Možnosti řady

Pomocí těchto možností můžete změnit zobrazení Datová řada nebo Datové body v grafu.

Důležité informace: V závislosti na typu grafu budou k dispozici různé možnosti řady.

Popisky kategorií:     Tato možnost, která je vybrána ve výchozím nastavení, slouží k zobrazení popisků kategorií pro datovou řadu. Chcete-li popisky kategorií skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Tato možnost je k dispozici pouze u paprskových grafů.

Rozdělit řadu podle:     Určuje, které výseče jsou zobrazeny ve vedlejším grafu výsečového grafu s dílčí výsečí nebo výsečového grafu s dílčími pruhy. Řadu je možné rozdělit podle pozice, hodnoty, procentuální hodnoty nebo je možné použít vlastní zobrazení. Tato možnost je k dispozici pouze u výsečových grafů s dílčí výsečí a výsečových grafů s dílčími pruhy.

Druhý graf obsahuje:     Určuje počet hodnot, jež jsou zobrazeny ve vedlejším grafu výsečového grafu s dílčí výsečí nebo výsečového grafu s dílčími pruhy. Tato možnost je k dispozici pouze pro výsečové grafy s dílčí výsečí a výsečové grafy s dílčími pruhy.

  • U pozice se tato možnost změní na Druhý graf obsahuje posledních a v poli hodnot můžete určit počet výsečí.

  • U hodnot se tato možnost změní na Druhý graf obsahuje všechny hodnoty menší než a můžete určit požadovanou hodnotu.

  • U procentuální hodnoty se tato možnost změní na Druhý graf obsahuje všechny hodnoty menší než a můžete určit požadované procento.

  • U vlastního zobrazení můžete vybrat datové body, které chcete zobrazit ve vedlejším grafu.

    Bod patří do:     Určuje zobrazovanou oblast vybraného datového bodu ve výsečovém grafu s dílčí výsečí nebo ve výsečovém grafu s dílčími pruhy. Klepnutím na položku První graf nebo Druhý graf v seznamu můžete určit, kam chcete přesunout vybraný datový bod. Tato možnost je k dispozici pouze u výsečových grafů s dílčí výsečí a výsečových grafů s dílčími pruhy.

Úhel první výseče

Bez otočení – Úplné otočení:     Otočí vybranou datovou řadu. Posuňte jezdec do požadovaného úhlu otočení nebo zadejte hodnotu v rozsahu 0 až 360 stupňů. Výchozí nastavení je 0 stupňů. Tato možnost je k dispozici pouze u výsečových či prstencových grafů.

Rozložení výsečového grafu:     Určuje mezeru mezi vybranými datovými body datové řady a středem výsečového grafu. Posuňte jezdec na požadované procento rozložení nebo do textového pole zadejte procento od 0 do 400. Výchozí nastavení je 0 %. Tato možnost je k dispozici pouze u výsečových grafů. Pokud je vybrána jedna výseč, změní se název této možnosti na Z jednoho bodu.

Rozložení prstencového grafu:     Určuje mezeru mezi vybranou datovou řadou nebo datovými body a středem prstencového grafu. Posuňte jezdec na požadované procento rozložení nebo do textového pole zadejte procento od 0 do 400. Výchozí nastavení je 0 %. Tato možnost je k dispozici pouze u prstencových grafů. Pokud je vybrána jedna prstencová výseč, změní se název této možnosti na Z jednoho bodu.

Vnitřní průměr prstence:     Určuje velikost vnitřního průměru prstence. Posuňte jezdec na požadované procento vnitřního průměru prstence nebo do textového pole zadejte procento od 10 do 90. Výchozí nastavení je 50 %. Tato možnost je k dispozici pouze u prstencových grafů.

Velikost druhého grafu:     Určuje velikost vedlejšího grafu. Posuňte jezdec na požadované procento nebo do textového pole zadejte procento od 5 do 400. Výchozí nastavení je 5 %. Tato možnost je k dispozici pouze u výsečových grafů s dílčí výsečí a výsečových grafů s dílčími pruhy.

Překrytí řad

OddělenoPřekryté:    Určuje mezeru mezi jednotlivými datovými body datové řady, které se zobrazí pro každou kategorii. Posuňte jezdec na požadované procento oddělení či překrytí nebo zadejte oddělení či překrytí do pole Procento. Zadáním záporného procenta datové body oddělíte a zadáním kladného procenta nastavíte jejich překrytí. Výchozí nastavení je 0 %.

Hloubka mezery

Bez mezeryVelká mezera:    Určuje mezeru mezi shluky datových bodů, které se zobrazí pro každou kategorii. Posuňte jezdec na požadované procento šířky mezery nebo zadejte procento od 0 do 500 do pole Hloubka mezery. Výchozí nastavení je 150 %. Tato možnost je k dispozici pouze u prostorových grafů.

Šířka mezery

Bez mezeryVelká mezera:    Určuje mezeru mezi shluky datových bodů, které se zobrazí pro každou kategorii. Posuňte jezdec na požadované procento šířky mezery nebo zadejte procento od 0 do 500 do pole Šířka mezery. Výchozí nastavení je 150 %.

Vykreslit řady na

Hlavní osa:     Tato možnost, která je vybrána ve výchozím nastavení, slouží k zobrazení vybrané datové řady na primární svislé ose (hodnot).

Vedlejší osa:     Zobrazí vybranou datovou řadu na vedlejší svislé ose (hodnot), kterou přidá do grafu v okamžiku, kdy na ni vykreslíte první datovou řadu. Na vedlejší osu lze vykreslit jednu nebo více datových řad.

Poznámka: Pokud byly všechny datové řady přesunuty na vedlejší osu a na hlavní ose nezůstala žádná datová řada, je vedlejší osa převedena na hlavní osu.

Velikost představuje

Plochu bublin:     Výchozí nastavení. Celá plocha každé bubliny představuje údaj, který se používá k určení velikosti bubliny. Tato možnost je například užitečná, pokud tento údaj představuje naměřenou hodnotu, například v metrech čtverečních. Tato možnost je k dispozici pouze u bublinových grafů.

Šířku bublin:     Šířka neboli průměr každé bubliny představuje údaj, který se používá k určení velikosti bubliny, což je užitečné pro účely porovnání. Tato možnost je k dispozici pouze u bublinových grafů.

Změnit velikost bublin na:     Nastaví velikost bublin u datové řady podle procenta od 0 do 300, které zadáte do textového pole – čím vyšší procento, tím větší bublina. Tato možnost je k dispozici pouze u bublinových grafů.

Bubliny pro záporné hodnoty:     Pokud celá datová řada obsahuje záporné velikosti bublin, ve výchozím nastavení se nezobrazí. Chcete-li v grafu záporné bubliny zobrazit, zaškrtněte políčko Bubliny pro záporné hodnoty. Tato možnost je k dispozici pouze u bublinových grafů.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×