Nástroje WordArt

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když vložíte nebo vyberete Objekt WordArt, bude dostupná nová karta Nástroje objektu WordArt. V tomto článku se dozvíte, jak vložit nebo odstranit WordArt, a naučíte se používat funkce na kartě Nástroje objektu WordArt.

V tomto článku

Přehled objektů WordArt

Vložení a odstranění objektu WordArt

Karta nástrojů objektu WordArt

Přehled objektů WordArt

WordArt je galerie stylů textu, které můžete přidávat do publikací, abyste vytvořili ozdobný efekt, třeba stínování nebo zrcadlení (odraz) textu. WordArt použijte, když chcete do dokumentu přidat zvláštní textové efekty. Můžete třeba roztáhnout nadpis, zkosit text, vyplnit textem přednastavený obrazec nebo použít přechodovou výplň. WordArt se stane objektem, který můžete v dokumentu přesouvat nebo ho do něj umisťovat jako ozdobu nebo pro zvýraznění textu. Pokud budete chtít, můžete stávající objekt WordArt upravovat nebo do něj přidávat text.

Vložení a odstranění objektu WordArt

Vložení objektu WordArt:

 1. Vyberte kartu Vložení.

 2. Ve skupině Text vyberte rozevírací nabídku WordArt.

 3. Můžete vybírat buď z galerie Obyčejné styly objektů WordArt, nebo z galerie Transformační styly objektů WordArt.

 4. Zadejte text do pole Upravit text objektu WordArt, vyberte písmo, velikost písma, použijte tučné písmo nebo kurzívu a klikněte na OK.

Odstranění objektu WordArt:

 1. Vyberte objekt WordArt.

 2. Stiskněte Odstranit.

Začátek stránky

Karta nástrojů objektu WordArt

Karta nástrojů objektu WordArt umožňuje formátovat text a efekty objektů WordArt, uspořádat objekt WordArt proti jiným objektům na stránce a změnit velikost objektu WordArt.

Karta nástrojů objektu WordArt v Publisheru 2010

Skupina Text

Ve skupině Text jsou nástroje na změnu obsahu textu, mezer, výšky, přepnutí vodorovného nebo svislého zobrazení a zarovnání textu v objektu WordArt.

Skupina úprav textu objektu WordArt v Publisheru 2010

Úprava textu

Pokud chcete změnit text objektu WordArt, klikněte na Upravit text a upravte text v poli Upravit text objektu WordArt.

Mezery

Mezery umožňují upravit mezery mezi znaky v objektu WordArt. Můžete použít některý z pěti přednastavených formátů nebo párové prokládání.

 • Velmi těsné: Rozšíří text, aby se vyloučily mezery mezi znaky v každém slově.

 • Těsné : Rozšíří text, aby se minimalizovaly mezery mezi znaky v každém slově.

 • Normální : Výchozí volba, která odpovídá normálním mezerám mezi znaky a normální šířce textu odpovídající písmu.

 • Volné : Zúží text, aby se zvětšily mezery mezi znaky.

 • Velmi volné : Zúží text, aby se maximalizovaly mezery mezi znaky.

 • Vyrovnat dvojice znaků: Prokládání se týká dvojic znaků. Pokud jsou tyto dvojice znaků vedle sebe, zdají být od sebe dál než jiné dvojice. Pokud se chcete podívat, jak to funguje, vytvořte objekt WordArt s textem „Test objektu WordArt“, zapněte prokládání a pak ho vypněte.

Rovnoměrná výška

Tato možnost zajistí stejnou výšku všech písmen, ať už velkých nebo malých.

Svislý text WordArt

Tento nástroj přepíná mezi svislým a vodorovným formátem objektu WordArt.

Zarovnat text

Tady můžete změnit zarovnání textu v objektu WordArt.

 • Zarovnat doleva: Zarovná text k levé straně objektu WordArt.

 • Na střed: Zarovná text objektu WordArt na střed.

 • Zarovnat doprava: Zarovná text k pravé straně objektu WordArt.

 • Zarovnat do bloku slova: Zarovná text objektů WordArt k pravé i levé straně tím, že posune slova v textu.

 • Zarovnat do bloku písmena: Zarovná text objektů WordArt k pravé i levé straně tím, že posune písmena v textu.

 • Zarovnat do bloku roztažením: Zarovná text objektů WordArt k pravé i levé straně tím, že roztáhne znaky.

Skupina styly WordArt

Skupina Styly WordArt umožňuje změnit styl objektů WordArt, změnit barvu výplně a čar a také změnit tvar objektu WordArt. Když na výběr najedete myší, můžete se u každého efektu podívat na náhled. Publisher zobrazí náhled vybraného efektu v publikaci.

Skupina Styly WordArt v Publisheru 2010

Styly WordArtu

Vyberte požadovaný styl z galerie. Pokud se chcete podívat na všechny dostupné styly, klikněte na tlačítko Více. Tlačítko Více

Výplň obrazce

Můžete změnit barvu výplně textu objektu WordArt. Výplň také můžete nahradit obrázkem a potom změnit přechod, texturu a vzorek výplně.

Možnosti pro výplň obrazce WordArt v Publisheru 2010

Ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce pak udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete použít některou z nedávno použitých barev, klikněte na jednu ze zobrazených barev.

