Návrh části šablony pro opakované použití ve více šablonách formulářů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit návrh určité části šablony, kterou následně rozešlete ostatním návrhářům ve vaší organizaci, aby je mohli použit ve svých šablonách formulářů. Tato metoda je užitečná, když chcete zajistit jednotný návrh pro více šablon formulářů.

Představte si například že řídíte tým, který se zabývá návrhem a údržbou sady formulářových šablon, z nichž každá musí obsahovat logo společnosti a několik textových polí určených pro sběr kontaktních informací od uživatelů. Navrhnete-li logo a ovládací prvky jako soubor s částí šablony (formát XTP), můžete tento soubor uložit do společného umístění a potom informovat členy týmu o jeho dostupnosti. Jakmile si členové týmu přidají část šablony do podokna úloh Ovládací prvky, objeví se pod nadpisem Vlastní a bude možné ji přidat do šablony formuláře.

Chcete-li změnit existující část šablony, otevřete ji, proveďte požadované změny, potom ji uložte a rozešlete ostatním návrhářům. Jakmile si návrháři přidají nejnovější verzi části šablony do podokna úloh Ovládací prvky, budou ji moci použít ve svých šablonách formulářů. Otevřou-li šablonu formuláře, která bude obsahovat starší verzi části šablony, vyzve je aplikace Microsoft Office InfoPath k aktualizaci této části šablony její nejnovější verzí.

V tomto článku

Základní informace o částech šablony

Funkce nedostupné v částech šablony

Návrh části šablony

Opakované použití návrhu existující části šablony

Základní informace o částech šablon

Část šablony je část šablony formuláře, kterou lze uložit pro opakované použití ve více šablonách formulářů. Typická část šablony se skládá z ovládacích prvků a Zdroj dat a mohou také obsahovat funkce, jako jsou datová připojení, Ověření dat a pravidla.

Vytvořením a používáním částí šablon zajistíte jednotný tón, strukturu a chování šablon formulářů v organizaci. Personální oddělení například může používat ve všech svých šablonách formulářů jednoduchou část šablony nazvanou Kontaktní informace.

Část šablony v šabloně formuláře

Obsah části šablony se zobrazí v ovládacím prvku oddílu v šabloně formuláře. Část šablony z oddílu běžná můžete rozlišit, protože slova oddílu (část šablony: název) zobrazit jako popisek oddíl kde název je název části šablony.

Chcete-li navrhnout část šablony, v podokně úloh Navrhnout šablonu formuláře zaškrtněte místo políčka Šablona formuláře políčko Část šablony. Když otevřete část šablony, zobrazí se v záhlaví aplikace InfoPath předpona (Návrh části šablony) označující, že se nacházíte v režimu návrhu části šablony.

Na rozdíl od šablony formuláře není nutné dokončenou část šablony publikovat. Místo toho ji uložte do souboru částí šablony (formát XTP). Potom lze soubor ve formátu XTP zpřístupnit ostatním návrhářům, kteří budou část šablony používat. Můžete například zkopírovat soubor .xtp na souborový server ve vaší podnikové síti a následně odeslat e-mailovou zprávu ostatním návrhářům formulářů. V této zprávě uveďte účel části šablony a její umístění a uveďte, jak ji lze přidat do podokna úloh Ovládací prvky aplikace InfoPath.

Když návrhář vloží část šablony do šablony formuláře, stane se tato část součástí šablony formuláře a lze ji podle potřeby dále upravovat.

Poznámka: Neexistuje způsob, jak zabránit návrhářům v možnosti úpravy části šablony potom, co byla vložena do šablony formuláře. Jestliže si nepřejete, aby ostatní mohli upravovat část šablony, upozorněte na to dopředu při její distribuci.

Aby bylo možné vložit část šablony do šablony formuláře aplikace InfoPath, návrháři ji musí nejprve pomocí Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku přidat do podokna úloh Ovládací prvky. Po dokončení průvodce se část šablony zobrazí v podokně úloh Ovládací prvky pod nadpisem Vlastní.

Část šablony pod nadpisem Vlastní v podokně úloh Ovládací prvky

Chcete-li změnit část šablony, otevřete ji v režimu návrhu aplikace InfoPath, proveďte požadované změny a potom část šablony znovu uložte. Aktualizovanou část šablony je třeba poslat ostatním návrhářům formulářů, kteří již použili původní verzi této části šablony. Návrháři mohou pomocí Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku přidat aktuální verzi části šablony do podokna úloh Ovládací prvky. Po provedení této akce je třeba otevřít každou šablonu formuláře, které se aktualizace týká, a pomocí aplikace InfoPath nahradit původní část šablony novější verzí.

