Na stránce vlastností sloupců (ADP)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností sloupce tabulky nebo sady výstupních sloupců zobrazení nebo vložené funkce.

Název tabulky

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí. Určuje název tabulky obsahující sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Vlastnost Název tabulky lze upravit pouze v Návrháři databáze, nikoli v Návrháři tabulky. Je-li v diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Název objektu

Tato vlastnost se nezobrazí, pokud pracujete s tabulkou. Určuje název zobrazení nebo vložené funkce obsahující výstupní sloupec, jehož vlastnosti jsou zobrazeny. Vlastnost Název objektu nelze upravit.

Název sloupce

Určuje název vybraného sloupce. Chcete-li zobrazit vlastnosti jiného sloupce, rozbalte seznam Název sloupce.

Pokud pracujete s tabulkou, zobrazuje se zde název jednoho z jejích sloupců. Pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí, zobrazuje se zde název výstupního sloupce.

Výraz

Platí jenom v případě, že pracujete v zobrazení nebo v řádku (funkce). Určuje výraz databáze ve sloupci výstup – sloupce, který se zobrazí v seznamu výstup funkci listu nebo v řádku. Pokud sloupec přímo odpovídá zdrojový sloupec, se zobrazí výraz vlastníka, název tabulky a název sloupce. Zobrazení nebo funkce obsahuje qty sloupce z tabulky sales , je výraz například dbo.sales.qty.

Pokud sloupec odpovídá odvozené sloupce v zobrazení nebo vložených funkce definované, zobrazí výraz odvození. Sloupec s názvem profit může mít například výraz revenue-expenses.

Popis

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Určuje textový popis vybraného sloupce. Hodnota je uložena jako rozšířená vlastnost serveru SQL Server.

Typ dat

Určuje datový typ vybraného sloupce.

Pokud pracujete se zobrazením nebo s vloženou funkcí, vztahuje se vlastnost Typ dat pouze na výstupní sloupce, které přímo odpovídají sloupcům podkladové tabulky, zobrazení nebo funkce. Jinými slovy, je-li výstupní sloupec odvozený, bude vlastnost Typ dat prázdná. U zobrazení a vložených funkcí nelze tuto vlastnost upravit.

Délka

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje délku vybraného sloupce.

S možnou hodnotou Null

Určuje, zda lze do sloupce zadávat hodnoty Null.

 • NULL     Hodnoty Null jsou povoleny.

 • NENÍ NULL     Nejsou povolené hodnoty Null.

Výchozí hodnota

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje výchozí hodnotu, která bude v tomto sloupci použita, vložíte-li do tabulky řádek, jenž v tomto sloupci neobsahuje žádnou hodnotu. Hodnotou tohoto pole může být hodnota výchozího omezení serveru SQL Server nebo název globálního omezení, ke kterému je tento sloupec vázán. Rozevírací seznam obsahuje všechny globální výchozí hodnoty definované v databázi. Chcete-li sloupec svázat s globální výchozí hodnotou, vyberte ji z rozevíracího seznamu. Chcete-li pro sloupec vytvořit výchozí omezení, zadejte výchozí hodnotu přímo ve formě textu.

Přesnost

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje maximální počet číslic u hodnot v tomto sloupci.

Měřítko

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje maximální počet číslic, které se v hodnotách v tomto sloupci mohou objevit za desetinnou čárkou.

Identita

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda SQL Server používá daný sloupec jako sloupec identity. Možné hodnoty:

 • No     Sloupec není použit jako sloupec identity.

 • Ano     Sloupec je použit jako sloupec identity.

 • Ano (nikoli pro)     Sloupec je použit jako sloupec identity kromě během agent replikace je vkládání dat do tabulky.

Základ pro identitu

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje počáteční hodnotu použitou ve sloupci identity. Tato vlastnost se vztahuje pouze na sloupce, u kterých je vlastnost Identita nastavena na hodnotu Ano nebo Ano (není určeno k replikaci).

Přírůstek pro identitu

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje přírůstek použitý ve sloupci identity. Tato vlastnost se vztahuje pouze na sloupce, u kterých je vlastnost Identita nastavena na hodnotu Ano nebo Ano (není určeno k replikaci).

