Možnosti usnadnění v aplikaci Microsoft Project

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat používání svých produktů a služeb všem uživatelům. Do Projectu je přímo zabudována řada funkcí usnadnění přístupu. Tyto funkce jsou k dispozici všem uživatelům a není nutné si pořizovat žádné další nástroje pro usnadnění.

V tomto článku

Přizpůsobení projektu vlastním potřebám

Efektivnější práce

Omezení možností usnadnění v Projectu

Další informace o dalších produktů a služeb společnosti Microsoft

Přizpůsobení projektu vlastním potřebám

Uživatelé si mohou aplikaci Project přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala jejich potřebám. Mohou využít tyto možnosti:

 • Změna velikosti a barvy textu:     Kvůli snadnější čitelnosti informací na obrazovce je možné změnit zvětšení projektu provedením změny měřítka zobrazení a sestav, změny časové osy nebo přiblížením zobrazení na obrazovce. Lze rovněž zvětšit tlačítka na pásu karet, aby je bylo lépe vidět a bylo je možné snadněji používat. Používáte-li myš Microsoft IntelliMouse, můžete zobrazení posouvat a zvětšovat přímo myší bez použití tlačítek na obrazovce. Můžete si také vytvořit vlastní barevnou paletu a používat jen barvy, které nadefinujete.

 • Změna vzhledu zobrazení:     Můžete změnit, jak pruhy, pole, čáry vazeb a text se zobrazí v zobrazení. Můžete třeba použít formátování přímo do libovolného vybraného aby zobrazení Ganttův diagram vypadat stejně tak, jak chcete. Změna vzhledu Pruh Ganttova diagramu tak, že jednoduše dvojitým kliknutím na panelu, vyberete požadovaný vzhled budete potřebovat, třeba změnit písmo nebo zvětšuje velikost textu v podobě pruhů.

 • Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek:     Používáte-li jen podmnožinu tlačítek a příkazů, můžete tlačítka přidat na panel nástrojů Rychlý přístup umístěný nad pásem karet.

Začátek stránky

Efektivnější práce

Aplikace Project obsahuje funkce, které uživatelům pomáhají automatizovat opakující se úkoly a pracovat efektivněji.

 • Používání kontroly pravopisu:     Aplikace Project může opravovat běžné chyby pravopisu a překlepy při práci. Zadáte-li několik identifikačních znaků, může automaticky doplňovat opakující se položky v rámci sloupce.

 • Automatizace častých úkolů:     K automatizaci složitých úkolů lze používat Makro, která snižují počet kroků potřebných k provedení často prováděného úkolu. Makro je možné přiřadit ke klávesové zkratce, takže používání makra je stejně pohodlné jako používání libovolného jiného standardního příkazu.

  Poznámka zabezpečení: Při spouštění spustitelných souborů či kódu v makrech a aplikacích postupujte s rozvahou. Spustitelné soubory či kód může být zneužit k provedení akcí ohrožujících zabezpečení počítače a dat.

Začátek stránky

Omezení možností usnadnění v aplikaci Project

Aplikace Project podporuje možnosti usnadnění s výjimkami uvedenými v tabulce.

Problém

Výjimky

Usnadnění pomocí klávesnice

Základní funkce v aplikaci Project jsou dostupné pomocí klávesnice. Přístup k jiným funkcím pomocí klávesnice je možný s následujícími výjimkami:

 • Text v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení nelze plně formátovat (například zvolit tučný text nebo kurzívu) bez použití myši.

 • Některá dialogová okna v aplikaci Project mají mřížky s dlouhými seznamy položek. K posunutí položky v mřížce lze použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU nebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Seskupené úkoly v zobrazení Síťový diagram je možné sbalit pomocí klávesnice, avšak sbalené skupiny lze rozbalit pouze myší.

Vysoký kontrast a atributy zobrazení

Aplikace Project podporuje nastavení možností usnadnění hostitelského operačního systému s určitými výjimkami.

Některé oblasti produktu se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně nebo se nezobrazují vůbec.

 • Při zapnutí zvýraznění změn se při použití funkce Vysoký kontrast značně sníží viditelnost textu ve zvýrazněných buňkách.

 • Tlačítka pro plné formátování textu v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně.

 • Ikony indikátorů se při použití režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně. Chcete-li získat informace vyjádřené indikátory, otevřete dvojitým kliknutím dialogové okno nebo zobrazení, kde jsou data zachycena.

 • Grafy zobrazující dostupnost a přiřazení zdrojů nejsou v režimu Vysoký kontrast čitelné. K získání odpovídajících informací použijte tabulky v zobrazení Používání zdrojů.

 • Při spuštění Průvodce funkcemi usnadnění v systému Windows XP nebo Windows Vista se prvky uživatelského rozhraní nezobrazují správně. Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte v Ovládacích panelech režim Vysoký kontrast (Možnosti usnadnění v systému Windows XP nebo Centrum usnadnění přístupu v systému Windows Vista).

V některých dialogových oknech aplikace Project dochází při použití velmi velkého písma k oříznutí textu.

Zobrazení informací

Aplikace Project využívá k zobrazování informací rozhraní Microsoft Active Accessibility (MSAA) s následujícími výjimkami:

 • Následující dialogová okna nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA: Změnit pracovní čas, Sestavy, Doplňky modelu COM, Přeuspořádat příkazy, Vložit hypertextový odkaz a Možnosti služby.

