Nástroj Kontrola kompatibility v PowerPointu

PowerPoint pro Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud používáte nástroj Kontrola kompatibility, může se zobrazit zprávy, které zjistit možné ztráty funkcí když uložíte prezentaci PowerPoint jako souboru PowerPointu 97 – 2003 (.ppt). Tento dokument obsahuje zpráv generovaných nástroj Kontrola kompatibility. Pomocí informací v části každé zprávy najdete v článku co způsobí, že zpráva bude zobrazena a návrhy o jaké akce.

Informace o použití kontroly kompatibility najdete v tématu:

Zprávy kontroly kompatibility jsou dvou typů:

 1. V případě nejčastěji používaných ztratíte funkce pro úpravy pouze v případě, že otevřete soubor v dřívější verzi PowerPoint. Například pokud uložení prezentace s Obrázek SmartArt starší verzi PowerPoint formát a pak tento soubor otevřít v některých dřívějších verzích PowerPoint, Obrázek SmartArt dojde ke změně k obrázku. Ale když otevřete soubor znovu v novějších verzích PowerPoint aniž byste tuto Obrázek SmartArt obrázek, můžete dál upravovat Obrázek SmartArt. Tyto typy zpráv mít "ve starších verzích PowerPointu" v nich.

 2. Ve druhém případě se funkčnost ztratí natrvalo. Když jste třeba změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento text se trvale ztratí.

Určitý obsah v novějších verzích PowerPoint ve starších verzích PowerPoint nelze upravovat. Například obrazce a text se nové efekty se převedou na obrázky (bitmapy) v některých dřívějších verzích PowerPoint, abyste měli jistotu, že pak vypadat stejně v prezentaci. Nelze v důsledku toho změnit šířku čáry, Barva výplně a další aspekty obrazce a text. Navíc vypnuli text do bitovou mapu všechny animace na text nezobrazuje během prezentace.

Tip:    Pokud chcete změnit Obrázek SmartArt, obrazce nebo jiné objekty v prezentaci, uložte kopii prezentace aplikace PowerPoint a potom kopii uložte jako soubor PowerPointu 97 – 2003 (.ppt). Tím můžete dělat změny v původní prezentaci Pokud Obrázky SmartArt, obrazce nebo jiné objekty se převedou na obrázky při uložení prezentace ve formátu souboru dřívější verze.

Multimediální klipy, které jsou vložené nebo upgradované v PowerPoint 2010 a novějších verzích se převedou na obrázek, který se nedá upravovat ve starších verzích PowerPoint.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Multimediální klip, který byl do prezentace vložený nebo v ní upgradovaný.

Znovu vložte multimediální klip a místo vložení použijte Připojit k souboru.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo více z následujících efektů: stín (vnitřní), záře, zkosení, měkké okraje nebo přechodová výplň.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, stín (vnitřní), záře, transformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte textové efekty.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s efektem odrazu.

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: Odraz, záře, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nedá upravovat ve verzích PowerPointu starších než Office PowerPoint 2007. Obrázek SmartArt ale můžete oddělit a potom upravit ve starších verzích PowerPointu. Po převedení obrázku SmartArt na jednotlivé obrazce přestane být dostupná funkčnost karet v okně Nástroje SmartArt.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí , protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odeberte textové efekty.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

Protože se Fluent systému Microsoft Office v Office PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 hodně liší od nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích PowerPointu, nebudou žádná vlastní nastavení z Office PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2010 ve starších verzích PowerPointu dostupná.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 a novějších je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Velikost listu v dřívějších verzích Excelu je ale jenom 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit sloupců a řádků ve starších verzích Excelu se ztratí. Odkazy vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf, který byl vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů.

V nástroji Kontrola kompatibility v Excelu kliknutím na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a vložte do limitů sloupců a řádků v jiném listu pomocí příkazů Vyjmout a Vložit.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s jedním nebo víc ovládacími prvky ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97–2003 (.ppt).

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo víc ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Pokud prezentace neobsahuje kód, klikněte na Pokračovat. Kód se potom odebere z prezentace.

Pokud prezentace obsahuje kód a vy ho chcete uchovat, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší než PowerPoint 2007.

 • Abyste se vyhnuli ztrátě nebo poškození kódu, soubor uložte jako soubor prezentace (.pptx).

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní text výzvy na výchozí zástupný text nebo textové pole.

Změňte zástupný text na textové pole a do něho napište vlastní výzvu.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Změňte zástupný symbol na textové pole nebo obrazec a použijte u něho animaci.

Když u obrazců použijete určité animační efekty a potom prezentaci uložíte ve formátu souboru starší verze PowerPointu, animace se nemusí zobrazit. Je to proto, že animace je připojená k textu nebo obrazci, který se převedl na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se nebude upravitelný (například obrázky SmartArt).

Při uložení jako dřívější verze PowerPoint automaticky změní zástupný symbol na výchozí zástupný symbol bez animace.

Objekt změňte na animovaný obrázek takto:

 1. Vyberte obrazec na snímku.

 2. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit jako obrázek.

