Migrace veřejného webu SharePointu Online na web partnera

Pokud máte veřejný web, jehož hostitelem je Office 365, a chcete jeho obsah migrovat na jeden z veřejných partnerských webů Office 365, jako je GoDaddy nebo Wix.com, použijte k nastavení a přesunutí na nový web tyto obecné pokyny.

K ilustraci tohoto postupu použijeme ukázkový web Office 365 s názvem Contoso Bistro.

Než začnete: Přidání umístění v síti

Když si složku se soubory svého webu přidáte jako umístění v síti, budete moct snadno najít a zkopírovat soubory na partnerský web pomocí Průzkumníka souborů. Tento postup předpokládá, že máte účet Office 365 s veřejným webem a k tomuto účtu se přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů správce.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet. Třeba alena@contoso.onmicrosoft.com, alena@contoso.edu nebo alena@contoso.com. Pokud si nejste jistí, co je váš účet pracovní nebo školní účet, podívejte se do uvítací e-mailové zprávy, ve které je žádost, abyste se poprvé přihlásili.

  Při přihlašování nezapomeňte zaškrtnout políčko Zůstat přihlášeni, jinak dojde k chybě zamítnutí přístupu, až se později budete snažit k tomuto umístění v síti připojit.

 2. V Office 365 vyberte hlavní nabídku vlevo nahoře, vyberte Weby a pak vyberte Veřejný web.

  V Office 365 vyberte Weby.
 3. V Office 365 vyberte nabídku s obrázkem ozubeného kola vpravo nahoře a pak vyberte Nastavení webu.

  V Tvůrci webu GoDaddy zvolte Site settings (Nastavení webu)
 4. Vyberte Správce návrhu a pak vyberte Nahrát soubory návrhu.

 5. Poznamenejte si adresu URL, která následuje za tímto textem: Namapovat následující umístění jako síťovou jednotku.

  Ve Správci návrhu Office 365 zkopírujte nebo si poznamenejte adresu URL.
 6. V Internet Exploreru vyberte nabídku s obrázkem ozubeného kola vpravo nahoře, vyberte Možnosti internetu a pak vyberte kartu Zabezpečení.

 7. Vyberte Důvěryhodné weby a pak Weby.

  V Možnostech internetu zvolte Weby na kartě Zabezpečení.
 8. Přidejte dříve zkopírovanou webovou adresu, například https://contosobistro14-public.sharepoint.com/.

 9. Otevřete Průzkumníka souborů, vyberte kartu Počítač v horní části okna a pak vyberte Přidat umístění v síti.

  Vyberte Přidat síťové umístění.
 10. Postupujte podle pokynů Průvodce přidáním umístění v síti a použijte přitom dříve zkopírovanou webovou adresu.

  Váš web se přidá k umístěním v síti ve vašem počítači.

  V Internet Exploreru najděte umístění v síti

Zkopírování obsahu do nového webu GoDaddy

Tento postup předpokládá, že máte koupený účet GoDaddy s předplatným Business nebo Business Plus. Když na GoDaddy přejdete z partnerského odkazu GoDaddy v Office 365, můžete si koupit zlevněný plán.

Pokud budete potřebovat pomoc s dokončením tohoto postupu, obraťte se na podporu GoDaddy.

 1. V záložce prohlížeče se přihlaste ke svému účtu u GoDaddy a otevřete nástroj pro tvorbu webu (Website Builder).

  Stránka InstantPage tvůrce webu v doméně GoDaddy
 2. Nastavte pár základních prvků nového webu. Budete potřebovat základní strukturu webu, abyste mohli zkopírovat obsah na stránky. Další funkce můžete přidat později. GoDaddy poskytuje podrobnou nápovědu pro práci s nástrojem pro tvorbu webu. Měli byste začít takto:

  Vyberte motiv pro svůj nový web. Pokud nemáte rozsáhlé zkušenosti s návrhem webů, doporučujeme zvolit některou šablonu firemního webu, které GoDaddy nabízí. Vyberte návrh, který se co nejvíce podobá návrhu vašeho webu Office 365, pokud při migraci nechcete návrh změnit.

