Nástroj Sledování problémů v SharePointu Workspace 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Sledování problémů je nástroj určený pomocí Nástroje formuláře 2007 a osvědčuje při vedení všech fází hlášení problémů a sledování odpovědí. Uživatele můžete vytvářet sestavy, přiřazení vlastnictví a stav sledování průběhu času.

Formuláře v nástroji Sledování problémů

V tomto nástroji existují dva základní typy formulářů:

 • Problém: Tento formulář slouží k zaznamenání podrobností o problému, přiřazení vlastnictví a sledování stavu.

 • Odpověď: Tento formulář slouží k vytvoření odpovědi na zaznamenaný problém.

Všichni členové pracovního prostoru mohou vytvářet záznamy problémů a odpovědí. Kromě toho mohou členové pracovního prostoru, kteří mají dostatečná oprávnění, vytvářet zvláštní záznamy klíčových slov, které slouží k vyplnění polí se seznamem pro výběr v záznamech problémů. Tato oprávnění jsou definována v návrhu formuláře a mohou být udělena roli člena nebo přímo určitým členům pracovního prostoru.

Záznamy problémů

Seznamte se s následujícími podrobnostmi používání:

 • Do pole Název je třeba zadat název problému.

 • Pole ID je automaticky generováno kódem skriptu a jedinečně identifikuje autora záznamu.

 • Do polí s rozevíracím seznamem (například Přiděleno: Organizaci) můžete přidávat vlastní hodnoty, které budou sloučeny s klíčovými slovy ze všech odpovídajících záznamů klíčových slov pro všechny následující záznamy.

  Přidání vlastní hodnoty do pole rozevíracího seznamu

Záznamy odpovědí

V záznamech odpovědí bude pole Název automaticky vyplněno tak, aby bylo patrné, že se jedná o odpověď na název nadřazeného záznamu problému.

Vytváření záznamů klíčových slov

V závislosti na přiřazených oprávněních se může v rozevírací nabídce Nový zobrazit několik možností záznamů klíčových slov.

Formuláře klíčových slov v rozevírací nabídce Nový formulář

Záznamy klíčových slov obsahují hodnoty, které se zobrazí v odpovídajících polích s rozevíracími seznamy. Můžete například vytvořit tři záznamy klíčových slov pro stav, které definují hodnoty Nový, Otevřený a Zavřený. Pokud následně vy (nebo některý jiný člen pracovního prostoru) vytvoříte nový záznam problému a vyberete pole s rozevíracím seznamem Stav, zobrazí se tyto možnosti v rozevíracím seznamu.

Vytváření záznamů klíčových slov

Postup vytvoření nového záznamu klíčového slova:

 1. Klikněte na možnost Nový a ze seznamu vyberte požadovaný typ záznamu klíčového slova.

 2. Do textového pole zadejte požadované klíčové slovo.

 3. Uložte záznam klíčového slova.

Zobrazení a úpravy záznamů klíčových slov

Chcete-li zobrazit záznamy klíčových slov, vyberte zobrazení typu klíčového slova z nabídky zobrazení. Po výběru zobrazení můžete otevřít záznamy klíčových slov za účelem úprav.

Přidání dílčích klíčových slov k záznamům klíčových slov

V nástroji Sledování problémů můžete k záznamům klíčových slov Přidělené entity, Kategorie a Původci (entity), které naplňují příslušná pole s rozevíracími seznamy, přidat dílčí klíčová slova. Záznamy klíčových slov Kategorie lze například upravit tak, aby byla přidána odpovídající klíčová slova do pole s rozevíracím seznamem Podkategorie. Můžete také upravit záznamy klíčových slov Přidělené entity tak, aby byla přidána odpovídající klíčová slova do pole Jednotlivec.

Přidání dílčího klíčového slova:

 1. Vyberte zobrazení klíčového slova, do kterého chcete přidat dílčí klíčová slova.

 2. Vyberte záznam klíčového slova, ke kterému chcete přidat dílčí klíčové slovo.

 3. V okně náhledu klikněte na možnost Přidat klíčové slovo. Například:

  Přidání podřízeného slova ke klíčovému slovu

 4. Přidejte požadované dílčí klíčové slovo a záznam uložte.

Zobrazení v nástroji Sledování problémů

Dále je uveden popis různých zobrazení záznamů v nástroji Problémy. Všechna zobrazení obsahují filtr zobrazení umožňující filtrovat záznamy klíčových slov.

Vše: Zobrazí všechny záznamy s ID jako primárním sloupcem. Kliknutím na libovolné záhlaví sloupce zobrazení seřadíte.

Přiřazení: Umožňuje řazení podle organizace přiřazené k problému. Zobrazené sloupce jsou přiřazeny k organizaci, jednotlivci a názvu problému.

Kategorie: Umožňuje řazení podle kategorie problému. Zahrnuty jsou sloupce: kategorie, podkategorie, priorita, stav a název.

Moje přiřazení: Poskytuje hierarchické řazení, v němž lze pomocí filtru zobrazit pouze problémy, které byly přiřazeny vám.

Původce: Má podobnou strukturu jako zobrazení Přiřazení, ale místo zobrazení a seskupení podle přiřazené organizace se v zobrazení Původce zobrazí a seskupí záznamy podle organizace a jednotlivce, který je autorem problému.

Priorita: Záznamy jsou seskupeny podle přiřazené priority. Zobrazeny jsou sloupce priorita, stav, název a datum vytvoření.

Stav: Podobá se zobrazení Priorita, avšak primárním sloupcem, na kterém je založeno seskupení, je sloupec Stav.

Kromě výše uvedených zobrazení, která mohou použít všichni členové pracovního prostoru, mohou členové s požadovanými oprávněními získat přístup k zobrazením klíčových slov, která obsahují seznamy záznamů klíčových slov (podle typu klíčového slova).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×