Nástroj Schůzky 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Schůzky 2007 pomáhá při organizaci, vedení a zaznamenávání schůzek.

Co chcete udělat?

Vytvoření nové schůzky

Navigace mezi schůzek

Vytvoření programu schůzky

Správa účastníků schůzky

Vytvoření položky akcí

Zápis ze schůzky záznamu

Práce s přílohami

Přidání přílohy

Otevření přílohy

Uložení přílohy

Odstranění přílohy

Změna oprávnění schůzek

Používání klávesových zkratek

Vytvoření nové schůzky

Nové schůzky mohou obvykle vytvářet všichni členové pracovního prostoru s výjimkou hostů.

 1. Na kartě Domů kliknutím na položku Nová schůzka spusťte Průvodce schůzkami.

 2. Zadejte předmět a dobu zahájení a ukončení schůzky.

 3. Volitelně zadejte místo schůzky a všechny další detaily schůzky.

 4. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte schůzku.

Informace zadané v Průvodci schůzkami se zobrazí na kartě Profil schůzky. Chcete-li tyto informace upravit, klikněte na položku Upravit, proveďte příslušné změny a klikněte na možnost Uložit a zavřít.

Po vytvoření schůzky můžete přidat její účastníky a zahájit další činnosti související se schůzkou, jako je například určení programu schůzky.

Začátek stránky

Přecházení mezi schůzkami v nástroji Kalendář 2010

 • Klikněte na Vybere rozsah dat, která se mají zobrazit a vyberte časový interval, který se má zobrazovat (například den, týden, měsíc).

 • Klikněte na šipku zpět nebo vpřed a přejděte tak na předchozí nebo další datum schůzky v závislosti na aktuálním výběru rozsahu dat. Pokud je například aktuální časové období Po týdnech, kliknutím na šipky přejdete na předchozí nebo další týden.

Začátek stránky

Vytvoření programu schůzky

Na základě výchozích oprávnění může kterýkoli účastník, jehož role je účastník nebo vyšší, přidávat, upravovat nebo přesouvat body programu schůzky. Odstraňovat body programu schůzky může pouze uživatel, který schůzku vytvořil, nebo správce pracovního prostoru.

Přidání tématu programu schůzky:

 1. Klikněte na kartu Program schůzky a potom na volbu Nové téma.

 2. Vyplňte formulář Nové téma programu a klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li upravit položku programu schůzky, vyberte ji a klikněte na tlačítko Upravit. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Přesunout téma programu schůzky mezi seznam témat, vyberte ho a klikněte na Ikona Přesunout nahoru nebo Ikona Přesunout dolů .

Jestliže chcete téma programu schůzky odstranit, vyberte je a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Správa účastníků schůzky

Na základě výchozích oprávnění může kterýkoli účastník, jehož role je účastník nebo vyšší, upravovat položky na kartě Účastníci schůzky.

 1. Klikněte na kartu Účastníci a potom, pokud je potřeba, na položku Upravit. Otevřou se pole s účastníky.

 2. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytváření úkolů

Na základě výchozích oprávnění může kterýkoli účastník, jehož role je účastník nebo vyšší, přidávat, upravovat nebo přesouvat úkoly. Odstraňovat položky programu může pouze uživatel, který schůzku vytvořil, nebo správce pracovního prostoru. Přidání úkolu:

 1. Klikněte na kartu Akce a potom na volbu Nový úkol.

 2. Vyplňte formulář Nový úkol a klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li seřadit úkoly, klikněte na záhlaví sloupce. Pokud chcete například seřadit úkoly podle priority, klikněte na záhlaví sloupce Priorita.

Jestliže chcete upravit úkol, vyberte ho a klikněte na volbu Upravit. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Jestliže chcete úkol odstranit, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Záznam zápisu ze schůzky

Na základě výchozích oprávnění může kterýkoli účastník, jehož role je účastník nebo vyšší, upravit zápis se schůzky. Jestliže chcete upravit zápis ze schůzky, postupujte takto:

 1. Vyberte kartu Zápis ze schůzky a v případě potřeby klikněte na položku Upravit. Otevře se textová oblast pro úpravy.

 2. Zadejte do textové oblasti požadované informace. Můžete také kliknout na volbu Vložit program schůzky a vložit do textové oblasti aktuální program schůzky.

 3. Vyberte možnost uložit nebo zrušit svoji práci.

  • Kliknutím na tlačítko Uložit aktuální úpravy uložíte a textová oblast zůstane otevřená, aby do ní bylo možné nadále zapisovat.

  • Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít uložíte změny a ukončíte režim pro úpravy Zápis ze schůzky.

  • Chcete-li zrušit změny provedené od posledního uložení zápisu, klikněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Práce s přiloženými soubory

Profil schůzky, témata programu schůzky a úkoly mohou obsahovat přiložené soubory. Přiložené soubory mohou obvykle přidávat nebo odstraňovat pouze uživatelé, kteří schůzku vytvořili, nebo správci pracovních prostorů.

Přidání příloh

 1. Vyberte profil schůzky, téma programu schůzky nebo úkol a klikněte na volbu Upravit.

 2. Klikněte na rozevírací nabídku Přílohy a vyberte volbu Přidat.

 3. Vyberte soubory přílohy a klikněte na volbu Otevřít.

 4. Uložte provedené změny.

Otevření příloh

 1. Klikněte na rozevírací nabídku Přílohy.

 2. Vyberte přílohu, kterou chcete otevřít.

  Příloha se otevře v podpůrné aplikaci, za předpokladu, že je v počítači nainstalovaná. Pokud v počítači tato podpůrná aplikace nainstalovaná není, zobrazí systém dialogové okno Otevřít v programu, kde budou uvedeny další možnosti.

Uložení příloh

 1. Klikněte na rozevírací nabídku Přílohy a vyberte volbu Uložit vše.

 2. Vyberte umístění na disku pro uložení příloh a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění příloh

 1. Vyberte funkci schůzky (profil, téma programu schůzky nebo úkol) obsahující přílohu, kterou chcete odstranit, a klikněte na volbu Upravit.

 2. Klikněte na rozevírací nabídku Přílohy a vyberte volbu Odstranit.

 3. Vyberte přílohy, které chcete odstranit.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Změna oprávnění k nástroji Schůzky

Chcete-li zobrazit oprávnění aktuálně přiřazená členským rolím, klikněte na kartu Pracovní prostor, na tlačítko Vlastnosti a potom na kartu Oprávnění.

Ve výchozím nastavení mají oprávnění vytvářet nebo upravovat schůzky a také odstraňovat schůzky, které vytvoří, všichni členové s výjimkou hostů. Správci mají všechna dostupná oprávnění.

Začátek stránky

Použití klávesových zkratek

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro nástroj Schůzky. Klávesové zkratky, které jsou k dispozici, závisí na režimu, ve kterém nástroj používáte.

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové schůzky

CTRL+N

Vytvoření nové položky programu schůzky

CTRL+T

Vytvoření nového úkolu

CTRL+M

Zobrazení všech schůzek

CTRL+L

Zobrazení pouze dnešních schůzek

CTRL+D

Zobrazení schůzek aktuálního týdne

CTRL+W

Zobrazení schůzek aktuálního měsíce

CTRL+O

Zobrazení schůzek aktuálního roku

CTRL+R

Kopírování tématu programu schůzky jako odkazu

CTRL+I

Kopírování úkolu jako odkazu

CTRL+K

Kopírování schůzky jako odkazu

CTRL+E

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×