 3. Po uložení klikněte na kartě Vložení ve skupině Obrázky na Obrázek.

 4. Přejděte na obrázek a klikněte na Vložit.

 5. Použijte animaci na obrázku.

Tato zpráva se zobrazí, když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializovaný Ovládací prvek ActiveX. Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX je takový ovládací prvek, který není povolený. Další informace o tom, jak povolit ovládací prvky ActiveX, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno zabezpečení s možností aktivace ovládacího prvku ActiveX. Tím se inicializuje ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak před kliknutím na nějakou možnost udělat bezpečné rozhodnutí, najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Jestli se zpráva bude zobrazovat i potom, co uděláte krok 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Použití kontroly kompatibility k identifikaci potenciální ztráty funkcí když uložíte prezentaci Microsoft Office PowerPoint 2007 ve formátu souboru dřívější verze aplikace PowerPoint. Tento dokument obsahuje zpráv generovaných nástroj Kontrola kompatibility. Pomocí informací v části každé zprávy najdete v článku co způsobí, že zpráva bude zobrazena a návrhy o jaké akce.

Existují dva různé typy zprávy kontroly kompatibility.

V případě nejčastěji používaných ztratíte funkce pro úpravy pouze při otevření souboru ve starší verzi PowerPointu. Například pokud uložení prezentace s obrázky SmartArt na starší verzi PowerPointu formát a pak tento soubor otevřít v dřívější verzi aplikace PowerPoint, obrázku SmartArt se změní na obrázek. Ale pokud otevřete soubor znovu v Office PowerPoint 2007, aniž byste pro tuto obrázků SmartArt můžete pokračovat v úpravách obrázku SmartArt. Tyto typy zpráv mají "ve starších verzích PowerPointu" v nich.

V druhém případě trvale ztratí se funkce. Například pokud jste změnili zástupný text ve vlastním rozložení, tento zástupný text budou nenávratně smažou.

Nemůžete upravovat určitý obsah Office PowerPoint 2007 v dřívějších verzích aplikace PowerPoint. Například obrazce a text se nové efekty se převedou na obrázky (bitmapy) ve starších verzích PowerPointu zajistit, že pak vypadat stejně v prezentaci. Nelze v důsledku toho změnit šířku čáry, Barva výplně a další aspekty obrazce a text. Navíc po bitovou mapu převedena text, všechny animace na text nezobrazí během prezentace.

Tip: Pokud chcete změnit obrázek SmartArt, obrazce nebo jiné objekty v prezentaci Office PowerPoint 2007 uložit kopii prezentace Office PowerPoint 2007 a potom kopii uložte jako soubor PowerPointu 97 – 2003. Tím můžete dělat změny v původní prezentaci Office PowerPoint 2007 Pokud obrázcích SmartArt, obrazce nebo jiné objekty se převedou na obrázky při uložení prezentace ve formátu souboru dřívější verze.

Aby se zachoval vzhled obrazce, některé efekty se převedou na obrázky, které se použijí jako výplň obrazce. Můžete přesto upravit jakýkoliv text, protože se zobrazuje nad těmito obrázky.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodová výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrazce, musí být jakýkoli obrazec a text který obsahuje, převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Text s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, stín (vnitřní nebo Perspektiva), deformace, 3D otočení, obrysy textu nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odebrání textového efektu obrysu nebo výplně.

Přeškrtněte nebo dvakrát přeškrtněte text, sloupce s textem, odsazené úrovně textu 6–9 nebo svislý text.

Tyto prvky odeberte pomocí tlačítek ve skupině Písmo nebo Odstavec na kartě Domů.

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodová výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odebrat 3D efekt.

Abyste zachovali vizuální vzhled obrázku SmartArt, musí být obrázek SmartArt převedený na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Obrázek SmartArt.

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který nelze upravovat ve verzích PowerPointu starší než Office PowerPoint 2007. Však můžete převést na obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, které lze upravit pomocí předchozích verzí aplikace PowerPoint. Všimněte si, že po převedení na obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce funkce na kartách Nástroje pro obrázky SmartArt už není dostupná.

Abyste zachovali vizuální vzhled tabulky, tabulka se převede na obrázek, který se nedá upravovat ve starší verzi PowerPointu.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Tabulka s objektem WordArt v buňkách.

Odebrání požadovaný styl objektu WordArt.

Tabulka s jedním nebo víc z následujících efektů: odraz, zkosení buňky, stín nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odeberte efekty.

Pokud do obrazce přidáte efekt, který způsobil, že je převedený obrázek větší než 30 megabajtů (MB), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože obrazec obsahuje

Řešení t o akci

Obrazec s jedním nebo víc následujícími efekty: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (postupné, obrázek a textura).

Odeberte efekty nebo přechodová výplň.

