Návod pro publikování sešitu aplikace Excel jako „jediné správné verze“

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvoření sešitu aplikace Excel obsahující "jednu verzi pravdy" vyžaduje spolupráci správce webu SharePoint, autora sešitu a různých koncových uživatelů. Tento článek slouží jako návod, který popisuje základní proces publikování zabezpečeného sešitu obsahujícího "jednu verzi pravdy", dále popisuje kdo je za co zodpovědný a kde lze získat více informací popisující podrobnosti implementace.

V tomto článku

Co je "jedné verze pravdy"?

Krok 1: Příprava

Krok 2: Vytvoření knihovny dokumentů na webu služby SharePoint

Krok 3: Definování důvěryhodných zdrojů v Excel Services

Krok 4: Nastavení oprávnění

Krok 5: Vytvoření souboru Office Data Connection

Krok 6: Zpřístupněte knihovna datových připojení v aplikaci Office Excel 2007

Krok 7: Vytváření a publikování sešitu Microsoft Office Excel 2007

Krok 8: Zobrazení "jedné verze pravdy"

Co je „jediná správná verze“?

Běžným požadavkem při publikování sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007, který je propojen na externí zdroj dat na serveru Excel Services, je zajistit, aby měli uživatelé vždy k dispozici zobrazení konzistentní sady hodnot a výsledků vzorce a aby se v sešitu používaly bezpečné a aktuální informace o připojení. Tomu se někdy říká získání „jediné správné verze“.

Pokud například každé čtvrtletí synchronizujete data rozpočtu mezi různými odděleními za účelem dosažení souhrnu rozpočtu v celé společnosti, je nutné zajistit, aby všichni pracovali se spolehlivými a konzistentními daty. Díky tomu bude zajištěno, že proces proběhne hladce s minimálním přerušením provozu a s minimálním odlišnostmi v hodnotách mezi sešity a také se správným načasování výpočtů vzorců a jejich výsledků.

Začátek stránky

Krok 1: Příprava

Za účelem dosažení nejlepších výsledků by měli správci webu, autoři sešitů a koncoví uživatelé spolupracovat na následujících přípravách.

Shromáždění dat.     Identifikujte a shromážděte následující informace:

 • Připojení k externím zdrojům dat a informace o připojení, například název serveru, databáze a datové krychle, dotazy a pověření.

 • Sešity aplikace Office Excel 2007 k publikování.

 • Odpovídající uživatelé, oprávnění, role a ID klientských počítačů.

Instalace softwaru.    Nainstalujte potřebný software pro následující uživatele:

 • Správce webu musí mít úplnou instalaci Microsoft Office SharePoint Server 2007, který obsahuje služby Excel Services.

 • Autor sešitu musí mít nainstalovanou aplikaci Office Excel 2007.

 • Koncoví uživatelé musí mít přístup k webům SharePoint a nepovinně také k aplikaci Office Excel 2007 za účelem otevření publikovaných sešitů ve svých klientských počítačích.

Více informací naleznete v Průvodci plánováním serveru Office SharePoint Server 2007 na webu Technet a v následujících tématech:

 • Plánování přístupu k tabulkám

 • Plánování ověřování externích dat

 • Plánování správy připojení dat

 • Plánování sestav aplikace Excel na základě krychlí OLAP

 • Plánování sestav aplikace Excel na základě relačních databází

 • Plánování prezentace dat služby Excel Services

 • Plánování webových částí Excel Web Access

 • Plánování integrace s externími daty

Začátek stránky

Krok 2: Vytvoření knihoven dokumentů na webu SharePoint

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 nebo Windows SharePoint Services 3.0 vytvoří správce webu knihovny dokumentů pro ukládání sešitů Office Excel 2007 a pro ukládání souborů ODC (Office Data Connection) (s příponou .odc).

