Návrh šablony formuláře pomocí nastavení v knihovně datových připojení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku se dozvíte, jak navrhnout šablonu formuláře, který je založený na stránce nastavení uložené v knihovně datových připojení na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007, které můžete dotazu nebo odeslat data.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu

Návrh šablony formuláře s datové připojení pro odesílání

Základní informace

Sekundárního datového připojení je jakékoli datové připojení k externímu zdroji dat, které přidáte do šablony formuláře. Datové připojení se liší od hlavní datové připojení, která se vytvoří při navrhování šablony formuláře založené na databáze, webové služby nebo nastavení v knihovně připojení. Přidejte sekundárního datového připojení jenom při splnění nelze dotazu nebo odešlete data prostřednictvím datového připojení.

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení, s názvem hlavní datové připojení, a pokud chcete mít jedno nebo více sekundárního datového připojení. V závislosti na své cíle formuláře mohou datové připojení dotazu nebo odeslání dat formuláře ke zdroji externích dat, například databáze Microsoft SQL Server nebo webové služby.

Pokud navrhujete několik šablon formulářů používajících podobné datových připojení, zvažte použití soubor datového připojení místo abyste vytvářeli datového připojení k externímu zdroji dat u každé šablony formuláře. Tímto způsobem, musíte aktualizovat pouze jeden soubor datového připojení při změně informace o připojení pro sadu šablon pro odpovídajícího formuláře. Například Obsah přesouvaných šablon formulářů ze sítě test k síti výrobní, musíte aktualizovat data nastavení připojení jenom jednou v knihovně připojení namísto aktualizace datového připojení v jednotlivých šablonách formulářů. Pokud formuláře založené na šabloně formuláře, který používá soubor datového připojení používá datové připojení, datové připojení automaticky aktualizován nové nastavení.

Soubor datového připojení je soubor XML pomocí souboru .xml nebo UDCX příponu, který obsahuje informace o připojení pro jeden externí zdroj dat. Tento soubor uložený v knihovně datových připojení na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Soubor datového připojení se vytvoří vývojář nebo když převedete datové připojení v existující šablony formuláře do soubor datového připojení kliknutím na tlačítko Převést v dialogovém okně Datových připojení (nabídkaNástroje ).

Výhody používání soubory datových připojení, patří:

 • Stejný soubor datového připojení, může používat více formulářů, takže není nutné k vytvoření stejného datového připojení přímo u každé šablony formuláře.

 • Je-li změnit nastavení umístění nebo připojení k externímu zdroji dat, potřebujete aktualizovat jenom soubor datového připojení, nikoli každou šablonu formuláře.

 • Soubor datového připojení může obsahovat alternativní ověřovací informace, které lze serverem při vyplňování formuláře pomocí webového prohlížeče.

 • Formuláře založené na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem vyplňované v prohlížeči můžete připojit k serverům v jiné doméně pouze u datových připojení, která používají soubory datových připojení.

Microsoft Office InfoPath používá datové připojení soubory, které následují za univerzální datové připojení verze 2.0 formátu. Tato verze je podmnožina verze 1.0 formátu používaný v aplikaci Microsoft Office FrontPage a v aplikaci Microsoft Excel. Aplikace InfoPath nelze použít soubory datových připojení ve verze 1.0 formátu.

Při vytváření šablony formuláře, který je na základě nastavení v souboru datového připojení aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří datové připojení, které je založeno na stránce nastavení v knihovně datových připojení. Pokud soubor datového připojení obsahuje nastavení pro datové připojení dotazu, aplikace InfoPath vytvoří hlavního formuláře Zdroj dat pomocí pole dotazu, datová pole a skupiny, které odpovídají způsobu uložení dat v okně Externí data zdroje, který odkazuje nastavení v souboru datového připojení. Pole dotazu obsahují data, která používá zdroje externích dat k určení toho, co odešlete formulář. Výsledky dotazu se budou zobrazovat do datových polí. Umožníte uživatelům k vytvoření dotazu s externím zdrojem dat aplikace InfoPath přidá tlačítko Spustit dotaz do šablony formuláře.

Protože datová struktura dotazu a datových polí se musí shodovat způsobu uložení dat ve zdroji externích dat, nelze změnit existující pole a skupin na hlavní zdroj dat. Do kořenové skupiny v hlavním zdroji dat můžete přidat jenom pole nebo skupiny.

Pokud používáte nastavení pro datové připojení pro odesílání, InfoPath umožňuje tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní příkazu Odeslat v nabídce soubor formuláře založené na této šabloně. To umožňuje uživatelům odeslat data ve formulářích ke zdroji externích dat.

Začátek stránky

Než začnete

Abyste mohli navrhnout šablonu formuláře, který je založený na stránce nastavení v knihovně datových připojení, je potřeba tyto údaje ze Správce knihovny datových připojení a od vývojáře soubor datového připojení:

 • Umístění webu Office SharePoint Server 2007 s knihovnou připojení.

 • Název souboru datového připojení v knihovně datových připojení, který chcete použít.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením dotazu

Abyste mohli navrhnout šablonu formuláře, který je založený na soubor datového připojení s nastavením pro datové připojení dotazu, postupujte takto:

 1. Návrh šablony formuláře, který je založený na soubor datového připojení    Tento krok vytvoří hlavního zdroje dat pro šablonu formuláře se příslušná pole a skupiny, které jsou založeny na stránce nastavení v souboru datového připojení.