 • Některé ovládací prvky v dialogovém okně Ukazatele průběhu nezobrazují své názvy pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Doplňky modelu COM (Component Object Model) nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA

 • Stavový řádek zobrazený ve spodní části okna aplikace Project nezobrazuje informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky se podřízené objekty při přepínání karet nezobrazují správně s použitím hierarchie objektů rozhraní MSAA. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Rozhraní MSAA není podporováno v grafických zobrazeních, například část s grafem v zobrazení Ganttova diagramu. Všechny informace obsažené v grafických zobrazeních jsou však dostupné i v tabulkovém formátu (například na levé straně zobrazení Ganttova diagramu), který podporuje rozhraní MSAA.

 • Metoda MSAA pro výběr (accSelect) nefunguje v polích se seznamem. V polích se seznamem se také zobrazuje nesprávná hodnota vlastnosti role rozhraní MSAA.

 • Panel zobrazení nezobrazuje svůj název správně pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Části kontroly pravopisu nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V seznamech obsahujících nalevo u každé položky zaškrtávací políčka nejsou uvedeny názvy položek.

 • V Průvodci nahrazením zdrojů způsobí výběr některých položek automatické přesunutí fokusu na další ovládací prvek v dialogovém okně.

Animace

Aplikace Project v případě, kdy je zapnutý animovaný pomocník Office, využívá animace. Uživatel může animace podle svého uvážení vypnout, veškeré informace jsou ve stejné míře dostupné i v režimu bez animací.

Začátek stránky

Seznámení s dalšími produkty a službami pro usnadnění od společnosti Microsoft

V následujících oddílech jsou uvedeny informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání systému Microsoft Windows tělesně postiženým uživatelům:

 • funkce usnadnění v systému Windows,

 • dokumentace v alternativních formátech,

 • služby zákazníkům s postižením sluchu.

Poznámka: Tyto informace může použít jenom pro uživatele, kteří licenci pro produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste získali tento produkt mimo Spojené státy, můžete použít kartu pomocné informace předinstalovanou na vašem balení software nebo Navštěvujte blog o webu Microsoft Accessibility seznam telefonních čísel služeb podpory společnosti Microsoft a adresy. Můžete kontaktovat pobočky chcete zjistit, zda jsou produkty a služby popsaná v této části jsou dostupné ve vaší oblasti. Informace o usnadnění je k dispozici v jiných jazycích, včetně japonštinu a francouzštině.

Funkce usnadnění v systému Windows

Operačního systému Windows obsahuje mnoho funkcí integrované funkce usnadnění, které jsou užitečné pro lidi, kteří mají potíže s psaním nebo používáním myši, jsou nevidomí nebo slabozrací nebo který neslyšící nebo mají pro sluch. Funkce nainstalovaných během instalace. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě v systému Windows a webu Microsoft Accessibility.

 • Volně dostupné podrobné výukové programy:     Společnost Microsoft nabízí řadu podrobných výukových programů, které obsahují detailní postupy pro nastavení funkcí usnadnění v počítači. Tyto informace jsou ve formátu, u něhož jsou alternativní metody uvedeny vedle sebe, takže je možné se seznámit s ovládáním pomocí myši, klávesnice nebo kombinace obou.

  Podrobné výukové programy pro produkty Microsoftu, najdete webu Microsoft Accessibility.

 • Pomocné technické prostředky pro Windows     Širokou škálu produktech a technologiích jsou dostupné pro usnadnění používání pro tělesně postižené uživatele počítačů. Můžete vyhledávat katalogu produktech a technologiích spuštěné v operačním systému Windows na webu Microsoft Accessibility.

  Používáte-li pomocné technické prostředky, poraďte se před upgradem softwaru nebo hardwaru se svým dodavatelem pomocných technických prostředků a ujistěte se, zda nedojde k potížím s kompatibilitou.

Dokumentace v alternativních formátech

Pokud máte potíže při čtení nebo zpracování tištěné materiály, můžete získat v dokumentaci pro mnoho produkty společnosti Microsoft ve formátech s vyšším usnadněním. Na webu Microsoft Accessibilitymůžete zobrazit rejstřík přístupných osobám s postižením produktové dokumentaci.

Navíc můžete další publikace společnosti Microsoft obdržet od organizace Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D). RFB&D distribuuje tyto dokumenty registrovaným oprávněným členům své distribuční služby. Chcete-li získat informace o dostupnosti dokumentace k produktům společnosti Microsoft a knih nakladatelství Microsoft Press, obraťte se na adresu:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefonní číslo z USA: (800) 221-4792
Telefonní číslo z jiných zemí než USA a Kanada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Služby zákazníkům pro uživatele s postižením sluchu

Pokud jste neslyšící nebo máte poruchu sluchu, můžete využít úplný přístup k produktům a službám společnosti Microsoft prostřednictvím textové telefonní služby (TTY/TDD):

 • Informace o službě zákazníkům získáte v prodejním informačním centru společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:30 do 17:30 pacifického času s výjimkou svátků.

 • Potřebujete-li technickou pomoc v USA, obraťte se na Služby podpory produktů společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 pacifického času s výjimkou svátků. V Kanadě použijte číslo (905) 568-9641 v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 východního času s výjimkou svátků.

Na služby podpory společnosti Microsoft se vztahují ceny, termíny a podmínky platné v čase použití služby.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×