Nástroj Kalendář 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nástroj Kalendář 2007 umožňuje vyznačit důležitá data a vytvořit plány pro spolupráci s ostatními členy pracovního prostoru.

Co chcete udělat?

Přidání nebo odstranění události

Zobrazení schůzky

Navigace v kalendáři

Vytvořit odkazy na zvláštní události

Změna zobrazení kalendáře

Export a import událostí

Tisk schůzky

Změnit oprávnění ke kalendáři

Přidání nebo odstranění událostí

Přidání události:

 1. Na kartě domů Domů klikněte na tlačítko Nová událost.

 2. Zadejte předmět události.

 3. Zadejte nebo vyberte počáteční a koncové datum a čas události. Jedná-li se o celodenní událost, klikněte na možnost Celodenní událost.

  Podrobnosti

  Datum můžete zadat ve formátu DD/MM/RR nebo můžete kliknout na ikonu kalendáře a vybrat datum.

  Počáteční a koncový čas můžete zadat pomocí klávesnice nebo kliknutím na šipky a na požadované časy.

  Nástroj Kalendář automaticky přizpůsobuje časová pásma následujícím způsobem: Předpokládá se, že událost se bude konat v časovém pásmu odpovídajícím vlastnostem data a času, které jsou aktuálně nastaveny ve vašem počítači. U členů, jejichž počítače jsou nastaveny na jiné časové pásmo, bude čas automaticky upraven pro jejich časové pásmo.

  Pokud jste například v Ostravě a naplánujete událost na 14:00, zobrazí se tato událost členovi v New Yorku s časem 8:00 (dle nastavení časového pásma).

 4. Volitelně můžete zadat podrobnosti o události.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Tip: Události můžete vytvářet s předem vybranými daty nebo časy. Vyberte požadovaný rozsah dat nebo časů tažením myší a potom klikněte na možnost Nová událost.

Chcete-li odstranit vybranou událost kalendáře, stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Zobrazení událostí

Kalendář zobrazuje o každé události tolik podrobností, kolik se vejde do buňky data. V závislosti na používaném zobrazení uvidíte více nebo méně podrobností. V zobrazení Den je například obvykle možné zobrazit všechny informace o události, zatímco v zobrazení Měsíc obvykle uvidíte pouze několik slov.

V libovolném zobrazením můžete nastavením ukazatele myši na událost zobrazit textové okno, ve kterém se zobrazí úplné datum a podrobnosti.

Automaticky otevírané okno s informacemi o události

Začátek stránky

Pohyb v kalendáři

V kalendáři se můžete pohybovat následujícím způsobem:

 • Chcete-li přejít na předchozí nebo další den, týden nebo měsíc v zobrazeních Den, Týden a Měsíc, klikněte na tlačítko Předchozí nebo Další v záhlaví kalendáře.

 • Chcete-li přejít na předchozí nebo další událost v libovolném zobrazení kalendáře, klikněte na kartu Domů a potom na tlačítko Předchozí nebo Další v podokně Navigace.

 • Chcete-li přejít na předchozí nebo další nepřečtenou událost v libovolném zobrazení kalendáře, klikněte na kartu Domů a potom na tlačítko Předchozí nepřečtené nebo Další nepřečtené v podokně Sledovat.

 • Chcete-li přejít na aktuální den podle systémových hodin počítače, klikněte na kartu Domů a potom na tlačítko Dnes v podokně Navigace.

 • Chcete-li přejít na určité datum ve vybraném zobrazení, klikněte na kartu Domů a potom na tlačítko Vybrat datum v podokně Navigace. V dialogovém okně Přejít na datum zadejte požadované datum a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytváření odkazů na specifické události

 1. Klikněte na událost, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 2. Na kartě Domů klikněte na možnost Kopírovat jako odkaz.