  Zvolte pozadí a titul. Pozadí můžete změnit později; pokud například chcete použít stejné pozadí, které má váš web Office 365, můžete ho změnit potom, co společně s obsahem zkopírujete toto pozadí na GoDaddy. Titul se zobrazí na každé stránce vašeho webu.

 3. Migrujte obsah z domovské stránky vašeho webu Office 365. Pomocí zde uvedených základních kroků zkopírujte obsah z Office 365 ze složky, kterou jste si už přidali jako umístění v síti. Po migraci domovské stránky zkopírujete podobným způsobem obsah dalších stránek. Můžete také přidat navigaci mezi stránkami. Nejprve se ale podívejme na příklad kopírování obsahu domovské stránky.

  Základní kroky jsou zde:

  • Zkopírujte obsah ze stránky Office 365.

  • Vytvořte odpovídající stránku na novém webu GoDaddy.

  • Vložte obsah do nově vytvořené stránky GoDaddy.

  Kopírování obsahu si usnadníte tak, že otevřete dvě okna nebo záložky prohlížeče. V jedné zobrazíte svůj web v Office 365 a ve druhé stránku nástroje pro tvorbu webu na GoDaddy. Pak si prohlédněte různé oblasti na domovské stránce webu Office 365, které budete kopírovat na web GoDaddy.

  Naše ukázka Contoso Bistro má tyto hlavní prvky.

  • Obrázek nápisu

  • Základní text

  • Boční panel s obrázky

  Ukažme si, jak můžete tyto prvky migrovat.

Obrázek nápisu

Obrázek nápisu zkopírujete na web GoDaddy tak, že tento obrázek přetáhnete ze síťové jednotky se soubory vašeho webu Office 365 (obrázek nápisu je pravděpodobně v podsložce SiteAssets) do okna nástroje pro tvorbu webu na GoDaddy.

Můžete také použít postup v nápovědě GoDaddy, který popisuje vyhledání a vložení souboru s obrázkem.

Základní text

 1. V levém podokně nástroje pro tvorbu webu na GoDaddy vyberte Text. Na plátně pro úpravy uvidíte textové pole se zástupným textem.

 2. V okně s webem Office 365 vyberte a zkopírujte text, který chcete použít.

 3. V okně nástroje pro tvorbu webu na GoDaddy vložte tento text do přidaného textového pole a v místní nabídce vyberte Edit (Upravit).

 4. Pomocí možností, které se zobrazují nad textovým polem, vyberte a naformátujte oddíly textu. Barvu textu můžete například změnit nastavením barvy příslušného textového pole.

  V nápovědě GoDaddy najdete další podrobnosti o přidání a úpravě textu.

Příklad základního textu v návrhu GoDaddy

Boční panel s obrázky

 1. Ze síťové jednotky se soubory vašeho webu Office 365 zkopírujte na web GoDaddy obrázky, které chcete začlenit do bočního panelu, a to jejich přetažením do okna nástroje pro tvorbu webu na GoDaddy.

  Můžete také použít postup v nápovědě GoDaddy, který popisuje vyhledání a vložení souborů s obrázky.

 2. Vyberte jednotlivé obrázky a podle potřeby změňte jejich velikost a pozici. Obrázky se přeuspořádají tak, aby vyplnily dostupné místo.

  Abychom pro Contoso Bistro získali svislý sloupec, zmenšili jsme šířku galerie.

 3. Barvu pozadí nastavíte tak, že tuto galerii vyberete a v zobrazené nabídce vyberete Settings (Nastavení). Na kartě Advanced (Upřesnit) vyberete požadovanou barvu pozadí galerie a pak vyberete Save (Uložit).

  Pro Contoso Bistro jsme zvolili barvu, která ladí s pozadím.

Příklad bočního panelu nástroje pro navrhování webu GoDaddy

Poznámky k migraci webu na GoDaddy

Tady najdete pár věcí, na které byste měli myslet při migraci webu z Office 365 na GoDaddy.