Další informace naleznete v nápovědě k Windows SharePoint Services 3.0 a v následujících tématech:

 • Úvod do knihoven

 • Vytvoření knihovny

Začátek stránky

Krok 3: Definování důvěryhodných prostředků pro služby Excel Services

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 a webové aplikace centrální správy vytvoří správce webu důvěryhodné umístění souborů, důvěryhodného zprostředkovatele dat, seznam DCL (Data Connection Library), důvěryhodný seznam DCL a definuje důvěryhodné umístění, aby se používala pouze připojení externích dat.

Více informací naleznete v části "Plánování úrovní důvěryhodnosti" v článku Plan Excel Services security (Plánování zabezpečení služby Excel Services) v příručce k plánování (Planning Guide) pro produkt Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 4: Nastavení oprávnění

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 nastaví správce webu oprávnění pro seznam DCL a definuje úroveň oprávnění View Item Only (Pouze zobrazit položky).

Více informací naleznete:

 • V článku "Plánování zabezpečení služby Excel Services" v příručce o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

 • V následujících článcích Nápovědy Centra pro správu:

  • Zvolení skupin zabezpečení, které mají být použity

  • Definování vlastních úrovní oprávnění

  • Určení úrovní oprávnění a skupin, které mají být použity

  • Plánování zabezpečení webu

 • V následujících tématech nápovědy služby Windows SharePoint Services 3.0:

  • Řízení přístupu ke stránkám a obsahu stránek

  • Správa skupin a uživatelů služby SharePoint

  • Funkce zabezpečení služby Windows SharePoint Services (verze 3)

  • Správa úrovní oprávnění

  • Správa oprávnění pro seznam, knihovnu, složku, dokument nebo položku seznamu

  • Správa skupin služby SharePoint

  • Úrovně oprávnění a oprávnění

Začátek stránky

Krok 5: Vytvoření souboru ODC (Office Data Connection)

Pomocí aplikace Excel vytvoří autor sešitu soubor ODC, definuje odpovídající nastavení ověření, zajistí, aby byl vždy při přístupu k datům použit soubor ODC, a uloží soubor připojení do souboru DCL.

Další informace naleznete v nápovědě pro Office Excel 2007 a v následujících tématech:

 • Vytvoření, úprava a správa připojení k datům v sešitu

 • Připojení k externím datům (import externích dat)

 • Vlastnosti připojení

Začátek stránky

Krok 6: Zpřístupnění knihovny připojení dat v produktu Office Excel 2007

Pomocí produktu Office SharePoint Server 2007 může správce webu zpřístupnit jeden či více seznamů DCL v aplikaci Excel, a to definováním seznamu knihoven DCL pro použití v klientských počítačích a následně spojením klientského počítače s počítačem serveru pomocí informací o osobním webu každého uživatele nebo nastavením registračního klíče v počítači uživatele.

Více informací naleznete v tématu "Plánování správy datového připojení" v části "Plánování obchodní logiky" příručky o plánování serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 na webu Technet.

Začátek stránky

Krok 7: Vytvoření a publikování sešitu aplikace Office Excel 2007

Použití Office Excel 2007, Autor sešitu vytvoří sešit, který používá soubor ODC, uloží sešit ve službě Excel Services a potom volitelně slouží k výběru některé listy nebo pojmenované položky, třeba grafů nebo kontingenčních tabulkách.

Více informací naleznete v Nápovědě k aplikaci Office Excel 2007 a v těchto tématech:

 • Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

 • Publikování sešitu na server Excel Services

 • Definice parametrů sešitu pro použití v aplikaci Office Excel Web Access

 • Úpravy nebo odstranění sešitu ve službě Excel Services

Začátek stránky

Krok 8: Zobrazení „jediné správné verze“

Použití Office SharePoint Server 2007, koncoví uživatelé zobrazit sešit ve službě Excel Services, pracovat s ním a podle potřeby ho otevřít sešit na svých počítačích pro další analýzu.

Další informace získáte v nápovědě k produktu Office SharePoint Server 2007 na stránce s postupy.

Tip: Můžete také kliknutím na tlačítko Nápověda na panelu nástrojů webové části Excel Web Access přehled o všech témat nápovědě ke službě Excel Services.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×