Možnosti spojnice trendu v Office

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma popisuje různé spojnice trendu možnosti, které jsou dostupné v Office.

Tento typ spojnice trendu vytvoří co nejvíce odpovídající přímku pro jednoduché lineární množiny dat. Data jsou lineární, pokud průběh jejich datových bodů připomíná přímku. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco rovnoměrně roste nebo klesá.

Lineární spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin odpovídajících přímce tuto lineární rovnici:

rovnice

kde m je směrnice a b je průsečík s osou Y.

Následující lineární spojnice trendu ukazuje trvale se zvyšující prodej ledniček za období 8 let. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R (číslo od 0 do 1, které udává, jak přesně odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům) je 0,9792, což značí dobré přizpůsobení přímky výchozím datům.

Bodový graf s lineární spojnicí trendu

S přizpůsobenou křivkou je tato spojnice trendu vhodná u dat, která rychle stoupají nebo klesají a postupně se vyrovnávají. U logaritmické spojnice trendu je možné použít kladné i záporné hodnoty.

Logaritmická spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde c a b jsou konstanty a In je přirozený logaritmus.

Následující logaritmická spojnice trendu zobrazuje předpokládaný růst počtu živočichů v omezeném životním prostoru. Při zmenšování prostoru se růst populace stabilizuje. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,933, což znamená relativně dobré přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s logaritmickou spojnicí trendu

Tato spojnice trendu je užitečná u kolísajících dat. Třeba když analyzujete zisky a ztráty u velkých množin dat. Stupeň polynomu může být určen počtem kolísání v datech nebo počtem zakřivení (maxim a minim) v křivce. Polynomická spojnice trendu 2. stupně má obvykle jenom jedno maximum nebo minimum. Stupeň 3 má obvykle jedno nebo dvě maxima nebo minima a stupeň 4 má až tři maxima nebo minima.

Polynomická nebo křivočará spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde b a Proměnná jsou konstanty.

V následujícím příkladu znázorňuje polynomická spojnice trendu 2. stupně (jedno maximum) závislost mezi rychlostí jízdy a spotřebou paliva. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,979, bylo teda dosaženo dobrého přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf s polynomickou spojnicí trendu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná pro množiny dat, které porovnávají naměřené hodnoty zvyšující se stálou rychlostí. Například akcelerace závodního auta v 1sekundových intervalech. Mocninnou spojnici trendu nejde vytvořit pro data obsahující nulové nebo záporné hodnoty.

Mocninný typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde c a b jsou konstanty.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Následující graf měření vzdálenosti zobrazuje vzdálenost v metrech po sekundách. Mocninná spojnice trendu názorně představuje zvyšující se zrychlení. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,986, jedná se teda o téměř dokonalé přizpůsobení křivky datům.

Bodový graf se spojnicí trendu výkonu

Tato zakřivená spojnice trendu je užitečná v případě, kdy se datové hodnoty zvyšují nebo snižují konstantně se zvyšujícími rychlostmi. Tuto spojnici trendu nejde vytvořit, jestliže data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

Exponenciální spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících body následující rovnici:

rovnice

kde c a b jsou konstanty a e je základ přirozeného logaritmu.

Následující exponenciální spojnice trendu zobrazuje snižující se množství uhlíku 14 v objektech během jejich stárnutí. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,990, bylo teda dosaženo téměř dokonalého přizpůsobení křivky datům.

Graf s exponenciální spojnicí trendu

Tato spojnice trendu vyrovnává kolísání dat ke srozumitelnějšímu zobrazení průběhu nebo trendu. Při vytvoření klouzavého průměru je vypočítán průměr z určitého počtu datových bodů (nastaveného v číselníku Období) a hodnota průměru je použita jako bod ve spojnici. Pokud je třeba v číselníku Období nastavená hodnota 2, je jako první bod ve spojnici trendu klouzavého průměru použit průměr z prvních dvou datových bodů. Jako druhý bod ve spojnici trendu je použitý průměr z druhého a třetího datového bodu atd.

Spojnice trendu klouzavého průměru využívá tuto rovnici:

rovnice

Počet bodů ve spojnici trendu Klouzavý průměr se rovná celkovému počtu bodů v řadě zmenšenému o číslo zadané pro toto období.

U bodového grafu je spojnice trendu založená na pořadí hodnot x v grafu. Pro lepší výsledky hodnoty x před přidáním klouzavého průměru seřaďte.

V následujícím příkladu zobrazuje spojnice trendu klouzavého průměru trend prodeje nemovitostí za období 26 týdnů.

Bodový graf se spojnicí trendu klouzavého průměru

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Přidání spojnice trendu nebo klouzavého průměru do grafu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×