Poznámka: Pokud vaše organizace vytvoří velkého počtu částech šablony, je možné vytvářet úložiště částí šablon, které jsou přístupné z běžného místa v podnikové síti, například ve sdílené složce, na webový server nebo v knihovně formulářů najdete na webu Microsoft Windows SharePoint Services. Je možné ji nakonfigurovat nastavení aplikace InfoPath v registru tak, aby částech šablony se automaticky zobrazí v podokně úloh ovládací prvky pro uživatele, kteří mají nainstalovanou aplikaci InfoPath. Dosáhnete toho, budete muset pracovat s oddělení informačních technologií informace nebo se někoho, kdo je zodpovědný za správu aplikace InfoPath ve vaší organizaci. Další informace o tomto tématu najdete v dokumentaci aplikace InfoPath na Microsoft TechNet. TechNet je zdrojem využívající odborníky úspěšně plán nasazení, Správa a podpory produktů společnosti Microsoft.

Začátek stránky

Funkce nedostupné v částech šablony

Při návrhu části šablony je třeba mít na paměti některá omezení. Některé funkce nejsou v částech šablon podporovány, například možnost vytváření více zobrazení nebo možnost zadat globální nastavení šablony v dialogovém okně Možnosti formuláře. S výjimkou ovládacích prvků ActiveX lze v částech šablon použít všechny ovládací prvky. Funkce, které nejsou v částech šablon podporovány, jsou při návrhu části šablony v uživatelském rozhraní skryty.

Následující ovládací prvky, funkce a nastavení nejsou v částech šablon podporovány:

 • Ovládací prvky ActiveX

 • Barevná schémata

 • Obrázky na pozadí

 • Datová připojení odesílající data

 • Nastavení technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)

 • Skript a spravovaný kód

 • Funkce pro psaní kódu, například program Microsoft Script Editor

 • Průvodce publikováním

 • Průvodce exportem

 • Některé funkce související se zobrazením, včetně možnosti vytvářet více zobrazení, zobrazení určená jen pro čtení, výchozí zobrazení a zobrazení pro tisk

 • Některé funkce související s tiskem, včetně možnosti určování nastavení stránky a vytváření záhlaví a zápatí

 • Některé funkce týkající se šablony formuláře jako celku, včetně možnosti zadávání digitálních podpisů, používání vlastních podoken úloh, úrovní zabezpečení a nastavení vlastního chování při uložení a otevření

 • Možnost používání zaškrtávacího políčka Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu k načtení chyb a upozornění generovaných serverem pro části šablon navrhovaných pro šablony formulářů kompatibilní s prohlížeči

Můžete navrhnout šablonu formuláře, kterou lze otevřít pomocí aplikace InfoPath nebo webového prohlížeče. Pokud je možné šablonu formuláře otevřít pomocí webového prohlížeče, jedná se o šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Podobně je možné navrhnout část šablony pro použití v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči. V tomto případě budete mít při navrhování části šablony k dispozici méně ovládacích prvků a funkcí než v případě navrhování části šablony určené pro použití výhradně v aplikaci InfoPath. Je tomu tak proto, že používání některých ovládacích prvků a funkcí není podporováno v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Začátek stránky

Návrh části šablony

V dialogovém okně Navrhnout formulář můžete místo šablony formuláře vybrat návrh části šablony. Jestliže to provedete, budou funkce aplikace InfoPath, které nejsou podporované pro části šablony, buď skryté nebo nepřístupné, takže nebudete mít možnost je použít.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Část šablony.

 3. V galerii Založený na vyberte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li při návrhu části šablony definovat současně Zdroj dat, klepněte na možnost Prázdný.

  • Chcete-li za zdroj dat pro část šablony použít dokument XML (formát XML) nebo Schéma XML (formát XSD), klepněte na možnost XML nebo schéma.

   Poznámka: Pokud základní část šablony v dokumentu nebo XML schéma XML aplikace InfoPath naplní podokno úloh Zdroj dat s poli a skupiny, které Mapovat elementy XML v dokumentu nebo schématu. Zdroj dat je uzamčený. V závislosti na dokument nebo schéma není možné přidat nové pole nebo skupiny do části nebo všechny zdroje dat nebo změnit některé aspekty existující pole a skupiny.

 4. Chcete-li, aby část šablony byla kompatibilní s aplikací InfoPath Forms Services, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  V aplikaci InfoPath se otevře nová část šablony.

 6. Navrhněte část šablony.

 7. Po dokončení návrhu části šablony klepněte v nabídce Soubor na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Opakované použití návrhu existující části šablony

Chcete-li založit návrh nové části šablony na existující části šablony, je třeba otevřít existující část šablony, v dialogovém okně Vlastnosti části šablony změnit její název a uložit novou část šablony pod odlišným názvem souboru. Změníte-li název části šablony v dialogovém okně Vlastnosti části šablony, ID části šablony se automaticky aktualizuje. Toto ID od sebe odlišuje jednotlivé části šablony.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klikněte v části Otevřít šablonu formuláře na odkaz V tomto počítači.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte položku Části šablony aplikace InfoPath.

 4. Vyhledejte část šablony, kterou chcete otevřít, klikněte na ni a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

 5. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Vlastnosti.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti části šablony zadejte nový název do pole Název části šablony.

  Provedete-li tuto akci, identifikační text v poli ID části šablony bude odpovídat novému názvu. ID části šablony je automaticky generováno aplikací InfoPath a musí být pro každou nově vytvořenou část šablony jedinečné.

 7. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako a zadejte nový název souboru pro část šablony.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×