 • Na rozdíl od veřejných webů Office 365 nelze web vytvořený nástrojem pro tvorbu webu na GoDaddy nastavit jako „veřejný“, dokud nezměníte jeho adresu na vlastní doménu. Bez změny adresy URL na vlastní doménu nedosáhnete toho, aby byl tento web přístupný anonymnímu provozu HTTP a viditelný na internetu.

  Řádek tabulky

  Web Office 365

  Web GoDaddy

  Bez vlastní domény

  názevfirmy-public.sharepoint.com

  Žádný

  S vlastní doménou

  www.vašedoména.cz

  www.vašedoména.cz

 • Adresu domovské stránky webu vytvořeného nástrojem pro tvorbu webu na GoDaddy lze nastavit na vaši doménu podobně jako domovskou stránku webu Office 365. Formát adres URL jiných stránek vytvořených nástrojem pro tvorbu webu na GoDaddy je ale odlišný od stránek webu Office 365. Uživatelé se na stránky vytvořené nástrojem pro tvorbu webu na GoDaddy nedostanou pomocí stejné adresy URL, jakou používali pro stránky vašeho webu Office 365.

  Nebudete také moct přidat přesměrování HTTP 301 (trvale přesunuto) z adres URL naformátovaných podle webu Office 365 na adresy URL naformátované podle GoDaddy. Další informace o způsobu nastavení a použití těchto přesměrování najdete zde.

  Tady je příklad odlišnosti adres.

  Řádek tabulky

  Web Office 365

  Web GoDaddy

  Domovská stránka

  www.vašedoména.cz/

  www.vašedoména.cz/

  Jiné stránky

  www.vašedoména.cz/contoso

  www.vašedoména.cz/contoso.html

  To může být důležité pro pořadí vašeho webu ve výsledcích hledání. Google a Bing totiž používají k určení pořadí ve výsledcích hledání odkazy mezi weby. Navíc zřejmě budete muset opravit některé poškozené odkazy. Pokud například web A obsahuje přímé odkazy na stránku „O firmě“ na webu B (webb.cz/o-firmě), po migraci webu B z Office 365 na GoDaddy bude hypertextový odkaz webu A poškozený (vrátí chybu 404), protože nová stránka „O firmě“ na webu GoDaddy bude mít příponu názvu souboru .html.

 • Po zvolení šablony, kterou chcete použít, nemůžete dělat globální změny motivu. Místo toho si vyberete některý motiv a pak ho přizpůsobíte pro každou oblast zvlášť. Pokud například vyberete šablonu s černým textem na bílém pozadí a rozhodnete se toto pozadí změnit na černé, budete muset změnit barvu textu postupně v každém textovém poli, abyste neměli černý text na černém pozadí. Mějte na paměti, že některé widgety v nástroji pro tvorbu webu na GoDaddy neumožňují změnit barvu textu.

Zkopírování obsahu do nového webu Wix.com včetně obsahu stránek, obrázků a jiných souborů

Tento postup předpokládá, že máte koupené předplatné Wix.com. Když na Wix.com přejdete z partnerského odkazu Wix.com v Office 365, můžete si koupit zlevněný plán.

Pokud budete potřebovat pomoc s dokončením tohoto postupu, obraťte se na podporu Wix.com.

 1. V záložce prohlížeče se přihlaste ke svému účtu na Wix.com.

 2. Nastavte pár základních prvků nového webu. Budete potřebovat základní strukturu webu, abyste mohli zkopírovat obsah na stránky. Další funkce můžete přidat později. Wix poskytuje podrobnou nápovědu pro práci se svým nástrojem pro tvorbu webu. Měli byste začít takto:

  Začněte výběrem šablony (podobné motivu) pro svůj nový web. Během přesouvání obsahu na Wix můžete návrh svého webu Office 365 „osvěžit“ volbou některé šablony firemního webu, které Wix.com nabízí. Vyberte návrh, který se co nejvíce podobá návrhu vašeho webu Office 365, pokud ho při migraci nechcete změnit. Můžete si rovněž zvolit prázdnou šablonu a pak začít od začátku a vytvořit web z prázdné šablony.

