Návrh formuláře pro sloučení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí slučování formulářů vaši uživatelé konsolidovat data z mnoha různých formulářů do jednoho formuláře. To je užitečná, když uživatelé chtějí porovnat nebo souhrny dat z několika souvisejících formulářů. Například může být užitečné pro správce, jehož týmu vyplní týdenní výkazy sloučení dat z těchto formulářích do jednoho souhrnné sestavy pro svůj ředitele.

V tomto článku

Způsoby, že uživatelé mohou sloučení formulářů

Důležité informace o návrhu

Akce sloučení pro pole a skupiny

Definování vlastních korespondence nastavení ovládacích prvků

Způsoby, že uživatelé mohou sloučení formulářů

Umístění formuláře určuje, jak uživatel můžete sloučit je s jinými formami. Následující seznam uvádí různá místa uložení formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath a jak uživatelé sloučit formulářů, které jsou uložené v těchto umístěních:

 • Místní jednotku pevného disku nebo umístění v síti    Uživatel musí prvním otevření formuláře v aplikaci InfoPath. Tento formulář se nazývá cílového formuláře, protože se formulář, do kterého budou sloučeny jiných formulářů. Uživatel potom klikne Sloučit formuláře v nabídce soubor a k výběru další formuláře – s názvem zdroj formuláře – pro sloučení s cílového formuláře.

  Poznámka: Můžete také otevřete nový prázdný formulář a použít stejný postup, který Pokud chcete sloučit prázdný formulář s další formuláře založené na této šabloně.

 • Knihovna dokumentů na webu služby SharePoint    Formuláře mohou být uloženy v knihovně dokumentů na webu Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Office Forms Server 2007. V nabídce Zobrazit v knihovně dokumentů, kde jsou uloženy formuláře můžete uživatel vybrat zobrazení Sloučení dokumentů a vyberte formulářů, které chce sloučit. Při slučování formulářů tímto způsobem, není nutné pro uživatele se nejdřív otevřete formulář cílové podle popisu v předchozím příkladu.

  Poznámka: Při návrhu Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem mohou uživatelé vyplňovat formuláře založené na této šabloně pomocí webového prohlížeče. Postup pro slučování formulářů v knihovně Sharepointu, které jsou založeny na šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem je stejná jako slučování formulářů, které uživatelé otevřít a vyplňte v aplikaci InfoPath.

 • E-mailových formulářů aplikace InfoPath v Microsoft Office Outlook 2007    Uživatele můžete sloučení více formulářů z v rámci Office Outlook 2007 výběrem v zobrazení složky, kde jsou uloženy formuláře a potom klikněte na Sloučit formuláře v nabídce Akce.

Poznámka: Když uživatelé sloučení formulářů, nejsou odstraní původní formuláře. Data ze sloučené formuláře se přidá do cílového formuláře. Doporučujeme, aby uživatelé uložit cílového formuláře s sloučená data jako nový formulář tak, aby přepsat data v původní podobě.

Začátek stránky

Důležité informace o návrhu

Teď máte zkušenosti s způsoby, které mohou uživatelé sloučit formuláře založené na umístění formuláře, je důležité pochopit, jak můžete povolit určité ovládací prvky pro podporu sloučení a jak je kombinovat data z jednotlivých polí při sloučení formulářů. Tyto informace – spolu s pochopení jak uživatelé plánování používání sloučená data – je klíčové části Vytvoření šablon formulářů, které uživatelům umožňují snadno sloučení formulářů.

Když přidáte ovládacího prvku do šablony formuláře, je vázaný na pole nebo skupinu v šabloně formuláře Zdroj dat. Pokud vytvoříte novou, prázdnou šablonu formuláře, zdroje dat se vytvoří při přidávání ovládacích prvků. Pokud navrhnout šablonu formuláře, který je založený na zdroji externích dat, například schéma XML nebo webové služby, třeba ovládací prvky, které přidáte do šablony formuláře vázaný na pole nebo skupiny daného zdroje dat.

