Návrh šablony formuláře založené na databázi Microsoft SQL Server

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete navrhnout šablonu formuláře, můžete pracovat s databáze Microsoft SQL Server data dotazu nebo dotaz a odeslat data.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Než začnete

Návrh šablony formuláře

Konfigurace možností odeslat

Základní informace

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení, s názvem hlavní datové připojení, a pokud chcete mít jedno nebo více sekundárního datového připojení. V závislosti na své cíle formuláře mohou datové připojení dotazu nebo odeslání dat formuláře ke zdroji externích dat, například databáze Microsoft SQL Server nebo webové služby.

Když navrhnout šablonu formuláře, který je založený na databáze aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří hlavní Zdroj dat do skupin, které obsahují pole dotazu a datová pole a datového připojení dotazu jako hlavní datové připojení pro šablonu formuláře. Tato pole a skupiny odpovídají způsobu uložení dat v tabulkách v databázi. Pole dotazu s daty zadané uživatelem, chcete-li omezit výsledky dotazu na záznamy, které odpovídají data v polích dotazu. Pokud formuláře založené na této šabloně používá hlavní datové připojení, InfoPath vytvoří dotaz pomocí data v polích dotazu. InfoPath pošle dotaz prostřednictvím datového připojení dotazu. Databáze vrátí výsledek dotazu zpátky do formuláře prostřednictvím datového připojení dotazu. Výsledky dotazu se budou zobrazovat do datových polí, které lze upravovat pomocí ovládacích prvků, které jsou vázaný na těchto polí.

Vzhledem k tomu datová struktura dotazu a datových polí se musí shodovat způsobu uložení dat v databázi, nelze měnit těchto polí a skupin na hlavní zdroj dat. Do kořenové skupiny v hlavním zdroji dat můžete přidat jenom pole nebo skupiny. Odkazy na další informace o zdrojích dat v části Viz také.

Formuláře můžete odeslat data do databáze pomocí formuláře hlavní datové připojení, pokud formulář založen na šabloně formuláře a databázi splňovat následující kritéria:

 • Šablona formuláře není šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem    InfoPath nevytvoří datové připojení pro odesílání hlavní datové připojení, pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud chcete povolit uživatelům odeslat data ve formátu, který je založený na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem, pomocí webové služby, se kterými spolupracuje databáze.

 • Levá tabulka v každou dvojici souvisejících tabulek v hlavní zdroj dat obsahuje primárního klíče    Nejméně jeden relací pro každou dvojici souvisejících tabulek musí obsahovat primární klíč z levá tabulka.

 • Žádná datová pole v hlavním zdroji dat formuláře úložiště velké binární datový typ.    Aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání, pokud dotaz obsahuje pole, která mohou být uloženy velké binární datový typ, například obrázky, obrázky, objekty OLE, příloh, datový typ memo Office Access nebo datový typ SQL Text.

Pokud aplikace InfoPath povolí datové připojení pro odesílání, mohou uživatelé můžou odeslat data v datových polí do hlavního zdroje dat do databáze. Pokud se aplikace InfoPath datové připojení pro odesílání, můžete upravit možnosti odeslání formuláře založené na této šabloně.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Návrh šablony formuláře, který je založený na databázi, máte možnost navrhování Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Aplikace InfoPath vytvoří datového připojení dotazu jako datového připojení v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem. Však šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem se nedají konfigurovat umožníte uživatelům odeslání dat do databáze. Proto pokud jsou návrhem šablony formuláře založené na databázi SQL serveru a chcete, aby uživatelé odesílání dat formuláře do databáze pomocí datového připojení, nemůžete této šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem.

Začátek stránky

Než začnete

Navrhnout šablonu formuláře založené na databázi SQL serveru, musíte tyto informace od správce databáze:

 • Název serveru, který obsahuje databázi připojíte šablony formuláře.

 • Název databáze, který budete používat s touto šablonou formuláře.

 • Ověřování vyžaduje databáze. Databáze můžete použít ověřování systému Windows nebo ověřování serveru SQL Server a zjistit, jak uživatelé můžete získat přístup k databázi.

 • Název tabulky, která obsahuje data, která se má zpráva poslat nebo formuláře, který zobrazí data z formuláře. Toto je primární tabulky. Pokud chcete používat víc než jednu tabulku v databázi, musíte na názvy těchto, podřízené tabulky. Budete potřebovat názvy polí v podřízené tabulky s relacemi s poli primární tabulky.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu, je potřeba postupujte takto:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Při vytváření šablony formuláře, který je založený na databázi aplikace InfoPath vytvoří datové připojení dotazu jako datového připojení mezi šabloně formuláře a databází. Tento proces automaticky vytvoří šablony formuláře hlavní zdroj dat.

 2. Přidání jednoho nebo více ovládacích prvků a zobrazení výsledků dotazu    Umožňuje uživatelům zobrazit a upravit data pole v hlavním zdroji dat při otevření formuláře můžete přidat ovládacího prvku do šablony formuláře a potom ovládací prvek svázán s polem ve zdroji dat hlavní.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový, v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte na šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na databázi.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

  Poznámka: Průvodce datovým připojením nepovolí datového připojení pro odesílání v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje uživatelům odesílat data k databázi z formuláře založené na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem dodejte sekundárního datového připojení webové služby, které funguje s databází. Odkazy na další informace o sekundárního datového připojení v části Viz také.

