Načtení vždy pouze jedné položky filtru sestavy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud sestavu kontingenční tabulky je připojen k externímu zdroji dat Open Database Connectivity (ODBC), která obsahuje velké množství dat, načítání dat může způsobit počítače k docházet dotazy ke zpomalení či paměti. Nechcete, aby tyto problémy, platí pro sestavu kontingenční tabulky k načtení jenom Zdrojová data potřebnou pro aktuální sadu hodnot v závislosti na vybrané položky filtru sestavy.

V tomto článku

Základní informace o načítání dat filtru sestavy

Načtení dat filtru sestavy pro každou položku nebo u všech položek

Přehled o načítání filtrovaných dat sestavy (kontingenční tabulky)

V Průvodci kontingenční tabulkou a grafem je možné nakonfigurovat filtr sestavy, který načte vybraná data z datového zdroje kontingenční tabulky, pomocí dialogového okna Upřesnit možnosti pole kontingenční tabulky. Když vytvoříte nebo Aktualizovat sestavu, aplikace Microsoft Office Excel ve výchozím nastavení načte pro kontingenční tabulku všechna zdrojová data, což zahrnuje i data, která jsou odfiltrována (a tudíž nejsou v sestavě zobrazena). Jestliže nakonfigurujete filtr sestavy, který načte data jen pro tu položku, kterou určíte ve filtru, můžete načítat menší množství dat podle skutečné potřeby. Pokaždé, když ve filtru zobrazíte jinou položku, načte se jen podmnožina dat pro tuto novou položku. Nakonfigurovat a posléze podle potřeby používat lze libovolné množství filtrů.

Ovlivnění výkonu

Je-li nakonfigurován filtr sestavy pro načtení dat jedné nebo více položek (ale ne všech), možnost (Vše) zahrnující úplnou množinu dat není k dispozici (je zobrazena šedě) a příkaz Zobrazit stránky filtru sestavy (který se zobrazuje na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka po klepnutí na šipku vedle položky Možnosti) také není k dispozici. Pokaždé, když vyberete jinou položku, načítáte méně dat, avšak stále musíte čekat na data, která se mají načíst. Jestliže se počítač odpojí od zdroje externích dat, nebudete moci vybrat jinou položku, dokud se ke zdroji dat znovu nepřipojíte. Tato možnost vám však umožní pracovat s mnohem větším objemem dat, než by bylo jinak možné.

Načítáte-li všechna data všech položek, operace počátečního načtení dat může trvat déle, ale poté můžete vybírat nové položky ve filtru kontingenční tabulky bez zpoždění, protože všechna data, která je třeba načíst, jsou již přítomna v paměti počítače. Můžete také otevřít shrnutí úplné množiny dat výběrem položky (Vše) a reorganizovat kontingenční tabulku za účelem použití filtrů kontingenční tabulky v jiných oblastech. Možnost (Vše) vám poskytuje maximální flexibilitu, pokud se celkové množství dat, které je třeba načíst, vejde do dostupné paměti počítače.

Přesunutí filtrů kontingenční tabulky

Pokud filtru sestavy, který je nakonfigurovaný na získání všech dat u všech položek do jiného umístění, například při pokusu o plaveckou popiskům řádků přetahování Excel se pokusí k načtení dat u všech položek a může docházet prostředky počítače. Uživatele můžete však zabránit v tím Další informace naleznete v části načíst sestavy filtrování dat pro každou položku nebo u všech položek.

Načtení dat položek, když filtr kontingenční tabulky není k dispozici

Tuto funkci nelze použít za následujících okolností:

 • Kontingenční tabulky založené na zdrojových datech z databází OLAP automaticky vytvářejí dotazy na data na základě potřeby, tuto funkci tudíž nepoužívají.

 • Kontingenční tabulka sdílí mezipaměť dat s jednou nebo několika jinými kontingenčními tabulkami.

 • Ovladač ODBC externí databáze, kterou jste dotazování parametrických dotazů nepodporuje. Ovladače ODBC, které jsou součástí všech Microsoft Office podporují parametrických dotazů. Můžete kontaktovat dodavatele ovladačů jiných výrobců rozhodnout, jestli jejich ovladače toto odborné pomoci.

Začátek stránky

Načtení filtrovaných dat kontingenční tabulky pro každou položku zvlášť nebo pro všechny položky najednou

Poznámka: Tuto funkci je možné používat pouze s kontingenční tabulkou, která je připojena ke zdroji dat ODBC. K dokončení následujícího postupu je třeba použít Průvodce kontingenční tabulkou a grafem.

 1. Spusťte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem stisknutím kláves ALT+D+P.

  Tip

  Chcete-li Průvodce kontingenční tabulkou a grafem přidat na panel nástrojů Rychlý přístup, použijte následující postup:

  1. Klepněte na šipku vedle tlačítka panelu nástrojů a potom klepněte na tlačítko Další příkazy.

  2. Ve skupinovém rámečku Zvolit příkazy z Vyberte Všechny příkazy.

  3. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

 2. V kroku 1 tohoto průvodce vyberte možnost Externí zdroj dat a potom klepnete na tlačítko Další .

 3. V kroku 2 tohoto průvodce klepněte na tlačítko Načíst data.

 4. Připojení ke zdroji dat.

  Další informace o připojení ke zdroji dat ODBC najdete v článku Pomocí aplikace Microsoft Query načíst externí data.

 5. V kroku 3 tohoto průvodce klepněte na tlačítko Rozložení.

 6. V dialogovém okně Rozložení přetáhněte jedno nebo více polí do oblasti Filtr sestavy.

 7. Pro každé pole filtru sestavy proveďte následující kroky:

  1. Poklepejte na pole.

   Zobrazí se dialogové okno Upřesnit možnosti pole kontingenční tabulky.

  2. Chcete-li po každém vybrání nové položky ve filtru kontingenční tabulky načíst pouze aktuální data, klepněte na možnost Dotaz na zdroj externích dat při výběru položky pole filtru sestavy (vyžaduje méně paměti).

   Chcete-li zabránit přesunutí pole filtru kontingenční tabulky do oblastí Popisky řádků, Popisky sloupců nebo Hodnoty, zaškrtněte políčko Zakázat přesun tohoto pole (doporučeno).

   Chcete-li se vrátit k výchozímu způsobu provádění operace, při kterém se ze zdroje dat načítají všechna data při každém výběru nové položky ve filtru kontingenční tabulky, klepněte na tlačítko Načíst externí data pro všechny položky pole filtru sestavy (rychlejší výpočty).

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×