Nástroje a panely nástrojů aplikace Visio

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroje aplikace Microsoft Office Visio jsou seskupeny na panelech nástrojů podle typu prováděných úkolu.

Chcete-li zobrazit účel použití nástroje nebo tlačítka, podržte na panelu nástrojů nad nástrojem či tlačítkem ukazatel myši. Zobrazí se tip s popisem nástroje. V případě, že se tip nezobrazí, zapněte zobrazování tipů na kartě Možnosti v dialogovém okně Vlastní.

Řádek nabídek

Standardní nabídky ve stylu systému Microsoft Windows.

Standardní

Hlavní nástroje pro přetažení a kreslení obrazců a standardní nástroje systému Windows pro otevření, zavření, uložení a tisk souborů.

Formátování

Tlačítka pro změnu písma, formátování, barvy a stylu čáry.

Akce

Tlačítka pro zarovnání, otočení, spojení, změnu pořadí vrstev a seskupení obrazců.

Data (vyžaduje Office Visio Professional 2007)

Tlačítka pro zadávání dat obrazců, propojování dat a obrazců, aktualizaci dat a zobrazování dat v obrazcích.

Karta Vývojář

Tlačítka pro spuštění maker, otevření Editoru jazyka Visual Basic, vložení ovládacího prvku do výkresu, zobrazení okna tabulka ShapeSheet a přepnutí do návrhářského režimu při práci v jazyce VBA.

Kreslení

Nástroje pro kreslení obdélníků, elips, čar, oblouků a volných obrazců.

Formát obrazce

Seznamy stylů pro čáry, výplně a vrstvy, nástroje pro zaoblení rohů, průhlednost, vzorky výplní a stíny.

Formátování textu

Seznamy stylů pro text, nástroje pro změnu formátu, zarovnání, velikosti a odrážek.

Rozložení a směrování

Tlačítka pro změnu chování směrování spojnic.

Obrázek

Nástroje pro úpravy obrázků včetně Vložit obrázek, Oříznutí, Formát zobrazení a Průhlednost.

Revize

Nástroje pro umístění poznámek do výkresu a správu poznámek.

Přichytit a připevnit

Tlačítka pro změnu chování přichycení a připevnění.

Vzorník

Tlačítka pro otevření, vytvoření a změnu vzorníků.

Zobrazení

Tlačítka pro zobrazení nebo skrytí mřížky, pomocných čar a spojovacích bodů, zobrazení vrstev, otevření oken Obrazce, Posun a lupa, Data obrazce, Velikost a umístění a Průzkumník výkresu.

Web

Tlačítka pro vložení hypertextových odkazů, přechod zpět nebo vpřed v rámci webového obsahu a otevření aplikace Internet Explorer.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×