Návrh zobrazení optimalizovaného pro tisk

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablony formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath, které vytvoříte, jsou určeny k tomu, aby byly otevřeny a vyplněny online, a to buď přímo v aplikaci InfoPath, nebo pomocí webového prohlížeče. Uživatelé ovšem mohou požadovat tisk kopie vyplněného formuláře pro osobní záznamy nebo z důvodu archivace. Je proto vhodné ověřit, zda bude formulář dobře vypadat i po vytištění. Budete se například chtít přesvědčit, zda se ovládací prvky na šabloně formulářů vejdou mezi okraje tištěné stránky a zda je text na vytištěném formuláři čitelný.

Navíc můžete pomocí podokna úloh Zobrazení vytvořit zvláštní verzi šablony formulářů, tzv. zobrazení pro tisk, která je určena speciálně pro účely tisku.

Tento článek obsahuje informace o tom, jak vytvořit návrh zobrazení pro tisk pro šablonu formulářů, a další metody pro vytváření šablon formulářů, které bude možné snadno vytisknout.

V tomto článku

Rozdíl mezi tiskem šablony formulářů a formuláře

Úvod do zobrazení pro tisk

Návrh zobrazení pro tisk založeného na existujícím zobrazení

Návrh zobrazení pro tisk specificky pro aplikaci Word

Rozdíl mezi tiskem šablony formulářů a formuláře

Šablonu formuláře můžete vytisknout, abyste získali obecný přehled o vzhledu ovládacích prvků a dalších objektů na vytištěné stránce, nebo za účelem ověření nastavení tisku, například záhlaví a zápatí. Při tisku šablony formulářů z Režim návrhu se mohou na vytištěné šabloně formulářů zobrazit určité položky, například tlačítka, které se ve skutečnosti nezobrazí, když uživatel formulář založený na vaší šabloně formulářů vytiskne.

Když uživatel tiskne formulář vytvořený podle vaší šablony formulářů, provede aplikace InfoPath ve formuláři určitá nastavení nebo odebere některé položky, které nemají v tištěné verzi smysl. Ve vytištěném formuláři se například nezobrazí informační text Vložit položku, který se ve výchozím nastavení zobrazuje pod opakujícími se tabulkami. Nevytisknou se ani ovládací prvky typu tlačítko, položky seznamu nebo šipky posuvníku, protože tyto položky ztrácejí na vytištěné stránce význam.

Začátek stránky

Úvod do zobrazení pro tisk

Přestože šablony formulářů slouží především k získávání dat z formulářů v elektronickém formátu, můžete vytvořit zobrazení pro tisk, což je zobrazení, které je určeno právě pro tisk. Může to být užitečné v případě, že chcete, aby uživatelé vytiskli formuláře v určitém rozložení nebo aby mohli vytisknout pouze konkrétní části formuláře.

Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, je možné vytvořit zobrazení pro tisk u každého z nich. Můžete také určit jedno zobrazení pro tisk, které bude platit pro všechna zobrazení v šabloně formulářů. Jestliže například šablona formulářů obsahuje tři různá zobrazení, můžete vytvořit zobrazení pro tisk, ve kterém budou shrnuty klíčové informace z každého z uvedených zobrazení do jediné tištěné stránky.

Chcete-li vytvořit zobrazení pro tisk a spojit ho s existujícím zobrazením, můžete klepnout na odkaz Vytvořit verzi tohoto zobrazení pro tisk v podokně úloh Zobrazení. Po klepnutí na tento odkaz provede aplikace InfoPath následující akce:

 • Vytvoří nové (prázdné) zobrazení s názvem Verze pro tisk – název, kde název je název zobrazení, na kterém je zobrazení pro tisk založeno.

 • Přidruží zobrazení pro tisk k zobrazení, na kterém bylo založeno. Toto přidružení je zaznamenáno v dialogovém okně Zobrazit vlastnosti na kartě Nastavení tisku. Řekněme například, že jste vytvořili zobrazení pro tisk, které je založeno na zobrazení Schválení ve vaší šabloně formulářů. Poté, co uživatelé klepnou na tlačítko Tisk v zobrazení Schválení, vytiskne aplikace InfoPath obsah zobrazení Verze pro tisk – Schválení.

Po vytvoření můžete zobrazení pro tisk nastavit tak, aby odpovídalo požadovanému způsobu zobrazení formuláře při tisku. Obvykle to lze provést zkopírováním a vložením ovládacích prvků z jiných zobrazení v šabloně formulářů do zobrazení pro tisk. V případě potřeby lze v zobrazení pro tisk některé ovládací prvky nahradit jinými. Můžete například nahradit rozevírací seznam, ve kterém jsou ve výchozím nastavení položky seznamu skryty, standardním seznamem, ve kterém jsou položky ve výchozím nastavení zobrazeny. Tím se na vytištěném formuláři zobrazí všechny položky. V dialogovém okně Zobrazit vlastnosti také můžete pro zobrazení pro tisk zadat vlastní možnosti tisku, například záhlaví, zápatí a okraje stránek.

