karet. (Tento krok přeskočte, pokud máte podokno Poznámkový blok ukotvené k obrazovce.)

 2. V dolní části podokna Poznámkový blok zvolte Rychlé poznámky.

 3. V oddílu Rychlé poznámky vyberte karty oddílů nahoře nebo karty stránek napravo a projděte si poznámky, které tady OneNote mohl shromáždit.

Poznámka: Náhodné poznámky, které jsou uložené v oddílu Rychlé poznámky, jsou obvykle do hledání ve všech poznámkových blocích zahrnuté. Pokud jste ale tento oddíl přesunuli do jiného poznámkového bloku, který jste mezitím zavřeli, nebude ve výsledcích hledání zahrnutý.

Krok 4: Ručně synchronizujte sdílené poznámkové bloky

Pokud pracujete v jednom nebo víc sdílených poznámkových blocích, které jsou uložené ve službě OneDrive, nebude se OneNote možná s takovými sdílenými umístěními správně synchronizovat. Případný problém vám pomůže zjistit ruční synchronizace sdílených poznámkových bloků.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, ve kterém se měly nacházet chybějící poznámky.

 2. Zvolte Soubor > Zobrazit stav synchronizace.

 3. V dialogu Synchronizace sdílených poznámkových bloků vyberte možnost Synchronizovat automaticky v případě změn.

 4. Zvolte Synchronizovat vše.

Pokud se u některého sdíleného poznámkového bloku v seznamu objeví jakákoli chybová zpráva, klikněte na vedlejší tlačítko Získat nápovědu a začněte tento problém řešit. Dokud nevyřešíte všechny chyby synchronizace, neuvidíte poznámky, které do sdíleného poznámkového bloku přidali ostatní, ani svoje poznámky, které jste přidali z jiných počítačů nebo zařízení.

Krok 5: Zkontrolujte složky úložiště OneDrive

Pokud máte dojem, že jste si poznámky dali na OneDrive a jejich hledání v OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách úložiště OneDrive bez použití OneNotu.

 1. Přihlaste se k účtu OneDrive z domovské stránky úložiště OneDrive nebo přes aplikaci OneDrive pro Windows 10.

 2. Projděte složky dokumentů a otevřené poznámky, dokumenty a jiné soubory a zkuste najít hledané informace. Zkontrolujte, jestli vaše poznámky nejsou místo ve OneNotu v jiných dokumentech nebo souborech.

Krok 6: Zkontrolujte odpadkový koš poznámkového bloku

Pokud jste vyzkoušeli všechny nahoře uvedené kroky a pořád se vám poznámky nedaří najít, možná jste je vy nebo někdo jiný s přístupem k poznámkovým blokům odstranili. OneNote naštěstí poznámky po odstranění ze sdíleného poznámkového bloku automaticky po omezenou dobu ukládá, takže je můžete zkusit obnovit.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, kde očekáváte, že najdete ztracené poznámky.

 2. Zvolte Historie > Odpadkový koš poznámkového bloku > Odpadkový koš poznámkového bloku.

Pokud tady najdete svoje odstraněné poznámky, můžete je obnovit přesunutím stránek zpátky na jejich místo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky, kterou chcete obnovit, a zvolte Přesunout nebo kopírovat.

 2. V dialogovém okně Přesunout nebo kopírovat zvolte oddíl poznámkového bloku, do kterého chcete stránku přesunout, a zvolte Přesunout. Pokud chcete stránku přesunout do oddílu v jiném poznámkovém bloku, napřed v seznamu klikněte na znaménko + (plus) vedle tohoto poznámkového bloku a pak vyberte oddíl uvnitř.

 3. Kroky 1 až 2 opakujte se všemi dalšími stránkami, které chcete přesunout z odpadkového koše poznámkového bloku.

Další nápověda

Pokud vám návrhy v tomto článku nepomohly obnovit poznámky, které jste určitě ztratili, zvažte oznámení tohoto problému na fórech OneNotu na webu Microsoft Answers. Možná se s tímto problémem potýkal jiný zákazník nebo vám dokáže pomoct člen produktového týmu OneNotu.

Poznámka: Pokud používáte počítač s Windows 8, možná nevíte, že existují dvě verze OneNotu: desktopová aplikace OneNote 2013 a verze, která je do značné míry integrovaná s Windows 8 a jmenuje se jednoduše OneNote. Než budete pokračovat podle následujících pokynů, spusťte OneNote 2013 a podívejte se, jestli tam jsou vaše poznámky.

Krok 1: Použijte funkci hledání

V OneNotu všechno nejrychleji a nejjednodušeji najdete tak, že to vyhledáte. OneNote dokáže najít klíčová slova v textu, rukopisu, obrázcích a dokonce v nahrávkách zvuku a videa.

Postupujte takto:

 1. Na klávesnici podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu E.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo frázi, kterou má OneNote najít. Čím méně konkrétní bude zadaný text, tím lepší máte vyhlídky, že najdete správnou stránku.

 3. Kliknutím na ikony stránek nebo oddílů v seznamu výsledků přejděte na místa, kde můžou být hledané poznámky. Stisknutím kláves CTRL+O si seznam výsledků můžete připnout na bok okna OneNotu. 

Tip:  Pokud se nenašly žádné výsledky, zkontrolujte, jestli je nastavený obor hledání „Prohledat všechny poznámkové bloky“ a jestli klíčová slova neobsahují překlepy. 