 3. Vyberte cílový nástroj.

 4. Klikněte na místo, kam chcete odkaz umístit.

  Odkaz je třeba umístit do místa s formátovaným textem, například do základního textu položky nástroje Diskuse, Chat nebo Poznámkový blok.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Změna zobrazení kalendáře

Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, klikněte na kartu Zobrazení a na požadovanou možnost v podokně Zobrazení kalendáře.

V následující tabulce jsou popsány charakteristiky jednotlivých zobrazení.

Zobrazení

Charakteristika

Den

Podrobné zobrazení událostí v daný den včetně podrobností (jsou-li k dispozici).

Celodenní události a události, které trvají několik dní, jsou zobrazeny nahoře.

Události zabírající jeden nebo více dní

1. Událost trvající více než jeden den

2. Událost konaná pouze v daný den

Události konané ve vybraném dni jsou zobrazeny níže podle naplánovaných časů.

Týden

Souhrnné zobrazení událostí ve standardním kalendářním týdnu.

Je k dispozici více místa než ve zobrazení Měsíc, takže obvykle uvidíte celé názvy jednotlivých událostí. Uvidíte také počáteční a koncové časy událostí.

Stejně jako u zobrazení Měsíc se v případě, že určité datum obsahuje více událostí, které se do pole nevejdou, zobrazí tlačítko Další.

Automaticky otevírané okno zobrazující všechny události

Měsíc

Souhrnné zobrazení událostí ve standardním kalendářním měsíci.

Toto zobrazení je užitečné u plánování na dlouhé období, kdy potřebujete zobrazit události, které trvají několik dní. Bude však jen těžko možné zobrazit podrobnosti určité události bez toho, aniž byste ji otevřeli pro úpravy.

Pokud určité datum obsahuje více událostí, které se do pole nevejdou, zobrazí se tlačítko Další.

Po umístění ukazatele myši nad tlačítko se zobrazí okno se zbývajícími událostmi.

Pracovní týden

Toto zobrazení je shodné se zobrazením Týden, vyhrazuje však více prostoru pro pracovní dny.

Pracovní měsíc

Toto zobrazení je shodné se zobrazením Měsíc, vyhrazuje však v jednotlivých týdnech více prostoru pro pracovní dny.

Začátek stránky

Export a import událostí

Události kalendáře můžete exportovat, aby je bylo možné importovat do jiného nástroje Kalendář.

Export událostí kalendáře

Můžete exportovat konkrétní událost nebo všechny události. Všechna exportovaná data kalendáře budou uložena jako soubor XML (například Kalendář.xml).

Export konkrétní události:

 1. Klikněte na událost.

 2. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Exportovat vybranou událost.

 3. V dialogovém okně Exportovat záznamy do souboru zadejte umístění adresáře a klikněte na tlačítko Uložit.

Export všech záznamů:

 1. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Exportovat všechny události v podokně Data.

 2. V dialogovém okně Exportovat záznamy do souboru zadejte umístění adresáře a klikněte na tlačítko Uložit.

Import událostí kalendáře

 1. Vyberte nástroj Kalendář, do kterého chcete importovat data.

 2. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Importovat.

 3. V dialogovém okně Importovat soubor vyberte exportovaný soubor XML kalendáře a klikněte na tlačítko Otevřít.

Začátek stránky

Tisk událostí

Můžete vytisknout události nebo zobrazení kalendáře.

 1. Jestliže chcete vytisknout konkrétní událost, vyberte ji.

 2. Jestliže chcete vytisknout zobrazení kalendáře, vyberte požadované zobrazení.

 3. Na kartě Soubor klikněte na kartu Tisk a potom na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Změna oprávnění ke kalendáři

Postup zobrazení aktuálně přiřazených oprávnění pro role členů:

 1. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Vlastnosti a potom klikněte na kartu Oprávnění.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte roli, pro kterou chcete zobrazit přiřazená oprávnění.

Všichni členové kromě hostů mají oprávnění k přidávání nových událostí a odstraňování vlastních událostí. Správci mají všechna dostupná oprávnění.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×