  Pak zvolte pozadí (vyberte ikonu Design a pak Pozadí) a titul. Pozadí můžete změnit později, například když chcete použít stejné pozadí, které máte na svém webu Office 365. Můžete ho změnit po zkopírování obsahu. Titul se zobrazí na každé stránce vašeho webu.

 3. Migrujte obsah z domovské stránky vašeho webu Office 365. Pomocí zde uvedených základních kroků zkopírujte obsah z Office 365 ze složky, kterou jste si už přidali jako umístění v síti. Po migraci domovské stránky zkopírujete podobným způsobem obsah dalších stránek. Můžete také přidat navigaci mezi stránkami. Nejprve se ale podívejme na příklad kopírování obsahu domovské stránky.

  Základní kroky jsou zde:

  • Zkopírujte obsah.

  • Vytvořte odpovídající stránku na novém webu Wix.com.

  • Vložte obsah.

  Kopírování obsahu si usnadníte tak, že otevřete dvě okna nebo záložky prohlížeče. V jedné zobrazíte svůj web v Office 365 a ve druhé otevřete Wix. Pak si prohlédněte různé oblasti na domovské stránce webu Office 365, které budete kopírovat na Wix.

  Naše ukázka Contoso Bistro má tyto hlavní prvky:

  • Obrázek nápisu

  • Základní text

  • Boční panel s obrázky

  Ukažme si, jak můžete tyto prvky migrovat.

Migrace obrázku nápisu

Podle postupu v nápovědě Wixu přidejte obrázek, který chcete použít pro nápis. Když se zobrazí výzva k nahrání obrázku, vyhledejte obrázek nápisu na síťové jednotce se soubory vašeho webu Office 365. Obrázek nápisu je pravděpodobně v podsložce SiteAssets.

Migrace základního textu

Podle postupu v nápovědě Wixu zkopírujte a přidejte text s využitím textu vašeho aktuálního webu Office 365.

V návrhu webu Wix zvolte Edit (Upravit).

Migrace bočního panelu s obrázky

Na web Wix můžete přidat několik různých druhů galerií. Fotky, které chcete použít pro galerii, zkopírujte podle postupu pro přidání obrázků v nápovědě Wixu. Když se zobrazí výzva k nahrání obrázků, přejděte na síťovou jednotku se soubory vašeho webu Office 365.

Poznámky k migraci webu na Wix.com

Tady najdete pár věcí, na které byste měli myslet při migraci webu z Office 365 na Wix.com.

Změna adresy webu na vlastní doménu (GoDaddy a Wix.com)

Až dokončíte návrh nového webu na GoDaddy nebo Wix.com, můžete u adresy webu nastavit název své domény (například www.contoso.com), aby uživatelé váš web snadno našli.

Pokud budete potřebovat pomoc s dokončením tohoto postupu, obraťte se na podporu GoDaddy nebo Wix.com.

GoDaddy

Při přihlášení zadáte doménu, která se použije při publikování webu.

V GoDaddy nejdřív v rozevíracím seznamu vyberte doménu.
V GoDaddy nejdřív zadejte doménu zaregistrovanou někde jinde.

Pokud záznamy DNS vaší domény spravuje Office 365 a rozhodnete se web publikovat, bude to fungovat automaticky.

Pokud záznamy DNS své domény spravujete mimo Office 365, pomocí tohoto postupu nastavte u webu GoDaddy svou doménu.

Wix.com

Pokud záznamy DNS vaší domény spravuje Office 365 a rozhodnete se web publikovat, bude to fungovat automaticky.

Pokud záznamy DNS své domény spravujete mimo Office 365 a chcete u webu nastavit svou doménu, přidejte u hostitele DNS své domény tři záznamy DNS:

Ve Wix.com použijte tato nastavení záznamu DNS

Wix nabízí postup pro přidání záznamů DNS u celé řady oblíbených doménových registrátorů. Zvolte postup uvedený u možnosti Pointing (Odkazování), ne Name Servers (Názvové servery).

Pokud změníte názor, můžete publikování svého webu zrušit.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×