 2. Přidání ovládacího prvku do šablony formuláře, který se zobrazí výsledky dotazu    Zobrazit data uložená v polích a skupin v hlavní zdroj dat uživatelů, budete muset přidání ovládacího prvku do šablony formuláře a potom ovládací prvek svázán s polem dotazu nebo datového pole v hlavním zdroji dat.

Krok 1: Návrh šablony formuláře založené na soubor datového připojení

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový, v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte na Šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na Knihovna připojení.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klikněte na OK.

 6. V seznamu webů v Průvodci datovým připojením klikněte na název webu na serveru Office SharePoint Server 2007 obsahující knihovna datových připojení.

  Přidání webu do seznamu

  1. Klikněte na Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klikněte na Přidat.

  3. Do pole Adresa URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu webů v Průvodci datovým připojením.

  5. Klikněte na OK.

  6. Klikněte na Zavřít.

 7. Klikněte na název knihovny datových připojení zobrazit seznam souborů datových připojení, klikněte na název datového připojení souboru, který chcete použít pro toto připojení dat a klikněte na tlačítko Další.

 8. Pokud jste vybrali soubor datového připojení s nastavením připojení k webové službě požádat další stránka průvodce můžete zadat ukázkové hodnoty všech parametrů rozhodnout, která pole nebo skupiny, které chcete přidat do sekundární zdroj dat.

  Jak na to?

  1. Vyberte parametru v tabulce Parametry a potom klikněte na Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. V poli Ukázka hodnota zadejte hodnotu, že uživatel může použít pro toto pole a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup pro každý parametr v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfiguraci datového připojení webové služby v Průvodci datovým připojením aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a požadavky Web služby (soubor Description Language WSDL). Soubor WSDL obsahuje schématu pomocí webové služby. Webová služba odpoví na žádost tak, že tento soubor aplikace InfoPath. Pro přidání příslušná pole a skupiny do sekundární zdroj dat v šabloně formuláře aplikace InfoPath používají informace v tomto souboru. Pokud aplikace InfoPath najde typu neznámý prvek v souboru WSDL, InfoPath používá ukázková data k určení definici typu neznámý prvek a potom přidá odpovídající pole a skupiny do sekundární zdroj dat.

 9. Pokud externí zdroj dat odkazuje nastavení vrátí Microsoft ADO.NET DataSet, na další stránce průvodce zeptá, jestli chcete zahrnout informace o změnách, když uživatelé odesílání dat formuláře. Ve většině případů nechejte zaškrtnuté políčko Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout změnit informace při odesílání dat a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Tato stránka v Průvodci se zobrazí, pouze pokud nastavení webové služby a Web služby (soubor Description Language WSDL) označuje, že webová služba vrátí sadu ADO.NET.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a potom klikněte na Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku na zobrazení dat v poli

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek na vaší šabloně.

 3. V dialogovém okně Vazba ovládacího prvku vyberte pole, které mají být ovládací prvek vázat.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datové připojení pro odesílání

Obsahuje-li soubor datového připojení nastavení pro datové připojení pro odesílání, můžete nakonfigurovat šablony formuláře umožníte uživatelům odesílání dat formuláře prostřednictvím datové připojení. Až to uděláte, InfoPath přidá tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat nabídky soubor. Možnosti odeslání formuláře můžete nakonfigurovat v dialogovém okně Možnosti odeslání (nabídkaNástroje ). Možnosti odeslání nakonfigurovaná stejným způsobem, jako kdybyste navržený šablony formuláře založené na databázi nebo webové služby. Odkazy na další informace o návrhem šablony formuláře, který je založený na databázi nebo webové služby v části Viz také.

 1. V nabídce soubor klikněte na Návrh šablony formuláře.

 2. V části Navrhnout nový v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte na Šablonu formuláře.

 3. V seznamu na základě klikněte na Knihovna připojení.

 4. Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klikněte na OK.

 6. V seznamu webů v Průvodci datovým připojením klikněte na název webu na serveru Office SharePoint Server 2007, který obsahuje knihovnu připojení.

  Přidání webu do seznamu

  1. Klikněte na Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klikněte na Přidat.

  3. Do pole Adresa URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu webů v Průvodci datovým připojením.

  5. Klikněte na OK.

  6. Klikněte na Zavřít.

 7. Klikněte na název knihovny datových připojení zobrazit seznam souborů datových připojení, klikněte na název datového připojení souboru, který chcete použít pro toto připojení dat a klikněte na tlačítko Další.

 8. Pokud jste vybrali soubor datového připojení s nastavením připojení k webové službě požádat další stránka průvodce můžete zadat ukázkové hodnoty všech parametrů určit nejlepší pole nebo skupinu, které chcete přidat do sekundární zdroj dat.

  Jak na to?

  1. Vyberte parametru v tabulce Parametry a potom klikněte na Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. V poli Ukázka hodnota zadejte hodnotu, že uživatel může použít pro toto pole a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup pro každý parametr v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Podrobné technické informace

  Při konfiguraci datového připojení webové služby v Průvodci datovým připojením aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a požadavky Web služby (soubor Description Language WSDL). Soubor WSDL obsahuje schématu pomocí webové služby. Webová služba odpoví na žádost tak, že tento soubor aplikace InfoPath. Pro přidání příslušná pole a skupiny do sekundární zdroj dat v šabloně formuláře aplikace InfoPath používají informace v tomto souboru. Pokud aplikace InfoPath najde typu neznámý prvek v souboru WSDL, InfoPath používá ukázková data k určení definici typu neznámý prvek a potom přidá odpovídající pole a skupiny do sekundární zdroj dat.

 9. Na další stránce průvodce zadejte popisný název datového připojení a klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×