Je RowGuid

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda SQL Server používá daný sloupec jako sloupec ROWGUID. Tuto vlastnost lze nastavit na hodnotu Ano pouze u sloupců identity.

Vzorec

(Pouze SQL Server verze 7.0 nebo vyšší) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje vzorec vypočítaného sloupce.

Řazení

(Pouze SQL Server 2000) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje pořadí řazení, které SQL Server standardně použije pro daný sloupec v případě, že jsou hodnoty v tomto sloupci použity k řazení řádků sady výsledků. Chcete-li použít výchozí pořadí řazení databáze, vyberte možnost <výchozí nastavení databáze>.

Formát

(Pouze SQL Server 2000) Určuje formát zobrazení sloupce. Chcete-li použít jiný formát, vyberte jej ze seznamu.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst použitý k zobrazení hodnot daného sloupce. Pokud vyberete možnost Automaticky, bude počet desetinných míst určen vybranou hodnotou vlastnosti Formát.

Vstupní maska

(Pouze SQL Server 2000) Chcete-li změnit vstupní masku, klepněte na toto textové pole a poté klepněte na tlačítko, které se objeví na jeho pravém okraji.

Titulek

(Pouze SQL Server 2000) Určuje textový popisek, který se ve výchozím stavu objeví ve formulářích používajících tento sloupec.

Indexované

(Pouze SQL Server 2000) Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje, zda pro daný sloupec existuje index. Možné hodnoty:

 • No     Index existuje ve sloupci.

 • Ano (duplicita OK)     Jedinečný index jednosloupcovou existuje ve sloupci.

 • Ano (bez duplicity)     Jedinečný index jednosloupcovou existuje ve sloupci.

Hypertextový odkaz:

(Pouze SQL Server 2000) Určuje, zda lze hodnoty obsažené v tomto sloupci interpretovat jako hypertextové odkazy.

Režim IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje stav IME (Input Method Editor) sloupce v situacích, kdy uživatel zadává do sloupce hodnoty. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Žádný ovládací prvek     Žádný ovládací prvek je výchozí hodnota.

 • On     Označuje zapnuté Editor IME a znaky a čínština, japonština, korejština, lze zadat jako hodnoty v tomto sloupci.

 • Vypnutí Označuje, že je že vypnutý editoru IME. Při zadávání hodnot do sloupce se chová klávesnice stejný jako režim angličtiny položky.

 • Zakázání     Podobně jako "Vypnuto", s tím rozdílem, že "Zakázat" uživatelé zapnutí editoru IME.

 • Hiragana     Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Katakana     Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Znaky s poloviční Platí pro Editor IME pro japonštinu pouze.

 • Alfanumerická s plnou šířkou     Platí pro japonštinu a korejština editoru IME pouze.

 • Alfa Platí pro japonštinu a korejština editoru IME pouze.

 • Převod mezi hangulem celé     Platí pro Editor IME pro korejštinu pouze.

 • Převod mezi hangulem     Platí pro Editor IME pro korejštinu pouze.

Režim Sentence editoru IME

(Pouze SQL Server 2000) Určuje, jaký další převod IME je použit při zadávání hodnot do sloupce. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Fáze předpovídání     Označuje základní úroveň převodu. Toto je výchozí hodnota.

 • Klauzule Plural     Podporuje převod další slovníky pomocí data zeměpisné a poštovní název.

 • Konverzace     Podporuje převod, které rozpozná konverzaci.

 • Žádná     Převod znaků je zakázán.

Furigana

(Pouze SQL Server 2000) Určuje sloupec, do kterého se ukládá ekvivalent textu zadaného uživatelem v abecedě Furigana. Když uživatel zadá do tohoto sloupce hodnotu, bude tato hodnota uložena a kromě toho bude do sloupce uvedeného v této vlastnosti uložen ekvivalent zadaného textu v abecedě Furigana.

Poštovní adresa

(Pouze SQL Server 2000) Určuje ovládací prvek nebo pole, ve kterém se zobrazí adresa odpovídající zadanému směrovacímu číslu nebo data čárového kódu zákazníka odpovídající zadané adrese.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×