Násobení čísel

Řekněme, že chcete zjistit, kolik lahví balené vody potřebujete zajistit na konferenci pro zákazníky (celkový počet účastníků × 4 dny × 3 lahve na den) nebo celkovou výši náhrady cestovních výdajů za služební cestu (celkový počet kilometrů × 5,50). Čísla lze vynásobit několika způsoby.

Násobení čísel v buňce

K provedení tohoto úkolu použijte aritmetický operátor * (hvězdička).

Pokud například do buňky zadáte vzorec =5*10, zobrazí se v buňce výsledek 50.

Násobení sloupce čísel konstantou

Předpokládejme, že chcete násobit všechny buňky ve sloupci se sedmi čísly násobitelem, který se nachází v jiné buňce. V tomto příkladě se násobitel 3 nachází v buňce C2.

Násobení čísel s použitím konstanty
  1. Do nového sloupce v tabulce zadejte =A2*$B$2 (výše uvedený příklad používá sloupec D). Nezapomeňte přidat ve vzorci symbol $ před B a před 2 a stiskněte klávesu ENTER.

    Poznámka:  Symboly $ určují, že odkaz na buňku B2 je „absolutní“, což znamená, že při kopírování vzorce do jiné buňky bude tento odkaz stále směřovat na buňku B2. Pokud byste symboly $ nepoužili a přetáhli vzorec do buňky B3, změnila by aplikace Excel tento vzorec na =A3*C3, což by nefungovalo, protože buňka B3 neobsahuje žádnou hodnotu.

  2. Přetáhněte vzorec směrem dolů do ostatních buněk ve sloupci.

    Poznámka: V aplikaci Excel 2016 se buňky vyplní automaticky.

Násobení čísel v různých buňkách pomocí vzorce

K násobení čísel, buněk a rozsahů můžete použít funkci SOUČIN.

Násobení čísel s použitím funkce SOUČIN

Ve funkci SOUČIN můžete použít libovolnou kombinaci až 255 čísel nebo odkazů na buňky. Vzorec =SOUČIN(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) například vypočítá součin dvou buněk (A2 a G4), dvou čísel (12 a 150) a tří oblastí (A4:A15, E3:E5 a H4:J6).

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×