 5. Klikněte na OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klikněte na Vybrat databázi.

 7. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klikněte na Nový zdroj.

 8. V seznamu druh zdroj dat Opravdu chcete připojit k klikněte na Microsoft SQL Server a klikněte na tlačítko Další.

 9. Do pole název serveru zadejte název serveru s databáze SQL serveru.

 10. V části přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud databáze určuje, kdo má přístup podle přihlašovacích údajů použitých v síti Microsoft Windows, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

  • Pokud databáze určuje, kdo má přístup na základě zadané uživatelské jméno a heslo, které se zobrazí od správce databáze, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a potom zadejte svoje uživatelské jméno a heslo Uživatelské jméno a Heslo polí.

 11. Klikněte na tlačítko Další.

 12. V seznamu Vyberte databázi obsahující data, která se má klikněte na název databáze, kterou chcete použít, zaškrtněte políčko připojit k určité tabulky, klikněte na název primární tabulky a klikněte na tlačítko Další.

 13. Na další stránce průvodce zadejte název souboru, který obsahuje informace o připojení do pole Název souboru a klikněte na tlačítko Dokončit uložte toto nastavení.

  Pokud chcete používat další tabulky v dotazu datové připojení, můžete přidat další tabulky na této stránce průvodce.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klikněte na název podřízené tabulky a klikněte na tlačítko Další. InfoPath se pokusí nastavit vztahy porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte vztah a pak klikněte na Odebrat vztah. Přidání relace, klikněte na Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klikněte na název každého související pole ve sloupci odpovídajících a potom klikněte na OK.

  3. Klikněte na Dokončit.

  4. Pokud chcete přidat další podřízené tabulky, opakujte tento postup.

 14. Klikněte na tlačítko Další.

 15. Na poslední stránce průvodce zadejte název datového připojení. Tento název se zobrazí v seznamu zdroje dat v podokně úloh Zdroj dat.

 16. Pokud šablony formuláře splňuje požadavky na v části základní informace , tato stránka průvodce výskyt znamená, že aplikace InfoPath povolená datového připojení pro odesílání hlavní datové připojení. Pokud chcete změnit název datového připojení pro odesílání, zadejte nový název do příslušného okna. Pokud chcete uživatelům umožnit odesílání že dat formuláře do druhého odeslat datové připojení, které přidáte do šablony formuláře později, klikněte na zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odesílání u tohoto připojení.

  Poznámka: Pokud šablona formuláře nesplňuje požadavky v části Přehled , aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání a zaškrtněte políčko Povolit odesílání pro toto připojení a zadejte název připojení pro odesílání není k dispozici (zakázáno). Pokud aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání, bude mít datového připojení pro šablonu formuláře dotazu datové připojení.

Krok 2: Přidání jednoho nebo více ovládacích prvků a zobrazení výsledků dotazu

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek na vaší šabloně.

 3. V dialogovém okně Vazba ovládací prvek vyberte skupinu nebo pole, které mají být ovládací prvek vázat.

Začátek stránky

Konfigurace možností odeslat

Pokud vaše šablona formuláře a tabulky, které jste vybrali v Průvodci datovým připojením požadavkům v části základní informace , aplikace InfoPath konfiguruje šablony formuláře odešlete data prostřednictvím datového připojení. Pokud se rozhodnete sdělit nám to datové připojení pro odesílání, InfoPath nakonfiguruje šablony formuláře tak, aby uživatelé mohli odesílat dat do databáze a přidá tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat do souboru nabídka při vyplňování formuláře. Aplikace InfoPath také konfiguruje šablony formuláře tak, aby při uživatelé odesílat formuláře, zůstal tento formulář otevřený a zobrazí se zpráva s uživateli, který označuje, zda byla úspěšně odeslání formuláře. Můžete změnit text na tlačítko Odeslat a chování po odeslání formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

  1. Pokud chcete změnit jméno tlačítko Odeslat, které se zobrazí na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat, který se zobrazí v nabídce soubor při vyplňování formuláře, zadejte nový název do pole Titulek v Odeslat Možnosti dialogové okno.

   Tip: Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku na toto tlačítko a příkaz, zadejte znak ampersand (&) před znak, který chcete použít jako klávesové zkratky. ALT + B přiřadit jako klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat a příkaz, zadejte například & deslat.

 2. Pokud nechcete, aby lidi, aby použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na položku Odeslat nabídky a tlačítko na panelu nástrojů odeslat.

  1. Ve výchozím nastavení po odeslání formuláře aplikace InfoPath ponechá formulář otevřený a zobrazí zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře. Chcete-li změnit výchozí chování, klikněte na položku Upřesnit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Zavřete formulář nebo vytvořte nový prázdný formulář po odeslání dokončené formuláře, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Po odeslání.

   • Pokud chcete vytvořit vlastní zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře, zaškrtněte políčko použít vlastní zprávy a zadejte svoje zprávy v polích na úspěšné a o chybě.

    Tip: Umožňuje zprávu do pole na selhání sdělte uživatelům, co dělat, když nemohou odeslat formuláře. Můžete například navrhnout, aby uživatelé uložení formuláře a obrátit pro další pokyny.

   • Pokud nechcete zobrazit zprávu po odeslání formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úspěšné a neúspěšné zprávy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×