Krok 2: Znovu otevřete zavřené poznámkové bloky

Možná jste zavřeli nedávno používané poznámkové bloky. Pokud máte podezření, že hledané poznámky můžou být uložené v takovém poznámkovém bloku, znovu otevřete všechny nedávno používané poznámkové bloky.

Postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na Otevřít.

 2. V oblasti Naposledy použité poznámkové bloky kliknutím otevřete všechny poznámkové bloky, které tady najdete.

 3. Prohlédněte oddíly a stránky znovu otevřených poznámkových bloků nebo je zkuste znovu prohledat.

Krok 3: Zkontrolujte oddíl Rychlé poznámky

Pokud jste na OneNote 2013 upgradovali ze starší verze, můžou být některé poznámky shromážděné ve speciálním oddílu s názvem Rychlé poznámky. Ve verzích před OneNote 2013 se tento oddíl jmenoval Nezařazené poznámky. V obou případech se podívejte, jestli výchozí sešit obsahuje tento oddíl.

 1. Kliknutím na název aktuálního poznámkového bloku otevřete podokno Poznámkový blok, které je na levé straně přímo pod pásem karet. (Tento krok přeskočte, pokud máte podokno Poznámkový blok ukotvené k obrazovce.)

 2. V dolní části podokna Poznámkový blok klikněte na Rychlé poznámky.

 3. V oddílu Rychlé poznámky klikněte na karty oddílů nahoře nebo na karty stránek napravo a projděte si poznámky, které tady OneNote mohl shromáždit.
   

Náhodné poznámky, uložené v oddílu Rychlé poznámky, jsou zpravidla zahrnuté do hledání ve všech poznámkových blocích (viz Krok 1 v tomto článku). Na toto místo vás ale upozorňujeme pro případ, že jste tento oddíl přesunuli do jiného poznámkového bloku, který jste mezitím zavřeli. 

Krok 4: Ručně synchronizujte sdílené poznámkové bloky

Pokud pracujete s jedním nebo několika sdílenými poznámkovými bloky, které jsou uložené „v cloudu“ (třeba v úložišti OneDrive), nemusí OneNote tato sdílená umístění správně synchronizovat. Pomocí ruční synchronizace sdílených poznámkových bloků můžete zjistit, jestli je stahování těchto poznámek problematické.
 

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, ve kterém by podle očekávání měly být ztracené poznámky.

 2. Klikněte na Soubor > Zobrazit stav synchronizace.

 3. V dialogu Synchronizace sdílených poznámkových bloků vyberte možnost Synchronizovat automaticky v případě změn.

 4. Klikněte na Synchronizovat vše.

Pokud se u některého sdíleného poznámkového bloku v seznamu objeví jakákoli chybová zpráva, klikněte na vedlejší tlačítko Získat nápovědu a začněte tento problém řešit. Dokud nevyřešíte všechny chyby synchronizace, neuvidíte poznámky, které do sdíleného poznámkového bloku přidali ostatní, ani svoje poznámky, které jste mohli přidat z jiných počítačů nebo zařízení.
 

Krok 5: Zkontrolujte složky úložiště OneDrive

Pokud máte dojem, že jste si poznámky dali na OneDrive a jejich hledání v OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách úložiště OneDrive bez použití rozhraní OneNotu.

Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu OneDrive z domovské stránky úložiště OneDrive nebo přes aplikaci OneDrive ve Windows 8.

 2. Projděte složky dokumentů a otevřené poznámky, dokumenty a jiné soubory a zkuste najít hledané informace. Nejsou třeba ztracené poznámky uložené v nějakém dokumentu nebo jiném typu souboru? 

Krok 6: Zkontrolujte odpadkový koš poznámkového bloku

Pokud jste zatím nenašli poznámky, které považujete za ztracené, možná jste vy nebo někdo jiný, kdo má přístup k vašim poznámkovým blokům, odstranili informace, které teď postrádáte. Dobrou zprávou je, že OneNote automaticky po omezenou dobu ukládá poznámky, které byly odstraněné ze sdíleného poznámkového bloku.

Postup kontroly, jestli existují odstraněné poznámky, které se dají obnovit:

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, ve kterém očekáváte, že najdete ztracené poznámky.

 2. Klikněte na Historie > Odpadkový koš poznámkového bloku > Odpadkový koš poznámkového bloku.

  Pokud tady najdete odstraněné poznámky, můžete je obnovit přesunutím stránek zpátky na jejich místo:

 3. Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky, kterou chcete obnovit, a klikněte na Přesunout nebo zkopírovat.

 4. V dialogu Přesunout nebo zkopírovat klikněte na oddíl poznámkového bloku, do kterého chcete vybranou stránku přesunout, a klikněte na Přesunout. Pokud chcete stránku přesunout do oddílu v jiném poznámkovém bloku, napřed v seznamu klikněte na znaménko + (plus) vedle tohoto poznámkového bloku a pak kliknutím vyberte některý oddíl uvnitř.

 5. Kroky 1 až 2 opakujte se všemi dalšími stránkami, které chcete přesunout z odpadkového koše poznámkového bloku.

Další nápověda

Pokud vám žádný návrh v tomto článku nepomohl obnovit poznámky, které jste určitě ztratili, zvažte oznámení tohoto problému na fórech OneNotu na webu Microsoft Answers. Možná se s tímto problémem potýkal jiný zákazník nebo vám dokáže pomoct člen produktového týmu OneNotu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×