Office
Přihlásit se

MUNIT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MUNIT v Microsoft Excelu.

Popis

Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

Syntaxe

MUNIT(dimenze)

Syntaxe funkce MUNIT má následující argumenty:

Dimenze:    Povinný argument. Dimenze je celé číslo udávající dimenzi jednotkové matice, která se má vrátit. Vrací matici. Dimenze musí být větší než nula.

Funkce MUNIT používá následující rovnici:

Rovnice funkce Munit

Poznámky:

  • Pokud je dimenze hodnota rovna nebo menší než nula, vrátí funkce MUNIT chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledkem je tato matice 3×3 v buňkách C2:E4.

'=MUNIT(3)

Vrátí jednotkovou matici pro 3 dimenze.

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

=MUNIT(3)

'=SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Funkci MUNIT můžete použít jako argument jiných maticových funkcí, jako například s funkcí SOUČIN.MATIC, jak je uvedeno v příkladu.

=SOUČIN.MATIC({1;3|5;12};MUNIT(2))={1;3|5;12}

Poznámka: Aby výsledkem byla matice 3×3, vzorec v buňkách C2:E4 musí být zadán jako matice stisknutím Ctrl+Shift+Enter.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×