Návrhy pro autokary

"Prezentující" ukazuje souhrnnou zprávu o uzavření zkoušky. 

Krok

Prezentace představuje způsob, jak sdílet důležitou zprávu. Autokar prezentující měří svůj hlas, protože:

 • Výzkum ukazuje, že když je to příliš rychlé, pochopení porozumění členům cílové skupiny a odvolání zprávy je snížené. 

 • Když je hlas příliš pomalý, může se cílová skupina ztratit zájem o materiál, což také může snížit porozumění a odvolání. 

 • Vaše tempo se zobrazuje v souhrnné zprávě s grafem, který ukazuje hrubý rozdíl v průběhu času.

V průběhu je třeba znát:

 • Na základě studijních studií a minulých akademických výzkumů společnost Presenter doporučuje, aby prezentující vystudovali 100 až 165 slov za minutu. Jedná se o rychlost, jakou jsme zkoušeli většinu cílových skupin, protože je nejjednodušší zpracovávat informace, které uslyší. Různí lidé však mohou pohodlně a jasně mluvit s různými sazbami, takže vaši publikum vám může snadno rozumět, že jste velmi velmi velmi obeznámeni. Pomocí autokaru se pak naučíte používat.

 • V průběhu zkoušky vám prezentující zaznamená tempo na základě posledních několika sekund. Tyto krátké měrné intervaly se v průběhu zkoušky pravděpodobně budou lišit.

 • Pokud Váš počítač nemá silné síťové připojení, může se v době, kdy prezentující uslyší, slyšet váš hlas, což by mohlo ovlivnit jeho schopnost přesně změřit rychlost řeči.

Jak

 • Než začnete nový snímek nebo oddíl prezentace, vezměte si hluboké zhluboka.

 • Zkuste naplánovat vhodnou přechodnou frázi, kterou můžete použít při přechodu na další snímek, a to i v případě jednoduchého pokusu, "můžeme přejít na" nebo "vědět o (předmětu dalšího snímku)." To vám může pomoct Calm, jak budete pokračovat. 

 • Rozpoznáváte, že vášeň, o které váš předmět myslíte, může způsobit, že budete rychle nebo pořád mluvit, ale vaši publikum nemusí být schopni s tím, co v takovém případě říkáte.

Slova pro výplň

Když sdělujete svému příběhu cílové skupině, zajistěte si, aby Zvuková zpráva Persuasive. Vagon prezentujícího poslouchá slova pro výplň, protože:

 • Výzkum naznačuje, že prezentující, kdo často používá slova pro vyplňování, je ve svých informacích návštěvníkům označen jako méně důvěrně. To zase umožňuje, aby byla cílová skupina méně spolehlivá v textu. 

 • Když používáte slova Filler jako běžnou část mluvené řeči, může dojít ke spojení nebo nevýhodné práci s vaší zprávou, pokud použijete moc. Pomocí této funkce se v průběhu času naučíte používat.

Jak

 • Chvíli počkejte, pokud si potřebujete okamžik shromáždit svoje myšlenky. 

 • Pokud se domníváte jako nerv, pomaleji si to zpomalí.

 • Chcete-li se svým materiálem lépe pohodlně, udělejte si před skutečnou prezentací čas na cvičení.

 • Pokud v přechodném průběhu najdete sami sebe pomocí slov pro výplň, poznamenejte si některé přechodné věty, které můžete použít.

Citlivé věty

"Prezentující": v těchto oblastech poslouchá pro kulturní a citlivé fráze tyto věty: postižení, věk, pohlaví, rasy, pohlavní orientace, duševní zdraví, citlivá témataa vulgární výrazy

 • Funkce pro výzkum naznačuje, že v nastavení prezentace, která používají témata citlivé na kulturní zacházení, mohou všichni účastníci zařazení do skupiny. Vaše zpráva přichází jasně, aniž by alienating členy cílové skupiny.

 • Tady je příklad v kategorii "pohlaví": věta "Potřebujeme více policejních policistů, aby se zachovala veřejná bezpečnost Autokar doporučuje používat místo toho pojem "policejní důstojníky", neboť tyto povinnosti jsou v samci i samice.

 • V moderní pracovní ploše se můžou alienate vaši publikum pomocí vulgárních slov ve formální prezentaci.

Jak

"Prezentující" vám dává jemný posun, který vám navrhne zvláštní náhradní podmínky pro určitá slova. V průběhu kurzu budete samozřejmě chtít, jaká slova použít v prezentaci. 

Poznámka: Prezentující zaautokaru transcribes váš hlas na text a vyhodnotí ho. Někdy dojde k přepisu chyb. Je možné, že se nejedná o nějaký jazyk, který není zahrnut, nebo je určitý jazyk chybně vnímaný jako nezahrnutý. 

Typy posunu přezkoumaných autokarem:

Systematick

Popis

Postižení

Před postižením zvýrazní osobu jako první.

Stáří

Odkazování na věk člověka je možné vyvnímat jako vyloučení nebo zmenšení osoby.

Pohlaví

Jazyk specifický pro pohlaví je možné vnímat jako vyloučení, projmutí nebo stereotyp.

Sexuální orientace

Pohlavní orientace osoby by měla být pouze v případě potřeby.

Časování

Snažte se předejít používání zastaralých a potenciálně urážlivých podmínek pro rasy nebo etnických.

Duševní zdraví

Snažte se vyhnout se podmínkám, které by mohly být urážlivé osobám s problémy souvisejícími s duševním postižením.

Etnický slurs

Slurs jsou insinuations nebo tvrzení o osobě, která je pravděpodobně Insult, nebo může poškodit pověst osoby.

Originalitu

Výzkum ukazuje, že když prezentující opakuje rozšířené příkazy ze snímku, členové cílové skupiny mají za to, že ztratí zájem. Je to více pasivní – méně se zabývá prezentací. Když se to stane, je obtížnější si zprávu zapamatovat.

Jak

 • Nečtou nahlas dlouhé dávky textu. Umožněte posluchačům číst ho sami. Shrňte nebo vysvětlete význam textu.

 • Je to vše, aby se opakovaly kratší bity textu ze snímku, například název nebo bod odrážky.

Čísla na snímcích:

Pokud máte snímek s velkým množstvím čísel, která jste načetli nahlas, neidentifikuje zaslaný prezentující tuto akci jako čtení snímku. Častěji než ne, čtení číselných dat usnadňuje ostatním uživatelům, aby tuto informaci zřetelně zrušil. 

Podívejte se také na

Vyzkoušení prezentace s autokarem

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×