Pokud zapnete nastavení sloučení pro ovládací prvek, ve skutečnosti povolit nastavení sloučení pro pole nebo skupiny, který ovládací prvek vázaný. Nastavení sloučení lišit v závislosti na pole nebo skupiny a jeho datový typ. Některé typy polí nebo skupin nepodporují sloučení.

Chcete-li lépe porozumět tomu, jak funguje slučování formulářů, představte si navržený šabloně formulář vyúčtování výdajů obsahující textové pole vázané na neopakující se pole ve zdroji dat, který používá datový typ text. Toto pole se používá k ukládání každý uživatel obchodní odůvodnění zaznamenané náklady. V tomto příkladu jsme pole účel volání a svázat ovládacího prvku textového pole s nápisem Obchodní účely .

Představte si, že tří uživatelů – Jan Kelly, Jan Novák a Petr Lazecký – vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře. V poli Obchodní účely Jan typy konference, Jan typy, Navštěvujte blog o zákazníkaa Petry typy Služebních cest. Vzhledem k tomu ovládací prvky textové pole, které používají datový typ text nepodporují slučování dat ve výchozím nastavení, správce, kteří sloučí tyto formuláře vyúčtování výdajů, uvidí jenom jednu hodnotu v poli Obchodní účely – hodnota, která byla obsaženy v cílovém formuláři. Ano například při jeho Petry formuláře cílového formuláře, pouze hodnotu zadanou Petry se zobrazí ve formuláři sloučené pro toto pole.

Přizpůsobením nastavení sloučení pro pole nebo skupiny, který ovládací prvek vázaný na mohou uživatelé sloučit toto pole uživatele nebo skupiny dat z více formulářů. V tomto příkladu můžete přizpůsobit nastavení sloučení pro ovládací prvek Firmy Purpose textové pole tak, aby uživatelé mohli sloučení dat z formuláře, které obsahují pole. Upravit nastavení sloučení dalších povolením oddělovače mezery mezi jednotlivé sloučené hodnoty. Oddělovač může být mezeru, čárku, středník, svislou čáru, konec řádku, konce odstavce nebo podtržení. Například pokud Jan zadá konference v poli Obchodní účely , Jan typy, Navštěvujte blog o zákazníkovi, Petry typy Služební cestěa povolíte sloučení tohoto pole a zadejte čárku oddělovač výsledné sloučená data budou Zobrazit jako služební cesty, navštěvujte blog o zákazníkovi, konference (Pokud Petry prvku formuláře formuláři cílové).

Poznámka: Mezeru se automaticky přidá za čárkou a středník oddělovače.

Při přidání že oddělovač můžou pomoct rozlišit určitých hodnot, můžete dál přizpůsobit, jak sloučení dat tím, že přidáte předponu jedinečné pro každou hodnotu, která je součástí pole nebo skupiny. Když přidáte předponu, můžete vybrat hodnotu z jiného pole nebo zadat Funkce, který chcete použít jako předponu. Určení zdrojový původních dat uživatelům umožňují přidáte předponu. Například povolit jméno osoby, která vyplňování formuláře – hodnotu zadanou do jiného pole – zobrazovat jako předponu hodnoty obsažené v jiné pole. Při sloučení několika formulářů hodnoty ze zdrojového formuláře se zobrazí sloučené hodnoty a tyto hodnoty budou mít identifikátory.

Například pokud identifikovat pole obsahujícího jméno uživatele jako předpona a vytvořte propojit funkci, která přidá dvojtečky za každý výskyt daná hodnota, uživatelé můžete snadno zorientujete v tom kdo zadána hodnota i po sloučení několika formulářů. V tomto příkladu formuláře Petr Lazecký je cílový formulář výsledné stanovené dat se zobrazí jako Služební cesty Jan Novák: navštivte zákazníka Jan Kelly: konference.

