Nalezení a výběr buněk splňujících určité podmínky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

K rychlému nalezení a výběru všech buněk obsahujících specifické typy dat (například vzorce) nebo pouze buněk splňujících určitá kritéria (například poslední buňka List, která obsahuje data nebo formátování) lze použít příkaz Přejít na.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat v celém listu určité buňky, klikněte na libovolnou buňku.

  • Chcete-li vyhledat určité buňky v definované oblasti, vyberte požadovanou Oblast nebo požadované řádky či sloupce.

   Postup při výběru oblastí, řádků nebo sloupců

   Výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

   Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

   Všechny buňky na listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

   Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

   Buňky k začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste kliknuli.

   Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Najít a vybrat a potom klikněte na Přejít na. Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + G.

 3. Klikněte na tlačítko Jinak.

 4. V dialogovém okně Přejít na – jinak klikněte na některou z následujících možností:

Možnost

Požadovaný výběr

Vloží veškerý obsah buněk bez ohraničení.

Buňky obsahující komentáře

Konstanty

Buňky, které obsahují konstanty.

Vloží jenom kopírované formáty.

Buňky obsahující vzorce.

Poznámka: Zaškrtávací políčka pod možností Vzorce definují typ vzorce, který chcete vybrat.

Prázdné buňky

Prázdné buňky

Aktuální oblast

Aktuální oblast, jako například celý seznam

Aktuální matice

Celá Matice, pokud je Aktivní buňka obsažena v matici

Objekty

Grafické objekty na listu a v textových polích, včetně grafů a tlačítek

Rozdíly v řádcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky ve vybraném řádku. Ve výběru je vždy jedna aktivní buňka, bez ohledu na to, zda se jedná o oblast, řádek nebo sloupec. Stisknutím klávesy ENTER nebo TAB lze umístění aktivní buňky změnit – ve výchozím nastavení se jedná o první buňku v řádku.

Pokud vyberete víc než jeden řádek, porovnání probíhá pro každý řádek jednotlivé výběru a na buňku, která se používá k každý další řádek v porovnání se nachází ve stejném sloupci jako aktivní buňky.

Rozdíly ve sloupcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky ve vybraném sloupci. Ve výběru je vždy jedna aktivní buňka, bez ohledu na to, zda se jedná o oblast, řádek nebo sloupec. Stisknutím klávesy ENTER nebo TAB lze umístění aktivní buňky změnit – ve výchozím nastavení se jedná o první buňku ve sloupci.

Pokud je vybraný více než jeden sloupec, porovnání probíhá pro každou jednotlivých sloupců výběru a do stejného řádku jako aktivní buňka je umístěn na buňku, která se používá v porovnání pro každý další sloupec.

Předchůdci

Buňky, na které je odkazováno vzorcem v aktivní buňce. V části Následníci proveďte některou z následujících akcí:

Kliknutím na možnost Pouze přímí naleznete pouze ty buňky, na které je přímo odkazováno vzorci.

Kliknutím na možnost Všechny úrovně naleznete všechny buňky, na které je přímo nebo nepřímo odkazováno buňkami ve výběru.

Následníci

Buňky se vzorci, které odkazují na aktivní buňku

Kliknutím na možnost Pouze přímí naleznete pouze buňky se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku.

Kliknutím na možnost Všechny úrovně naleznete všechny buňky, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku.

Poslední buňka

Poslední buňka listu, která obsahuje data nebo formátování

Pouze viditelné buňky

Pouze buňky, které jsou viditelné v oblasti protínající skryté řádky nebo sloupce

Podmíněné formáty

Pouze buňky s použitými podmíněnými formáty. V části Ověření dat proveďte některou z následujících akcí:

Kliknutím na možnost Vše naleznete všechny buňky, pro které jsou použity podmíněné formáty.

Kliknutím na možnost Stejné naleznete buňky, které mají stejné podmíněné formáty jako právě vybrané buňky.

Ověření dat

Pouze buňky s použitými pravidly ověření dat

Kliknutím na možnost Vše naleznete všechny buňky, pro které je použito ověření dat.

Kliknutím na možnost Stejné naleznete buňky, které mají stejné ověření dat jako právě vybrané buňky.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×