Abyste zachovali vizuální vzhled seskupených obrazců, seskupené obrazce se převedou na obrázek, který se nedá ve starších verzích PowerPointu upravovat, a jakékoliv efekty se odstraní.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Seskupené obrazce s jedním nebo víc následujícími efekty použitými u všech obrazců: odraz, záře, zkosené hrany, měkké okraje, 3D otočení nebo výplně (přechod, obrázek a textura).

Odebrat 3D efekt.

Tato zpráva se zobrazí, když prezentace obsahuje přizpůsobený panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporované ve verzích aplikace PowerPoint starších než Office PowerPoint 2007 nebo v obou. Tyto vlastní funkce nebudou ve starších verzích PowerPointu dostupné.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jedno nebo víc tlačítek přidaných na panel nástrojů Rychlý přístup specifický pro tuto prezentaci.

Přizpůsobené rozhraní.

A proto Fluent systému Microsoft Office v Office PowerPoint 2007 je velmi liší od nabídek a panelů nástrojů ve starších verzích PowerPointu veškeré vlastní nastavení, které byly v Office PowerPoint 2007 nejsou k dispozici v dřívějších verzích aplikace PowerPoint.

Ve starších verzích PowerPointu můžete na panely nástrojů a do nabídek přidávat podobné vlastní příkazy.

V Microsoft Office Excel 2007 velikost listu je 16 384 sloupců na 1 048 576 řádků, ale velikost listu dřívějších verzích aplikace Excel pouze 256 sloupců 65 536 řádků. V dřívějších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě dat v buňkách mimo limit tento sloupec a řádek. Vzorce odkazy na data v této oblasti vrátí #REF! došlo k chybě.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Graf vytvořený z dat v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů.

V Office Excel 2007 Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a potom, že je umístíte do limitů sloupců a řádků nebo na jiný list pomocí Vyjmout a Vložit příkazy.

Když uložíte prezentaci Office PowerPoint 2007, která obsahuje vlastní rozložení s jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX jako prezentaci PowerPointu 97 – 2003 (.ppt), zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Jeden nebo více ovládacích prvků ActiveX přidaných do vlastního rozložení.

Pokud svoji prezentaci neobsahuje kód, klikněte na pokračovat.

Pokud prezentace obsahuje kód, klikněte na Zrušit.

Poznámky: 

 • V Office PowerPoint 2007 Nejde uložit kód spojený s ovládacími prvky ActiveX ve vlastních rozloženích do formátů souborů starší aplikaci PowerPoint.

 • Chcete-li předejít ztrátě nebo poškození kódu, uložte soubor jako soubor prezentace (.pptx) PowerPoint 2007.

Když uložíte prezentaci, která obsahuje vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Vlastní rozložení s přizpůsobeným textem výzvy.

Přizpůsobený text výzvy zabránění vlastního rozložení.

V zobrazení Předloha snímků vyberte vlastní text uvnitř zástupného symbolu a potom ho odstraňte. Na výchozí zástupný text se vraťte se po odstranění vlastního textu.

Když přidáte do zástupného symbolu ve vlastním rozložení animační efekt, zobrazí se tato zpráva.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt přidaný do zástupného symbolu ve vlastním rozložení.

Odstranění efektu animace ze zástupného symbolu následujícím způsobem:

 1. V zobrazení Předloha snímků vyberte zástupný symbol.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace klikněte na Vlastní animace.

 3. V Vlastní animace Podokno úloh klikněte na Odebrat.

Při použití určitých animačních efektů u obrazce a pak si prezentaci uložíte ve formátu souboru dřívější verze aplikace PowerPoint, nemusí se měly považovat animací. To totiž animace textu nebo obrazce, převedený na obrázek.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Animační efekt použitý na obrazec, který se nebude upravitelný.

Odstranění animace následujícím způsobem:

 1. Klikněte na obrazec, který obsahuje animaci, kterou chcete odstranit.

 2. Na kartě animace vyberte ve skupině animace v seznamu animovatBez animace.

Když uložíte prezentaci, která obsahuje neinicializované Ovládací prvek ActiveX, zobrazí se tato zpráva. Neinicializované ovládací prvky ActiveX je ovládací prvek, který není povolené. Další informace o povolení ovládacích prvků ActiveX najdete v článku Povolení nebo zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech sady Office.

Tato zpráva se zobrazí, protože prezentace obsahuje

Možné řešení

Neinicializovaný ovládací prvek ActiveX.

 1. Klikněte na Možnosti na panelu zpráv. Dialogové okno zabezpečení se zobrazí, která vám možnost pro povolení ovládacího prvku ActiveX. Tím se spustí ovládací prvek ActiveX. Informace o tom, jak zabezpečené rozhodování před kliknutím na jednu z možností najdete v tématu Povolení nebo zakázání nastavení ovládacích prvků ActiveX v souborech Office.

 2. Jestli se zobrazit zpráva po dokončení kroku 1, odstraňte ovládací prvek ActiveX z prezentace.

Související témata

Jak otevřu prezentaci PowerPointu 2013 v PowerPointu 2003 nebo starším?
Otevření prezentace vytvořené v jiné verzi PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×