Poznámky: 

 • Tuto předponu není přidána do cílového formuláře – Petr Lazecký formuláře v tomto případě – chcete-li předejít sčítání nadbytečné předpony Pokud sloučená data se uloží ve formuláři a potom znova sloučený formulář.

 • Při sloučení formulářů aplikace InfoPath, které máte uložené na pevném disku nebo umístění v síti, Sharepointového webu nebo e-mailových formulářů aplikace InfoPath v Office Outlook 2007, výsledný sloučená data zobrazený v opačném pořadí od pořadí jakém jste vybírali formulářů. Třeba když uživatel vybere tři formulářů, počínaje Janův, pak slouží k výběru Petry na a potom na alternativní ve formuláři výsledné obsahující sloučená data, Jan je data se zobrazí nejdřív následuje Petry jeho data a poté Janův.

 • Kromě přizpůsobení nastavení sloučení jednotlivých ovládacích prvků, můžete taky zakázat slučování pro celou šablonu formuláře zabránit uživatelům v sloučení formuláře založené na této formulářů. Když zakážete slučování formulářů, uživatelé, kteří vyplňte formulář nemají přístup k příkazu Sloučit formuláře v nabídce soubor.

 • Zajistit, aby formulář šablony správně nakonfigurované sloučení jiných formulářů, otestujte pomocí publikování šablony formuláře a potom vytváření a ukládání minimálně pět formuláře založené na šabloně formuláře s ukázkovými daty. Po uložení formuláře, otevřete šablonu formuláře v režimu návrhu a potom klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní. V režimu náhledu sloučit ukázkové formuláře. Pokud formulářům sloučit správně, můžete publikování šablony formuláře a povolit uživatelům vytvářet formuláře založené na šabloně formuláře.

 • Uživatelům poskytnout postup při sloučení formulářů. Tento postup můžete vyvíjet při testování šablony formuláře pro sloučení.

Začátek stránky

Akce sloučení pro pole a skupiny

Následující akce sloučení lišit v závislosti na typu dat pole nebo skupiny.

Při konfiguraci hromadné korespondence nastavení pro každý typ pole nebo skupiny můžete zvolit Ignorovat hodnoty ve formulářích zdroje a Udržovat hodnoty v cílovém formuláři, nebo zvolte nastavení vlastní hromadné korespondence. Následující tabulka popisuje nastavení vlastní sloučení pro každý typ pole nebo skupiny.

Typ pole nebo skupiny

Nastavení k dispozici sloučení

Příklady ovládací prvky, které můžete vázaný na tento typ pole

Neopakující pole

 • Sloučit hodnoty v cílovém formuláři s hodnotami z formuláře zdroje

  • Přeskakovat prázdné pole

  • Přidat oddělovač mezi položkami

  • Přidat předponu k jednotlivých položek

 • Textové pole

 • Rozevírací seznam

 • Pole se seznamem

Opakujícímu se poli

 • Vložení hodnoty ze zdrojových formulářích před datem start_date nebo po hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdné pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Výběr více položek seznamu

Neopakující XHTML pole

 • Sloučit hodnoty v cílovém formuláři s hodnotami z formuláře zdroje

  • Přeskakovat prázdné pole

  • Přidat oddělovač mezi položkami

  • Přidat předponu k všechny požadované položky a naformátovat text předpony

Pole s formátovaným textem

Opakujícímu se poli XHTML

 • Vložení hodnoty ze zdrojových formulářích před datem start_date nebo po hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdné pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Tabulka s opakováním

Pole atribut

 • Nahrazení hodnoty v cílovém formuláři hodnotu ze zdrojového formuláře

  Když uživatel vybere více formulářů, bude hodnota z posledního formuláře, který uživatel vybere hodnota, která se zachová v cílovém formuláři. Když uživatel vybere tři formulářů, počínaje Janův, pak slouží k výběru Petry na a potom na alternativní, data z pole atribut, který je v prvku Jan formuláře, nahradí se původní hodnoty v cílovém formuláři.

