Nahrazení chybějících písem v publikaci

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud publikace obsahuje písma, které nejsou ve vašem počítači ani vložené do publikace, operačního systému Microsoft Windows poskytuje výchozí nahrazuje chybějících písem. Při otevření publikace v Publisheru, který obsahuje písma, která nejsou nainstalované v počítači, můžete vybrat možnost dočasně nebo trvale náhrada písem v počítači chybějících písem, které se používají v publikaci.

Náhrada písem je užitečná, když si přejete zobrazit publikace na jiném počítači a chcete mít jistotu, že text zůstal čitelný bez ohledu na to písmech jsou k dispozici na jiných počítačích. Chybějící znaky východoasijských jsou zvláštní případy a zpracování odděleně od jiných písem.

Ve většině případů způsobí náhrada písem změnu toku textu. Mohou se změnit konce řádků, odstavců a stránek, řádkování a dělení slov, a to i v případě, že se náhradní písmo podobá chybějícímu. Náhrada písem může mít výrazný vliv na rozložení publikace, a proto je vhodné se náhradě písem vyhnout nebo ji vypnout.

Co chcete udělat?

Přiřazení náhradních písem chybějících písem

Náhrada písem za chybějící znaky východoasijských jazyků

Vyhněte se náhrada písem

Vypnutí náhrada písem při tisku

Přiřazení náhradních písem k chybějícím písmům

Pokud je zapnutá náhrada písmem a uživatel nebo tisková služba otevře soubor v jiném počítači, ve kterém nejsou k dispozici použitá písma, systém Microsoft Windows nahradí vybraná písma tak, aby bylo možné text v publikaci číst.

 1. V dialogovém okně Načíst písma klepněte na tlačítko Náhrada písma.

  Poznámka: Pokud při otevření publikace není otevřeno okno Načíst Písma, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Nástroje komerčního tisku a klepněte na příkaz Písma. V dialogovém okně Písma klepněte na tlačítko Náhrada písma.

 2. V dialogovém okněNáhrada písma vyberte ze seznamu chybějící písmo.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li použít doporučená náhradní písma pouze pro tuto relaci, klepněte na přepínač Dočasně nahradit toto písmo pro zobrazení a tisk.

   Poznámka: Písma, která jsou v seznamu uvedena jako dočasná, nebudou s publikací uložena.

  • Chcete-li od této chvíle nahrazovat chybějící písma doporučenými náhradními písmy, klepněte na přepínač Trvale nahradit toto písmo v publikaci.

   Poznámka: Tato změna je trvalá a po klepnutí na tlačítko OK ji nebude možné vrátit zpět. Nainstalujete-li však později původní písmo, můžete je použít.

  • Chcete-li vybrat náhradní písmo, postupujte následujícím způsobem:

   1. Ze seznamu Nahradit písmem vyberte jiné písmo.

   2. Klepněte na přepínač Dočasně nahradit toto písmo pro zobrazení a tisk nebo Trvale nahradit toto písmo v publikaci.

Začátek stránky

Náhrada písem za chybějící znaky východoasijských jazyků

Pokud používané písmo neobsahuje určitý znak a není zaškrtnuto políčko Automaticky nahradit písmo chybějících znaků východoasijských jazyků (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti, karta Upravit), bude místo každého chybějícího znaku v textu zobrazen čtvereček.

Je-li políčko Automaticky nahradit písmo chybějících znaků východoasijských jazyků zaškrtnuto, je v aplikaci Microsoft Publisher automaticky použito místo chybějícího znaku východoasijských jazyků náhradní písmo. Políčko Automaticky nahradit písmo chybějících znaků východoasijských jazyků je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Máte-li v úmyslu vytisknout publikaci z daného počítače, doporučujeme ponechat políčko zaškrtnuté.

Pokud však hodláte publikaci přenést do jiného počítače nebo komerční tiskárny, je vhodné automatickou náhradu písma vypnout dříve, než začnete do publikace zadávat jakýkoli text. Pokud se místo chybějícího znaku zobrazí čtvereček, můžete jej nahradit jiným písmem s požadovaným znakem ručně.

Chcete-li se vyhnout použití náhrady písma znaků v publikaci komerční tiskárnou nebo jiným uživatelem, vložte písma v publikaci před odesláním k tisku.

Zapnutí nebo vypnutí funkce náhrady písma pro chybějící znaky východoasijských jazyků

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Úpravy.

 2. Zaškrtněte políčko Automaticky nahradit písmo chybějících znaků východoasijských jazyků nebo zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Zabránění náhradě písma

Chcete-li zachovat rozložení publikace (včetně konců řádků, odstavců a stránek, řádkování a dělení slov), je vhodné se náhradě písem vyhnout.

Chcete-li se vyhnout náhradě písma, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Vložení jsou písma TrueType v této publikaci. Po vložení jsou písma TrueType se ukládají v publikaci. Publikace s vložených písem můžete zobrazit a vytisknout v původní písmech i nainstalovali písma, která nejsou obvykle v počítači, který používáte.

  Poznámka: Je možné vložit pouze písma typu TrueType, a to pouze tehdy, jestliže jsou licencována pro vložení.

 • Přenášíte-li publikaci do jiného počítače, ověřte, že jsou v něm nainstalována písma, která jste použili v publikaci.

 • Pokud jste použili PostScript písem v publikaci a prováděnou do komerční tiskárny, požádejte tiskárny písma, které jste použili zda bude opatřit.

Začátek stránky

Vypnutí náhrady písem při tisku

Při tisku publikace na Jazyk PostScript tiskárně nahradí tiskárna postscriptovými písmy, která jsou k dispozici v tiskárně, všechna stejnojmenná písma TrueType použitá v publikaci. Může se tak změnit tok textu, což může způsobit nepředpokládané konce řádků, dělení slov a Přetečení a ve výsledku změnu vzhledu publikace. Chcete-li vypnout náhradu písem a použít pouze písma vložená v publikaci nebo nainstalovaná v počítači, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk a na kartu Podrobnosti o tiskárně.

 2. V poli se seznamem Název tiskárny klepněte na název postscriptové tiskárny, kterou chcete použít pro tisk konečného výstupu.

 3. Klepněte na tlačítko Upřesňující nastavení tiskárny a poté klepněte na kartu Grafika a písma.

 4. Ve skupinovém rámečku Písmo klepněte na přepínač Použít pouze písma publikace.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×