Nakreslení obrazce pomocí nástroje Tužka, Čára, Oblouk nebo Volný tvar

Pomocí obrazců Obdélník, Elipsa, Oblouk, Volný tvar a Tužka můžete v aplikaci Visio vytvářet vlastní obrazce.

Budete-li chtít nový obrazec vyplnit barvou, bude potřeba vytvořit uzavřený obrazec. Jestliže použijete nástroj Obdélník nebo Elipsa, budou uzavřené obrazce vytvořeny automaticky. Ve výchozím nastavení jsou uzavřené obrazce vyplňovány plnou barvou.

A closed rectangle and an open triangle

V tomto příkladě je zelený obdélník uzavřený obrazec, protože je vyplněn plnou barvou. To, že trojúhelníkový obrazec není uzavřený, poznáte podle toho, že není vyplněn plnou barvou a vidíte přes něj pozadí kresby.

Co chcete udělat?

Nakreslení obdélníku nebo kruhu

Nakreslení vlastního obrazce

Úprava obrazce

Odstranění segmentu z obrazce

Přidání segmentu k obrazci

Změna tvaru obrazce

Vytvoření nového obrazce předlohy

Nakreslení obdélníku nebo kruhu

 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na šipku vedle možnosti Obdélník Nástroj Obdélník a proveďte jednu z následujících akcí:

  The Tools group on the Home tab

  • Chcete-li nakreslit obdélník, vyberte nástroj Obdélník.

  • Chcete-li nakreslit kruh nebo ovál, vyberte nástroj Elipsa.

 2. Přetáhněte myší obrazec na stránku výkresu.

 3. Chcete-li se vrátit ke standardním úpravám, klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko Ukazatel Tlačítko Ukazatel .

Začátek stránky

Nakreslení vlastního obrazce

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Návrh obrazce klikněte na šipku vedle možnosti Obdélník a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  Kde je karta Vývojář?

  Chcete-li otevřít kartu Vývojář, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klikněte na tlačítko Přizpůsobit pás karet.

  4. V podokně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte možnost Hlavní karty.

  5. V části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

 • Chcete-li nakreslit rovnou čáru, vyberte nástroj Čára.

 • Chcete-li nakreslit nepravidelný tvar, vyberte nástroj Volný tvar.

 • Chcete-li nakreslit křivku, vyberte nástroj Oblouk.

 • Při kreslení prvního segmentu klikněte na místo, kde má obrazec začínat, a pak táhněte myší, dokud nebude mít segment požadovanou velikost.

  • Po nakreslení segmentu se zobrazí Vrchol, vrcholy Vrchol obrazce obrazce.

 • Při kreslení druhého segmentu postupujte tak, že kliknete na Koncový bod prvního segmentu a budete táhnout myší.

 • Další segmenty kreslete tak, že kliknete na vrchol na konci posledního segmentu, který jste přidali, a budete táhnout myší.

  Poznámka:  Budete-li chtít nakreslení segmentu vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z. Segmenty jsou odstraňovány v opačném pořadí, než v jakém byly nakresleny.

 • Chcete-li obrazec uzavřít, táhněte myší z koncového bodu posledního vytvořeného segmentu až do místa vrcholu nacházejícího se na začátku prvního segmentu. Uzavřený obrazec poznáte podle toho, že bude najednou neprůhledný.

 • Chcete-li se vrátit do režimu standardních úprav, klikněte na kartě Domů ve skupině Nástroje na tlačítko Ukazatel Tlačítko Ukazatel .

Začátek stránky

Úprava obrazce

Většinu obrazců v systému Microsoft Visio 2010 můžete upravovat přidáním či odstraněním segmentů obrazce nebo změnou jejich tvaru.

Odstranění segmentu z obrazce

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Návrh obrazce klikněte na tlačítko Obdélník a vyberte nástroj Tužka Nástroj Tužka .

  Kde je karta Vývojář?

  Chcete-li otevřít kartu Vývojář, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klikněte na tlačítko Přizpůsobit pás karet.

  4. V podokně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte možnost Hlavní karty.

  5. V části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyberte obrazec, ze kterého chcete odstranit segment, klikněte na vrchol obrazce Vrchol obrazce , který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přidání segmentu k obrazci

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Návrh obrazce klikněte na tlačítko Obdélník a vyberte nástroj Tužka Nástroj Tužka .

  Kde je karta Vývojář?

  Chcete-li otevřít kartu Vývojář, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klikněte na tlačítko Přizpůsobit pás karet.

  4. V podokně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte možnost Hlavní karty.

  5. V části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

Vyberte obrazec, do kterého chcete přidat segment, přejděte ukazatelem myši na místo, kam chcete segment přidat, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte myší.

Na místě, kde jste na obrazec kliknuli, se zobrazí nový vrchol a je vytvořen nový segment.

Začátek stránky

Změna tvaru obrazce

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Návrh obrazce klikněte na tlačítko Obdélník a vyberte nástroj Tužka Nástroj Tužka .

  Kde je karta Vývojář?

  Chcete-li otevřít kartu Vývojář, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klikněte na tlačítko Přizpůsobit pás karet.

  4. V podokně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte možnost Hlavní karty.

  5. V části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyberte obrazec, klikněte na vrchol obrazce Vrchol obrazce , který chcete přesunout, a potom vrchol přetáhněte na novou pozici.

Začátek stránky

Vytvoření nového obrazce předlohy

Pokud budete chtít některé vlastní tvary opakované používat, můžete je nastavit jako obrazce předlohy. Chcete-li vlastní obrazec na obrazec předlohy převést, postupujte takto:

 1. V podokně Obrazce klikněte na možnost Další obrazce a vyberte vlastní vzorník nebo vytvořte nový vlastní vzorník výběrem možnosti Nový vzorník (americké jednotky) nebo Nový vzorník (metrické jednotky).

 2. Na stránce výkresu vyberte vlastní obrazec a přetáhněte ho myší do nového vzorníku v podokně Obrazce.

 3. Pokud budete chtít nový obrazec předlohy přejmenovat, klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši, vyberte možnost Přejmenovat předlohu a zadejte nový název předlohy obrazce.

 4. Kliknutím na tlačítko Uložit v podokně Obrazce můžete změny provedené ve vlastním vzorníku obsahujícím nový obrazec předlohy uložit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×