  Poznámka: V závislosti na operačním systému osoby, která sloučí formuláře se můžou lišit uchovaného hodnotu.

 • Sloučit hodnoty v cílovém formuláři s hodnotami z formuláře zdroje

  • Přeskakovat prázdné pole

  • Přidat oddělovač mezi položkami

  • Přidat předponu k jednotlivých položek

Všechny ovládací prvky můžete mít typ pole atribut.

Neopakující skupiny

 • Sloučit hodnoty v cílovém formuláři s hodnotami z formuláře zdroje

 • Oddíl

 • Nepovinný oddíl

Opakující se skupinou

 • Vložení hodnoty ze zdrojových formulářích před datem start_date nebo po hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdné pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Výběr více položek seznamu

 • Tabulka s opakováním

Začátek stránky

Definování vlastních korespondence nastavení ovládacích prvků

Definovat vlastní korespondence nastavení ovládacích prvků standardní s opakováním pomocí postupů v této části.

Poznámka: Pokud zapnete nastavení sloučení pro ovládací prvek, ve skutečnosti povolit nastavení sloučení pro pole nebo skupiny, který ovládací prvek vázaný. Nastavení sloučení lišit v závislosti na pole nebo skupiny a jeho datový typ. Některé typy polí nebo skupin nepodporují sloučení. Úpravou vlastností pro pole nebo skupinou ve zdroji dat můžete taky změnit nastavení sloučení. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo skupinu v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce klikněte na Vlastnosti a na kartě pravidla a hromadné korespondence klikněte na Sloučit nastavení.

Standardní ovládací prvky zahrnují ovládací prvky, které obvykle přidružit shromažďování a zobrazování informací. Tyto možnosti řízení zahrnout textová pole, seznamy, tlačítka a zaškrtávací políčka. Ovládací prvky s opakováním a volitelné obsahují ovládací prvky seznam tabulky s opakováním, opakující se oddíly a volitelné oddíly. Tyto možnosti řízení umožňují uživatelům vkládat položky seznamu, řádky, sady záznamů a volitelné informace při vyplňování formuláře. Například v šabloně formuláře vyúčtování výdajů, můžete tabulku s opakováním umožníte uživatelům přidat tolik řádků je nutné zadat jejich určitý počet položek výdajů.

Poznámky: 

 • Některé ovládací prvky je vázaný na pole, které nelze sloučit. Hodnoty ve ovládací prvky pro výběr data nebo zaškrtávací políčka například nelze sloučit, protože typ dat, které obsahují nelze sloučit. Ovládací prvky, které obsahují digitální podpisy můžete nikdy sloučit, protože tím byste platnost digitální podpis.

 • Některé ovládací prvky obsahují další možnosti. Přizpůsobování nastavení sloučení pro ovládací prvek RTF, je vybrat písma a možnosti formátování.

Definovat vlastní korespondence nastavení standardní ovládacích prvků

Standardní ovládací prvky zahrnují textová pole s formátovaným textem a polích se seznamem. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklikejte na ovládací prvek, který chcete upravit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V části sloučení formulářů klikněte na Sloučit nastavení.

 4. V části Akce pro toto pole klikněte na hodnoty v cílovém formuláři s hodnotami z zdrojových formulářích kombinovat.

 5. Aby se vyloučila pole, které neobsahují data, klikněte v části Možnosti sloučení, zaškrtněte políčko Přeskakovat prázdné pole (doporučeno).

 6. V seznamu oddělovač položek vyberte oddělovač, který se zobrazí mezi hodnotami v ovládací prvek, který se zobrazí ve formuláři cílové.

