Nástroj Poznámkový blok

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Poznámkový blok je editor formátovaného textu, který umožňuje členům vytvářet dokumenty uložené jako stránky.

Co chcete udělat?

Přechod na určitou stránku

Přidání nové stránky poznámek

Úprava stránky poznámek

Další informace o úpravách konflikty

Použití funkcí formátovaného textu

Přejmenování stránky poznámek

Odstranění stránky poznámek

Export stránku s poznámkami

Hledání textu na stránce poznámek

Vytvořit odkazy na stránek s poznámkami

Tisk stránky poznámek

Zobrazení Změna oprávnění poznámkového bloku

Přechod na určitou stránku

Klikněte na Zobrazení nebo skrytí seznamu stránek poznámek zobrazíte seznam stránek poznámky, které vy nebo jiní členové pracovního prostoru přidali k nástroji Poznámkový blok. Seznam stránek poskytuje informace o poznámkách, třeba jeho velikost, datum změny a poslední editor stavu.

Chcete-li přejít na určitou stránku s poznámkami, kliknutím na tlačítko Předchozí nebo Další se můžete postupně přecházet mezi jednotlivými stránkami. Také můžete kliknout na poznámku v seznamu stránek.

Začátek stránky

Přidání nové stránky s poznámkami

 1. Na kartě Domů klikněte na položku Nová poznámka.

  V Poznámkovém bloku se otevře prázdná stránka bez názvu.

 2. Do pole Název zadejte název poznámky.

 3. Zadejte obsah poznámky v oblasti úprav. Klikněte pravým tlačítkem myši zobrazit Možnosti formátování nebo použijte formátování ikony na kartě Domů.

 4. Uložte poznámku.

Začátek stránky

Úprava stránky s poznámkami

Postup úpravy stránky s poznámkami v nástroji Poznámkový blok:

 1. Přejděte na stránku s poznámkami , které chcete upravit a klikněte na Upravit.

  Poznámka: Pokud jiného člena pracovního prostoru právě upravuje stránce vybrané poznámky, aplikace SharePoint Workspace vás vyzve k rozhodnout, jestli můžete poznámky přesto upravit, a počkejte na dokončení jiného člena úpravy. Přečtěte si o konflikty při úpravách pod další informace.

 2. Podle potřeby upravte text.

 3. Uložte poznámku.

Začátek stránky

Konflikty při úpravách

Jestliže vybranou stránku s poznámkami právě upravují jiní členové, zobrazí se na tlačítku Upravit v Poznámkovém bloku jejich počet. Při umístění ukazatele myši na tlačítko Upravit se zobrazí textové okno s informacemi o tom, kdo stránku s poznámkami právě upravuje.

Stav editoru poznámky

Kliknete-li na tlačítko Upravit v době, kdy danou stránku upravuje jiný člen, zobrazí se v aplikaci SharePoint Workspace výzva, abyste se rozhodli, zda i přesto chcete poznámku upravit, nebo raději počkáte, až jiný člen dokončí úpravy. Pokud se rozhodnete pokračovat a upravit danou stránku, aplikace SharePoint Workspace uloží vaše změny do nové „konfliktní“ kopie stránky s poznámkami. Tato konfliktní stránka obsahuje také odkaz zpět na původní stránku Poznámkového bloku. Na následujícím obrázku je znázorněna oblast názvu konfliktní stránky:

Konfliktní stránka Poznámkového bloku

Podobná situace nastane, pokud upravujete stránku a jiný člen ji začne také upravovat. Aplikace SharePoint Workspace krátce zobrazí zprávu o tom, že jiný člen začal stránku upravovat. Například:

Stavová zpráva editoru poznámek

Jestliže k tomu dojde, potom vaše změny budou uloženy do původního dokumentu a změny jiného člena se uloží do nové konfliktní kopie.

Začátek stránky

Použití funkcí formátovaného textu

Jestliže chcete při úpravě stránky s poznámkami použít funkce formátovaného textu, klikněte na kartu Domů a potom klikněte na možnosti v oblasti Formát textu.