 • Pokud chcete zobrazit další možnosti barev, klikněte na Další barvy výplně a pak vyberte požadovanou barvu.

 • Pokud chcete použít barvu odněkud z pracovního prostoru, klikněte na Barva vzorové výplně a pak klikněte kapátkem na barvu, kterou chcete použít.

 • Pokud chcete použít obrázek, přechod, texturu nebo vzorek, vyberte odpovídající položku nabídky.

Obrys obrazce

Změnit můžete i barvu výplně textu objektu WordArt. Můžete také změnit tloušťku obrysu, změnit ho na přerušovanou čáru nebo použít vzorek.

Možnosti formátování obrysu obrazce WordArt v Publisheru 2010

Ve skupině Styly obrazců klikněte na Obrys obrazce a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete použít některou z nedávno použitých barev, klikněte na jednu ze zobrazených barev.

 • Pokud chcete zobrazit další barvy, klikněte na Další barvy obrysu a vyberte požadovanou barvu.

 • Pokud chcete nastavit šířku, typ čáry nebo vzorek obrysu, vyberte příslušnou položku nabídky.

Změna obrazce

Text objektu WordArt bude mít definovaný tvar.

Možnosti změny obrazců WordArt v Publisheru 2010

Když chcete třeba změnit výchozí rovný tvar na zakřivený směrem nahoru, vyberte v galerii první možnost Deformace:

Normální formátování objektu WordArt v Publisheru 2010

WordArt znázorňující efekt deformace v Publisheru 2010

Poznámka:  Některé obrazce mají žlutý kosočtvercový úchyt. Jeho přetažením změníte vlastnosti zvoleného obrazce.

Skupina Stínové efekty

Skupina Stínové efekty umožňuje formátovat stín objektu WordArt.

Skupina Stínové efekty na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

 1. Klikněte na Stínové efekty a z galerie stylů stínových efektů vyberte požadovaný efekt.

 2. Pokud chcete změnit barvu stínu, vyberte Barva stínu a vyberte požadovanou barvu.

 3. Pokud chcete posunout vzdálenost stínu, klikněte na příslušná směrová tlačítka.
  Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 4. Pokud chcete efekt stínu zapnout nebo vypnout, klikněte na tlačítko uprostřed.

Skupina Prostorové efekty

Skupina Prostorové efekty umožňuje dát objektu WordArt trojrozměrný vzhled.

Skupina prostorových efektů objektu WordArt v Publisheru 2010

Prostorové efekty

Prostorový efekt můžete použít z galerie efektů. Můžete také upravit barvu, hloubku, směr, osvětlení a povrch efektu. Pokud na vybraný prostorový efekt najedete myší, zobrazí se náhled efektu objektu WordArt.

Možnosti prostorových efektů u objektu WordArt v Publisheru 2010

Galerie prostorových efektů

Když v galerii na vybraný efekt najedete myší, zobrazí se náhled efektu objektu WordArt. Kliknutím efekt vyberete. Pokud chcete všechny prostorové efekty odebrat, klikněte na Bez prostorového efektu.

Barva pro prostorové efekty
 • Pokud chcete použít některou z nedávno použitých barev, klikněte na jednu ze zobrazených barev.

 • Pokud chcete zobrazit další barvy, klikněte na Další barvy pro prostorové efekty a vyberte požadovanou barvu.

 • Pokud chcete zvolit barvu z publikace, třeba z obrázku na stránce, vyberte Barva pro vzorové prostorové efekty , přesuňte kurzor kapátka Obrázek tlačítka na požadovanou barvu, ze které chcete odebrat vzorek, a klikněte.

Hloubka

Vyberte hloubku prostorového efektu z intervalu nekonečno0 b.

Směr

Každý efekt v galerii má výchozí směr. Tento nástroj můžete použít ke konfiguraci směru efektu, který napodobuje trojrozměrnost.

Osvětlení

Stejně jako Směr i nástroj Osvětlení můžete použít ke změně směru zdánlivého zdroje světla u prostorového objektu WordArt.

Povrch

Povrch objektu WordArt můžete změnit. Máte tyto možnosti: Matný, Umělohmotný, Kovový nebo Drátěný model.

Prostorové naklonění

Nástroj pro prostorové naklonění umožňuje přesně ovládat směr prostorového efektu tím, že objekt WordArt otočíte doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Prostřední tlačítko prostorové efekty zapne nebo vypne.

Sklon 3D efektů nástroje WordArt, v aplikaci Publisher 2010

Začátek stránky

Skupina Uspořádat

Skupina Uspořádat umožňuje nastavit chování obtékání textu kolem objektu WordArt. Objekt WordArt také můžete přesunout dozadu nebo dopředu proti jiným objektům na stránce, můžete ho zarovnat na stránce, seskupit ho s jinými objekty nebo ho ze skupiny oddělit. Objekt WordArt také můžete otočit. Další informace o uspořádání objektů:

Skupina Uspořádat na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Skupina Velikost

Skupina Velikost umožňuje ovládat výšku obrazce a šířku obrazce objektu WordArt. Velikost objektu také můžete změnit ručně přetažením úchytů objektu WordArt.

Skupina Velikost na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010 .

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×