  Podrobné technické informace

  Přidání oddělovač pomáhá uživatelům určit uživatele, který zadal data při sloučení dat z více formulářů. Například výběr čárkou (",") určitý ovládací prvek způsobí data z ovládacího prvku je čárkami při sloučení více formuláře založené na šabloně formuláře.

 7. Přidáte předponu před každou hodnotu, která se zobrazí v ovládacím prvku uživatelé sloučit formuláře založené na této šabloně, zaškrtněte políčko před každou položku s a klikněte na položku, kterou chcete založit předponu.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vložit vzorec proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použití pole ve vzorci, klikněte na Vložit pole nebo skupinu, klikněte na pole, které chcete použít v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

   • Použití funkce ve vzorci, klikněte na tlačítko Vložit funkci vyberte funkci, kterou chcete použít v dialogovém okně Vložit funkci a klikněte na tlačítko OK.

    Tip: Pokud funkce vyžaduje parametry, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, klikněte na OK, do pole vzorec v dialogovém okně Vložit vzorec, poklikejte na funkci, kterou jste přidali a klikněte na dané pole nebo Skupina. Odkazy na další informace o funkcích v části Viz také.

   • Pokud chcete vložit hodnotu nebo matematický operátor do vzorce, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace v poli vzorec.

  Operace

  Symbol

  Add

  +

  Odčítání

  -

  Násobení

  *

  Dělit

  /

  • Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je mezera před a po dělení. Pokud operátor dělení, které neobsahují mezery před a za ni, InfoPath považovat "/" jako oddělovač XPath umístění postup spíše než jako operátor dělení.

  • Chcete-li zkontrolovat vzorec pro správné syntaxe v dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na Ověřit vzorec.

Definovat vlastní korespondence nastavení standardní oddílu

Standardní oddíly jsou kontejnery pro další ovládací prvky. Oddíly můžete neobsahoval žádný z ovládací prvky v podokně úloh ovládací prvky, včetně dalších oddílů. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklikejte na oddíl, který chcete změnit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti oddílu klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V části sloučení formulářů klikněte na Sloučit nastavení.

 4. V části Akce pro tuto skupinu klikněte na Sloučit obsah skupiny ve formulářích zdrojové a cílové (výchozí).

  Poznámka: Nastavení sloučení pro každé pole a skupiny v této skupině bude určovat, jak data jsou sloučena.

Definovat vlastní korespondence nastavení pro opakující se prvky a oddíly

Opakující se prvky zahrnují oddíly s tabulky a seznamy s odrážkami opakováním. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklikejte na ovládací prvek, který chcete upravit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V části sloučení formulářů klikněte na Sloučit nastavení.

 4. V části Akce pro tuto opakující se skupinu klikněte na Vložit skupiny ze zdrojových formulářích do cílového formuláře (výchozí).

 5. Určit umístění skupiny ze zdrojových formulářích v cílovém formuláře, klikněte v části Možnosti vložení, klikněte na Po skupiny v cílovém formuláři nebo před ve formuláři cílové skupiny.

 6. Aby se vyloučila prázdné hodnoty ze sloučené formulářů, zaškrtněte políčko Odebrat prázdné skupiny (doporučeno).

 7. Sloučit skupiny, jejichž ovládací prvky obsahují stejné hodnoty, a tím snižuje redundance, zaškrtněte políčko Sloučit skupiny stejné hodnoty pole a klikněte na tlačítko vedle pole k porovnání vyberte pole, která chcete sloučit.

Definování nastavení vlastní sloučení volitelné oddíly

Volitelné oddíly obsahují další ovládací prvky. Uživatelé můžou vložení nebo odebrání volitelné oddíly při vyplňování formuláře. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklikejte na ovládací prvek, který chcete upravit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V části sloučení formulářů klikněte na Sloučit nastavení.

 4. V části Akce pro tuto skupinu klikněte na Sloučit obsah skupiny ve formulářích zdrojové a cílové (výchozí).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×