Začátek stránky

Návrh zobrazení pro tisk založeného na existujícím zobrazení

Ve výchozím nastavení dojde k tomu, že když uživatel vytiskne formulář, ke kterému není přidruženo konkrétní zobrazení pro tisk, je vytištěno zobrazení, které je aktuálně zobrazeno v počítači uživatele. Pokud vytvoříte zobrazení pro tisk, vytiskne aplikace InfoPath místo aktuálního zobrazení toto zobrazení pro tisk. Jako zobrazení pro tisk lze nastavit jakékoli existující zobrazení. Následující postup vysvětluje, jak používat existují zobrazení jako základ pro zobrazení pro tisk.

 1. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Spravovat zobrazení.

 2. V seznamu Vyberte zobrazení v podokně úloh Zobrazení klepněte na zobrazení, pro které chcete vytvořit zobrazení pro tisk.

 3. V seznamu Akce klepněte na možnost Vytvořit verzi tohoto zobrazení pro tisk.

 4. V dialogovém okně Vytvořit verzi pro tisk zadejte název zobrazení pro tisk a klepněte na tlačítko OK.

 5. V podokně úloh Zobrazení poklepejte na zobrazení pro tisk.

 6. V dialogovém okně Zobrazit vlastnosti vyberte požadované možnosti na kartě Nastavení tisku a Vzhled stránky a klepněte na tlačítko OK. Můžete například zadat výchozí nastavení okrajů zobrazení pro tisk nebo přidat záhlaví či zápatí.

 7. Chcete-li přepnout do původního zobrazení, klepněte v podokně úloh Zobrazení na název zobrazení v seznamu Vyberte zobrazení.

 8. Chcete-li vybrat veškerý obsah zobrazení, stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 9. Chcete-li výběr zkopírovat do schránky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 10. Chcete-li přepnout do zobrazení pro tisk, klepněte v podokně úloh Zobrazení na název zobrazení v seznamu Vyberte zobrazení.

 11. Chcete-li výběr z původního zobrazení vložit do zobrazení pro tisk, stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 12. Odstraňte všechny ovládací prvky nebo prvky rozložení, které nepotřebujete, nebo přidejte další ovládací prvky.

  Tip: Chcete-li rychle určit, zda se ovládací prvky a další prvky návrhu vejdou na vytištěnou stránku, můžete klepnutím na příkaz Vodítko šířky stránky v nabídce Zobrazit podél pravé strany šablony formuláře zobrazit vodítko šířky stránky. Vodítko šířky stránky je přerušovaná svislá čára v šabloně formuláře, která označuje pravý okraj tištěné stránky na základě výchozí tiskárny pro počítač.

 13. Chcete-li do zobrazení pro tisk přidat konce stránek, klepněte na místo, kde má začínat nová stránka, a potom v nabídce Vložit klepněte na příkaz Konec stránky.

  Poznámka: Konec stránky se zobrazí jako přerušované vodorovné čáry do šablony formuláře. Pokud náhled šablony formuláře neuvidíte tato přerušovaná čára nebo jiných označení konec stránky. Konec stránky bude vliv formuláře založené na šabloně formuláře zobrazíte kliknutím na Náhled Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

Začátek stránky

Návrh zobrazení pro tisk specificky pro aplikaci Word

Pokud jste zkušeným návrhářem formulářů kdo rozumí technologií XML, můžete vytisknout Průvodce přidáním zobrazení pro Word vytvořit založený na Microsoft Office Word zobrazení pro tisk, tisk dat formuláře přímo z aplikace Word. Vám umožní využít výhod oblast tisku funkce, které jsou k dispozici ve Wordu. K tomuto účelu musí mít přístup na existující soubor transformace XSL (XSLT), transformace dat v šabloně formuláře do formátu, který je vhodné pro tisk z Wordu. Při tisku formuláře, který obsahuje zobrazení Word pro tisk dat ve formuláři vytiskne přímo z aplikace Word. Soubor XSLT musí být vytvořen pomocí účtu Microsoft Office Word 2003 nebo Microsoft Office Word 2007.

Poznámka: Další informace o vytváření souboru XSLT najdete v nápovědě k Microsoft Office InfoPath 2003 Software Development Kit (SDK). V SDK obsahuje nástroj s názvem aplikace InfoPath do Wordu průvodce, který umožňuje tisk dat formuláře aplikace InfoPath pomocí aplikace Word 2003 a Word 2007. Vyhledejte v aplikaci InfoPath 2003 SDK, najdete pod odkazy v části Viz také.

 1. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Spravovat zobrazení.

 2. V části Akce v podokně úloh Zobrazení klepněte na možnost Průvodce přidáním zobrazení pro tisk v aplikaci Word.

 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci přidáním zobrazení pro tisk v aplikaci Word a zadejte soubor XSLT, který chcete použít pro zobrazení pro tisk v aplikaci Word.

 4. V seznamu Vyberte zobrazení v podokně úloh Zobrazení klepněte na zobrazení, pro které chcete vytvořit zobrazení pro tisk v aplikaci Word, a klepněte na tlačítko Zobrazit vlastnosti.

 5. Klepněte na kartu Nastavení tisku.

 6. V seznamu Vyberte existující zobrazení, které se bude používat při tisku tohoto zobrazení klepněte na požadované zobrazení pro tisk v aplikaci Word.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×