Začátek stránky

Přejmenování stránky s poznámkami

Postup přejmenování stránky s poznámkami v nástroji Poznámkový blok:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na poznámku v seznamu stránek a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

Můžete také kliknout na možnost Upravit, změnit vybranou poznámku a do příslušného pole zadat nový název.

Začátek stránky

Odstranění stránky s poznámkami

Postup odstranění stránky s poznámkami v nástroji Poznámkový blok:

 1. Přejděte na stránku s poznámkami , které chcete odstranit a klikněte na Odstranit.

  Můžete také vybrat stránku s poznámkami ze seznamu stránek a potom stisknout klávesu DELETE.

 2. Odstranění stránky potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Export stránky s poznámkami

Vybranou stránku s poznámkami lze pomocí nástroje Poznámkový blok exportovat do souboru RTF. Tento soubor pak lze otevřít v dalších aplikacích, které tento formát podporují, například v aplikaci Microsoft Word.

 1. Přejděte na stránku s poznámkami , které chcete exportovat.

 2. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Exportovat.

 3. V dialogovém okně Exportovat do souboru zadejte umístění na disku, název exportovaného souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Jako název souboru se v Poznámkovém bloku automaticky použije název poznámky.

Začátek stránky

Vyhledání textu na stránce s poznámkami

Na vybrané stránce s poznámkami lze vyhledat text. Vyhledávat můžete, když je poznámka otevřena pro čtení nebo úpravy. Pokud však je poznámka otevřena pro úpravy, je nutné před zahájením vyhledávání kliknout do oblasti úprav textu.

 1. Přejděte na stránku poznámek ve kterém chcete najít pro text.

 2. Na kartě Domů klikněte na položku Najít.

 3. V dialogovém okně Najít proveďte následující akci a potom klikněte na tlačítko Další:

  • Zadejte text, který chcete na stránce s poznámkami vyhledat.

  • Chcete-li upřesnit podmínky vyhledávání (rozlišování velkých a malých písmen nebo hledání celých slov), zaškrtněte příslušná políčka.

  • Vyberte směr vyhledávání.

   Poznámka: Vyhledávání bude pokračovat ve zvoleném směru (směrem k začátku nebo konci stránky s poznámkami) a pak skončí.

Začátek stránky

Vytváření odkazů na stránky s poznámkami

Jako s další nástroje pracovního prostoru, můžete vytvořit odkaz, který slouží k výběru nástroj. Kromě toho můžete vytvořit odkazy na stránek s poznámkami.

 1. Přejděte na stránku s poznámkami , které chcete vytvořit odkaz.

 2. Na kartě Domů klikněte na možnost Kopírovat jako odkaz.

 3. Přejděte do umístění s formátovaným textem, kam chcete odkaz vložit.

 4. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Vložit.

Pokud například chcete vložit odkaz do diskuse, přejděte do příslušného nástroje, vytvořte téma, klikněte do oblasti textu a potom klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Tisk stránek s poznámkami

 1. V seznamu poznámek klikněte na poznámku, kterou chcete vytisknout.

 2. Klikněte na tlačítko Office, pokračujte kliknutím na kartu Tisk a potom klikněte na položku Tisk.

Začátek stránky

Zobrazení nebo změna oprávnění pro nástroj Poznámkový blok

Poznámka: Oprávnění přiřazená k rolím členů v pracovních prostorech aplikace SharePoint Workspace 2010 nelze měnit. V závislosti na své roli může uživatel měnit oprávnění v pracovních prostorech verze 2007 (nebo starších).

Chcete-li zobrazit oprávnění, která jsou aktuálně přiřazena členským rolím, klikněte na kartu Pracovní prostor, klikněte na tlačítko Vlastnosti a potom klikněte na kartu Oprávnění.

Ve výchozím nastavení mají všichni členové (s výjimkou členů s rolí Host) oprávnění vytvářet, upravovat a odstraňovat stránky s poznámkami.

Informace o úpravách výchozí oprávnění nástroje najdete v článku zobrazení nebo změna oprávnění pro nástroje pracovního prostoru .

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×